השתמטות מתשלום מס קניה

להלן פסק דין בנושא השתמטות מתשלום מס קניה:

פסק דין

י. אלון - שופט

1.     המערער הואשם בבימ"ש השלום באשדוד בהברחת 150 "קרטונים" של סיגריות מסוג קנט [ובהם 75,000 חפיסות] ובכך שהשתמט מתשלום מס קניה בסכום של 536,153 ₪ ומע"מ בסכום של 117,952 ₪ - בסה"כ 654,014 ₪.
בשל כך יוחסו לו עבירות לפי סעיפים 211 (א)(1), 212 (א)(4), 212 (9) לפקודת המכס [הברחת טובין, הגשת רשימון כוזב והטעיית פקיד מכס] וכן עבירות לפי סעיפים 22 (א)(1) ו-22 (א)(5) לחוק מס קניה [מסירת ידיעה כוזבת ועשיית מעשה להתחמקות מתשלום מס].
יחד עמו הואשמו האחים משה ושי כוכבי, וכן חברה שבבעלותם ["החברה"] בסיוע למערער להבריח הסיגריות ולבצע העבירות הנ"ל - וזאת בניגוד לסעיף 218 לפקודת המכס (סיוע לביצוע עבירות של הפקודה).
המערער ושלושת הנאשמים הנוספים כפרו במיוחס להם ולאחר שמיעת הראיות הורשעו במעשים ובעבירות שיוחסו להם.
     על המערער נגזרו 10 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 30,000 ₪.
על ה"חברה" נגזר קנס של 10,000 ₪ ועל כל אחד מהאחים כוכבי נגזרו 10 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 10,000 ₪.
     בפנינו ערעורו של המערער כנגד הרשעתו בדין ולחלופין כנגד מידת עונשו.

2.     פרשת המעשים בה הורשעו המערער והנאשמים הנוספים היתה בתמציתה כדלהלן:
החברה של האחים כוכבי זכתה במכרז של נמל אשדוד לרכישת 150 "הקרטונים" של הסיגריות - תוך הגבלת אותה הרכישה למטרת יצואה של כל אותה הכמות אל מחוץ לישראל. האחים כוכבי העבירו זכותם באותה סחורה לאדם שנרשם ברשומון היבוא בשם "אהרון זרביב". אותו זרביב הופיע במחסן הרישוי בנמל אשדוד בו אוחסנה הסחורה, חתם על מסמכי השחרור, העמיס אותה על משאית נהוגה ע"י אחד שרון אלקיים ["הנהג"] וחתם על מסמכי השיחרור לפיהם תועבר הסחורה ישירות למעבר הגבול "גשר הירדן" על מנת שתיוצא מיידית לירדן.
המשאית עם אלקיים וזרביב יצאו לדרכם, אך מעולם לא הגיעו לגשר הירדן, 150 הקרטונים על הסיגריות שבהם לא יוצאו לירדן אלא הוברחו מהמכס והושארו בישראל.
אותו "אהרון זרביב" לא היה אלא המערער דנן אשר זייף למטרה זו תעודת זהות שאבדה מאהרון זרביב המקורי - והכל בידיעת האחים כוכבי.
בבימ"ש קמא כפר המערער מכל וכל כי הוא האיש שהתחזה להיות אהרון זרביב או כי נטל חלק כלשהו בפרשת המעשים הנטענת בכתב האישום.
מאידך, שני הנאשמים האחים כוכבי, הודו בעדותם בביצוע כל המעשים הנטענים, סיפרו על היכרותם הארוכה עם המערער, טענו כי היו נתונים תקופה ארוכה למעשי סחיטה ואיומים מצדו וכי נאלצו לסייע בידו בביצוע מעשי הזיוף, המירמה וההברחה שביצע בשל אותה פרשת סחיטה ואיומים.
יצויין כי בגירסתו הראשונה בעת חקירתו במכס [16.3.00] מסר הנאשם משה כוכבי כי אכן מכר את זכותו באותם הקרטונים לאחד "אהרון זרביב", אך טען כי אינו יודע מי הוא אותו האיש.
ברם, לאחר שנעצר המערער ע"י חוקרי המכס, חזר בו משה כוכבי מגירסתו הנ"ל ומסר כי המערער דנן הוא האיש שהתחזה להיות אותו אהרון זרביב. כוכבי הוסיף באותה הודעה וחשף את מסכת האיומים והסחיטה בה היו נתונים הוא ואחיו מצד המערער.
בימ"ש קמא בהכרעת דינו נתן אימון בעדויותיהם של שני הנאשמים כוכבי ודחה את הכחשת המערער כבלתי מהימנה.
חיזוק לזיהויו של המערער כאותו "אהרון זרביב"      נמצא גם בעדותו של ע.ת. 7 יעקב קיוי עובד משרד עמילות המכס אשר שיחרר בפועל את 150 הקרטונים לידי מי שהזדהה בפניו כ" אהרון זרביב" ואשר זוהה על ידו כמערער דנן במסדר זיהוי תמונות וכן במהלך עדותו במשפט.
יצויין כי לע.ת. 7 הנ"ל נערך מסדר זיהוי תמונות קודם, בו לא זיהה את המערער כאותו " אהרון זרביב" .
בהודעתו בחקירה וכן בעדותו בביהמ"ש, הסביר עד התביעה קיוי כי חשב במסדר התמונות הראשון שהוא מתבקש לזהות את נהג המשאית [שרון אלקיים] שנלווה ל"אהרון זרביב" אולם משהתברר לו ע"י החוקרים בחקירה הנוספת ש"אהרון זרביב" אינו הנהג אלא האדם הנוסף שהיה עמו - הוא זיהה את תמונתו במסדר התמונות הנוסף.
בעדותו בבימ"ש שב עד התביעה קיוי על הדברים [ר' עמ' 41-42 לפרוט'].
חיזוק נוסף לעדות הנאשמים כוכבי מצא בימ"ש קמא בעדותו של אח נוסף שלהם - אברהם כוכבי - בדבר פרשת היחסים הארוכה בין שני אחיו למערער.

3.     בערעור על ההרשעה טוענת ב"כ המערער כי טעה בימ"ש קמא בנותנו אימון בעדויות הנאשמים כוכבי ובדחותו כבלתי מהימנה את עדות המערער.
היא מוסיפה וטוענת כי במהלך הראיות התבררו כשלים שונים בחקירת המכס את הפרשה, לרבות חששות שלא נחקרו כלל לעניין מעורבות אפשרית של מי מאנשי המכס בפרשה.

4.     לאחר עיון בפרוטוקול העדויות ובמוצגים, איננו מוצאים מקום להתערב בקביעת מימצאי המהימנות והעובדות כפי שנקבעו ע"י בימ"ש קמא.
מימצאים אלה מושתתים בראש וראשונה על התרשמותו של השופט מהעדים שהעידו בפניו - ובכך לא תתערב ערכאת הערעור.
זאת ועוד. אותם מימצאי מהימנות שקבע בימ"ש קמא מתחזקים נוכח עדותו של עד התביעה קיוי [שזיהה המערער כמי שהתחזה בפניו בתור " אהרון זרביב"] ולאור ההסבר הסביר שניתן על ידו לאי זיהויו את המערער כ"זרביב" בעת מסדר זיהוי התמונות הראשון שנערך לו.
לא מצאנו בטענות המערער עילה או נימוק שיצדיקו התערבות ערכאת הערעור במימצאי העובדה והמהימנות שקבע בימ"ש קמא - ועל כן דין הערעור כנגד ההרשעה להדחות.
אשר לטענות ב"כ המערער לעניין כשלי החקירה ואי חקירת חשדות למעורבות אפשרית של גורם פנימי בפרשת המעשים - אין באלה כדי לערער את המימצאים שנקבעו לעניין המערער והנאשמים הנוספים.
בימ"ש קמא הוסיף והורה למשטרה בשולי הכרעת הדין לערוך את החקירות הנדרשות לעניין התנהלות מי מפקידי המכס בעניין גובה הערבות שנקבעה לשחרור הסחורה - ומדברי ב"כ המשיב למדנו כי חקירה שכזו אכן נערכה ומימצאיה הועברו לפרקליטות.

5.     העונש שהטיל בימ"ש קמא על המערער - לא זו בלבד שאינו חורג לחומרא אלא שנוטה הוא, למעלה מן הראוי, לקולא.
המערער הורשע במעשי מירמה, זיוף והברחה מתוכננים לפרטי פרטים וגרם לאוצר המדינה נזק העולה על 650,000 ₪.
המעשים בהם הורשע המערער כוללים תיכנון מוקפד של מעשה מירמה והברחה, זיוף תעודת זהות, התחזות לאחר, הברחת כמות משמעותית של סחורה ממחסן ערובה, והשתמטות מתשלום מס יבוא בסכום העולה על 650,000 ₪.
ראוי היה המערער לעונש חמור באופן משמעותי מזה שהוטל עליו הן באשר לתקופת המאסר והן - ובעיקר - באשר לסכום הקנס. ברם, המדינה לא ערערה בפנינו על קולת העונש.
טענת המערער כי פער העונשים בינו לבין הנאשמים הנוספים [האחים כוכבי] פוגע בכלל אחידות הענישה - דינה להידחות נוכח ההפרש המשמעותי בין המעשים והעבירות בהם הואשמו והורשעו לעומת המעשים והעבירות בהם הואשם והורשע המערער.
ערעור המערער כנגד מידת העונש, אין בו איפוא שום ממש וגם הוא דינו להידחות.

6.     סוף דבר - אציע לחבריי למותב לדחות הערעור על כל חלקיו.                                                                            י. אלון - שופט
          

י. פלפל - נשיא
אני מסכים
                                        

                                    י. פלפל - נשיא     

ר. יפה-כ"ץ - שופטת
אני מסכימה
                                        

                                         ר. יפה-כ"ץ - שופטת


לפיכך הוחלט לדחות את הערעור כאמור בפסק דינו של כב' השופט י. אלון.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר מס קניה

 2. מס קניה על יין

 3. אוטובוס זעיר מס קנייה

 4. השתמטות מתשלום מס קניה

 5. מס קניה על מזגנים לרכב

 6. החזר מס קניה של חוב אבוד

 7. מס קניה על מוצרי קוסמטיקה

 8. צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975

 9. תקנות מס קניה (טובין), תשי''ג-1953

 10. תקנות מס קניה (שירותים), תשכ''ה-1965

 11. צו מס קניה (הטלת כפל מס), התשמ"ו-1986

 12. תקנות מס קניה (ערעורים), תשל''א-1971

 13. חוק מס קניה (סחורות ושרותים), תשי"ב-1952

 14. תקנות מס-קניה (רישומים ומסמכים), תשכ''ט-1969

 15. תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), התשמ''ד-1984

 16. צו מס קניה (הטלת מס על טובין המותקנים במבנה), התשמ"ו-1986

 17. תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל''ו-1976

 18. תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ''ה-1965

 19. היתר לגילוי ידיעות לפי חוק מס ערך מוסף וחוק מס קניה טובין ושירותים

 20. צו מס קניה (טובין ושירותים) (סוגי טובין שהמחיר הסיטוני יהיה המחיר המשתלם בעדם ליצרן), התשס"ח-2007

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון