גביית יתר פלאפון
גביית יתר פלאפון

בהסכם הפשרה, מצהירה פלאפון כי בתקופה מתחילת אפריל 2000עד 31.8.2001 גבתה פלאפון מלקוחותיה דמי פיגורים בשיעור העולה על המותר לה על פי הרישיון שהוענק לה כ - 1,340,000 ₪, כולל מע"מ.

להלן החלטה בנושא גביית יתר פלאפון:

החלטה

הצדדים לתובענה זו, התובע גבריאל ברנשטיין והנתבעת פלאפון תקשורת בע"מ, הגישו בקשה משותפת לתת תוקף של פסק דין להסכם פשרה שעליו חתמו ביום 11.5.03.

בקשתי את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה.

היועץ המשפטי לממשלה, אכן ביקש לנקוט עמדה ולהגיש את השגותיו.

ביום 13.7.03 קיימתי דיון בו השתתפו ב"כ הצדדים ובאת כח היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד הגב' אורית פודמסקי.

התובע ביקש לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית, בהסתמך על תקנה 29 לתסד"א.

בהתחשב בהלכה שנקבעה בפסק דין א.ש.ת., שינו בעלי הדין בהסכם הפשרה את ביסוסה של התביעה. הוסכם לראות את התובענה כייצוגית מכוח הוראות חוק הגנת הצרכן ולא כאילו הוגשה על פי תקנה 29 לתסד"א.

בלי לנקוט עמדה בשאלה אם בנסיבות העניין מצויה בתובענה עילת תביעה ראוייה לפי חוק הגנת הצרכן הסכימה באת כוח היועץ המשפטי לממשלה בדיון מיום 13.7.03 כי ניתן לצורך התיקון הדיוני להסתפק בהסכמת הצדדים הכלולה בפשרה לתקן בדיעבד את עילת התביעה ולראות את הבקשה לאישור התובענה כאילו הוגשה מלכתחילה מכוח הוראות חוק הגנת הצרכן.

בהסכם הפשרה, מצהירה פלאפון כי בתקופה מתחילת אפריל 2000עד 31.8.2001 גבתה פלאפון מלקוחותיה דמי פיגורים בשיעור העולה על המותר לה על פי הרישיון שהוענק לה כ - 1,340,000 ₪, כולל מע"מ.

כמו כן מצהירה פלאפון כי ביום 1.9.01 חדלה מגביית דמי פיגורים כלשהם בשל תקלות במערכת הממוחשבת שלה עד 28.2.02.
על כל דמי הפיגורים בתקופה זו ועל כל דמי הפיגורים שהיא מעריכה בסך של
2,260,000 ₪, בתקופה שמיום 1.3.02 עד 31.12.02, מסכימה פלאפון לוותר כנגד ויתור על חיובה להשיב דמי פיגור שגבתה ביתר.
החל מיום 1.1.03 ואילך מתחייבת פלאפון להקפיד על גביית דמי פיגור בלי לחרוג מהמותר לה על פי הרישיון.
עקרונית צודקת ב"כ היועץ המשפטי ש"הקיזוז" שנקבע בהסכם הפשרה אינו פתרון מושלם.

אין בהכרח זהות בין הלקוחות שמהם גבתה פלאפון דמי פיגור יתרים מכפי שנקבע בתנאי הרישיון, לבין הלקוחות שפלאפון מסכימה לוותר להם על דמי פיגור. יימצאו איפוא לקוחות ששילמו ביתר ולא יהנו מהויתור.

בהתשחב בכך שפלאפון מוותרת על פי הפשרה, על סכום שהוא לפחות כפול מהסכום שגבתה ביתר, כמו כן בהתשחב בקשיים הממשיים לאתר לקוחות שמהם נגבו סכומי יתר והקושי בחישוב הסכומים והיות והמדובר בסכומים קטנים יחסית, מסקנתי היא כי הפתרון המוסכם בהסכם הפשרה, הינו הפתרון המעשי האפשרי.

יש גם ממש בעמדתה של באת כוח היועץ המשפטי, שאינטרס הכלל בתביעות ייצוגיות מחייב להקפיד ששכר הטרחה בפשרה בתביעות ייצוגיות, יהיה ראוי בנתוני ההליך.

בענייננו, הסכימה פלאפון בהסכם הפשרה לשלם 825,000 ₪, מתוכם 400,000 ₪ לתובע הייצוגי וסך של 425,000 ₪ לעוה"ד.
סכומים אלה נראים לי כגבוהים בנסיבות תובענה זו, אך אינני סבורה כי פלאפון צריכה להנות מהפחתת הסכומים.

אני מצפה כי הצדדים יודיעו לי שהם מתקנים את הסכם הפשרה בכל הנוגע לסכומים הנ"ל באופן הבא:
פלאפון תשלם סך כולל של 825,000 ₪, מתוכם סך של 200,000 ₪ ישולם לקרן או למטרה ציבורית ששני הצדדים יסכימו עליה.
סך של 300,000 ₪ ישולם לתובע הייצוגי;
סך של 325,000 ₪ ישולם לעוה"ד, ב"כ התובע כשכר טרחה.

הסכם הפשרה המתוקן כאמור, יוגש לאישורי בתוך 15 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב לסלקום

 2. תביעה נגד מירס

 3. חיוב יתר בסלולרי

 4. גביית יתר פלאפון

 5. הפרת חוזה עם אורנג

 6. הפרת חוזה עם פלאפון

 7. אנטנות סלולריות על גג

 8. החזר כספי מחברת פלאפון

 9. תביעה של פלאפון נגד לקוח

 10. היתר בניה אנטנות סלולריות

 11. טלפון סלולרי לעובדי עירייה

 12. החזר כספי עסקת שדרוג פלאפון

 13. זיכוי סלולרי - תביעה ייצוגית

 14. סירוב לתת זיכוי ללקוח פלאפון

 15. הסכם שכירות להצבת מתקן סלולרי

 16. פיצוי על שירות לקוי מחברת סלקום

 17. כרטיס SIM לא עובד לאחר ניוד מספר

 18. תביעה בגין אי החזרת אייפון שנמסר לתיקון

 19. קנס על שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה

 20. הפחתת משכורת בגלל שימוש בטלפון סלולרי

 21. העברת מנוי סלולר על שם לקוח ללא הסכמתו

 22. הפרת הבטחה לשלם קנס התנתקות מחברה מתחרה

 23. גביית מחיר בלתי סביר עבור הודעת-SMS נכנסת

 24. הוספת אנטנות פלאפון לעמוד תאורה קיים של מע"צ

 25. לאחר בקשת הניתוק אבדו שני מכשירי הטלפון הסלולארי

 26. תביעה שהגישה חברת תקשורת סלולרית לתשלום יתרת חוב

 27. טען כי קיבל תביעה ובה יתרת חוב בלתי מוסברת מפלאפון

 28. חוב לפלאפון - נטען כי בחשבונית שקיבל הופיעה יתרת חוב "0"

 29. תביעה בגין נזקים עקב גניבת מכשיר טלפון נייד מסוג IPHONE 4

 30. תביעה לפיצוי בגין הגעה חוזרת ונשנית למרכז השירות של פלאפון

 31. תביעה ייצוגית: חישוב זמן אויר לפי יחידות של דקה שלמה בפרטנר

 32. טענה פלאפון מפקיעה לצרכים פרסומיים חלק מזמן השירות של שיר בהמתנה

 33. תביעה בגין הבטחה כי פלאפון תישא במלוא עלויות הניתוק מחברת אורנג'

 34. לטענת המבקש פלאפון החלה לחייב את הלקוחות מבלי לקבל את הסכמתם לכך מראש

 35. אי העמדת שירות קו חינם טלפוני (1-800) לצורך טיפול בתקלות ללקוחות פלאפון

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון