התנגדות לביצוע שטר
התנגדות לביצוע שטר

להלן החלטה בנושא התנגדות לביצוע שטר:

החלטה

בפני התנגדות לביצוע שטר.

מנהל המבקשת נחקר על תצהירו והצדדים סיכמו בעל פה.

לאחר שמיעת הבקשה אפשרתי לב"כ המבקשת להודיע לביהמ"ש על עמדתו להפקדת ערובה כתנאי למתן רשות להגן. הצדדים עתרו לארכה וגם לה נעתרתי.

הצדדים ביקשו ארכה נוספת ולבקשתם נעתרתי לארכה עד ליום 15.3.05, מועד שחלף מבלי שתוגש לתיק כל הודעה.

לפיכך אין מנוס ממתן החלטה בהתנגדות לגופא.

טענות המבקשת:

המבקשת טוענת כי השיק נשוא דיוננו ניתן במסגרת התקשרות עם חברה בשם מכניקל פייפ בע"מ, (להלן: "מכניקל"). המבקשת טוענת כי מכניקל ביצעה בעבורה עבודות אינסטלציה באתר בניה.

לטענת המבקשת מסרה את השיק על חשבון עבודות עתידיות לבקשת מכניקל לאור קשיים כספיים בהם הייתה שרויה.

המבקשת טוענת כי מכניקל התחייבה להתנהג עם השיק כאילו הוא "למוטב בלבד".

המבקשת טוענת כי מכניקל אישרה לה לבטל את השיק במידה ולא יבוצעו עבודות ו/או לא יתוקנו הליקויים הרבים שבעבודתה של מכניקל.

המבקשת טוענת כי אינה חייבת לשלם את השיק הואיל והמדובר בכישלון תמורה מלא, שכן מכניקל לא ביצעה את העבודות באתר העבודה כנדרש, ובפרט לא ביצעה את העבודות באתר כנגד השיק נשוא דיוננו.

עוד נטען כי המשיבה אינה אוחזת כשורה משום שהמשיבה ידעה כי השיק בוטל בטרם סוחר לידיה בשל שיחת טלפון בין נציג המבקשת לבין מי מטעם המשיבה.

לפיכך עותרת המבקשת להורות על מתן רשות להתגונן.

טענות המשיבה:

ב"כ המשיבה טען כי המבקשת לא הצליחה להרים את הנטל המוטל עליה להראות ולו לכאורה כי קיים כשלון תמורה מלא ביחס לשיק נשוא דיוננו.

על גבי השיק עצמו אין כל הגבלת סחירות, והוא תקין על פי מראהו ולכן גם הטענות האחרות דינן להיכשל.

לפיכך, עותרת המשיבה לדחות את הבקשה.

דיון:

לטעמי הדין הוא עם המשיבה.

אציין כי השהות שניתנה לב"כ המבקשת בתיק זה נבעה מכך, ועל מנת לאפשר לצדדים לפתור העניין בדרכי נועם, הדבר לא נסתייע.

כאשר עותר מתנגד לביצוע שטר כנגד ביצוע של שטר, עליו להראות כי במסגרת היחסים בין הצדדים הקרובים יש בידיו טענה הראויה להתברר.

בשלב זה של הדיון די בכך.

אינני דנה בשלב זה לא במהימנות, ולא בשאלה כיצד תוכיח המבקשת את טענתה, שהינה טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב, על פיה הצדדים הסכימו להגביל את הסחירות של השיק אך לא רשמו עליו דבר ממנו ניתן ללמוד על כוונה כזו.

ביחס לטענה זו בשלב זה של הדיון ביהמ"ש אינו דן בשאלת ההוכחה.

מתי הדברים נכונים? כאשר למבקש יש טענה כלפי הצד הקרוב לו, דהיינו הנפרע.

בענייננו, המבקשת טוענת באופן כללי כי מכניקל אינה זכאית לתשלום סכום השיק? מדוע?

דווקא מתוך המסמכים שצרפה המבקשת עולה כי מכניקל אכן ביצעה עבודות בעבור המבקשת, וטענת המבקשת הייתה כי קיימים ליקויים בעבודות אילו.

מעבר לעובדה כי בתצהיר מנהל המבקשת לא פורט ולו ברמז מהם אותם ליקויים, הרי גם מהמסמכים שצורפו לבקשה לא ברור כיצד קשורים הליקויים המפורטים במכתב הקבלן הראשי באתר, למכניקל, מה מתוך הליקויים נוגעים לעבודתה של מכניקל, מה מתוך כל אלה 'קשורים בכלל לתשלום בגין השיק?

המבקשת לא הצליחה להראות כי קיים כשלון תמורה מלא או חלקי בלתי קצוב או אפילו לא העלתה טענת קיזוז כלפי הצד הקרוב לה.

להיפך, מתוך המסמכים שצורפו עולה כי היו קיימות טענות כלפי המבקשת ביחס לאי הגעת פועלים לאתר, או אי דיוק במיקום צינורות, וכיוצא באלה.

כלומר, מתוך המסמכים עולה באופן ברור כי מכניקל ביצעה עבודות בעבור המבקשת.

מה היה סכומם? כמה מתוך עבודות אילו בצעה מכניקל? אין כל פירוט ולו מינימאלי שממנו אוכל להגיע למסקנה הלכאורית כי מכניקל אינה זכאית לתשלום סכום השיק.

לפיכך, משאין בידי המבקשת כל טענת הגנה הראויה להתברר כלפי הצד הקרוב לה, אין מקום למתן רשות להגן.

שקלתי האפשרות להתנות מתן רשות להגן בהפקדה, אולם, בענייננו, הטענות הנטענות הנוגעות לסחירות השיק הינן טענות בעל פה כנגד מסמך בכתב, ולכן לא מצאתי לנכון להורות על הפקדת ערבות.

דין הבקשה להידחות.

המבקשת תשיא בהוצאות הדיון בסכום של 700 ₪ + מע"מ.

המשיבה רשאית להמשיך בהליכי הוצל"פ בתיק מספר 20-11623-04-3.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שיק

 2. התנגדות לביצוע שטר

 3. זכות בהמחאה אשר נוכתה

 4. התנגדות לביצוע שטרות

 5. פגם בבקשה לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שיקים

 7. התנגדות לביצוע שטר חוב

 8. התנגדות לביצוע שטרי חוב

 9. בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ

 10. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 11. דוגמא להתנגדות לביצוע שטר

 12. דחיית התנגדות לביצוע שטרות

 13. ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות

 14. דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר

 15. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 16. תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר

 17. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 18. נטל ההוכחה בהתנגדות לביצוע שטר

 19. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 21. טענת רמאות בהתנגדות לביצוע שטר

 22. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 23. התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב

 24. התנגדות לביצוע שיק שהוצא בכפייה

 25. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 26. התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז

 27. התנגדות לביצוע שטר - חוזה שכירות

 28. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 29. ביצוע שטר חוב במסגרת הסכם שכירות

 30. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 31. בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שיק

 32. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 33. התנגדות לביצוע שטר חוב להבטחת תשלומים

 34. בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר

 35. לבקשה לביצוע השטרות לא צורף כל הסכם הלוואה

 36. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 37. התנגדות לביצוע שטר - בית משפט לענייני משפחה

 38. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטרות

 39. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 40. בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל לביצוע שני שקים

 41. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב בערבות אוואל בטענת זיוף

 42. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל

 43. התנגדות לביצוע שטר שניתן על מנת להבטיח תשלום עבור סחורה

 44. התנגד לביצוע שיקים בטענה שלא חתם ושהוצאו משני פנקסים אשר אבדו לו

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון