דחיית התנגדות לביצוע שטר
דחיית התנגדות לביצוע שטר

להלן החלטה בנושא דחיית התנגדות לביצוע שטר:

החלטה

החלטה זו ניתנת בהמשך לדיון שהתקיים ביום 15/12/2005, במסגרת התנגדות לביצוע שטר שהוגשה על-ידי המבקשת נגד המשיבה ביום 8/9/2005 בגין שני שיקים: שיק מס' 10126, מיום 30/3/2005 ע"ס 3,100 ₪ ושיק מס' 10127, מיום 30/4/2005 ע"ס 3,100 ₪.

טענתה היחידה של המבקשת בכתב ההתנגדות היא כשלון תמורה מלא בגין השטרות. המבקשת הגישה תצהיר בתמיכה לכתב ההתנגדות, בו הצהירה כי ביום 5/5/2004 רכשה מהמשיבה ארונות מטבח, ושמייד בעת התקנתם בדירתה בסמוך לחודש אוגוסט 2004, התברר כי יש חורים ושריטות בדלתות ותיקוני צבע שנעשו ככל הנראה באמצעות מכחול ברמה ירודה. המבקשת הוסיפה והצהירה כי בעקבות מכתב ששלחה למשיבה בעניין זה ביום 31/3/2005, הגיע נציג של המשיבה אל המבקשת ופירק דלת של אחד מארונות המטבח על-מנת להציגה להנהלת המשיבה. המבקשת צירפה לתצהירה מכתב של המשיבה מיום 15/6/2005, בו התחייבה המשיבה לקחת את כל הדלתות לבדיקה וטיפול ולהחזירם תוך 24 שעות, אולם לטענתה של המבקשת הדלתות לא נלקחו לתיקון עד ליום כתיבת התצהיר. בנוסף לכך צירפה המבקשת חוות דעת של מר עמנואל אורנבוך, מומחה לענייני עץ ורהיטים, אשר העריך את עלות החלפת הדלתות והמגירות של ארונות המטבח הנ"ל ב- 20,000 ₪.

במהלך הדיון העלה ב"כ המבקשת טענה חדשה, לפיה עומדת למבקשת זכות לקיזוז הנזקים שנגרמו לה, ואשר הוערכו על-ידי מר אורנבוך ב- 20,000 ₪ כאמור לעיל, ממלוא סכום השטרות שהוגשו לביצוע. ב"כ המשיבה התנגד להעלאת הטענה לראשונה במהלך הדיון, וטען כי היה על המבקשת לפרט ברחל ביתך הקטנה במסגרת בקשת ההתנגדות כי היא סומכת התנגדותה על טענת קיזוז. ב"כ המשיבה הוסיף וטען כי הגנת המבקשת היא הגנת בדים, וויתר על חקירתה של המבקשת על תצהירה. בהמשך להסכמת הצדדים, החליט בית המשפט על הגשת סיכומים בכתב.

ב"כ המבקשת חזר בסיכומיו על העובדות שהופיעו בתצהירה של המבקשת, וטען כי הואיל ונזקי המבקשת עולים בהרבה על שוויו של המוצר שהתקבל ועל סכום השיקים שהוגש לביצוע, הרי שמדובר בכישלון תמורה מלא. לחילופין טען ב"כ המבקשת כי מדובר בטענת קיזוז על מלוא סכום השטרות שהוגשו לביצוע או בטענה חוזית בין צדדים הקרובים לשטר, לפיה הסכום אותו חייבת המבקשת על-פי עסקת היסוד נמוכה מסכום השטרות.

ב"כ המשיבה טען בסיכומיו כי לא הוכח, ולו לכאורה, כשלון תמורה מלא וכי אין לקבל את טענת הקיזוז של המבקשת אשר לא הוזכרה בבקשת ההתנגדות, ושלא שוכללה על-ידי משלוח הודעת קיזוז למשיבה כנדרש בסעיף 53(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.

יצוין כי ב"כ המבקשת הגיש לבית המשפט העתק מהחלטת כב' הרשם ר. ארניה מיום 15/12/05, בתיק מקביל שנפתח בין הצדדים הנ"ל בבית המשפט בראשון לציון, לפיה ניתנה למבקשת רשות להתגונן בגין שני שיקים נוספים באותה עסקת יסוד נשוא התביעה דנן.

לאחר עיון בתיק ושמיעת טענות הצדדים, הנני קובע כי אף אם יתקבלו כל טענותיה העובדתיות של המבקשת, לא תעמוד לה טענה של כשלון תמורה מלא, שכן המבקשת אינה מכחישה שהסחורה סופקה לה ואף לא טענה כי הודיעה על ביטול העסקה. טענותיה של המבקשת מתמצות בנזק שנגרם לה בשל קבלת סחורה פגומה, ועל-כן עומדת לה לכל היותר טענת כשלון תמורה חלקי, אשר לא הוזכרה בהתנגדות לביצוע שטר. אף אילו הייתה המבקשת מעלה טענה של כישלון תמורה חלקי, לא היה מקום לקבל את טענתה, שכן היה צורך בחקירה של מר אורנבוך, המומחה מטעמה, על-מנת לעמוד על היחס שבו פחת שווי הארונות. לפיכך, מדובר בכישלון תמורה חלקי בלתי קצוב, אשר אינו מהווה טענת הגנה אף בין צדדים קרובים לשטר.

לגבי טענת הקיזוז, המבקשת לא הזכירה טענה זו כלל במסגרת כתב ההתנגדות, ועל-כן אין לאפשר לה להתגונן בטענה זו. בנוסף לכך, המבקשת לא שלחה למשיבה הודעת קיזוז כנדרש לפני הגשת כתב ההתנגדות.
לאור האמור לעיל הנני דוחה את בקשת ההתנגדות לביצוע השטרות, מחייב את המבקשת לשלם למשיבה סך של 1,500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל ומורה על המשך ההליכים בתיק הוצל"פ מספר01-65177-05-4 .

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שיק

 2. התנגדות לביצוע שטר

 3. זכות בהמחאה אשר נוכתה

 4. התנגדות לביצוע שטרות

 5. פגם בבקשה לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שיקים

 7. התנגדות לביצוע שטר חוב

 8. התנגדות לביצוע שטרי חוב

 9. בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ

 10. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 11. דוגמא להתנגדות לביצוע שטר

 12. דחיית התנגדות לביצוע שטרות

 13. ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות

 14. דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר

 15. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 16. תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר

 17. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 18. נטל ההוכחה בהתנגדות לביצוע שטר

 19. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 21. טענת רמאות בהתנגדות לביצוע שטר

 22. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 23. התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב

 24. התנגדות לביצוע שיק שהוצא בכפייה

 25. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 26. התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז

 27. התנגדות לביצוע שטר - חוזה שכירות

 28. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 29. ביצוע שטר חוב במסגרת הסכם שכירות

 30. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 31. בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שיק

 32. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 33. התנגדות לביצוע שטר חוב להבטחת תשלומים

 34. בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר

 35. לבקשה לביצוע השטרות לא צורף כל הסכם הלוואה

 36. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 37. התנגדות לביצוע שטר - בית משפט לענייני משפחה

 38. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטרות

 39. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 40. בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל לביצוע שני שקים

 41. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב בערבות אוואל בטענת זיוף

 42. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל

 43. התנגדות לביצוע שטר שניתן על מנת להבטיח תשלום עבור סחורה

 44. התנגד לביצוע שיקים בטענה שלא חתם ושהוצאו משני פנקסים אשר אבדו לו

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון