ביטול עסקה ברוכלות
ביטול עסקה ברוכלות

להלן פסק דין בנושא ביטול עסקה ברוכלות:

פסק דין

התובעים רכשו מאת הנתבעת מערכת לטיהור מים.

הללו ביטלו את הרכישה, בהתאם להוראת סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981, שעניינה בביטול הסכם בעיסקה ברוכלות.

הנתבעת היתנתה את הביטול בתשלום "20% דמי ביטול, הנגבים בגין הוצאות התקנה, פירוק ושמישות הפילטרים והמערכת כולה" (מכתב הנתבעת מיום 24/12/00); "פירוק מטהר המים שרכשת כרוך בניכוי השווי בו פחת הנמכר" (צ"ל כנראה: הממכר; מכתב הנתבעת מיום 05/03/01).

הצדדים חלוקים בשאלת חוקיות ההתנייה הנ"ל.

ב"כ הצדדים הסמיכוני לפסוק בדרך של פשרה - וטוב שכך - על-פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984.

נתתי דעתי על טענותיהם של ב"כ המלומדים של הצדדים, כשהן לעצמן, כמו גם ביחס לכתבי הטענות, התצהירים, נספחיהם, ושאר החומר שבתיק בית המשפט.

שקלתי כלל נסיבות העניין, עובדתיות ומשפטיות, והחלטתי לפסוק כדלקמן:

הנתבעת תשלם לתובעים את סכום הכסף ששילמו עבור מערכת טיהור המים, קרי, 3,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום; עוד תשלם הנתבעת לתובעים סך של 1,000 ₪ בגין עוגמת נפש, טירדה ואובדן זמן.

הנתבעת רשאית לפרק את מערכת טיהור המים שהותקנה אצל התובעים - על-פי תיאום מראש - ולקבלה במצבה כמות שהיא היום.

הנתבעת תישא בהוצאות המשפט, וכן תשלם לתובעים שכ"ט עו"ד בסך של 1,200 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה עם בזק

 2. ביטול עסקה בטלפון

 3. ביטול עסקת רוכלות

 4. ביטול קניית סנדלים

 5. ביטול עסקה עם קטין

 6. ביטול עסקה עם מירס

 7. ביטול עסקה ברוכלות

 8. ביטול עסקה עם קבלן

 9. ביטול עסקה טלפונית

 10. ביטול מנוי בחדר כושר

 11. ביטול עסקה אחרי חודש

 12. ביטול עסקת מכר מרחוק

 13. ביטול עסקת קניית מקרר

 14. ביטול עסקה מוצרי חשמל

 15. ביטול עסקה והחזר מקדמה

 16. ביטול עסקת העברת מניות

 17. ביטול קניה באתר אולסייל

 18. ביטול עסקה נעליים פגומות

 19. ביטול עסקה חוק הגנת הצרכן

 20. הסכם לביטול עסקת מכר

 21. צעצוע מקולקל - ביטול עסקה

 22. ביטול עסקה - לקוח עולה חדש

 23. ביטול עסקה בגלל חתימה מזויפת

 24. תקלות בטלפון נייד - ביטול עסקה

 25. ביטול עסקה בגלל שריטה על המוצר

 26. החזר מס בגין ביטול עסקת מקרקעין

 27. תביעה להחזר כספי בגין קניית הליכון

 28. ביטול עסקה לרכישת רכב בשל זיוף מד אוץ

 29. האם אפשר לבטל עסקת קניית משקפיים חדשות ?

 30. ביטול עסקת מכר שנעשתה בסמוך למותו המוכר

 31. תביעה בגין תקלות בפטריית חימום (ביטול עסקה)

 32. השכרת יחידת נופש קלאב הוטל אילת - ביטול עסקה

 33. פיצוי בגובה 10% ממחיר הדירה בגין ביטול העסקה

 34. האם ביטול עסקה גורר ביטול אוטומטי של הערות אזהרה

 35. האם ביטול עסקת קומבינציה מבטל אוטומטית את הסכמי המכר

 36. תביעה לתשלום פיצויים מוסכמים בגין ביטול עסקת טרייד אין לרכישת רכב

 37. הגבלת זכות ביטול עסקה במוצר שיוצר על פי מידות מיוחדות וצרכים מיוחדים של הלקוח

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון