החזר כספי קורס לימודי אנגלית
החזר כספי קורס לימודי אנגלית

להלן פסק דין בנושא החזר כספי קורס לימודי אנגלית:

פסק דין

בפני תביעה במסגרתה עותרת התובעת כי בית המשפט יורה לנתבעת להשיב לידיה את מלוא התמורה ששולמה על ידה לצורך לימוד אנגלית.
לטענת התובעת היא נרשמה במהלך חודש יולי 2007 לבית הספר לשפות של הנתבעת לצורך לימוד השפה האנגלית. מלוא התמורה שנתבקשה שולמה על ידה ואולם הנתבעת לא עמדה בהתחייבויותיה כאשר שירותי הלימוד שניתנו לתובעת לא היו סבירים ומשביקשה להתלונן על כך הועברה לרמת לימוד נמוכה יותר.
לטענת הנתבעת הכשל נבע מדרך התנהלותה של הנתבעת אשר זילזלה בלימודים וכי ממילא ההסכם עליו חתמה התובעת שהרי אינה זכאית לקבל לידיה את התמורה ששולמה על ידה בחוזר.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, במסמכים שצורפו ובעדויות הצדדים בפני אני קובעת כי דין התביעה להתקבל. להלן יפורטו הטעמים להחלטתי זו.

השאלה המהותית שעמדה בפני במסגרת תיק זה הינה האם היה במעשיה או מחדליה של הנתבעת משום הפרת ההסכם שבין הצדדים באופן אשר מאפשר לתובעת לבטל את ההסכם ולקבל לידיה בחוזר את הכספים ששולמו על ידה.

בענין זה אציין כי התרשמתי בחיוב מעדותה של התובעת אשר היתה עקבית בדבריה ועדותה תאמה את האמור בכתב התביעה. כמו כן התרשמתי כי אכן מדובר במי שביקשה לעשות שימוש במענק השיחרור על מנת לשפר את שליטתה בשפה האנגלית.

מאידך לא מצאתי כל תימוכין לגרסת הנתבעת או לטענותיה. לא נמצאה ולו ראייה אחת כי התובעת זילזלה בלימודיה או כי נאמר לה דבר וחצי דבר בעניין זה. הנתבעת לא יכלה להצביע על כך שהתובעת נעדרה משיעורים או נתבקשה לעזוב אותם עקב הפרעות.
הגם שנציג הנתבעת העיד כי יש בידי הנתבעת דוחות נוכחות של התלמידים שהרי הללו לא הוצגו בפני. הדעת נותנת כי במקום שבו מדובר בתלמיד המזלזל בלימודיו, שהרי העדרויותיו מן השיעורים תהיינה מרובות, ואולם במקרה זה לא הוצגה ראייה, ואף לא נטען כי התובעת לא הגיעה לשיעורים.

אין זה סביר בעיני כי אדם המשתחרר מן הצבא ומבקש להתחיל את דרכו באזרחות, יבחר לשלם סכום, שאינו מבוטל, לצורך לימוד שפה, ויעביר את זמנו בהפרעות או לא יעשה שימוש בכלים המוצעים לו על מנת לקדם את עניינו.

הנתבעת צירפה לכתב ההגנה רשימת תלמידים, המונה ארבעה בלבד. שניים מתוכם החלו את לימודיהם מספר חודשים לאחר שהחלה בכך התובעת. בכך יש כדי לחזק את גרסתה של התובעת באשר לפיצול ואיחוד הכיתות.

התובעת העידה כי גישתה של המורה אליה ואל התלמידים האחרים היתה מזלזלת ולא עניינית. כך לדוגמא העידה התובעת כי המורה נרדמה במהלך השיעורים. הנתבעת בחרה שלא להביא את המורה לעדות וזאת על אף העובדה כי המורה עדיין עובדת עבור הנתבעת ולכאורה לא היה כל קושי להביאה לעדות. עובדה זו עומדת לחובתה של הנתבעת.
יוצא עם כן כי נותרת עם עדותה הישירה של התובעת ומאידך לא הוצגה עדות ישירה מטעמה של המורה מטעם הנתבעת. אומנם הנתבעת צירפה מכתבו של מי שהינו לכאורה תלמיד בבית הספר ואולם כותר המכתב לא התייצב לעדות בפני, ולא ניתן לייחס למכתב זה משקל של ממש.

ממכלול הטעמים שנימנו לעיל, אני סבורה שיש לקבל את תביעת התובעת, להורות על ביטול ההתקשרות שבין הצדדים והשבת הסכומים ששולמו על ידי התובעת לנתבעת.
הצדדים לא היו חלוקים ביניהם באשר להיקף הסכום ששולם על ידי התובעת לנתבעת בסך של 5,900 ₪.

לסיכום אני מורה כי הנתבעת תשלם לתובעת סך של 5,900 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ביום 12/5/08 ועד התשלום המלא בפועל.

כן תשא הנתבעת בהוצאות ההליך בסך של 350 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

בקשת רשות ערעור בתוך 15 יום לבית המשפט המחוזי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר כספי על קורס

 2. הכרה בלימודי מכינה

 3. ביטול השתתפות בקורס

 4. ביטול קורס פסיכומטרי

 5. החזר על קורס שלא נפתח

 6. תביעה נגד מכללת רמת גן

 7. ביטול קורס רפואה סינית

 8. הפרת הסכם מימון לימודים

 9. הפסקת קורס - החזר כספי

 10. קורס ספרות - החזר כספי

 11. תביעת החזר כספי על קורס

 12. ביטול הרשמה לקורס בטלפון

 13. ניכוי עלות קורס מהמשכורת

 14. תביעת פיצוי על לימודי ערב

 15. זכויות יוצרים בספרי לימוד

 16. קורס עיצוב פנים - החזר כספי

 17. החזר שכר לימוד על קורס איפור

 18. החזר כספי קורס לימודי אנגלית

 19. תאונת דרכים בקורס רענון נהיגה

 20. תביעה נגד מכללה בגין הפרת חוזה

 21. תביעה נגד מכללת גבעת וושינגטון

 22. ביטול לימודים - החזר שכר לימוד

 23. תביעה נגד מכללה להחזר שכר לימוד

 24. החזר שכר לימוד בגין ביטול קורסים

 25. הפסקת לימודים בגלל נכשל בקורס אחד

 26. הפסקת לימודי משפטים החזר שכר לימוד

 27. החזר כספי על קורס בגלל אי קבלת עבודה

 28. ביטול רישום למכללה בהעדר תעודת בגרות מלאה

 29. הצעת חוק מעמד המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה

 30. תביעה להחזיר שכר לימוד בגין השתתפות בקורס "מכינה קדם אקדמית"

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון