גזר דין בעבירות מס

להלן גזר דין בעבירות מס:

גזר דין

1.     הנאשמת 1 ב-ת.פ. 5349/02 (להלן, גם "ח.א.") היא חברה לעבודות בניין. הנאשם 2 בתיק זה (להלן, גם "סמולניק"), הוא מנהלה הפעיל. הנאשמת 1 ב-ת.פ. 1228/03 (להלן, גם "גולדסיל") היא חברה לעבודות ייזום ובנייה. הנאשם 2 בתיק זה , הוא סמולניק, וכן הנאשם 3 בתיק זה (להלן, גם "דוברת"), הם מנהליה הפעילים.

2.     בגדר ת.פ. 5349/02 יוחסו ל-ח.א ולסמולניק עבירות לפי חוק מע"מ. בגדר ת.פ. 1228/03 יוחסו לגולדסיל, סמולניק ודוברת עבירות מס הכנסה. בכל התיקים הודו והורשעו הנאשמים על סמך הודאותיהם.
     ככל שעסקינן ב-ת.פ. 1228/03 אף הוסיפו הנאשמים והודו באי העברת מס שנוכה במועד על ידי סמולניק ו-ח.א בתקופות שמנובמבר 2002 ועד אוגוסט 2003 ובתקופות שמדצמבר 2003 ועד פברואר 2004 בסכום כולל של 496,061 ₪, מלבד המנוי בכתב האישום.

3.      מן הטיעונים לעונש אני למד, ככל שעסקינן ב-ת.פ. 5349/02 שעניינו עבירות מע"מ, כי הנאשמים הגישו שישה דוחות תקופתיים ללא צירוף תשלום הנובע מהם, הגם שהדוחות שולמו בשיעורים ובפיגור מאוחר יותר. זאת ועוד: מחודש יוני 97' ועד פברואר 04' לא הגישו הנאשמים 21 דוחות תקופתיים ובכך איחרו תשלום מס שמתקרב לסך של 1,500,000 ₪.

     ככל שעסקינן ב-ת.פ. 1228/03 שעניינו עבירות מס הכנסה, אני למד כי הנאשמים הודו באי הגשת דוחות של גולדסיל בשנים 2000 ו-2001 ובאי העברת מס במועד בגדר 13 עבירות. סמולניק אף הורשע בגין אי הגשת דוח אישי במועד לשנת 2001.

     עוד ציינו ב"כ המאשימות כי כל המחדלים הוסרו, הגם שככל שעסקינן בעבירות מע"מ נותרה יתרת חוב זניחה בסכום של כ-4,000 ₪.

4.     ב"כ המאשימות ציינו כי הגם שרובצות נסיבות חמורות לחובת הנאשמים, נשקלו שיקולים לקולתם. לנוכח זאת עתרה ב"כ המאשימה ב-ת.פ. 5349/02 להסתפק במאסר על תנאי לסמולניק לתקופה מרתיעה וארוכה וכן להשית קנס כספי ההולם את חומרת העבירות, וכן להשית על ח.א קנס. ב"כ המאשימה ב-ת.פ. 1228/03 עתרה אף היא להטלת קנס בלבד על גולדסיל ודוברת ולהטלת עונש מאסר על תנאי מרתיע לסמולניק.

5.     לאחר טיעון לעונש של ב"כ המאשימות הסכימו ב"כ הצדדים לנסות להגיע להסדר. משעה שהסדר זה לא צלח נשמעו טיעוני ב"כ הנאשמים לעונש. ב"כ הנאשמים, הגם שעתירת המאשימות נטתה לקולה, עתר להימנע מהטלת קנס. משעה שהיה מובן לו ששומה עליו לאזן זאת בענישה הולמת אחרת, היה זה הוא שעתר להשית על סמולניק עונש מאסר בפועל לתקופה קצרה שירוצה בעבודות שירות. משמע, לכאורה, ביקש ב"כ הנאשמים להחמיר עם סמולניק, לנוכח מצבו הכלכלי הקשה הנטען.

     לנוכח זאת, הוריתי על הגשת חוות דעת הממונה על עבודות שירות וחוות דעת חיובית כאמור הונחה בפניי. לאחר מכן נדרשתי לטיעון נוסף של ב"כ הצדדים בשאלת העונש.

6.     בתחילה אוחד הדיון בשני התיקים. לימים הוא פוצל. בעקבות הסכמת ב"כ הצדדים מהם עולה כי ראוי לערוך שיקול מאוחד לעניין הענישה, חזרתי ואיחדתי הדיון בעניין מתן גזר דין זה.

7.     ברגיל, לא נוהג ביהמ"ש להטיל על הנאשמים עונש העולה בחומרתו על עתירת המאשימה עצמה, הגם ששיקול דעתו אף בעניין זה אינו שנוי במחלוקת. בחנתי מכלול הנתונים שבפניי וכסבור הייתי שאיני צריך לצאת מגדרי ולהשית על סמולניק עונש מאסר בפועל, לנוכח טיעוני ב"כ הצדדים שבפניי, מהם נלמד כי עסקינן בשתי חברות רבות מוניטין שכשלו עקב צוק העתים, וכאשר עברם של הנאשמים עד הנה נקי. התרשמתי מאופיו החיובי של סמולניק ובעיקר מהמאמצים האדירים שנעשו על מנת להסיר את המחדלים במלואם, הגם שמדובר היה בסכומים לא מבוטלים, ותוך קורבנות אישיים לא מבוטלים של סמולניק.

8.     עם זאת, לא ניתן להקל ראש בעבירות שנעברו, בעיקר עבירות מע"מ, אם באשר לסכומים שלא שולמו, אם באשר למשך הזמן הרב בו נעברו העבירות האמורות. אכן, ברגיל, שיקולי טובת הציבור מכריעים את הכף בכגון דא. משעה שהמאשימה עתרה להטיל על הנאשמים עונשים של מאסר מותנה וקנס בלבד, ראוי היה כי עונשים אלו יהיו מופלגים על מנת לאזן על כך שלא הושת עונש מאסר בפועל.

     ואולם, כמבואר, סניגורו המלומד של סמולניק מבקש להשית על סמולניק עונש מאסר בפועל, הגם שירוצה בעבודות שירות. לכאורה, מדובר בהתנהלות מכובדת ולגיטימית. דומה שסמולניק מודע לכך שהוא אמור היה לספוג קנס מופלג בחומרתו שככל שלא ישלמו ייאסר. לנוכח נתונים אלו, והגם שבלבטים והיסוסים, החלטתי להיענות לבקשה.

     סמולניק עותר כי עונש המאסר בעבודות שירות יהא נמוך. אין בדעתי להיענות לעתירה זו. אכן סמולניק אינו יכול לאחוז במקל בשני קצותיו. אם אכן מבקש הוא להיפטר לחלוטין מעונש של קנס, ברי שעליו לרצות עונש מאסר בעבודות שירות לתקופה מעל לסבירה. אכן, חסד אעשה עמו ולא אטיל עליו עונש מירבי של 6 חודשי עבודות שירות. החלטתי להטיל עליו עונש של 4 וחצי חודשי מאסר בעבודות שירות.

9.     לפיכך, הנני גוזר הן על הנאשמת 1 ב-ת.פ. 5349/02 והן על הנאשמת 1 ב-ת.פ. 1228/03 קנס בסך של 25,000 ₪.

     הנני גוזר על הנאשם 3 ב-ת.פ. 1228/03 קנס בסך של 10,000 ₪ אשר ישולם ב-10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך 1,000 ₪ כל אחד, כל 1 בחודש, החל מיום 1/4/06. ככל שהקנס האמור, ולמצער 3 תשלומים הימנו, לא ישולם במלואו או במועדו, ייאסר הנאשם 3 לתקופה של 40 יום.

     הנני גוזר על הנאשם 2 ב-ת.פ. 5349/02 וב-ת.פ. 1228/03, עונש מאסר של 18 חודש. מתוכם 4 וחצי חודשים יהיו לריצוי בפועל בעבודות שירות בבית-חולים איכילוב בתל-אביב, בהתאם לחוות דעת הממונה מיום 6/10/05. עונש המאסר ירוצה החל מיום 1/4/06. היתרה תהא על תנאי ככל שהנאשם 2 יחזור ויורשע בעבירות בהן הורשע בפניי תוך 3 שנים מהיום.

10.     הודעה זכות ערעור לצדדים תוך 45 יום מהיום.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זיכוי בעבירות מס

 2. עבירות מס חמורות

 3. עבירות מס בישראל

 4. גזר דין בעבירות מס

 5. עונש מאסר בעבירות מס

 6. ביטול הרשעה בעבירות מס

 7. העלמת מיסים פשיטת רגל

 8. עבירות מס של חברת בניה

 9. פשיטת רגל עקב עבירות מס

 10. עבירות מס של רואה חשבון

 11. ערעור המדינה בעבירות מס

 12. שיקולי ענישה בעבירות מס

 13. עבירות מס סטודנט למשפטים

 14. עבירות מס חמורות - ערעור

 15. ערעור על עונש בעבירות מס

 16. ערעור על הרשעה בעבירות מס

 17. ערעור על גזר דין העלמת מס

 18. ערעור על גזר דין בעבירות מס

 19. ערעור על מאסר בפועל בעבירות מס

 20. ערעור על חומרת העונש בעבירות מס

 21. עבירות מס - ערעור על חומרת העונש

 22. בקשה לבטל את כתב האישום בעבירות מס

 23. דחיית בקשת נוהל גילוי מרצון בעבירות מס

 24. הקלה בעונש על עבירות מס בשל נסיבות אישיות

 25. אחריות מנהל לעבירות מס - סעיף 119 לחוק מע''מ

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון