תביעת משמורת של אב

להלן החלטה בנושא תביעת משמורת של אב:

החלטה

1.     בפני תובענה למשמורת אותה הגיש אב כנגד אישתו לשעבר, הנתבעת מס' 1 לקבלת החזקה בבתו לידיו, היא הנתבעת מס' 2.

2.     בתסקיר סעד שהוגש לביהמ"ש ביום 29.11.98 המליצה פקידת הסעד להפנות את ההורים, יחד עם הקטינה, לאבחון פסיכודיאגנוסטי במכון "אדם" לשם קביעת מסוגלות הורית והמלצות לגבי המשמורת.

3.     בישיבת יום 2.12.98 נתנו ההורים את הסכמתם ליטול חלק באבחון והם הופנו למכון "אדם" לביצועו.

4.     חווה"ד מיום 23.2.99 הגיעה לתיק ביהמ"ש ביום 1.3.99 וביהמ"ש קבע ישיבה לדיון בהמלצות התסקיר ליום 14.4.99.


5.     מעיון בחוו"הד של מכון "אדם" עולה בבירור כי התובענה למשמורת הוגשה ע"י התובע/ האב אך ורק מתוך דאגה כנה ואמיתית לבתו. כך התרשמתי גם אני מדרך ניהול ההליך ע"י
התובע אשר שיתף ומשתף פעולה עם רשויות הסעד ואף נטל על עצמו את עלות הבדיקה במכון במלואה.

6.     בחווה"ד המעמיקה שהוגשה ע"י מכון "אדם" ניכרת התלבטות בכל הנוגע להמלצות בענין המשמורת. בעוד שלפסיכיאטר שבצוות לא היו כל ספיקות באשר לשאלת המשמורת והיה בבחינת דעת מיעוט הממליץ חד משמעית להשאיר את המשמורת בבת אצל אמה, הרי ששתי הפסיכולוגיות הקליניות והעו"ס התלבטו בהחלטתן. סופו של דבר הן הצטרפו לדעת הפסיכיאטר והמליצו להשאיר את המשמורת בידי האם, תוך הטלת מגבלות ותנאים מסויימים כפי שיפורט להלן.

7.     א.     בישיבת יום 14.4.99 הסכים ב"כ התובע כבר כעת ליתן פסק דין עלפי החומר שבתיק      
     לפי שיקול דעת ביהמ"ש ובהתחשב בטובתה של הבת.

     ב.     לאור התנאים והמגבלות שהוטלו על האם, בצמוד להשארת המשמורת על הבת
בידיה, ראיתי לנכון שלא ליתן בשלב זה פסק דין אלא החלטה זמנית המותירה את המשמורת בידיה, עד לישיבה נוספת שתקבע על מנת לבחון את מילוי התנאים והמגבלות לאורך זמן.            

     ג.     ב"כ הצדדים הסכימו להצעת בית המשפט.

8.     מעיון במגבלות ובתנאים המפורטים בחווה"ד ניכרת ההתלבטות שליוותה את
הפסיכולוגיות הקליניות טרם המלצתן להשארת המשמורת בידי האם. הרצון לאפשר לבת תנאי דיור הולמים יותר מחד ופריצת המסגרת הלוחצת בה חיה הבת כעת ומתן מרחב מחיה רחב יותר לה על מנת לאפשר לה לפתח ולבטא את עולמה הרגשי של הבת ניכרים היטב בהמלצות הנלוות.      
     
המלצות אלה באו לאור המסקנה אליה הגיעו כותבי חווה"ד כי האם ובנותיה (לאם בת נוספת אחות חורגת לקטינה בענייננו) חיות כמו על אי בודד בכיוון של משפחה מנותקת גם גבולות סגורים ביותר.
לקטינה אסור להביא חברים הביתה ואין להן, לאם ולבנות, כל קשר עם שכנות. לעומת זאת, ניכרת פתיחות ושמחת חיים של הבת בפגישותיה עם אביה התובע. היא יותר פתוחה וחופשיה, יותר טבעית ושמחה לקראתו. היא מתארת בשמחה עם חוויותיה עת היא בבית האב ואת ההנאה שהיא מפיקה מהפעילויות שעשתה שם יחד עם האנשים והילדים שפגשה.
ניכר כי הבת נהנית מהמגוון ומהחשיפה לדמויות נוספות פרט למשפחתה המצומצמת המתמצית כאמור באמה ובאחותה הקטנה.

9.     א.     על מנת לשפר את מצבה של הבת (וממילא ישתפר מצבה של הבת הקטנה שעניינה
אומנם אינו עולה לדיון כאן אך בחווה"ד ניכרת דאגה לגביה דווקא משום שאין לה אב "איכפתי ודואג" שיפקח עיין על מצבה כמו שיש לקטינה), מן הראוי שהאם תפתח ותחשוף עצמה לעולם , תצא מתוך הקונכייה בה היא מסתגרת ואף תמצא לעצמה עבודה הולמת בפרט כאשר הרשיון לעסוק ברפואה הוחזר לה. בכך ישתפר מצבה הכלכלי ויתאפשר לה לדאוג לתנאי דיור הולמים לבנותיה. לאם נתונים אישיים גבוהים ויכולה היא לתפקד ברמה גבוהה יותר מהרמה בה היא מתפקדת כעת. עליה לעשות זאת לטובתה ולטובת בנותיה.

ב.     האם רואה במימוש אמהותה על הבנות את חזות הכול. מחווה"ד אנו למדים שהאם
וויתרה ויתורים משמעותיים, בחייה, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת מימוש עצמי על מנת לטפל ולגדל את בנותיה.

האם לא השכילה להבין ש"באובססיית האמהות" היא פגעה ופוגעת במרחב המחיה של בנותיה. בהתפתחותן העצמאית וברווחתן עד כדי שהן גרות במטבח, ישנות במיטה אחת וכמעט שאינן חשופות לאנשים זרים (במיוחד הבת הקטנה שאין לה את אותו אב חם, אוהב, דואג ואיכפתי).


ג.     על מנת לעזור לעצמה לסגל תפיסת עולם אחרת והבנה שונה של "מימוש אמהותה"
עליה להיות בטיפול פסיכולוגי ולקבל הדרכה הורית. הטיפול וההדרכה יעזרו לה להרחיב את עולמה ולממש את עצמה מעבר לאמהות. כך יטב לה ויטב לבתה.

ד.     מנגד, על הדמות ההורית האחרת היא האב/ התובע, ליטול חלק גדול יותר בטיפול
בבתו. העולם הפתוח, השמח אותו מייצג האב שונה והפוך לעולם המסוגר והעצוב אותו חווה הבת אצל אמה. משום כך, ניתנה המלצה להרחיב את הסדרי הראיה של האב את בתו ליום נוסף באמצע השבוע ולמרבית סופי השבוע, חגים וחופשות.

על האב ליטול אחריות גדולה יותר כלפי בתו מבחינת הטיפול בה. במהלך הישיבה לא ידע האב להבחין בין האפוטרופסות למשמורת, וסבר כי במתן המשמורת בידי האם פקעה האפוטרופסות שלו. ולא היא.

          סעיף 15 לחוק הכשרות שכותרתו "תפקודי ההורים" קובע בלשונו:

"אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח ידו ועבודתו, וכן שמירת נכסיו ופיתוחם; צמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו , והסמכות לייצגו".

          ללמדך - הזכות להחזיק בקטין, זכות המשמורת הינה אך חלק מהזכות הרחבה
יותר - האפוטרופסות ולעניין זה - שני ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים על ילדיהם הקטינים ולהם לשניהם אפוטרופסות שווה כפי שנקבע בסעיף 3 לחוק שיווי זכויות האישה תשי"א 1951.
     
     "(א)     האב והאם כאחד הם האפוטרופסים הטבעיים על ילדיהם".


בהפעלת זכות האפוטרופסות מן הראוי שינהגו ההורים שיתוף פעולה ובכל עניין הנתון לאפוטרופסותם חייבים שני ההורים לפעול תוך הסכמה. בעניין שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו ועל פי שיקול דעתו מתוך דאגה ואחריות לשלומו ולטובתו של הקטין.

     ה.     אשר לצלע השלישית - הבת - יש לעשות הכל כדי לפתח את עולמה הפנימי והרגשי
ומכאן ההמלצה לטיפול באמנויות. שמעתי מהתובע כי הוא ישא בתשלום חוגים לבתו ככל שיהיה צורך אך הביע תרעומת וספק אם חוג לחימה בו נמצאת כיום הבת הוא החוג הראוי למטרה זו.
אין בדעתי להכנס לשאלה זו שהרי כל נושא המשמורת והסדרי הראייה על ההמלצות הנלוות יימצא בפיקוח פקידות הסעד ומן הראוי שההורים, שניהם יחד, ישתדלו ליתן לבת את החוגים המתאימים והראויים לה בשיתוף עם הגורמים המקצועיים.

סוף דבר

10.     א.     ניתן בזה צו המותיר את המשמורת בילדה הקטינה בידי אמה.

     ב.     התובע יקבל את בתו לביקור פעם אחת בשבוע ביום ג' כולל לינה, וכן שלושה
סופי שבוע מתוך ארבעה בחודש כולל לינה.

בחווה"מ פסח וסוכות (בהסכמת הצדדים וכעולה מהפרוטוקול) תהא הבת אצל אביה התובע בימי החג וכן שני לילות נוספים עם לינה במהלך חול המועד.

     ג.     אני מסמיך את פקידת הסעד מכוח ס' 68 + 19 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטר' ,
תשכ"ב- 1962. לפקח על הסדרי הראיה וביצוע ההמלצות שפורטו בחוו"ד של מכון "אדם" ולשנות מהם ככל שיהא צורך בכך ולטובת הקטינה.

     ד.     אני מורה לאם, הנתבעת מס' 1 , ליטול חלק בטיפול פסיכולוגי ובהדרכה הורית
כאמור בהמלצות ודומני כי האם לא הביעה התנגדות לכך.

     ה.     שני ההורים ופקידת הסעד ישתפו פעולה בהשמתה של הקטינה בחוג לאומנויות.

11.     אני רואה לנכון לקבוע ישיבה נוספת ליום 26.10.99 שעה 08:30 .

12.     עד למועד זה מבוקש תסקיר משלים מפקידת הסעד בעירית תל-אביב - יפו ובו דיווח על
     ביצוע החלטתי זו וההמלצות בחווה"ד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון