טענה כי הבנק ניצל מצוקת אשראי
טענה כי הבנק ניצל מצוקת אשראי

להלן החלטה בנושא טענה כי הבנק ניצל מצוקת אשראי:החלטה

1.      התובע, תאגיד בנקאי (להלן: "הבנק"), הגיש תביעה בסדר דין מקוצר לתשלום סך של 249,870.63 ₪ נגד הנתבעים, בגין יתרת חובו של הנתבע 1 בבנק.

     הנתבעת 2 היא רעייתו של הנתבע 1, וחתמה כערבה לכל חובותיו מול הבנק.

2.     הנתבעים ביקשו רשות להתגונן, וטענו להגנתם כי הבנק ניצל את מצוקות האשראי שבהם היה נתון הנתבע 1, וזאת במספר שיטות. השיטה הנפוצה ביותר היתה התניית שירות בשירות. כך למשל הנתבע 1 אולץ לפתוח תוכנית חסכון כאשר במקביל הוא נדרש לשלם ריביות גבוהות בגין חריגה ממסגרת האשראי המאושרת, ובסופו של יום הוא נדרש לשבור את תוכנית החסכון ולהעבירה לכיסוי יתרת החובה בחשבון עובר ושב, כאשר שיטה זו חזרה על עצמה לאורך השנים.

3.     כמו כן, טוען הנתבע 1 כי נאלץ להגדיל את מסגרת האשראי תוך שהובטח לו כי יוכל לחרוג ממסגרת האשראי, דבר שהגדיל את רווחי הבנק.
     
4.     טענה נוספת של הנתבע 1 היא, שלכל אורך שנות פעילותו מול הבנק הוא היה במצב של משיכת יתר, תוך חריגה ממסגרת האשראי, וחרף זאת הבנק לא הציע לו הלוואה ששיעור הריבית בגינה נמוך יותר משיעור הריבית בגין החריגה מהאשראי.

5.     כתוצאה מכל הדברים האמורים לעיל, התדרדר מצבו של הנתבע 1 לעברי פי פחת, כהגדרתו.

6.     הנתבע 1 מציין בסעיפים 3 ו- 4 לתצהירו, כי הוא מתפרנס מניהול מכולת. לדבריו, בחמש השנים האחרונות חלו שינויים כלכליים חריפים במשק עקב המיתון, והרווחיות של עסקו ירדה בשיעור של כ- 70%, מה גם שהשתלטות רשתות השיווק על תחום המזון, דרדרה את מצב המגזר הפרטי בתחום המזון.

7.     כידוע, מי שמבקש רשות להגן חייב להיכבד ולפרט היטב את הגנתו, ואינו יכול לפטור את עצמו ע"י העלאת טענות כלליות וסתמיות בעלמא, כפי שנעשה כאן (ראה ע"א 13/80 סמינר למורות בית רבקה נ' סולל בונה בע"מ, פ"ד לו(1) 267; ע"א 396/88 ראובן נ' גן יאשיה, פ"ד מד(1) 549).

     הנתבעים לא הציגו תחשיב כלשהו לביסוס טענתם לגבי הנזקים שגרם להם הבנק, וגם לא טענו מהו שיעורו של הנזק שנגרם להם על ידי הבנק.

     לא די לבעל דין המבקש להתגונן מפני תביעת בנק, להעלות טענות סתמיות לפיה הבנק עשק אותו כל השנים והתנה עימו שירות בשירות, מבלי לציין תאריכים, סכומים, פרטי תוכניות חסכון, פרטי חריגה מאשראי ועוד כהנה וכהנה נתונים עובדתיים הדרושים לביסוס הטענה המשפטית, הנשענת על טענות עובדתיות אלה.

8.     יתר על כן, מתצהירו של הנתבע 1 עולה, כי ההתדרדרות במצבו הכלכלי כלל אינה קשורה למעשיו או מחדליו של הבנק, משום שהמכולת שלו נקלעה לקשיים בשל תהליכים כללים במשק בכלל, ובתחום מכירת המזון בפרט.

9.     כמו כן, התברר כי הבנק ביקש מהנתבע 1 ביום 29.5.05, כי יפרט אילו מסמכים בדיוק דרושים לו על מנת שהבנק יוכל לשקול את גילויים תמורת תשלום. הנתבע 1 כלל לא טרח להשיב על מכתב זה, ועל כן לא יוכל להשמע בטענה כאילו הבנק לא גילה לו מסמכים שהיו עשויים לבסס את הגנתו.

10.     ראוי גם לציין כי הבנק לא היה חייב להעמיד הלוואות לטובת הנתבע 1, אלא היה רשאי להותיר על כנו את המצב של חריגה מיתרת האשראי המאושרת, גם אם הדבר הגדיל את רווחיו של הבנק. ההחלטה האם ליתן אשראי ללקוח, ובאיזה אופן, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, לפי ס' 2(א) ל חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 הקובע כי "אין חובה לתת שירות שיש בו משום מתן אשראי ללקוח."

11.     סוף דבר, הואיל ועסקינן בטענות סתמיות, כלליות ובלתי מפורטות - דינן להדחות. הנתבעים ישלמו לבנק שכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

12.     בשולי הדברים יצויין כי ככל הנראה הנתבעת 2 לא זומנה לדיון, משום שהיא הגישה את בקשתה באיחור, לעומת המועד בו הוגשה בקשתו של הנתבע 1, אך בהתאם לתקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984, יש לדחות את בקשתה על יסוד האמור בה. טעמו של דבר הוא שהבקשה על פניה דומה עד מאוד לבקשתו של הנתבע 1, ולוקה בכל הליקויים בהם לוקה בקשתו של הנתבע 1. כשם שבקשתו של הנתבע 1 אינה מצדיקה מתן רשות להתגונן, כך גם בקשתה של הנתבעת 2 על פניה אינה מצדיקה מתן רשות להתגונן.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק נתוני אשראי

 2. כרטיס אשראי חסום

 3. ביטול עסקת אשראי

 4. הכחשת עסקת אשראי

 5. זיוף כרטיסי אשראי

 6. העמדת אשראי לפרעון

 7. כרטיס אשראי מזוייף

 8. אי חידוש מסגרת אשראי

 9. תביעה בגין העמדת אשראי

 10. שינוי הסכם אשראי עם הבנק

 11. שימוש לרעה בכרטיס אשראי

 12. הפסקת אשראי על ידי הבנק

 13. שימוש בכרטיס אשראי גנוב

 14. אשראי במסגרת ליווי בנקאי

 15. חיוב על כרטיס אשראי גנוב

 16. תביעה נגד כאל כרטיסי אשראי

 17. חריגה ממסגרת אשראי מאושרת

 18. גביה שלא כדין בכרטיס אשראי

 19. תיקון חוק שירות נתוני אשראי

 20. תביעה של לאומי קארד נגד לקוח

 21. הפסקת אשראי בנק לפרויקט בניה

 22. איבוד כרטיס אשראי בשדה התעופה

 23. טענה כי הבנק ניצל מצוקת אשראי

 24. ביטול קנייה בכרטיס אשראי שנגנב

 25. אחריות ספק בעסקת אשראי טלפונית

 26. תביעה בגלל סירוב הבנק לתת אשראי

 27. רשלנות בשמירה על קוד כרטיס אשראי

 28. דרישה לפתוח חיסכון כתנאי לקבלת אשראי

 29. בקשה לא לחייב חשבון - אשראי דוקומנטרי

 30. בדיקת תעודה מזהה - תשלום בכרטיס אשראי

 31. תקנות שירות נתוני אשראי, התשס''ד-2004

 32. אשראי בריבית נמוכה לרכישת קרנות נאמנות

 33. חוק היטל על אשראי במטבע חוץ, התשמ"ז-1987

 34. הזמנת כרטיסי טיסה באמצעות כרטיס אשראי מזוייף

 35. שימוש בצ'קים או כרטיס אשראי בהליך פשיטת רגל

 36. פיצוי על חוסר אפשרות למשוך כסף בכרטיס אשראי בחו''ל

 37. בקשה להבהרת החלטה ולמתן צו עיקול זמני על מסגרת האשראי

 38. הסתמכות על הבטחה בעל פה על ידי עובדי הבנק כי יינתן אשראי

 39. צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של החוק), התשס"ד-2004

 40. תקנות שירות נתוני אשראי (הכשרה לפקח על פעולות), התש''ע-2009

 41. העובדה שהבנק היה נכון בעבר לסטות ממסגרת האשראי המוסכמת אינה מחייבת

 42. צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק), התשס"ט-2009

 43. טוען הבנק כי לא חייב לכבד כל פעולה אשר תביא לחריגה ממסגרת האשראי בחשבון

 44. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס''א-2001

 45. תקנות הגנת הצרכן (מכירות, מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ''ג-1983

 46. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ''ד-1984

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון