הארכת מועד להגשת התנגדות

להלן החלטה בנושא בקשת הארכת מועד להגשת התנגדות:

החלטה

החלטה זו הינה בבקשה להארכת מועד להגשת בקשת התנגדות לביצוע שטר ובבקשת התנגדות לביצוע שטר חוב עליו חתומה המבקשת.

המבקשת נחקרה על התצהירים שנתנה בתמיכה לבקשות שהוגשו מטעמה, והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.

המבקשת טוענת בבקשתה להארכת מועד להגשת בקשת התנגדות לביצוע שטר כי הבקשה מוגשת מטעמי זהירות בלבד שכן נודע לה על פתיחת תיק ההוצל"פ כנגדה רק ביום 28/12/04, ו/או בסמוך למועד זה , בעקבות כך שפקידי לשכת ההוצאה לפועל פקדו את ביתה. המבקשת טוענת כי לא קיבלה את האזהרה בדבר פתיחת תיק ההוצל"פ.

מחקירת המבקשת עולה כי המבקשת מתגוררת ברמת גן ומחזיקה שתי תיבות דואר האחת ברמת גן, והשנייה בפתח תקווה, כאשר הדואר המגיע לתיבת הדואר בפתח תקווה הינו דואר אישי של המבקשת בלבד בעוד שהתיבה ברמת גן משמשת לדואר שלה ושל בעלה.

מעיון באישור המסירה של האזהרה נשוא תיק ההוצל"פ עולה כי האזהרה נשלחה והועברה לתיבת הדואר של המבקשת בסניף בפתח תקווה.
על אישור המסירת האזהרה נחזת להיות חתומה הגברת סימה חי כאשר תאריך המסירה הינו 4/11/04.
בחקירתה הודתה המבקשת כי הגברת סימה חי הינה ביתה המתגוררת בפתח תקווה.
המבקשת העידה בחקירתה כי איש מלבדה אינו מוציא עבורה דואר מתיבת הדואר שנמצאת בפתח תקווה, וכי לא ידועה לה כי ביתה הוציאה או קיבלה עבורה את האזהרה בתיק ההוצל"פ ומכל מקום הצהירה כי לא קיבלה מביתה את האזהרה.

באישור המסירה סומן כי המסירה נמסרה בהעדרו של הנמען לידי בין משפחה הגר עימו הנראה כמי שמלאו לו 18 שנה.
מסירה על פי תקנה 481 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984, הינה המצאה לאחד מבני המשפחה הגרים עם הנמען.
מהחקירה עולה כי ביתה של המבקשת כלל אינה מתגוררת עם המבקשת אלא מתגוררת בעיר פתח תקווה בעוד המבקשת מתגוררת בכתובת נפרדת ברמת גן , די בעובדה זו כדי לפגום במסירה.
יתרה מזו, לא הובאה בפני כל ראיה כי הגברת סימה היתה מורשת לקבלת כתבי בי דין מטעמה של המבקשת.

מהיימנה עלי גירסתה של המבקשת כי נודע לה לראשונה על קיום תיק ההוצל"פ בעת ביצוע עיקול ברישום בכתובת מגוריה שנערכה ביום 23/12/04.

אומנם המבקשת הגישה בקשה להארכת מועד להגשת בקשת התנגדות, אולם מעיון בבקשה זו עולה כי המבוקש הינו לקבוע כי המבקשת לא קיבלה מסירת האזהרה לידיה.
לפיכך, אין בית המשפט "נתפס " לכותרת בה הוכרתה הבקשה אלא בוחן את מהותה של הבקשה אשר הינה לקבוע כי לא נמסרה אזהרה כדין למבקשת וכי האזהרה שנרשמה בתיק ההוצל"פ בטלה וחסרת תוקף.

משקבעתי כאמור לעיל, כי לא נמסרה למבקשת אזהרה כדין הרי שבקשת ההתנגדות הוגשה במועד.

המבקשת טוענת בבקשת ההתנגדות לביצוע שטר טענת הגנה לפיה חתימתה על שטר חוב הוצאה ממנה תחת כפייה ואיומים של נציג מטעם המשיבה לפיה יבולע לבנה באם לא תחתום על המסמך של שטר החוב.
המבקשת טוענת בתצהירה כי היתה בעת חתימתה על השטר תחת השפעה של גלולות אשר היא נוטלת גרמו לה להזיות, בילבול וסחרחורות.

אני סבור כי טענת הגנתה של המבקשת לפיה חתימתה על גבי שטר החוב הוצאה ממנה תחת כפייה ואיומים ובעת היותה נתונה תחת השפעת סמים, הינה טענה של פגם מהותי בזכות החפצית של אוחז השטר, אשר יש ליתן בגינה בנסיבות העניין רשות להתגונן בפני התביעה השטרית.

אני סבור כי בחקירתה הנגדית של המבקשת על תצהירה לא נסתרה גירסתה והגנתה של המבקשת.

אני סבור כי המבקשת פרטה והבהירה מהות הכפייה, היינו, איומיו של אותו אדם שיפגע בבנה באם לא תחתום על מסמך שטר החוב.
אשר לטענת ב"כ המשיבה כי נמצאה סתירה בין הפירוט של אופן התרחשות אירוע הכפייה המפורט בסעיף 4 לבין האמור לסעיף 5 לתצהיר, כי רק במשרד בא כוח המבקשת נודע לה כי חתמה על שטר חוב, אזי סבור אני כי אין המדובר בסתירה בגירסתה של המבקשת אלא כפי שהעידה המבקשת בחקירתה לא ידעה בעת החתימה פשר המסמך עליו חתמה ורק שהוצג לה המסמך במשרד בא כוח המבקשת נוכחה לדעת מהות אותו מסמך.

בא כוח המשיבה טענה לסתירה נוספת בין האמור בתצהירה לבין עדותה בחקירתה של המבקשת לפיה מחד ציינה בסעיף 4 כי האדם שכפה עליה לחתום על השטר הינו נציג המשיבה ומאידך העידה בחקירתה כי אינה מכירה אדם זה ולא ראתה אותו לפני כן.

אנני סבור כי יש כל סתירה בשתי אמירות ועדויות אלו אשר מתיישבות זו עם זו וכאמור המבקשת העידה בחקירתה כי העובדה כי מדובר בנציג של המשיבה התברר לה לאחר שנוכחה לדעת כי נפתח כנגדה ע"י המשיבה תיק הוצל"פ לביצוע שטר עליו חתמה.
לאור המפורט לעיל, ניתנת למבקשת רשות להתגונן בפני התביעה השטרית, תצהירה של המבקשת ישמש כתב הגנה.
אני קובע הוצאות בגין הבקשה בסך של 1500 ₪ בצירוף מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, אשר יחולו בהתאם לתוצאות בהליך התביעה העיקרי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הארכת מועד תביעת חוב

 2. הארכת מועד בגלל חופשה

 3. טעם מיוחד להארכת מועד

 4. הארכת מועד להגשת ערעור

 5. הארכת מועדים בבתי המשפט

 6. הארכת מועד להגשת התנגדות

 7. הארכת מועד בגלל טעות בדין

 8. הארכת מועד להגשת תביעת חוב

 9. הארכת מועד להישפט על דוחות

 10. הארכת מועד בגלל טעות משרדית

 11. חוק הארכת מועדים, תשל"ה-1974

 12. סיכויי הערעור בבקשה להארכת מועד

 13. הארכת מועד תשלום שנקבע בפסק דין

 14. הארכת מועד להישפט עקב מעבר דירה

 15. הארכת מועד להשלמת הליכים מקדמיים

 16. הארכת מועד לביצוע צו הפסקת שימוש

 17. בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב

 18. טעם מיוחד להארכת מועד להגשת ערעור

 19. הארכת המועד להגשת דו"ח מבקר המדינה

 20. בקשה להארכת מועד להגשת תביעה שכנגד

 21. הארכת מועד ערעור המפקח על המקרקעין

 22. הארכת מועד להגשת ערעור בשל מצב רפואי

 23. אי התנגדות ועדת ערר לבקשה להארכת מועד

 24. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור מס הכנסה

 25. באילו מקרים בית המשפט מאשר הארכת מועד

 26. אי ידיעת העובדות - הארכת מועד התיישנות

 27. הארכת מועד בגין כשלון משא ומתן בין הצדדים

 28. תקנות הארכת מועדים (סדרי הדין), תשל''ד-1974

 29. תקנות הארכת מועדים (סייגים לתחולת החוק), תשל''ז-1977

 30. בקשה להארכת מועד להגשת ערר בטענה כי הערר הוגש לכתובת בלתי נכונה

 31. תקנות הארכת מועדים (הסדרים לפרעונם של תשלומים נדחים), תשל''ד-1974

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון