בעלות רכב מעוקל
בעלות רכב מעוקל

להלן פסק דין בנושא בעלות רכב מעוקל:

פסק דין

1.     האם במקרה דנן מתקיימת החזקה הקבועה בסעיף 5(2ב) לפקודת המיסים (גבייה), לפיה, רכב שעוקל כאשר היה בחזקת סרבן מס, הוא רכב שבבעלותו הוא, או, שמא, בבעלות אחיו התובע. זו השאלה העומדת להכרעה בתביעה.

2.     להלן העובדות שאינן שנויות במחלוקת בין הצדדים:

א.     אחיו של התובע, מוטיע (להלן: ''מוטיע''), הוכרז כסרבן מס בגין חובותיו לרשויות המס.
ב.     בהתאם לספרי משרד הרישוי, התובע רשום כבעלים של רכב מיצובישי נושא מס' רישוי 92-062-20 (להלן: ''רכב המיצובישי''). במסגרת הליכי גבייה נגד מוטיע, תפסה הנתבעת ביום 26.1.03 את רכב הנ''ל.
ג.     לתובע אין רשיון נהיגה ובמועד תפיסת רכב המיצובישי הוא היה בחזקת מוטיע אשר נהג בו.
ד.     ביום 11.2.03 מכרה הנתבעת את רכב המיצובישי תמורת סך של 62,900 ש''ח. באותו מועד מחיר המחירון של רכב המיצובישי היה 92,500 ש''ח.

3.     לטענת התובע, רכב המיצובישי היה בבעלותו, נרשם על שמו במשרד הרישוי והוא ביטח אותו. התובע רכש את רכב המיצובישי ממגרש לרכבים משומשים ביום 5.11.02 באמצעות עסקת חליפין כנגד רכב טויוטה שהיה בבעלותו (להלן: ''רכב הטויוטה''). התובע רכש את רכב הטויוטה ביום 26.8.02 מאותו מגרש רכבים תמורת סך של 105,000 ש''ח, מתוכם סך של 72,000 ש''ח שילם במזומן והיתרה באמצעות שלוש המחאות על סך של 11,000 ש''ח כ''א.

התובע מכר את רכב הטויוטה כעבור מספר חודשים ממועד רכישתו, מאחר והתגלו בו תקלות מכאניות והוא נאלץ להחליף את המנוע בו.

התובע הינו מודד מוסמך במקצועו והוא נזקק לרכב צמוד במסגרת עבודתו. מאחר ולתובע אין רשיון נהיגה, אחיו וחבריו הסיעו אותו ברכב.

התובע מלין על כך כי רכב המיצובישי נמכר כעבור פחות משלושים יום ממועד תפיסתו, זאת בניגוד להודעת הנתבעת, ובמחיר נמוך משמעותית ממחיר המחירון שלו.

מכאן התביעה, לפיה התובע מבקש לחייב את הנתבעת בתשלום מחיר המחירון של רכב המיצובישי בסך של 92,500 ש''ח.

4.     לטענת הנתבעת, רכב המיצובישי היה בבעלות מוטיע, ולראייה, במועד תפיסתו הוא נהג בו ואף נמצאו בו מסמכים שונים השייכים למוטיע. רישום הבעלות באותו רכב על שם התובע במשרד הרישוי הוא נסיון להתחמק מתשלום חובותיו של מוטיע לרשויות המס, מה גם והרישום הוא דקלרטיבי בלבד. יתרה מכך, במועד תפיסת רכב המיצובישי נרשמו על שם התובע במשרד הרישוי שני רכבים נוספים, אף כי הכנסתו לא מאפשרת רכישת ואחזקת רכב ובהעדר רישיון נהיגה לתובע, ממילא הוא לא יכול לנהוג בו.

5.     במסגרת הדיון בתביעה הוגשו תצהירי עדות ראשית של התובע ואחיו מוטיע. מנגד, הנתבעת הגישה תצהיר עדות ראשית של מר יעקב קרידו אשר תפס את רכב המיצובישי.

שלושת העדים לעיל נחקרו בפני.

6.     בהתאם להלכה הפסוקה, רישום הבעלות ברכב במשרד הרישוי הינו דקלרטיבי בלבד ואינו קובע מהותית את הבעלות ברכב (ר' ע''א 492/64 לוי נ. וייס ואח' פ''ד יט(1) עמ' 586, ע''א 782/86 חב' אוטובוסים מטאר אל-קודס נ. מנהל מס ערך מוסף, פ''ד מג(2) עמ' 564 ו- רע''א 5379/95 סהר חב' לביטוח בע''מ נ. בנק דיסקונט לישראל בע''מ ואח', פ''ד נא(4) עמ' 464).

7.     לגרסת התובע, רכישת רכב המיצובישי ומימון תמורתו קשורה קשר ישיר לרכב הטויוטה. על אף זאת, התובע לא הגיש את זיכרון הדברים לפיו רכש, כביכול, את רכב הטויוטה, אלא אך ורק את זיכרון הדברים של רכב המיצובישי, נספח ת/1 לתצהיר התובע. יתרה מכך, התובע לא טרח להזמין את בעל המגרש ממנו רכש, לטענתו, את שני הרכבים, הטויוטה והמיצובישי, על מנת לתמוך בגרסתו.

בהתאם להלכה הפסוקה, בעל דין הנמנע בהעדר כל הצדקה מהגשת ראייה או הזמנת עד שבשליטתו הרלוונטיים לתמיכה בגרסתו, חזקה כי לו הוגשה הראייה או הוזמן העד, הדבר היה תומך בגרסת הצד שכנגד (ר' ע''א 55/89 קופל בע''מ נ. טלקאור בע''מ ואח', פ''ד מד(4) עמ' 596, 602 מול האות ז' וכן ע''א 548/78 שרון ואח' נ. נילי, פ''ד לה(1) עמ' 736, 760 מול האות ה').

8.      בסעיף 4 לתצהיר עדותו הראשית טען התובע באומרו ''אני יליד 1970, רווק, בעל תואר בהנדסה גיאודטית, ועובד במדידות. מאחר ואני זקוק לרכב שטח צמוד בעבודתי, רכשתי את הרכב (המיצובישי -ר.ח.) שהינו 4X4, ומאחר ואין לי רשיון נהיגה לפעמים האחים שלי או ידידים מסייעים לי ונוהגים ברכב על מנת להסיע אותי למקומות שאני צריך להגיע אליהם'' (ההדגשה אינה במקור -ר.ח.).

גרסת התובע, כמצוטט לעיל, אינה מתיישבת עם האמור בעדותו בבית המשפט העיד, לפיה, ''במקום שבו אני עובד יש שלושה אנשים שעובדים והם תושבי אום אל פחם. מקום העבודה מעמיד לרשותנו רכב.'' (שם, עמ' 15 שורה 8 לפרוטוקול הדיון)(ההדגשה אינה במקור - ר.ח.).

באם המעביד של התובע מעמיד לרשותו ולרשות יתר העובדים שלו רכב צמוד, אזי ממילא אין צורך כי התובע ירכוש רכב משלו במחיר של עשרות אלפי ש''ח.

התובע נשאל בחקירתו מדוע היה עליו לרכוש ולהחזיר ברכב באם המעביד מעמיד רכב צמוד לרשותו, ולעניין זה הוא השיב באומרו:

''אני מודד במקצועי ואבא שלי השאיר לי הרבה אדמות. אנו נוטעים את האדמות האלה ולכן אנו זקוקים לרכב 4X4. כמו כן, המעסיק שלנו מבקש ממי שיש לו רכב לקחת איתו עובד אחר לצורכי עבודה והוא משלם לנו עבור אותן נסיעות.''(שם, עמ' 15 שורה 11 לפרוטוקול הדיון).

תשובתו של התובע, כמצוטט לעיל, אינה משכנעת ואינה אמינה בעיני. הטענה בדבר השימוש ברכב לצורך עיבוד האדמות, הועלתה מפי התובע לראשונה במהלך חקירתו הנגדית, והדבר אומר דרשני. כמו כן, אין זה סביר כי התובע ירכוש רכב ללא אפשרות לנהוג בו וכאשר המעסיק מעמיד לרשותו רכב צמוד, וכל זאת לצורך הסעת עובדים אחרים בשכר.

9.     לא זאת אלא זאת, התובע לא הזמין את המעביד או מי מהעובדים על מנת לתמוך בגרסתו לעניין השימוש ברכב המיצובישי לצורכי עבודה, אף כי לעדותם של הנ''ל חשיבות מרובה.
משנמנע התובע מהזמנת אותם עדים, שוב פועלת כנגדו החזקה, לפיה, עדותם, לו נשמעה, הייתה תומכת בגרסת הנתבעת כנגד גרסתו.

10.     בחקירתו טען מוטיע כי המסמכים שלו אשר נמצאו ברכב המיצובישי בעת תפיסתו היו בכיסו, הוא הוציא אותם ממנו והניח אותם ברכב כאשר התבקש על ידי עד הנתבעת להציג את רשיונותיו. בלהט הוויכוח אשר התפתח ביניהם, שכח מוטיע את המסמכים בתוך הרכב (שם, עמ' 10 שורה 9 לפרוטוקול הדיון).

גרסתו הנ''ל של מוטיע אינה אמינה בעיני, שכן, מדובר ב- 9 מסמכים שונים וקשה להלום כי כולם היו מקופלים ומונחים בתוך הכיס שלו. יתרה מכך, בחקירתו טען מוטיע כי החל משנת 2001 הוא מובטל ולפני כן הוא הועסק כשכיר אצל מר יחיאל סלניק (שם, עמ' 10 שורה 14 לפרוטוקול הדיון), אולם, מעיון באותם מסמכים, נספח ג(3, 4, 5 ו-6) לתצהיר הנתבעת, עולה כי, התאריך המופיע בהם הוא בסמוך למועד תפיסת הרכב, 26.1.03, והם כוללים תעודות משלוח של מוצרי בנייה ורשימת ברזל לבנייה. יתרה מכך, בתעודת המשלוח נספח ג(3) נרשם ''לכבוד: גאברין מחמוד פרח - ע''י מוטיע'' ותעודת המשלוח אשר סומנה ג(4) הינה על שם חב' יחיאל סולניק בע''מ.

בנסיבות העניין, נסתרה טענתו של מוטיע כאילו הוא היה מובטל במועד תפיסת הרכב וכי עבד אצל חב' סולניק לפני שנת 2001. יתרה מכך, עיסוקיו של מוטיע בעבודות בנייה במועד תפיסת רכב המיצובישי, מחזקת את זיקתו לרכב הנ''ל ואת החזקה הקבועה בסעיף 5(2ב) לפקודת המיסים, לפיה, רכב המיצובישי הוא בבעלותו.

11.     אמנם נכון, חלק מהתמורה עבור רכב המיצובישי שולמה באמצעות המחאות אשר נפרעו מחשבון התובע. אולם, אין בדבר כדי לשנות את המסקנה אליה הגעתי, שכן, סכום אותן המחאות מהווה חלק קטן יחסית מתמורת רכב המיצובישי, וכאמור, לגבי חלק הארי מהתמורה, אשר לטענת התובע נפרע באמצעות מסירת רכב הטויוטה שהיה בבעלותו, לא הובאה כל ראייה.

12.     משהגעתי למסקנה כי התובע אינו הבעלים של רכב המיצובישי, הרי ממילא אין לו מעמד לטעון לעניין מועד מכירתו או התמורה בה נמכר, אלא הבעלים האמיתי של הרכב, מוטיע, הוא בעל הדין המתאים לעניין זה כלפי הנתבעת.


13.     לסיכום כל האמור לעיל, אינני נותן אמון בגרסת התובע כאילו רכב המיצובישי היה בבעלותו ובהתאם לכך אני דוחה את התביעה.

התובע ישלם לנתבעת תוך 30 יום הוצאות משפט ושכר טרחת עו''ד בסך של 8,000 ש''ח בתוספת מע''מ עליו ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין רכב

 2. זיוף מד אוץ של רכב

 3. רכב חדש פגום

 4. בעלות על רכב

 5. תקלות במזדה 6

 6. תקלות ברכב חדש

 7. רכישת רכב לקוי

 8. בעלות רכב מעוקל

 9. החלפת קודן לרכב

 10. הפחתת מס על רכב

 11. מכירת רכב מעוקל

 12. קניית רכב ממגרש

 13. זכות עכבון ברכב

 14. קפיצה מרכב נוסע

 15. צבע מתקלף באוטו

 16. הפקרת מפתחות רכב

 17. טיפול רשלני ברכב

 18. בעיות ברכב משומש

 19. תקלות ברכב משומש

 20. קניית רכב מהשכרה

 21. החזרת רכב מהמשטרה

 22. תקלות חוזרות ברכב

 23. שאלת בעלות על רכב

 24. אחריות צ'מפיון לגיר

 25. הצעת חוק שמאות רכב

 26. פתיחת דלת רכב חונה

 27. חיפוש ברכב של עובד

 28. רעשים בהגה דייהטסו

 29. טעות בדוח בדיקת רכב

 30. ליקויים במנוע משומש

 31. השמדת רכב לאחר גרירה

 32. ביטול עסקת קניית רכב

 33. עלות פחחות וצבע לרכב

 34. החזר כספי על רכב חדש

 35. החזרת רכב לאחר פרידה

 36. תקלות ברכב מרצדס חדש

 37. אי העברת בעלות על רכב

 38. קניית רכב שלא עבר טסט

 39. הרשאה לאחר לנהוג ברכב

 40. תביעה על שפשופים לרכב

 41. קניית רכב עם סדק במנוע

 42. שמירת מרחק בין כלי רכב

 43. תקלה בחלונות חשמל ברכב

 44. בדיקת מפתחות רכב שנגנב

 45. נפילת עמוד תאורה על רכב

 46. טוטאל לוס רכב של המדינה

 47. תביעה נגד מכון בדיקת רכב

 48. תביעה לתשלום דמי השכרת רכב

 49. תביעה בגין קניית שמן לרכב

 50. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 51. זיוף קילומטראז' מכירת רכב

 52. התקנה לקויה של מערכת לרכב

 53. מיסים על רכב לעולים חדשים

 54. בעלות על רכב לפי תקנת השוק

 55. הרכב ועדת השחרורים על תנאי

 56. תביעה בגין איתור רכב שנגנב

 57. הנחה לעורכי דין ברכישת רכב

 58. התנגדות להעברת בעלות על רכב

 59. מכירת רכב - שני בעלים שונים

 60. נזקים לרכב שנמצא לאחר שנגנב

 61. ביטול רישום רכב במשרד הרישוי

 62. תביעה נגד מוכר רכב באתר יד 2

 63. שימוש בכלי רכב אזרחיים כמחסום

 64. תביעה בגין פגם בתיבת ההילוכים

 65. דרישת פיצויים על ליקויים ברכב

 66. אי בדיקת תקינות רכב לפני קניה

 67. ידיעה על בעיות ברכב לפני רכישה

 68. הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב

 69. אדם שנפגע מרכב נוסע כשיצא מרכבו

 70. כתב הרשאה להפעלת מכון רישוי רכב

 71. תאונה בין שני רכבים שנסעו ברוורס

 72. קניית רכב שהיה בליסינג ללא ידיעה

 73. נזק לרכב בחניון לטווח ארוך בנתב"ג

 74. תביעה נגד חשמלאי רכב על תקלות חוזרות

 75. קילומטראז מזוייף - קניית רכב משומש

 76. תביעת פיצויים בגין החלפת מנוע ברכב

 77. עורך דין קניית רכב - מודעה בעיתון

 78. טען כי רכב התדרדר מהגרר עקב קשירה רשלנית

 79. תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ''ז-1987

 80. פיצוי כספי על קניית רכב עם קילומטראז' לא נכון

 81. תביעה בגין תקלה ברכב (רעידות חזקות ובלתי נסבלות)

 82. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ''ה-1995

 83. טענת אי גילוי תקלה חמורה בגיר ע"י מכון בדיקת רכב, נדחתה

 84. תביעה: לטענת התובע היה בור בכביש ורכבו נפל לתוכו וניזוק

 85. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ''ז-1997

 86. טען כי לפני תיקון הרכב לא התקשרו אליו ולא קיבלו אישור לתקן

 87. לטענת התובע, הבטיח לו מוכר הרכב לבצע העברת בעלות ו"מאז נעלמו עקבותיו"

 88. טען שהמוכר הצהיר בפניו שהרכב מעולם לא עבר תאונה ומדובר ברכב יד 2 והתובע הינו יד 3

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון