בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

להלן החלטה בנושא בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות:

החלטה

1.     מבוא

     הבקשה שבפני עניינה בשלושה: -

א.     בקשה לדחות על הסף את התביעה להגדלת מזונות, אותה הגישו המשיבים כנגד המבקש.

ב.     בקשה לביטול כל ההחלטות ופסקי-הדין שניתנו בכל סכסוך שהתברר בפני ביהמ"ש בין הצדדים ו/או יחידי הצדדים, תוך קביעה כי הסמכות הייחודית לדון בכל סכסוך היא לביה"ד הרבני בפ"ת.

ג.     בקשה ליתן צו קבוע לעיכוב הליכי ההוצל"פ נגד המבקש בתיק הוצל"פ (כפ"ס) 17-00025-99-1, בו פועלים המשיבים למימוש החלטה ופס"ד שניתנו בתיק מזונות הילדים.

2.     העובדות הצריכות לעניין

     המשיבה 1 (להלן: "המשיבה") והמבקש נישאו זל"ז בשנת 1979 והתגרשו ביום 22.2.99.

     לבנה"ז נולדו במהלך נישואיהם 6 ילדים, מהם 4 קטינים (משיבים 3-6).

     ההליכים המשפטיים בין הצדדים החלו בשנת 1996, ובמהלכם הוגשו כ10- תובענות שונות. הדיון בחלקן הסתיים, ובחלקן תלוי ועומד.

     בין יתר התובענות, הגישה המשיבה ביום 1.12.96 תביעה למזונות בשמה ובשם הילדים. ביום 13.4.97 ניתנה החלטה למזונות זמניים, לפיה על המבקש לשלם למזונות המשיבים סך 5,000 ש"ח לחודש.
     ביום 26.2.98 ניתן פס"ד בתביעת המזונות על דרך הפשרה, בו נקבע כי המבקש ישלם למזונות המשיבים סך 4,900 ש"ח.

     ביום 19.3.98 התקיים דיון בביה"ד הרבני הגדול בירושלים בנוגע לגירושי הצדדים, בו הסכימו הצדדים לקבל על עצמם כל מה שיפסוק הרב אליהו בן חיים.

     ביום 2.7.98, בעקבות קבלת מכתבו של הרב בן חיים, ניתן פס"ד בביה"ד הרבני הגדול בירושלים, בהסכמת הצדדים, ולפיו: -

א.     הדירות בפ"ת ובירושלים תחולקנה בין הצדדים בחלקים שווים, כאשר הדירה בפ"ת תימכר לאחות הבעל ותעבור לבעלותה עם סידור הגט, והדירה בירושלים תוצע למכירה במכרז פומבי.

ב.     ביה"ד האזורי יקבע מועד קרוב לסידור גט.

ג.     כל הנושאים הכספיים האחרים השנויים במחלוקת יועברו להכרעת ביה"ד האזורי לאחר סידור הגט.

ד.     הצדדים יגישו בקשה משותפת לבימ"ש לענייני משפחה, לאחר סידור הגט, בה יודיעו על ביטול כל ההליכים וההחלטות שניתנו בעניינם.

ביום 31.7.98 חתמו הצדדים על בקשה משותפת כאמור לביטול פסקי הדין,
ההחלטות וההליכים בעניינם.

ביום 5.1.99 הגישה המשיבה בבימ"ש זה תביעה להגדלת מזונות הקטינים (תמ"ש
415049/96).

ביום 22.2.99 התגרשו הצדדים.

ביום 10.3.99 הודיעה המשיבה לבימ"ש זה, על הסכמתה כי ענייני הרכוש שנדונו
ביהמ"ש יועברו להכרעתו של ביה"ד הרבני בפ"ת, כי לביה"ד הרבני תהא הסמכות
לדון בנושא החזקת הילדים וכי לאור גירושי הצדדים היא מוותרת על מזונותיה.
יחד עם זאת, הודיעה המשיבה, כי אין היא מסכימה למחיקת התביעה להגדלת
מזונות.

ביום 15.3.99 ניתנה החלטה, לפיה תימחקנה כל התובענות שהוגשו לבימ"ש לענייני משפחה, למעט התובענות בעניין מזונות הילדים.

ביום 14.6.99 הגיש המבקש את הבקשה שבפני.

ביום 13.10.99 ניתנה החלטה בביה"ד הרבני האזורי בפ"ת במסגרת תיק חלוקת רכוש, בה נקבע, בין היתר, כי "הסמכות לדון בענייני החזקת הילדים ומזונותיהם וחינוכם וכן מזונות האשה וכל ענייני הרכוש של הצדדים היא בסמכות ביה"ד הרבני".
יש לציין, כי החלטה זו ניתנה לאחר החלטת בימ"ש זה מיום 15.3.99.

3.     השאלה המשפטית

     לאור המסכת העובדתית לעיל, אשר אינה שנויה במחלוקת, השאלה המשפטית שבפני אחת היא - האם הסמכות לדון במזונות הילדים הינה לביה"ד הרבני האזורי או לבימ"ש ענייני משפחה?

     מילים אחרות - האם כבולים הילדים להסכמת הוריהם, כי הסמכות לדון במזונותיהם הינה לביה"ד הרבני?

4.     דיון

     מן העובדות שהוצגו בפני עולה, כי אכן הייתה הסכמה בין הצדדים, אשר ניתן לה תוקף של פס"ד, ולפיה לביה"ד האזורי בפ"ת תהא הסמכות לדון במזונות הקטינים (ר' פרוטוקול ביה"ד הרבני הגדול מיום 2.7.98 (2.6.98)).

הלכה היא, כי הסכמה בין הורים בנוגע למזונות ילדיהם אינה מחייבת את הילדים שלא היו צד להסכם, ואלו זכאים להגיש תביעה חדשה ועצמאית לביהמ"ש באמצעות אפוטרופסם. ההנחה היא, כי הילדים לא היו בראש מעייניהם של ההורים בחותמם על ההסכם.
(ר' ע"א 404/70 עברון נ' עברון, פד"י כה(1) 373, ע"א 109/75 אברהם נ' אברהם, פד"י כט(2) 690, ע"א 411/76 שר נ' שר, פד"י לב(1) 449, ע"א 51/81 בראור נ' בראור, פד"י לה(4) 231, ד"נ 4/82 קוט נ' קוט, פד"י לח(3) 197, ע"א 413/85 רוט נ' רוט, פד"י מ(1) 835).


המבחן לקניית סמכות ע"י ביה"ד הרבני הינו כפול: -

א.     מבחן פורמלי - "מבחן הצורה והכותרת" - האם הקטין היה צד להליכים בביה"ד?
הדרישה היא, כי על הקטין להופיע בכתבי הטענות כבעל דין וכי עניינו יידון בנפרד מעניין הוריו.

ב.     מבחן מהותי - האם טובתו של הקטין נבדקה והוכרעה ע"י ביה"ד לגופו של עניין, בנפרד מבחינת עניינם של ההורים החתומים על ההסכם?
דיון לגופו של עניין בעניינו של הקטין משמעו בירור צרכיו החיוניים של הקטין, בירור השתכרות ההורים, נכסי ההורים וכד'. הבדיקה תיעשה ע"י עיון בפרוטוקול הדיון והנמקתו של ביה"ד.

(על המבחנים ויישומם ר' ע"א 289/82 דאובה נ' דאובה, פ"ד לו(4) 625; תמ"א (ב"ש) 2186/96 ואן אמרנגין נ' ואן אמרנגין, דינים-מחוזי כו(7) 490; ע"א 445/85 חבושה נ' חבושה, פ"ד לט(3) 713; עמ"מ (ת"א) 17/98 פלונית נ' בורוחוב, דינים-מחוזי לב(2) 589; ע"א 109/75 אברהם נ' אברהם, פד"י כט(2) 690, ע"א 17/81 סער נ' סער, פד"י לו(3) 207, פס"ד בראור לעיל, ע"א 544/82 חממי נ' חממי, לח(3) 605, ע"א 328/84 צארום נ' צארום, לח(4) 136, ע"א 210/82 גלבר נ' גלבר, לח(2) 18, ע"א 6763/93 סורק נ' סורק, דנ-על מ' 919).

בעניינינו, בכל מסכת ההתדיינויות בין בנה"ז בביה"ד הרבני, הילדים לא היו צד, למעט בבקשה המשותפת בעניין ביטול פסקי הדין, אשר הוגשה לבימ"ש זה.

יתרה מכך, ביה"ד הרבני מעולם לא דן במזונות הקטינים לגופו של עניין.

לפיכך, הקטינים אינם כפופים להסכמת הוריהם לעניין הסמכות, ורשאים היו להגיש תביעה עצמאית למזונות לבימ"ש לענייני משפחה, ובכך להקנות לו סמכות.

כאמור, ביום 26.2.98 ניתן פסק דין למזונות הקטינים.

פסה"ד הנ"ל אינו "יונק סמכותו" מהסכמת הצדדים, ואין בזו האחרונה כדי לבטלו, וכדברי כב' השופט פורת: -

"אפילו הסכימו שני ההורים לביטול פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי והיו מבקשים מביהמ"ש לענייני משפחה לאשר הסכמה זו, לא חייב היה ביהמ"ש לענייני משפחה להיעתר לבקשה זו, משום שפס"ד לא מבטלים רק משום שבעלי הדין מבקשים זאת, אלא יש לבסס עילה כלשהי, שכן פסה"ד אינו יונק את סמכותו מהסכמת הצדדים"
(עמ' 1013/00 כפרי נ' כפרי, פס"ד מיום 4.7.00 (טרם פורסם)).

תורת "מעשה בית-דין" אינה חלה בענייני החזקת ילדים ומזונותיהם, ופס"ד אשר ניתן בעניינים אלו אינו סופי וניתן לשוב ולפנות לערכאות כאשר חל שינוי מהותי בנסיבות.
(ע"א 167/63 ג'ראח נ' ג'ראח, פ"ד יז (4) 2617).

על-פי כלל הסמכות הנמשכת, אשר מבוסס על עקרון כיבוד הדדי בין ערכאות, משרכש בימ"ש סמכות שיפוט בתביעה למזונות, סמכות זו נמשכת גם לשינוי פסה"ד המקורי.
(בג"צ 6103/93 סימה לוי נ' ביה"ד הרבני הגדול, פ"ד מח (4) 591).

5.     לפיכך אני קובעת כדלקמן: -

א.     הבקשה לדחייה על הסף של התביעה להגדלת מזונות, נדחית.

ב.     הסמכות לדון בתביעה להגדלת מזונות, כמו בתביעת המזונות המקורית, קנויה לביהמ"ש לענייני משפחה.
שאר התובענות אשר הוגשו לבימ"ש זה הנן בסמכות ביה"ד הרבני בפ"ת.

ג.     הבקשה למתן צו מניעה קבוע לעיכוב הליכי ההוצל"פ נגד המבקש בתיק המזונות נדחית.

ד.     קדם משפט בתביעה להגדלת מזונות (תמ"ש 415049/96) ייערך במועד שיקבע עפ"י יומן המזכירות.

ה.     המבקש ישלם להוצאות המשיבה ושכ"ט עו"ד סך 1,500 ש"ח + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון