מחיקת המילים למוטב בלבד

שתי מחלוקות עובדתיות עומדות להכרעה. האחת נוגעת לשאלת התמורה; השניה, האם המילים "למוטב בלבד" המגבילות את סחרותו של השיק נמחקו.

להלן פסק דין בנושא מחיקת המילים למוטב בלבד בצ'ק:

פסק דין

1.     הנפרע ניהל חווה לגידול חזירים. התובעת ספקה לו תערובת. הנתבעת ניהלה עסק של מוצרי בשר חזיר והנפרע היה אחד מהספקים. בחודש מאי 2004 או בסמוך לכך הזמינה הנתבעת מהנפרע חזירים שחוטים והאחרון התחייב לספקם עד ליום 20.7.04. תמורתם מסרה הנתבעת שיק על סך 9,900 ₪ שמועד פרעונו ה-20.7.04 (להלן: השיק). לגרסת הנתבעת בסמוך לפני יום הפרעון התברר לה כי הנפרע לא יקיים את חיובו כלפיה. על כן נתנה הוראת ביטול של השיק.

2.     עוד קודם לכן סיחר הנפרע את השיק לתובעת וכאשר זו הציגה לפרעון חולל על ידי הבנק הנמשך מחמת הוראת הביטול שנתנה הנתבעת.

     התובעת הגישה אפוא את השיק לביצוע ולאחר שניתנה לנתבעת רשות להתגונן הועבר ההליך לדיון בסדר דין מהיר. בשים לב לסדר הדין בו מתנהל ההליך תהא ההנמקה תמציתית כמצוות הדין.

3.     בשיק מודפסות המילים "שלם ל-" ובהמשך נכתב שמו של הנפרע. כן מודפסות עליו המילים "למוטב בלבד". הנתבעת חתמה במקום המיועד לחתימת מוציא השיק וגם הוסיפה את חותמתה וחתימת מורשי החתימה בצדו הימני העליון של השיק ועל המילים "למוטב בלבד", שלא נמחקו.

4.     שתי מחלוקות עובדתיות עומדות להכרעה. האחת נוגעת לשאלת התמורה; השניה, האם המילים "למוטב בלבד" המגבילות את סחרותו של השיק נמחקו.

5.     גרסת הנתבעת הנה כי היה לה קשר עסקי עם הנפרע מזה זמן. במועד ההזמנה בגינה נמסר השיק ידעו כי מצבו הכלכלי רעוע, לכן התנהל עמו משא ומתן לאחר הכנת השיק בנוגע למועד אספקת הבשר וכפועל יוצא מועד הפרעון והיה בכוונת מנהלי הנתבעת לקבוע מועד פרעון מאוחר יותר. מסיבה זו הוסיפה מזכירתם את חותמת החברה ליד התאריך. נוכח הצהרת הנפרע כי יעמוד במועד האספקה המוסכם לא שונה תאריך הפרעון ברם היות שהוספה החותמת הוסיפו גם את חתימתם. בשום שלב לא התכוונו לבטל את הגבלת הסחרות ולמחוק את המילים "למוטב בלבד". הראיה, כי לא נמתח קו מעליהן. חותמת הנתבעת בחלק הימני העליון של השיק הוספה בטעות, וגם במקרה זה הוסיפו את חתימותיהם מתוך הנחה שאין להותיר חותמת ללא חתימות לצדה.

     לגרסת מנהלה, לא סיפק הנפרע את הסחורה המובטחת ולכן ניתנה הוראת ביטול של השיק.

6.     גרסת הנתבעת בדבר כשלון תמורה מלא מושתתת על עדות אחת ממנהליה בלבד ברם ניתן למצוא לה תימוכין בגרסת התובעת עצמה. מנהלה אישר כי עסקי הנפרע התמוטטו ואף הוכרז פושט רגל זמן לא רב לאחר מועד פרעון השיק. כמו כן לגרסתו נהגה התובעת לקבל מהנפרע שיקים של הנתבעת ביודעה כי אלה "שיקים ברזל" עובדה התומכת אף היא במסקנה שביטול השיק נבע מכשלון התמורה ולא מטעמים אחרים.

          אני קובעת אפוא כי ביחסים בין הצדדים הסמוכים לשיק היה כשלון תמורה מלא.

7.      אין חולק, כי המילים "למוטב בלבד" לא נמחקו מפני השיק. לטענת התובעת יש בהוספת חותמת הנתבעת בצירוף חתימות מורשי חתימה כדי להעיד על כוונת הנתבעת לבטל את הגבלת הסחרות של השיק. אין לקבל טענה זו. עסקינן ביחסים בין צדדים רחוקים לשטר. ביחס אליהם הכל תמימי דעים כי השטר הנו "רץ ללא מטען" וכוונת הצדדים הסמוכים לעסקה אינה בעלת נפקות.

     אני קובעת אפוא כי משלא נמחקו המילים "למוטב בלבד" נותרה על כנה הגבלת סחרות השיק (סחרות פורמלית). משמעות הדבר, כי הנפרע לא יכול היה להעביר את הבעלות בשטר. מכאן, שכל טענות ההגנה שיש למוציא השיק כלפי הנפרע נשמרות לו. מטעם זה אין גם נפקות למועד סיחור השיק. גם אם הסיחור קדם לכשלון התמורה גם אז כל הגנותיו של המוציא כלפי הנפרע שמורות לו.
     כהערת אגב יצוין, כי בניגוד למקרה הנדון בפרשות ציטיאט (ע"א 1560/90 ציטיאט נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, פ"ד מח (4), 498 [1994]) וקבוצת אריה יצחקי (ע"א 6909/00 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' קבוצת אריה יצחקי בע"מ, פ"ד נה (4), 83 [2001]) במקרה דנן אין סתירה בגוף השיק היכולה להעיד על כי השטר נותר מסמך סחיר, שכן הכיתוב בשיק דנן מעיד חד-משמעית כי השיק אינו סחיר.

8.     סוף דבר, התובענה נדחית.
     תיק הוצל"פ 26-11278-04-9 ייסגר.
     התובעת תשלם לנתבעת שכר טרחת עורך דין בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ. פרט לכך כל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לקוח בנק

 2. לקוח בנק מועדף

 3. עורך דין נגד בנק

 4. אי כדאיות כלכלית

 5. חוק הבנקאות רישוי

 6. תביעה נגד בנק יהב

 7. התיישנות תביעת בנק

 8. פקודת הבנקאות, 1941

 9. הצעת חוק בנק מח עצם

 10. תביעה נגד בנק איגוד

 11. תביעה נגד בנק לאומי

 12. התניית שירות בשירות

 13. העברה בנקאית בטלפון

 14. היתר עיסקא בנק לאומי

 15. חוק שירות לקוחות בנק

 16. סמכות המפקח על הבנקים

 17. חיוב כפול של לקוח בנק

 18. תביעה נגד בנק דיסקונט

 19. הברחת נכס משועבד לבנק

 20. תנאי מקפח בחוזה בנקאי

 21. סירוב בנק לפריסת חובות

 22. עורך דין לענייני בנקאות

 23. בקשת בנק לפסק דין חלקי

 24. עורך דין לענייני בנקים

 25. התיישנות תביעה נגד בנק

 26. התיישנות תביעה נגד בנק

 27. אחריות הבנק כלפי ערבים

 28. העברה בנקאית ע''י מתחזה

 29. דחיית טענת מרמה נגד בנק

 30. הודעת הבנק ללקוח באיחור

 31. מחיקת המילים למוטב בלבד

 32. מכתב הצהרת כוונות מהבנק

 33. אי מתן שירות בנקאי במועד

 34. עצימת עיניים מצד לקוח בנק

 35. תביעה נגד בנק ערבי ישראלי

 36. התניה פסולה של שירות בנקאי

 37. תביעת בנק נגד ערב של חברה

 38. מניעת מכירת רכב ע''י הבנק

 39. חוב לבנק על מסחר באופציות

 40. זכויות מוכר מול זכויות בנק

 41. העברה בנקאית ללא מסמך בכתב

 42. העברת עובדת בנק לתפקיד אחר

 43. תביעה לתשלום יתרת חוב לבנק

 44. תקופת צינון למפקח על הבנקים

 45. חיוב הבנק (צד ג') בחוב הפסוק

 46. מימוש בטוחות - תביעה נגד בנק

 47. הלוואה חוץ בנקאית ללא הסכם בכתב

 48. בקשה לחייב לחתום על מסמכים בבנק

 49. איך מוכיחים התניית שירות בשירות

 50. הקפאת הרשאה לביצוע עסקאות מט''ח

 51. האם הבנק התנה קבלת שירות בשירות ?

 52. צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983

 53. תביעה של בנק הפועלים על יתרת חוב

 54. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 55. תביעת בנק על חוב בחשבון עובר ושב

 56. הודעה בדבר מסירת פרטי זיהוי לבנק

 57. פיצוי מהבנק על דיווח ל-BDI על חוב

 58. תביעת בנק בגין חוב בחשבון של חברה

 59. תקלה באתר בנק לאומי - תביעת פיצויים

 60. עורכי דין המתמחים בתביעות נגד בנקים

 61. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

 62. תביעה של בנק בגין חובות אישיים של ערבים

 63. צו הבנקאות (מוסדות כספיים), תש"ל-1970

 64. בקשת מנהל מיוחד למימוש נכס משועבד לבנק

 65. הודעה על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין

 66. התניית שירות בנקאי בפתיחת תוכנית חיסכון

 67. טען כי לא קיבל מהבנק התראה לפני מכתב ההגבלה

 68. לאיזה בית משפט מגישים תביעה נגד לקוח של בנק

 69. צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס-2000

 70. כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג-1992

 71. נטען כי הבנק ראה את שני החשבונות כאובליגו אחד

 72. חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9), תשכ"ט-1969

 73. רכישת אופציות על מדד המעו''ף - תביעה נגד בנק

 74. הודעה על שינוי במועד תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין

 75. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 76. הוראות הבנקאות (הצגת דו"ח כספי שנתי ופרסומו), התשנ"ב-1991

 77. בקשה שבית המשפט יכריז כי השעבוד גובר על השעבוד לטובת בנק לאומי לישראל

 78. כללים חשבונאיים לחישוב נזילות חובה ונזילות בפועל של תאגידים בנקאיים

 79. תקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''א-1981

 80. כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990

 81. צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח-2008

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון