החזר כספי על השתלת שיער
החזר כספי על השתלת שיער

להלן פסק דין בנושא החזר כספי על השתלת שיער:

פסק דין

בנובמבר 2002 פנה התובע למרפאה בבית החולים לנתבע, למחלקה להשתלת שיער, בכוונה לעבור ניתוח להשתלת שיער בחלק הקדמי של ראשו, על מנת לשפר את חזותו.
עובר לניתוח, התקיימו פגישות עם צוות המחלקה, והתובע הבין מההסברים שניתנו לו כי מצב ראשו עשוי להשתפר באופן משמעותי לעומת מצבו הנוכחי אחרי ההשתלה.
התובע מצטט מתוך מסמך הצעת מחיר והזמנה להשתלת שיער בליזר שהונפק לו ע"י הנתבעת, ובו נאמר בפיסקה האחרונה "השיטה מבטיחה כי מיד עם תחילת הצמיחה מתקבלת אחידות בצורת השיער, והתוצאה הסופית הינה מראה טבעי לחלוטין".
התובע שילם את עלות הניתוח בסך 9157 ₪, אך לא היה מרוצה מהתוצאות ופנה לנתבעת בדרישה להחזיר את כספו. בתשובה לדרישתו כתב לו ד"ר פרסון המנהל הרפואי, במאי 2004, כי בפגישות המקדימות הובהר לו ע"י הרופא כי צפיפות השיער הצומח אחרי ההשתלה תהיה פחותה מצפיפות השיער הטבעית לפני תחילת הנשירה, וכי מראהו של התובע מצביע על הצלחת ההשתלה. עוד הוסיף ד"ר פרסון כי טכניקת השתלת השיער השתפרה מאז עבר התובע את ההשתלה, וציין כי הוצע לתובע לעבור השתלה נוספת בתנאים טובים על מנת לשפר את מראהו, אך התובע סירב ודרישתו להחזר התשלום נדחתה ע"י הנתבעת.
התובע הסביר את סירובו לעבור השתלה נוספת בכך שסבל כאבים בהשתלה הראשונה, אך יותר מכך נותרה בראשו צלקת והוא חושש כי ניתוח נוסף יגרום לצלקת נוספת או להחרפת מצבה של זו שכבר קיימת.
הנתבעת צירפה לכתב ההגנה טופס הסכמה לביצוע השתלת השיער, בעזרת הליזר עליו חתם התובע, ובה אישר כי קיבל הסברים על שיטות טיפול אחרות בהתקרחות, על תופעות לואי, ועל התוצאות הנקובות, דהיינו, שצמיחת השיער המושתל תתחיל כעבור 3-6 חודשים וכי ההערכה של ההשתלה תעשה כעבור שנה מיום ההשתלה, וכי האיזור המושתל יהיה דליל בהשוואה לשיער הטבעי. בבית המשפט הסביר נציג הנתבעת את תהליך ההשתלה וטען כי התובע איננו נותן הזדמנות לשיער המושתל לצמוח, והוא כל הזמן מספר אותו ואיננו משתף פעולה עם ההוראות שקיבל.
נציג הנתבעת טען כי על התובע לגדל את השיער מינימום 3 ס"מ בכל הכיוונים, ואז ניתן יהיה לראות את תוצאותיה המוצלחות של ההשתלה.
לפיכך ניתנה החלטה לדחות את הדיון עד שהתובע יגדל את שערו לאורך של לפחות 3 ס"מ, ואז יתקיים דיון נוסף.
התובע פנה לבית המשפט בסוף אפריל 2007 ונקבע דיון ל- 11/9/07 ונציג הנתבעת ביקש דחייה בשל השתתפות בכנס מדעים בחו"ל, והדיון נדחה להיום - 25/9/07.
התמונות שהציג התובע על מצב קדמת ראשו לפני הניתוח ולאחריו ומצבו היום כפי שנראה לעין, מצביעים אומנם על שיפור מסויים בצפיפות השיער, אך קשה לומר כי התוצאה הסופית כפי שהובטחה במסמך שצירף התובע כאמור, הינה מראה טבעי לחלוטין.
לדעתי המידע שניתן במסמך זה, אפילו הוא מכונה הצעת מחיר והזמנה להשתלה, הינו מידע שהתובע רשאי להסתמך עליו, ואף עשה כן, ואם יש סתירה מסויימת בין מסמך זה לבין טופס ההסכמה שנחתם סמוך לאחר מכן, מי שנושא באחריות לסתירה הינה הנתבעת.
גם אם אתייחס רק לטופס ההסכמה, הרי הביטוי "האיזור המושתל יהיה דליל בהשוואה לשיער הטבעי", הינו סתום, לעומת הביטוי הברור בטופס ההזמנה בו מדובר כאמור במראה טבעי הצפוי להתקבל אחרי ההשתלה.
התובע קיבל לדעתי הסברים שנטעו בלבו ציפיות לתוצאה טובה מזו שהתקבלה בסופו של דבר, ועל בסיס זה הנני מקבלת את התביעה בחלקה ומחייבת את הנתבעת לפצות את התובע בעלות ההשתלה ששילם בסך 9639 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מנובמבר 2002 ועד ליום הפירעון, ועוד 500 ₪ הוצאות בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד ליום הפירעון.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון