התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז

להלן פסק דין בנושא התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז:

פסק דין

1.     בפניי התנגדות לביצוע שטר לסכום של 2,264 ₪.

     המבקש טען בהתנגדותו כי כנגד השטר עומדת לו טענת קיזוז, וזאת לאור עיסקה שעשה עם המשיבה לשכירת והפעלת מונית על ידו.

     לפי הנטען הפרה המשיבה את ההסכם, לא העביר למבקש את הסכומים המגיעים לו, ואף "חטף או גנב" את המונית ממנו, תוך שימוש במפתח הנוסף שבידו.

     המבקש פירט כי ביצע עבודות בשווי של 71,322 ₪, אשר לטענתו קיבל רק כ - 25 אלף ₪, כך שהמשיבה חייבת לו כספים רבים. עוד טען המבקש כי מאחר והמשיבה היא שהפרה את הסכם השיכרות, זכאי הוא להשבת הסכומים ששילם עבור שכירות הרכב, וזכאי הוא עוד לתשלום בסך 5,000 ₪ לחודש כמשכורת, אשר לא שולמה מעולם.

2.     הדיון בבקשה נערך הבוקר בפניי, ב"כ המשיבה חקר את המבקש על תצהירו. לאחר סיכומי בעלי הדין הגיש המבקש מסמך נוסף, כך שנערכה השלמת סיכומים והשלמת טיעונים.

     לאחר ששקלתי את טענות בעלי הדין, הגעתי למסקנה כי דין ההתנגדות להידחות.

3.     אמנם לא בקלות תידחה התנגדות לביצוע שטר, וההלכה היא כי מחויב אני לקבלה כל אימת שמגלה המבקש הגנה לכאורה, ואפילו הגנה דחוקה. יחד עם זאת כפי שנקבע לא אחת, יש לבחון את הגרסה לאחר החקירה הנגדית, וראו לדוגמא דברי ביהמ"ש בע"א 1266/91 יעקב קרן נ' בנק איגוד לישראל פ"ד מו (4) 193:

"טענה, שבא עליה תצהירו של נתבע, יניח בית המשפט כי אמת היא, ואם מגלה התצהיר הגנה אפשרית - תינתן לנתבע רשות להתגונן. כל זאת, כמובן, אם לא נתברר לבית המשפט, כי טענות הנתבע תלויות הן על בלימה, או שבחקירה נגדית מסתבר כי הגנתו הגנת בדים היא".

     במקרה דנן נמצאו בגרסת המבקש מספר סתירות, עד אשר אין מנוס לדעתי מהקביעה כי בהגנת בדים עסקינן.

4.     כך, בתצהירו פרט המבקש במדויק את הסכם המגיע לו, לדבריו, בגין הסעות שביצע בשורות המשיבה וסמך את הפירוט על כרטיסי העבודה. לתצהירו צורפו צילומים של כמה כרטיסים, ותחילה אמר המבקש כי אלו הם כל האישורים המצויים בידיו - "החשבון של 71 אלף אלה הכרטיסים שצירפתי לתצהיר". לאחר שהבין כי האישורים אינם מצטברים לסכום הנקוב בתצהיר, ואף רחוקים מכך עד מאוד, שינה גרסתו וטען כי בביתו עוד אישורי עבודה רבים, אשר לא צורפו לתצהיר מפאת הכמות הרבה. המבקש לא נתן הסבר מדוע צרף דווקא את הצילומים שצורפו ולא אחרים. לאחר סיום החקירה, ובמסגרת סיכומיו למעשה, ביקש המבקש להציג רישום אשר נמצא על גבו של אחד מפנקסי העבודה, אותם פנקסים אשר דקות אחדות קודם לכן נטען כי מצויים הם בביתו.

     המסקנה היא כי המבקש בחר אילו פנקסים להציג ואילו לא, וההסבר שנתן כי אינם בידו בשעת הדיון התברר כבלתי נכון.

5.     אפשר ובאמור לעיל אין די בכדי להביא לדחיית הבקשה, אולם בגרסת המבקש התגלו סתירות גם באשר לסיום ההתקשרות עם המשיבה.

     בתחילה נטען כאמור כי המונית נגנבה בידי המשיבה, ביום 12.6.05, והוא אף הצהיר כי פנה להגיש בעניין תביעה למשטרה, אשר סירבה לקבל תלונתו. בחקירה התברר כי מסר בהסכמתו את מפתחות הרכב לידי מנהל המשיבה שלושה ימים לאחר אותה "גניבה", ואף הגיש לו יומן עבודה ודרישת תשלום, יום לאחר אותו אירוע. המסקנה המתחייבת היא כי החזרת הרכב לידי המשיבה נעשתה בהסכמה, ומכל מקום ברור כי גרסתו של המבקש נסתרה, ולא ניתן הסבר להתנהגותו.

6.     אף בשאלה האם פעל לגביית הכספים הרבים שחייבת לו המשיבה, לא נתן המבקש תשובה ברורה. המדובר באדם אשר הצהיר כי מצוי הוא בקושי כלכלי וחשבון הבנק שלו הוגבל, אך למרות שחלפה כמעט שנה מסיום ההתקשרות עם המשיבה, לא פנה בתביעה להשבת הכספים, ואף לא בתביעה לבית הדין לעבודה לקבלת שכרו, אשר לא שולם לפי הנטען.

     כאשר נשאל על כך השיב תחילה המבקש כי הגיש את התביעה, אולם כאשר נדרש להציג מסמכים, הפנה למסמכי בקשתו(!).

7.     מכל האמור לעיל עולה כי גרסת המבקש התגלתה כמלאת סתירות, ולפיכך לא ניתן לקבל את הגנתו כנגד השטר.

     אם סבור המבקש כי המשיבה חייבת לו כספים כלשהם, יתכבד ויגיש תביעה כדין לגבייתם, אולם בשלב זה אינני מוצא כי עומדת לו הגנה כנגד השטר שהוגש לביצוע.

     ההתנגדות נדחית, אפוא, והמשיבה רשאית לחדש את הליכי ההוצאה לפועל, בכפוף לכל מניעה שאינה נובעת מהגשת ההתנגדות.

     המבקש ישא בהוצאות הבקשה בסך 750 ₪ בצירוף מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שיק

 2. התנגדות לביצוע שטר

 3. זכות בהמחאה אשר נוכתה

 4. התנגדות לביצוע שטרות

 5. פגם בבקשה לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שיקים

 7. התנגדות לביצוע שטר חוב

 8. התנגדות לביצוע שטרי חוב

 9. בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ

 10. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 11. דוגמא להתנגדות לביצוע שטר

 12. דחיית התנגדות לביצוע שטרות

 13. ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות

 14. דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר

 15. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 16. תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר

 17. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 18. נטל ההוכחה בהתנגדות לביצוע שטר

 19. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 21. טענת רמאות בהתנגדות לביצוע שטר

 22. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 23. התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב

 24. התנגדות לביצוע שיק שהוצא בכפייה

 25. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 26. התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז

 27. התנגדות לביצוע שטר - חוזה שכירות

 28. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 29. ביצוע שטר חוב במסגרת הסכם שכירות

 30. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 31. בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שיק

 32. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 33. התנגדות לביצוע שטר חוב להבטחת תשלומים

 34. בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר

 35. לבקשה לביצוע השטרות לא צורף כל הסכם הלוואה

 36. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 37. התנגדות לביצוע שטר - בית משפט לענייני משפחה

 38. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטרות

 39. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 40. בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל לביצוע שני שקים

 41. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב בערבות אוואל בטענת זיוף

 42. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל

 43. התנגדות לביצוע שטר שניתן על מנת להבטיח תשלום עבור סחורה

 44. התנגד לביצוע שיקים בטענה שלא חתם ושהוצאו משני פנקסים אשר אבדו לו

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון