ביטול קורס רפואה סינית

להלן פסק דין בנושא ביטול קורס רפואה סינית:

פסק דין

 1.      1. בפני תביעה כספית בסכום של 8,040 ₪ שתבעה התובעת בעקבות ביטול הסכם ללמודי רפואה סינית במסגרת קורסים שהעניקה הנתבעת.
 2.      2. בתום הדיון שהתקיים בפני בקשו הצדדים שהות בת 14 ימים כדי לנסות להגיע לפשרה, ואולם משלא ניתנה הודעתם על הסדר פשרה כאמור ניתן בזאת פסק הדין.
 3.      3. בכתב התביעה, וכן במהלך הדיון שהתקיים בפני, פרטה התובעת שבשנת הלימודים 2006-2007 למדה במסגרת הנתבעת קורסים ברפואה סינית לשנה א'. באותה שנה למדו 7 תלמידים באותה מגמה, ואולם לקראת תום השנה התברר שמתוך 7 התלמידים נותרו 2 בלבד.

התובעת התלבטה האם להחליף את מסגרת הלימודים בעקבות השינויים האמורים, ואולם לאחר פגישה עם נציג הנתבעת החליטה לנסות ולהמשיך ללמוד במקום שנה נוספת.
4.     לאחר שהחלה שנת הלימודים, גילתה התובעת שלאור פרישתם של תלמידים רבים ממסגרת הלימודים, שונתה תכנית הלמודים. בשל צמצום מספר התלמידים אוחדו השנים ב' ו-ג' ומערכת השעות שונתה לחלוטין, כך שהתובעת הופניתה לקורס לרפואה מערבית המיועד לשנה ג' שבו לא הבינה דבר. כמו כן בלימודי הרפואה הסינית צפתה במורה במסגרת טיפולי הקליניקה שלו, ולא למדה באופן פעיל.
5.     לכתב התביעה צרפה התובעת את רשימת הקורסים שהובטחו לה והצביעה על השינויים שנערכו בתכנית הלמודים.
6.     בעקבות השינוים בתוכנית הלימודים ושילובה ללמודים עם תלמידי שנה ג', הודיעה התובעת לנתבעת על רצונה לעזוב את הלימודים.
7.     לפניתה נענתה שאין באפשרותה להפסיק את הלימודים, שכן התחייבה ללמוד במסגרת הנתבעת במשך 4 שנים.
8.     התובעת טענה שמעולם לא חתמה על התחייבות ללמוד 4 שנים. בשל המצב נאלצה לעבור למכללה אחרת - מכללת רידמן, ומאחר שהנתבעת סרבה למסור לה את גליון הציונים היא נאלצת לשוב וללמוד גם קורסים שלמדה בעבר.
9.     גם לאחר שעזבה את הלימודים, המשיכה הנתבעת לפדות את השיקים ששלמה לה התובעת מראש, אף נקטה בהליכים של הוצל"פ.
10.     נציג הנתבעת ציין שבתחילת השנה הוקם איגוד פרופסיונלי חדש אשר הנהיג תכנית למודים חדשה בתחום. בתחילה סרבה הנתבעת להתאים את תכנית הלימודים ואולם בעקבות לחץ מהתלמידים ועזיבתם ההמונית, החליטה גם הנתבעת להצטרף לאיגוד. החלטה זו חייבה תקופת התארגנות שבמהלכה נעשו שינויים בתכנית הלימודים. עוד ציין שכיום נפתחה השנה עם כל הקורסים.
11.     נציג הנתבעת טען שהתובעת גרמה לנתבעת לנזקים וכי הנתבעת אפשרה לתובעת ללמוד בשכר לימוד מופחת המסובסד במלגות, וכי רק בשל תקלה משרדית לא הוחתמה התובעת על מסמך התחייבות ללמוד במכללה במשך 4 שנות לימוד מלאות.

דיון והכרעה
12.     לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי שמן הראוי לקבל את התביעה. מטעוני הצדדים ברור שבתכנית הלימודים חלו שינויים מהותיים, באופן שהתובעת קיבלה מוצר שונה מהמוצר שעליו הסכימו הצדדים. נוכח השינויים, שנבעו מפרישת תלמידים ממסגרת הלימודים, היתה התובעת רשאית לבטל את החוזה שבין הצדדים, שכן החוזה הופר על ידי הנתבעת.
13.     טענתה של הנתבעת לפיה התחייבה התובעת ללמוד במסגרת של 4 שנות לימוד, לא הוכחה. נהפוך הוא. נציג הנתבעת הודה שהתובעת לא חתמה על מסמך כלשהו בנוגע להתחייבות. כמו כן לא הוכח על ידי הנתבעת שהתובעת קיבלה מלגות בתמורה להתחייבות להמשיך וללמוד במסגרתה.
14.     בנסיבות העניין, היתה התובעת רשאית לבטל את ההסכם שהופר, ועל כן היא זכאית להשבת הסכומים ששילמה לאחר שעזבה את לימודיה.
15.     אשר על כן, הנתבעת תשלם לתובעת תוך 30 ימים סכום של 8,040 ₪ בתוספת הוצאות משפט בסכום של 500 ₪. כמו כן תעביר הנתבעת לתובעת במועד האמור את גליון הציונים שהעתק ממנו הוגש לתיק בית המשפט במהלך הדיון.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר כספי על קורס

 2. הכרה בלימודי מכינה

 3. ביטול השתתפות בקורס

 4. ביטול קורס פסיכומטרי

 5. החזר על קורס שלא נפתח

 6. תביעה נגד מכללת רמת גן

 7. ביטול קורס רפואה סינית

 8. הפרת הסכם מימון לימודים

 9. הפסקת קורס - החזר כספי

 10. קורס ספרות - החזר כספי

 11. תביעת החזר כספי על קורס

 12. ביטול הרשמה לקורס בטלפון

 13. ניכוי עלות קורס מהמשכורת

 14. תביעת פיצוי על לימודי ערב

 15. זכויות יוצרים בספרי לימוד

 16. קורס עיצוב פנים - החזר כספי

 17. החזר שכר לימוד על קורס איפור

 18. החזר כספי קורס לימודי אנגלית

 19. תאונת דרכים בקורס רענון נהיגה

 20. תביעה נגד מכללה בגין הפרת חוזה

 21. תביעה נגד מכללת גבעת וושינגטון

 22. ביטול לימודים - החזר שכר לימוד

 23. תביעה נגד מכללה להחזר שכר לימוד

 24. החזר שכר לימוד בגין ביטול קורסים

 25. הפסקת לימודים בגלל נכשל בקורס אחד

 26. הפסקת לימודי משפטים החזר שכר לימוד

 27. החזר כספי על קורס בגלל אי קבלת עבודה

 28. ביטול רישום למכללה בהעדר תעודת בגרות מלאה

 29. הצעת חוק מעמד המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה

 30. תביעה להחזיר שכר לימוד בגין השתתפות בקורס "מכינה קדם אקדמית"

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון