החזר על שיחות בחו''ל

להלן פסק דין בנושא החזר על שיחות בחו"ל:

פסק דין

התובע, לקוח של הנתבעת חברה המספקת שירותי טלפון סלולריים, תבע את הנתבעת משום שחויב על ידי הנתבעת בתשלום עבור שיחת טלפון שהתבצעה מהמכשיר שבידו, מטורקיה לטלפון בארץ. בכתב התביעה טען התובע כי לא התקשר למספר הטלפון כפי המופיע ברישומי החברה.

מסתבר כי, הנתבעת התקשרה עם חברה מקומית מטורקיה אשר על פי ההסדר ביניהם, יכול מנוי ישראלי הנמצא בטורקיה להתקשר לישראל ללא הצורך בקידומת. התקשרות זו באה להקל עם מנויי הנתבעת. מסתבר כי בעקבות, ההתקשרות וההסדר עם חברת התקשורת הטורקית, הרי בכל מקרה ובו נלחץ מקש או מקשים בטלפון הסלולרי "המחייג", באופן אקראי, מספר המצוי בזיכרון שבטלפון, אזי נוצר קשר שלא בידיעת המנוי, המחזיק במכשיר. על מנת למנוע מצב זה, על המנוי לנעול מקשי הטלפון.

נראה כי זה אשר ארע במקרה דנן. התובע לא נעל המקשים, והטלפון חייג באופן עצמאי מספר שנמצא בזיכרון, ומשום שלא היה צורך בקידומת, הרי נוצר קשר טלפוני-סלולרי עם המנוי בארץ. משום כך חויב התובע.

הקשר בין התובע לנתבעת הוא קשר חוזי. חוזה בין הצדדים לא הוצג. לפיכך לא ברור אם קיים תנאי המונע מהנתבעת לשפר השירות באופן בו נקטה עת התקשרה עם מפעיל תקשורת סלולרית בטורקיה, מבלי להודיע למנויים אודות שירות זה.

מאידך, הנתבעת לא הציגה חוזה ההתקשרות עם התובע לפיו זכותה לשנות מדרך החיוג בחו"ל באופן שהצורך בחיוג קידומת הפך להיות מיותר.

טענת הנתבעת היא שעל לקוח סביר המחזיק בטלפון סלולרי בכל מקום שיהיה לנקוט באמצעי זהירות, ולנעול מקשי הטלפון שלו. בענין זה אני קובע כי כל אדם סביר המחזיק והעושה שימוש בטלפון סלולרי, אשר אין למקשיו מכסה, באופן שהם גלויים, יודע תוצאות אי נעילת המקשים. התוצאות הן חיוג עצמאי משום לחיצה אקראית בלתי מכוונת על אחד המקשים, תוך הפעלת זיכרון הטלפון.

דווקא משום הסבירות בהתרחשות חיוג עצמי בטלפון הסלולרי, כאמור לעיל, עולה גם אחריותה של הנתבעת. ככל שהנתבעת שינתה מצב חיוג נתון, ומבלי להודיע לתובע, הרי היה עליה לצפות כי יארע אירוע כפי שקרה כאן. משום כך, היה על הנתבעת להודיע לכל לקוחותיה כי, קיים סיכוי לחיוג ישיר על מחו''ל על פי חיוג עצמי של הטלפון, משום לחיצה אקראית על מקש הטלפון.

אשר על כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 1990 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום21.5.05 ועד לתשלום בפועל.

במקרה זה לא מצאתי לחייב הנתבעת בהוצאות משפט.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר מכס

 2. החזר מס קניה

 3. החזר מס עודף

 4. החזר מס רכישה

 5. החזר עמלת היקף

 6. החזר היטל ביוב

 7. החזר תשלום מים

 8. החזרת פסל לאמן

 9. החזר הטבה לעובד

 10. החזר דמי שכירות

 11. החזר היטל השבחה

 12. החזר אגרת חינוך

 13. החזר השקעת בעלים

 14. החזר מיסים עקיפים

 15. החזר פיקדון שכירות

 16. החזר עלויות שיקום

 17. החזר כספי על קורס

 18. החזר הוצאות אשפוז

 19. החזר כספי על שיפוץ

 20. החזר משכורת מעוקלת

 21. החזר כספי על הפלגה

 22. החזר כסף ששולם ביתר

 23. החזר אגרת רישיון רכב

 24. החזר מס בלו על סולר

 25. החזר כספי על רכב חדש

 26. החזר כספי כסא גלגלים

 27. החזר על שיחות בחו''ל

 28. החזר מחצית היטל השבחה

 29. החזר כספי השקעה בחברה

 30. החזר על קורס שלא נפתח

 31. החזר כסף שנמשך בכספומט

 32. תביעה בגין אי החזרת ספר

 33. החזר מס שבח ששולם ביתר

 34. החזר הלוואה לאדם שנפטר

 35. החזר כספי מחברת פלאפון

 36. החזר מקדמות לסוכן ביטוח

 37. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 38. החזר כספי על השתלת שיער

 39. החזר תשלום על ביטוח חיים

 40. החזר כספי על כרטיסי טיסה

 41. החזרת כספים שקוזזו מהשכר

 42. החזר עלויות עבודות פיתוח

 43. החזר מס קניה של חוב אבוד

 44. החזר הוצאות ביטוח שיניים

 45. החזר דמי הרשמה קניית מגרש

 46. החזר דמי ביטוח מוצרי חשמל

 47. החזר כספי מכשיר להסרת שיער

 48. החזר דמי הרשמה לקניית מגרש

 49. החזר הוצאות רפואיות בחו''ל

 50. החזר תשלום מקדמה לגן ילדים

 51. החזר הוצאות רכב לחברי כנסת

 52. החזר אגרת רישוי אובדן להלכה

 53. החזר דמי שכירות ששולמו ביתר

 54. החזר הוצאות נישואים אזרחיים

 55. החזר שכר לימוד על קורס איפור

 56. החזר כספי על SMS - אס.אם.אס

 57. בקשה לקבלת החזר כללית מושלם

 58. החזר כספי עסקת שדרוג פלאפון

 59. החזר שכר טרחת עורך דין ללקוח

 60. החזר הוצאות שימוש ברכב צמוד

 61. החזר מענק השתלמות עובד מדינה

 62. החזר כספי על טיפול הסרת שיער

 63. הכרויות ושידוכים - החזר כספי

 64. החזר כספי קורס לימודי אנגלית

 65. החזר כספי - נופש במלון לדתיים

 66. החזר כספי על טיפול לייזר כושל

 67. החזר דמי שכירות על נכס משועבד

 68. החזר שכר טרחת עו''ד ששולם ביתר

 69. החזר כספים לאחר תיקון צו ירושה

 70. החזר כספי על הזמנת ארונות מטבח

 71. החזר הוצאות ניתוח מחברת הביטוח

 72. החזר כספים שהתקבלו מביטוח לאומי

 73. השבת החזר מס בחזרה לרשות המיסים

 74. החזר הלוואה ליורשים של אדם שנפטר

 75. החזר אגרה עקב הקטנת סכום התביעה

 76. החזר מס בגין ביטול עסקת מקרקעין

 77. החלקת קמטים - החזר כספי על טיפול

 78. החזר כספי השקעה עקב ביטול שותפות

 79. החזר שכר לימוד בגין ביטול קורסים

 80. החזר הלוואה מההורים לאחר גירושין

 81. החזר תוספת שכר אשר הופחתה מהמשכורת

 82. החזר כספי מחברת אבטחה לאחר פריצה

 83. החזרת תושבי איקרית ובירעם לכפרים

 84. החזר כספי בגין הפרת הבטחת נישואין

 85. החזר היטל סלילת מדרכה התקנת תאורה

 86. החזר יציאות והוצאות סמכות עניינית

 87. החזר כספים שהופקדו בקופת בית המשפט

 88. החזר דמי מחלה למעסיק - קרן דמי מחלה

 89. החזר הוצאות מיגון לתושבי שכונת גילה

 90. החזר השקעה בחברה בתמורה להעברת מניות

 91. החזר הלוואה שניתנה במסגרת הסכם שבוטל

 92. החזר השקעה במקרקעין לאחר פירוק שיתוף

 93. החזר דמי היתר בגין שינוי ייעוד המגרש

 94. החזר כספי על קורס בגלל אי קבלת עבודה

 95. החזר שכר טרחת עו''ד עקב ביטול פסק דין

 96. החזר היטל השבחה עקב אי קבלת היתר בניה

 97. החזר כספי עבור טיפול הסרת שיער בלייזר

 98. החזר אגרת בית דין לעבודה ששולמה בטעות

 99. החזר הוצאות ניתוח ללא אישור קופת חולים

 100. החזר הוצאות שימוש ברכב פרטי לצרכי עבודה

 101. החזר תשלומים ששולמו ביתר לקצין התגמולים

 102. החזר אגרה במקרה של פשרה בבית המשפט העליון

 103. תקנות מס הכנסה (החזר מס יתר), התשמ''ד-1983

 104. החזר אגרה ששולמה מכיסו של עו''ד עבור הלקוח

 105. תקנות מס מקביל (החזר מס מקביל), התשמ''ה-1984

 106. החזר כספי ערבות בנקאית שהופקדו בקופת בית המשפט

 107. החזר כספים ששולמו לעובד בטעות ללא חתימה על כתב ויתור

 108. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון