הפסקת קורס - החזר כספי

להלן פסק דין בנושא הפסקת קורס - החזר כספי:

פסק דין

תביעה זו הוגשה על סך 17,800 ₪ לפיצוי התובע על כך שקורס לתכנות מחשבים שהוא נרשם אליו והחל ללמוד אותו אצל הנתבעת, הופסק ולא הושלם.

על פי האמור בכתב התביעה, בחודש יולי 2006 נרשם התובע ללימודי קורס mcsd במכללת תפניטק של האוניברסיטה הפתוחה בחיפה, כשמשך הלימודים בקורס היה אמור להימשך שנה שלמה, שני מפגשים בשבוע.

המורה שלימד את תכני הקורס, כך לטענת התובע, לא היה בעל יכולת וידע להעביר את אותם תכנים כאשר השכלתו והכשרתו היא בתחום אחר זולת התחום הנלמד.

הקורס בו למד התובע יחד עם ארבעה תלמידים נוספים היה אמור להכשיר אותם לעבור בחינות של חברת מיקרוסופט לקבלת תעודת מתכנת.

לטענת התובע, סמוך לאחר תחילת הלימודים בקורס ולאור חוסר הידע של מורה הקורס בתכניו, החלו התובע וחבריו להתלונן על כך ביקשו להפסיק את הלימודים ולא נענו, ביקשו להחליף את המרצה ולאחר מספר חודשים, המרצה אכן הוחלף במרצה אחר.

מלבד הבעייתיות בכישורים של המרצה הראשון, התובע טוען כי מספר לא מבוטל של הרצאות לא התקיים עקב כך שהמחשבים, אשר היו בכיתת הלימוד, לא היו תקינים או בשל כך שהתוכנות הרלוונטיות לא היו מותקנות באותם מחשבים, קרה לא אחת שהתובע היה בדרכו ללימודים וקיבל הודעה על ביטול ההרצאה, עוד מוסיף התובע וטוען כי הספרות המקצועית שעל הנתבעת היה לספק להם, כלל לא סופקה, ובכך נפגמה איכות הלימודים שלהם והזמן שהוקצה ללימודים בוזבז לריק.

לדברי התובע, בסופו של דבר, הוא בזבז שנת לימודים מלאה בלי שהקורס יושלם ומבלי שהוא יקבל את ההכנה הדרושה לצורך עריכת המבחנים של חברת מיקרוסופט לתכנות.

יצוין, ועל כך אין חולק, כי המרצה המחליף שהעביר את הקורס לאחר סיום העסקתו של המרצה הראשון, אף הוא לא השלים את ההרצאות עד תום מאחר שבטרם סיום הקורס, הוא פוטר ע"י הנתבעת.

הנתבעת כפרה בטענותיו של התובע וטענה כי מדובר בתביעה שהוגשה בחוסר תום לב שאין לה כל בסיס שבדין או במציאות.

הנתבעת טענה בהגנתה כי הקורס הועבר במקצועיות תוך אספקת הספרות המקצועית המתבקשת, כי המרצים המלמדים אצלה נבחרים בקפידה תוך בחינת כישוריהם והכשרתם בטרם העסקתם על ידה וכי המרצה הראשון סיים את עבודתו אצל הנתבעת מסיבות משפחתיות ולא בשל תלונות התלמידים או אי התאמה לדרישות העברת הקורס.

הנתבעת טענה בהגנתה כי הופתעה לקבל את הודעת המרצה הראשון על סיום עבודתו בשל אותן נסיבות אישיות כאמור ופעלה ללא לאות להעסקת מורה מחליף בעלות גבוהה בהרבה מעלות העסקת המורה הראשון וכל זאת כדי לעמוד בהתחייבויות כלפי התלמידים.

הנתבעת הוסיפה וטענה בהגנתה כי לפנים משורת הדין ועל מנת להביא את המחלוקת כדי סיום היא הציעה לתלמידי הקורס ובכלל התובע מספר חלופות שהתובע סירב לכולן.

בין יתר ההצעות שניתנו לתובע וחבריו נכללה ההצעה לעבור את הקורס מחדש כולו או חלקו בכל מתקן של האוניברסיטה הפתוחה ללא חיוב בתשלום או לימוד בקורס מקביל לשם השלמת החומר.

הנתבעת טוענת כי התובע, ללא סיבה מוצדקת, דחה את ההצעות ועמד על קבלת פיצוי כספי.

במהלך הדיון התברר כי הקורס, לאחר החלפת המרצה במרצה אחר, לא הושלם עד הסוף וכי למעשה, התובע נמצא במצב בו לימודיו לא הושלמו.

הנתבעת, כאמור, ציינה בהגנתה כי היא הציעה לתלמידי הקורס, חמישה במספר, לימוד הקורס מחדש בכל מתקן של האוניברסיטה הפתוחה שיבחרו ללא חיוב בתשלום.

נציג הנתבעת ציין במהלך הדיון כי שניים מבין תלמידי הקורס הסכימו להסדר של לימוד הקורס מחדש ולשאלת בית המשפט הוא השיב כי טרם התקיים קורס חליפי או דומה לקורס נשוא התביעה.

בדיון שהתקיים לפניי העידו התובע ועד מטעמו שהוא אחד התלמידים שהשתתף בקורס ומטעם הנתבעת העיד נציג הנתבעת שבמועדים הרלוונטיים לתביעה היה הממונה על מנהל השלוחה החיפאית של האוניברסיטה הפתוחה.

הן התובע והן העד מטעמו ציינו בעדותם את התקלות שאירעו במהלך הקורס, הטענות באשר למידת ההתאמה של המרצה הראשון שהעביר את הקורס וכן את העובדה שעד לחודש אוקטובר 2007 הם לא קיבלו את כל ההרצאות הדרושות לשם סיום הקורס והכנתם למבחנים של חברת מיקרוסופט.

הן התובע והן העד מטעמו ציינו בעדותם כי אותו תלמיד שהגיע להסדר עם הנתבעת לפיו הוא ילמד את הקורס מחדש ללא חיוב בתשלום, נרשם ללימודים עם התובע והעד מטעמו במכללה אחרת לאחר שהנתבעת לא פתחה קורס דומה לתלמידיה.

הנתבעת לא טרחה לזמן לעדות את המורה שהעביר את הקורס מטעמה, לא הציגה את מערך תכנית הלימודים שהתלמידים היו אמורים לקבל ומה מתוך אותו מערך נלמד בפועל.

גם לפי עדותו של נציג הנתבעת עולה תמונה לפיה הקורס לא נלמד כסדרו, ולא הושלם.

המשמעות היא שלמעשה הנתבעת לא סיפקה לתובע ולחבריו את אשר התחייבה לספק על פי החוזה ביניהם, ובפועל, לתובע נגרם הפסד של שנת לימודים שלמה בלי שהקורס יושלם דבר שחייב אותו ללמוד את כל הנושא מחדש.

גם ההבטחה של הנתבעת לעריכת קורס חדש לא קויימה ולפי העדויות, לרבות עדות נציג הנתבעת בעצמו, עד עצם היום הזה, קורס חליפי לא התקיים.

תקלות יכולות להתרחש, אך לא יתכן מצב שבו תלמיד ישלם מיטב כספו ויבזבז שנה שלמה, ועדיין הוא לא יזכה לקבל את ההרצאות שהנתבעת התחייבה לספק, הנתבעת הודתה בכך שהיו תקלות במחשבים, ואף אם אצא מנקודת ההנחה שהתובע והעד מטעמו הגזימו בתיאור מספר ההרצאות שלא התקיימו או התקלות שהתגלו במחשבים, עדיין, התמונה המתגלה מהעדויות מעידה על כך שמהלך ניהול הקורס היה לא תקין ועל כן צודק התובע בטענתו כי על הנתבעת להשיב לו את כספו ששולם .

התובע לא הגיש אסמכתאות באשר להוצאות שנגרמו לו במהלך ניהול הקורס ושעבורם הוא דורש החזר ופיצוי, ועל כן בגין חלק זה של התביעה ייפסק לתובע פיצוי בסכום גלובלי.

התובע שילם שכר לימוד בסך 11,820 ₪, אותו על הנתבעת להשיב לתובע.

לאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 16,000 ₪ כשסכום זה על הנתבעת לשלם תוך 30 יום מהיום שאם לא כן, הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה-22/11/2007 ועד לתשלום המלא בפועל.
בנוסף, תשא הנתבעת בהוצאות התובע בגין הליך זה בסך 300 ₪ להיום אשר ישולמו אף הם תוך 30 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר כספי על קורס

 2. הכרה בלימודי מכינה

 3. ביטול השתתפות בקורס

 4. ביטול קורס פסיכומטרי

 5. החזר על קורס שלא נפתח

 6. תביעה נגד מכללת רמת גן

 7. ביטול קורס רפואה סינית

 8. הפרת הסכם מימון לימודים

 9. הפסקת קורס - החזר כספי

 10. קורס ספרות - החזר כספי

 11. תביעת החזר כספי על קורס

 12. ביטול הרשמה לקורס בטלפון

 13. ניכוי עלות קורס מהמשכורת

 14. תביעת פיצוי על לימודי ערב

 15. זכויות יוצרים בספרי לימוד

 16. קורס עיצוב פנים - החזר כספי

 17. החזר שכר לימוד על קורס איפור

 18. החזר כספי קורס לימודי אנגלית

 19. תאונת דרכים בקורס רענון נהיגה

 20. תביעה נגד מכללה בגין הפרת חוזה

 21. תביעה נגד מכללת גבעת וושינגטון

 22. ביטול לימודים - החזר שכר לימוד

 23. תביעה נגד מכללה להחזר שכר לימוד

 24. החזר שכר לימוד בגין ביטול קורסים

 25. הפסקת לימודים בגלל נכשל בקורס אחד

 26. הפסקת לימודי משפטים החזר שכר לימוד

 27. החזר כספי על קורס בגלל אי קבלת עבודה

 28. ביטול רישום למכללה בהעדר תעודת בגרות מלאה

 29. הצעת חוק מעמד המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה

 30. תביעה להחזיר שכר לימוד בגין השתתפות בקורס "מכינה קדם אקדמית"

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון