עיכוב ביצוע תשלום החוב
עיכוב ביצוע תשלום החוב

להלן החלטה בנושא עיכוב ביצוע תשלום החוב:

החלטה

1.      בבקשה זו מבקשים המבקשים מבית המשפט "לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 467 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, ולהורות על עיכוב ביצוע תשלום החוב נשוא תיק הוצאה לפועל מס' 7 - 68 - 01753 - 01"
     מלשון הבקשה עולה, לכאורה, כי החוב נשוא תיק ההוצל"פ נקבע בתובענה שבכותרת (ה"פ 176899/01), אלא, שכפי שיפורט להלן, החוב נקבע בפסק דין שניתן בתיק אחר.
     משכך, ואם המבקשים מעוניינים לעכב את ביצוע פסק הדין שקבע את החוב, היה עליהם להגיש את בקשת עיכוב הביצוע בתיק, שבמסגרתו הוא ניתן, ולא בתיק זה.

2.     להלן השתלשלות הדברים הרלבנטית:
     המשיבים תבעו את המבקשים ב-ת.א. 122374/98 (שלום ת"א).
     תביעה זו הסתיימה בהסכם פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין (כב' השופטת שיצר) ביום 11/1/2000.
     על פי הסכם הפשרה נקבע כי יינתן פסק דין על מלוא סכום התביעה. אולם, אם המבקשים ישלמו סכום נקוב במועדים שהוסכמו, ייחשב פסק הדין כמסולק ותיק ההוצל"פ יסגר. (יצוין כי בעת ניסוח הסכם הפשרה תיק ההוצל"פ כבר היה קיים. ככל הנראה, הוא נפתח בעקבות פסק הדין החלקי שניתן באותה תביעה, ואשר מוזכר בהסכם הפשרה, אך עניין זה לא הובהר לגמרי).
     עוד נקבע בהסכם, כי איחור של עד 3 ימים בביצוע אחד התשלומים לא ייחשב להפרה ואיחור שמעל 3 ימים יחשב להפרה יסודית המזכה את המשיבים (דנן) בגביית מלוא פסק הדין.
     המבקשים שילמו את התשלומים הראשונים במועדים המוסכמים, איחרו במספר ימים בביצוע תשלומים אחדים שלאחר מכן, ואיחרו איחור רב של עשרות ימים בתשלומים האחרונים, הכל כעולה מפסק דינו של כב' השופט ד"ר י. ורדי, שניתן בתובענה הנוכחית.
     בעקבות כך, הגישו המשיבים במסגרת ת.א. 122374/98 בקשה למתן פסיקתא על מלוא סכום פסק הדין, עקב האיחורים האמורים ובהתאם להסכם הפשרה, וכב' השופטת שיצר נענתה לבקשה ונתנה ביום 9/6/01 פסיקתא בהתאם.
     ביום 16/9/01 הגישו המבקשים תובענה זו בדרך של המרצת פתיחה, שבה התבקש בית המשפט להצהיר, כי המבקשים פרעו את חובם למשיבים על פי הסכם הפשרה ב-ת.א. 122374/98.
     ביום 3/9/02 נתן כב' השופט ד"ר ורדי שדן בתובענה זו פסק דין, הדוחה את התביעה.
     המבקשים הגישו ערעור על פסק הדין (ע"א 2794/02 ) ביום 30.9.02.
     ביום 29.11.05 הגישו המבקשים בקשה זו לעיכוב ביצוע עד להחלטה בערעור.

3.     מהאמור לעיל עולה, כי אין למעשה מה לעכב במסגרת פסק הדין, שדחה את תביעתם של המבקשים למתן הצהרה כמבוקש, ולא היה בסיס מלכתחילה להגשת בקשה זו.
     די בכך כדי לגרום לדחיית הבקשה, אולם שוכנעתי כי צריך לדחות אותה גם לגופה.

4.     בדונו בעיכוב ביצוע של פסק דין שניתן שוקל בית המשפט את השיקולים הבאים:
     הראשון - סיכויי ההצלחה בערעור, השני - אם יזכה המערער בערעור, לאחר שפסק הדין כבר בוצע, יהיה זה מן הנמנע, או קשה להשיב את המצב לקדמותו (בש"א 86/89 הרפז נ' אחיטוב, פ"ד מג(1) 334, 335).

5.     באשר לסיכויי הערעור, כב' השופט ורדי דחה את טענתם המרכזית של המבקשים בדבר חוסר תום ליבם של המשיבים, וקבע כי המשיבים איחרו איחור רב בביצוע התשלומים האמורים, בלא שטרחו לפנות למשיבים כדי לקבל את הסכמתם והתעלמו מהאמור בענין זה בהסכם הפשרה.
     כב' השופט ורדי קבע את פסק דינו גם לאור פסיקת בית המשפט העליון, לפיה ישתמש בית המשפט בסמכותו הטבועה להארכת מועדים שנקבעו בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין במקרים חריגים בלבד.
     כן הודגשה בפסק הדין החשיבות הרבה של כיבוד הסכמי פשרה והמסר המועבר מכך לציבור.
     המבקשים לא שכנעו, איפוא, בדבר סיכוייו הטובים של הערעור.

6.     באשר ליסוד השני הנדרש בבקשה מעין זו, כאמור לעיל, עיינתי היטב בבקשה ולא מצאתי כל טענה של המבקשים בענין זה.
     די בכך כדי לגרום לדחיית הבקשה.

7.     הערעור הוגש לפני למעלה מ-3 שנים (טרם נדון). הבקשה לעכוב ביצוע הוגשה רק לפני כחודשיים, כאשר במהלך כל השנים הללו לא שילמו המבקשים מאומה על חשבון פסק הדין, גם בכך יש כדי לתרום לדחיית הבקשה.

8.     התוצאה: הבקשה נדחית.
     המבקשים ישלמו למשיבים שכ"ט עו"ד בסך 2,500 ש"ח בצירוף מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיכוב ביצוע חלקי

 2. עיכוב ביצוע עונש

 3. עיכוב ביצוע מאסר

 4. עיכוב ביצוע צו פינוי

 5. עיכוב ביצוע צו הריסה

 6. עיכוב ביצוע עונש שלילה

 7. עיכוב ביצוע תשלום החוב

 8. עיכוב ביצוע פסילת רשיון

 9. עיכוב ביצוע הליכי פינוי

 10. עיכוב ביצוע הליכי גבייה

 11. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 12. עיכוב ביצוע פסק דין נהלי

 13. עיכוב ביצוע תשלום הוצאות

 14. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 15. עיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 16. עיכוב ביצוע פסק דין מזונות

 17. עיכוב ביצוע פסק דין בערעור

 18. עיכוב ביצוע גזר דין תעבורה

 19. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש נכס

 20. עיכוב ביצוע תשלום היטל ביוב

 21. עיכוב ביצוע קנס פסילת ספרים

 22. התנאים לעיכוב ביצוע פסק דין

 23. עיכוב ביצוע פסק דין ועדת ערר

 24. עיכוב ביצוע פסק דין אשם תורם

 25. עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי

 26. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש מכרז

 27. עיכוב ביצוע צו סגירה תחנת דלק

 28. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 29. בקשה לעיכוב ביצוע במעמד צד אחד

 30. עיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 31. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 32. עיכוב ביצוע גזר דין תאונה קטלנית

 33. עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בהסכמה

 34. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 35. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי

 36. עיכוב ביצוע פסק דין עקב מצב כספי רע

 37. האם ערעור עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 38. עיכוב ביצוע פסק דין בבית דין לעבודה

 39. בקשה לעיכוב ביצוע של גזר דין תעבורה

 40. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית משפט

 41. עיכוב ביצוע פסק דין עד להערכה בערעור

 42. עיכוב ביצוע תשלום הלנת פיצויי פיטורים

 43. תקנה 467 - בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין

 44. עיכוב ביצוע פסק דין בעניין תאונת דרכים

 45. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא זכויות יוצרים

 46. עיכוב ביצוע פסק דין רישיון קו שירות מוניות

 47. עיכוב ביצוע עד סיום כל התיקים בתביעה כספית

 48. האם הגשת ערעור מהווה עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 49. עיכוב ביצוע פסק דין בית המשפט לעניינים מינהליים

 50. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בבית הדין להגבלים עסקיים

 51. עיכוב ביצוע צו סגירה בית המשפט לעניינים מקומיים

 52. בקשה לעיכוב ביצוע כניסתו לתוקף של צו איסור שימוש חורג במועדון גולף

 53. הגשת בקשה לעיכוב ביצוע בתכנון ובנייה לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבנייה

 54. ד שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון