ביטול קניית ספרים
ביטול קניית ספרים

להלן פסק דין בנושא ביטול קניית ספרים:

פסק דין

בפניי תביעה לביטול עסקה לממכר ספרים{טיים לייף לנוער (11 כרכים), תנ"ך פירושים (17 כרכים), אנציקלופדיה אוקספורד (13 כרכים) ומילון עברי (4 כרכים) בסכום כולל של 6,030 ₪. (להלן: "העסקה").

ביום 14.3.06 בוצעה פנייה טלפונית של נציגת הנתבעת לתובעת, במהלכה הוצגו לתובעת מוצריה של הנתבעת, בין היתר, סדרות ספרים.

לאחר שהתובעת הביעה התעניינותה במוצרים, נקבע, לבקשת התובעת, כי נציג מטעם הנתבעת יגיע לביתה של התובעת להצגת מוצרי הנתבעת.

ביום 15.3.06 הגיע נציג הנתבעת לבית התובעת ובמהלך הפגישה החליטה התובעת לרכוש את הספרים בסכום כולל של 6,030 ₪.
התובעת שילמה בעבור העסקה באמצעות כרטיס אשראי אשר ברשותה.

ביום 18.3.06 שלחה התובעת מכתב ובו דרישה לביטול העסקה, זאת אף לשיטת הנתבעת, כעולה מכתב הגנתה.

סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, קובע כדלקמן:
"14.      עסקה ברוכלות
     (א)      בעסקה ברוכלות רשאי הצרכן לבטל את ההסכם:
           (1)      במכר - מיום עשיית ההסכם עד ארבעה עשר ימים מיום מסירת הממכר
(2)     בשירות, אם טרם הוחל בנתינתו - תוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית ההסכם.
(ב)     משבוטל הסכם לפי סעיף קטן (א)(1) יחזיר הרוכל לצרכן את מה שקיבל לפי ההסכם והצרכן יחזיר לרוכל את הטובין, אולם אם חלה הרעה משמעותית במצב הטובין רשאי הרוכל לנכות ממה שקיבל את הסכום שבו פחת ערכם של הטובין.
(ג)     .....
(ד)     .....
(ה)     .....

סעיף 8 לחוק הגנת הצרכן, סעיף ההגדרות מגדיר "רוכלות" כדלקמן:
"רוכלות" - הצעת עסקה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו או לקרבם, וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו (להלן: "מקום הצרכן"), או פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא, שבעקבותיה הגיע העוסק, או מי מטעמו, למקום הצרכן כדי לקשור עסקה.
(ההדגשה אינה במקור).

הנתבעת פנתה לתובעת בפנייה טלפונית (בשיטת הטלמרקטינג), קרי "בפניה יזומה" ובעקבותיה נקבעה פגישה בביתה של התובעת.
לפיכך, הריני סבור כי המדובר בעסקה ברוכלות אשר כאמור בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן מקנה לצרכן אפשרות לביטול העסקה כאמור בתנאיו "מיום עשיית ההסכם עד ארבעה עשר ימים מיום מסירת הממכר".

כאמור, התובעת שלחה לנתבעת מכתב "ביטול עסקה" הנושא תאריך 18.3.06, קרי כ-3 ימים לאחר "עשיית ההסכם" ולפיכך עמדה בתנאיו של סעיף 14 (א)(1) לחוק הגנת הצרכן.

התובעת צירפה לכתב התביעה את המכתב לביטול העסקה מיום 18.3.07.
כמו כן כאמור לעיל, הנתבעת אינה מכחישה את קבלת המכתב ולפיכך הרי שהתובעת עמדה בנטל המונח על כתפיה לביסוס תביעתה.

הנתבעת טוענת כי לאחר שליחת המכתב לביטול העסקה, ובשיחה עם מנהל הנתבעת הוסכם בין הנתבעת לתובעת כי התובעת תקבל סדרת ספרים נוספת בנוסף לסדרות אותן הזמינה ורכשה והוסכם כי העסקה בין הצדדים לא תבוטל.

בעניין זה אומר, כי טענה זו של הנתבעת לא הוכחה ולא גובתה ו/או נתמכה באסמכתא כלשהי, שכן במצב דברים מעין זה, מן הראוי, שהנתבעת בשולחה את הספרים האמורים היתה מעלה על הכתב את ההסכמות אשר הושגו עם התובעת ועל חזרתה של התובעת מביטול העסקה.
לפיכך, הריני סבור שאין מקום לקבל טענה זו.

לאור האמור לעיל הריני סבור שדין התביעה להתקבל.

אשר על כן, הנני מורה על ביטול העסקה מיום 15.3.07.

הספרים הנמצאים בידי התובעת ו/או מי מטעמה יוחזרו לנתבעת בשלמותם ובאריזתם המקורית. הנתבעת תשיב לתובעת את הסך של 6,030 ₪ בניכוי סך של 500 ₪ בגין הוצאותיה של הנתבעת עבור אספקת הספרים והחזרתם למשרדי הנתבעת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הענקה

 2. ביטול מס בולים

 3. ביטול הענקת פרס

 4. ביטול הכרעת דין

 5. ביטול מחובת הצדק

 6. ביטול רשות מכללא

 7. ביטול הפסיכומטרי

 8. ביטול קניית ספרים

 9. ביטול תקנות ההגנה

 10. בקשה לביטול החלטה

 11. ביטול הסדר תשלומים

 12. ביטול מוסד הנשיאות

 13. ביטול הכרעת דין בהעדר

 14. ביטול תפקיד שר בלי תיק

 15. ביטול תקרת הכנסה מירבית

 16. ביטול החלת המשפט על שטח

 17. ביטול החלטה במעמד צד אחד

 18. ביטול החלטה למחיקת התביעה

 19. ביטול תשלומי רשות של הורים

 20. ביטול הקלות במס לא מוצדקות

 21. ביטול חוק קרן קיימת לישראל

 22. ביטול רישום לאום בתעודת זהות

 23. ביטול החלטת אסיפה כללית באגודה

 24. ביטול החלת המשפט השיפוט והמינהל

 25. ביטול חוקים ע"י בית המשפט העליון

 26. ביטול הגבלת גיל אימון במכון כושר

 27. ביטול החלטת רשות בבית משפט אזרחי

 28. ביטול החלטת בית הדין לביקורת משמורת

 29. ביטול תנאי מפלה להגשת רשימת מועמדים

 30. ביטול הכרעת דין וגביית עדויות נוספות

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון