עבירות מס חמורות - ערעור

להלן פסק דין בנושא עבירות מס חמורות - ערעור:

פסק דין

א.     המערער הורשע בבית משפט קמא (כב' השופטת לילי יונג - גופר) על פי הודאתו בשורה של עבירות חמורות כפי שיפורטו להלן.

הצדדים הודיעו בבית משפט קמא כי הגיעו להסדר טיעון על פיו המערער הודה והורשע תוך שיתקבל תסקיר מבחן כאשר הטיעונים לעונש יטענו באופן חופשי.

בית משפט קמא לאחר כל הדברים האלה ושמיעת טיעונים מפורטים, גזר על המערער תוך התחשבות בכל הנתונים לקולא כפי שהציג הסניגור המלומד, מאסר בפועל של 9 חודשים, מאסר על תנאי של 12 חודשים לתקופה של 3 שנים שלא יעבור על ס' 220 לפקודת מס הכנסה (נ"ח) וכן קנס בסך 100,000 ₪ או שנת מאסר תמורתו כאשר הקנס ישולם ב - 10 תשלומים שווים.

ב.     מכאן, אנו חוזרים לעבירות בהן הורשע המערער.

המערער הורשע ב - 5 מסכתות שונות בביצוע עבירות חמורות ביותר.

מדובר בעבירות קשות, כאלה החותרות תחת אושיות הכלכלה בחברה מתוקנת.

המערער שעבד כקבלן שלד ועפר השמיט במזיד הכנסות, מדובר בהשמטת הכנסה במזיד ובמרמה מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס בניגוד לס' 220 (1) + (4) + (5) לפקודת מס הכנסה וזאת עשה המערער באופן רצוף ושיטתי בשנות המס החל מ - 1997 ועד שנת
2001.

     מדובר במסכתות קשות ביותר של השמטת הכנסות במזיד ובמרמה כדי סך מקורי כולל של כ - 2 מיליון ₪.

ג.     ב"כ המערער כמו בפני בית משפט קמא, בהודעת הערעור ובפנינו מציין את נסיבותיו הקשות של המערער לרבות מצב כלכלי קשה וחזר וציין את נטילת האחריות, חרטת המערער וצירף פסיקה.

לטעמו העונש מופרז לחומרה ואינו הולם.

מנגד, טרחה וציינה ב"כ המאשימה את חומרת העבירות, את הפסיקה לרבות של בית משפט זה ואשר לעבירות כעבירות בהן הורשע המערער כאשר הוסיפה לכך, כי למעשה המערער גרם (כפי העולה מפרוטוקול בית משפט קמא פעם אחר פעם) לדחיות חוזרות ונשנות ולא למותר לציין את התנהלותו בפנינו.

מעבר לכך, הוצגו הרשעותיו הקודמות של המערער, מדובר ב - 35 הרשעות קודמות בעבירות חמורות של גניבה, קטטה, עבירות מרמה, סחיטה ועושק, החזקת תחמושת ללא רשיון, משיכת שיקים ללא כיסוי, כאשר עבירות המרמה חוזרות ונשנות פעם אחר פעם כדי 29 עבירות מרמה, סחיטה ועושק ובנוסף לכך, החזקת נשק שלא כדין, השגת גבול, פציעה, קשר לפשע, הדחה לעדות במשפט, תחבולה וזיוף.

ד.     אנו רואים לציין כבר עתה כי גם ללא העבר המכביד של המערער, העונש שגזר בית משפט קמא ראוי ונכון בנסיבות הענין.

העבירות בהן הורשע המערער מדברות בעד עצמן לענין חומרתן.

גזר הדין של בית משפט קמא ראוי, מפורט, מאוזן.

העונש שנגזר על המערער אינו חמור כלל ועיקר ובוודאי לא באופן המצריך את התערבותינו.

נציין עוד, בית המשפט העליון חזר וקבע לא פעם את החומרה שיש לראות בעבירות כלכליות מהסוג שעבר המערער שבפנינו (וכאן, נחזור ונדגיש, השמטת הכנסות במזיד ובמרמה מתוך כוונה להתחמק כדי כמעט 2 מליון ₪ לאורך 5 שנים בצורה שיטתית).

(ראה למשל, רע"פ 3757/04 וראה כאן ע"פ 1288/04).

מדובר במערער אשר במודע, בזדון ומתוך כוונה תחילה הונה ושלח יד בקופה הציבורית.

בית משפט קמא איזן נכונה בין חומרת העבירות לנסיבות האישיות כפי שנטענו.
חזרנו ובחנו נסיבות אישיות אלה וגם מתוכם וגם לאור המצב הכלכלי הנטען וגילו של המערער והודאתו, לא מצאנו מקום להתערב בגזר הדין שהנו ראוי ובנסיבות הקשות בהן נעברו העבירות, אף נוטה לקולא.

לאור המכלול, אנו מורים על דחיית הערעור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זיכוי בעבירות מס

 2. עבירות מס חמורות

 3. עבירות מס בישראל

 4. גזר דין בעבירות מס

 5. עונש מאסר בעבירות מס

 6. ביטול הרשעה בעבירות מס

 7. העלמת מיסים פשיטת רגל

 8. עבירות מס של חברת בניה

 9. פשיטת רגל עקב עבירות מס

 10. עבירות מס של רואה חשבון

 11. ערעור המדינה בעבירות מס

 12. שיקולי ענישה בעבירות מס

 13. עבירות מס סטודנט למשפטים

 14. עבירות מס חמורות - ערעור

 15. ערעור על עונש בעבירות מס

 16. ערעור על הרשעה בעבירות מס

 17. ערעור על גזר דין העלמת מס

 18. ערעור על גזר דין בעבירות מס

 19. ערעור על מאסר בפועל בעבירות מס

 20. ערעור על חומרת העונש בעבירות מס

 21. עבירות מס - ערעור על חומרת העונש

 22. בקשה לבטל את כתב האישום בעבירות מס

 23. דחיית בקשת נוהל גילוי מרצון בעבירות מס

 24. הקלה בעונש על עבירות מס בשל נסיבות אישיות

 25. אחריות מנהל לעבירות מס - סעיף 119 לחוק מע''מ

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון