ביטול קניית רהיטים לסלון
ביטול קניית רהיטים לסלון

להלן פסק דין בנושא ביטול קניית רהיטים לסלון:

פסק-דין

מבוא וטענות הצדדים

 1.      לפניי תביעה לביטול עסקה של רכישת מערכת ישיבה לסלון, להשבת מחירה בסך 5,700 ₪, ולפיצוי בגין תשלומים נלווים ועגמת נפש.
 2.      התובעים טוענים כי הזמינו מערכת בצבע קוניאק, אך קיבלו מערכת בצבע בורדו. התובעים מצביעים על הכיתוב "קוניאק" על גבי ההזמנה, ועל הכיתוב "בורדו" על גבי החשבונית ותעודת המשלוח. התובעים טוענים כי עקב הבדלי תאורה במחסן של הנתבעת נבצר מהם לזהות לפני ההובלה כי המערכת שנועדה עבורם, ואשר סופקה להם, אינה תואמת את ההזמנה.
 3.      הנתבעת טוענת כי סיפקה את הסלון שהוזמן, לפי מספר הדגם שצוין בהזמנה, וכי אין לייחס משמעות להבדלים בתיאור המילולי של הצבע, שנרשם על ידי אנשים שונים. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי התובע בדק ארוכות את המערכת בטרם החליט כי היא תואמת את ההזמנה, ושילם עליה.


דיון והכרעה
4.     העובדה המכריעה בעיניי היא, כעולה מן הצילומים שלא נסתר, שהמערכת שסופקה היא אכן בצבע בורדו, שאינו יכול להיחשב לצבע קוניאק, כפי שצוין בהזמנה. נראה, אפוא, שחלה טעות, ואמנם סופקה מערכת בצבע בורדו, כמצוין בתעודת המשלוח ובחשבונית, שאינה זו שאליה התכוונו התובעים, ואינה בצבע שצוין בהזמנה.
5.     לתובעים אין עניין במספרים. זוהי חובתה של הנתבעת לוודא כי בהזמנה יצוין מספר הצבע המתאים למה שבחרו התובעים. אולי סופקה מערכת בצבע המתאים למספר שצוין, אולם לא סופקה מערכת בצבע שהוזמן.
6.     בעניין אחרון זה אעיר כי נזקפת לחובת הנתבעת העובדה כי לא הביאה כראיה את הקטלוג, שאולי היה תומך בגרסתה לגבי הדמיון בין הצבעים ולגבי התאמת הצבע שסופק למספר הנקוב בהזמנה. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ועיניי ראו, כאמור, מערכת בצבע שאינו נחזה להיות הצבע שצוין בהזמנה.
7.     הנתבעת לא הביאה לעדות גם את נציג המכירות שהיה שותף למעמד ההזמנה. גם דבר זה נזקף לחובתה.
8.     בשולי עניין אי-ההתאמה אציין גם כי הנתבעת לא סתרה, אפילו לא ברמת הטענה, את גרסת התובעים בדבר אי-ההתאמה בכריות שסופקו עם המערכת.
9.     אולם, בכך אין העניין מתמצה. בענייננו קדם לאספקת המערכת מעמד שבו היא הוצגה לתובע, אשר בחן אותה, אישר את התאמתה להזמנה ושילם עבורה.
10.     אמנם, התובע העיד כי הוטעה על ידי תאורה בלתי נאותה, שגרמה לו שלא להבחין בהבדל בצבע. עדות זו מהימנה עליי, משום שהיא נתמכה בצילומים הממחישים את ההבדלים המשמעותיים בתחושת הצבע של אותם פריטים במצבי תאורה שונים.
11.     למעשה, עצם העובדה שהתובע התלבט ארוכות בטרם אישר את אספקת המערכת, דבר שהנתבעת עצמה מעידה עליו - מורה כי היה לו ספק. אני מאמין, אפוא, לעדותו כי בסופו של דבר, ובשים לב להצהרת מנהל הנתבעת, התפתה להאמין כי מדובר במערכת שהוזמנה - חרף הספק שהיה לו בדבר הזיהוי הנכון במחשכי המחסן.
12.     בכל זאת, אישור האספקה של אותה מערכת על ידי התובע יצר הסתמכות מצד הנתבעת. חוק המכר מטיל על הקונה את הנטל לוודא את ההתאמה מייד עם האספקה, שאם לא כן - לא יוכל להסתמך על אי ההתאמה. משמצא התובע את עצמו בוחן את ההתאמה, לא היה אמור לאשר התאמה במקום שאינה קיימת. אם התאורה לא הייתה טובה דיה, היה עליו להימנע מלאשר את ההובלה, עד שתינתן לו ההזדמנות לבצע את הבדיקה כהלכתה, באופן שניתן יהיה להסתמך על תוצאותיה.
13.     בהקשר זה אעיר כי התובעים גם נמנעו מלדחות את המערכת עם הגעתה לפתח ביתם. לו היו מתריעים על אי-ההתאמה מייד באותו מועד, כשהיא מובאת אליהם באור התכלת העזה של עיצומו של קיץ, היו מקטינים את נזקיה של הנתבעת עקב הטעות. בהינתן אופיה של אי-ההתאמה - הבדל משמעותי בצבע - אכן התבקשה מחאה מיידית, בטרם יסוב המוביל על עקביו.
14.     לאור המקובץ, ותוך יישום דוקטרינת האשם התורם החוזי, אני רואה לנכון לחלק את הנזק בין הצדדים, כלהלן:
א.     הנתבעת תיטול את המערכת על חשבונה, בתיאום עם התובעים, תוך 15 יום.
ב.     הנתבעת תשיב לתובעים 4,000 ₪ מתוך מחירה של המערכת.
ג.     הנתבעת לא תשפה את התובעים בגין עלות ההובלה, שיכולה הייתה להיחסך לו היו התובעים ערניים יותר.
ד.     עגמת הנפש של הנתבעים תתקזז עם הפסדה של הנתבעת עקב השימוש שעשו התובעים בינתיים במערכת.
ה.     כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות.

סיכום
15.     התביעה מתקבלת בחלקה, באופן שהנתבעת תשלם לתובעים סך 4,000 ₪, ותיטול בחזרה, על חשבונה, את המערכת.
16.     התשלום והשבת המערכת ייעשו, בד בבד, תוך 15 יום.
17.     בהיעדר שיתוף פעולה מצד הנתבעת, יהיו התובעים רשאים לפנות את המערכת בעצמם, תוך השתחררות מאחריות לה, ולהוסיף את עלות הפינוי לסכום האמור - שישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חלודה על ספה

 2. קניית סלון פגום

 3. תקלות בדלת פלדה

 4. קניית ריהוט פגום

 5. נזק לריהוט בהובלה

 6. ביטול הזמנת רהיטים

 7. פיצוי על התקנת דלתות

 8. תביעה על החלפת דלתות

 9. תביעה בגין קניית שידה

 10. ביטול הזמנת דלת כניסה

 11. קניית פינת אוכל פגומה

 12. פיצוי על קניית ארונות

 13. ביטול רכישה של רהיטים

 14. השארת ריהוט בדירה שכורה

 15. אספקת שולחן אוכל באיחור

 16. תביעה בנושא קניית רהיטים

 17. ביטול קניית רהיטים לסלון

 18. נזקים לריהוט בדירה שכורה

 19. שריטות ברהיטים לאחר הובלה

 20. ריפוד עור מתקלף בספה חדשה

 21. קניית ארון במידות לא נכונות

 22. פיצויים על קבלת ארונות חדשים פגומים

 23. תביעה לפיצוי בשל פגמים ברהיטים שהוזמנו

 24. נדחתה תביעה לפיצוי על קניית שולחן אוכל

 25. תקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים), תשל''ט-1979

 26. לטענת התובעים, רכשו רהיטים ולאחר מספר חודשים התגלו פגמים ברהיטים

 27. תביעה קטנה להחזרת כסף תמורת רכישת ריהוט שסופק באיחור וכשהוא פגום

 28. צו לשעת חירום (היטל מחקר בענפי הרהיטים, הלבידים, הסיבית והפורמאיקה), התשמ"א-1981

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון