דחיית בקשה למתן צו כינוס נכסים
דחיית בקשה למתן צו כינוס נכסים

להלן פסק דין בנושא דחיית בקשה למתן צו כינוס נכסים:

פסק-דין

1.     ביום 14.2.06 הגיש החייב בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל.

המבקש הינו יליד 1964, תושב עין מאהל, מלצר במקצועו, העובד כשכיר במסעדה שבקיבוץ געש. אשתו עובדת כעוזרת גננת ומשתכרת סך 3,500 ₪ לחודש, ועל שולחנם סמוכים 5 ילדים קטנים.

החייב מצהיר בבקשתו, כי חובותיו מגיעים לסך 24,393,591 ₪ ל- 7 נושים ותלויים ועומדים נגדו 30 תיקי הוצל"פ.

2.     בתצהירו התומך בבקשה מצהיר החייב, כי הסתבכותו הכלכלית נגרמה עקב כך, שבהיותו בגיל 18 עבד אצל אחיו הבכור, אשר ניהל שתי מסעדות (ברמת גן ובהרצליה) על שמו ומשך שיקים מחשבונו; אחיו נכשל בעסקיו ושם קץ לחייו והחייב נותר עם חובות גבוהים; החייב נאלץ להעזר בקרובי משפחתו, נטל הלוואות ומשכנתאות, אף מהשוק האפור, אך לא הצליח להחלץ ממצבו העגום. הבנק מימש משכנתא שרבצה על ביתו וכיום הוא גר בדירה שכורה.

     עוד מצהיר החייב, כי בשנת 91/92 הגיש בקשה קודמת להכרזתו פושט רגל, אך הכרזתו בוטלה משלא עמד בתשלומים העיתיים.

     בנוסף מצהיר החייב, כי בשנת 2004/05 עבד כמנהל מסעדה וחתם על ערבויות ושטרות, אך החברה בעלת המסעדה נקלעה לקשיים כלכליים, אם כי טרם נפתחו נגדו תיקי הוצל"פ בגין חובותיה.

3.     בתגובתו מיום 13.3.06 מתנגד ב"כ הכנ"ר בתוקף למתן צו לכינוס נכסי החייב, הן בשל העבודה ששני צווים קודמים בוטלו בשל ניצול לרעה של ההליך (באי עמידה בתשלומים החודשיים) והן בשל העובדה, כי חתם על ערבויות ושטרות לבעלי המסעדה שבה עבד כשכיר ועקב כך צבר חובות נוספים וחדשים.

4.     בתשובה לאמור בתגובת ב"כ הכנ"ר טוען ב"כ החייב, כי צו הכינוס שניתן בשנת 91' בוטל בשנת 95' משלא עלה בידי החייב להמשיך ולעמוד בתשלומים העיתיים ובצו הכינוס משנת 98' הוא עמד, אך בקשתו נדחתה בטענה כי הוא מנצל את ההליך לרעה. באשר לערבויות - טוען ב"כ החייב, כי החייב סבר שיוכל לעמוד באותן ערבויות בזכות הכנסתו מאותן חברות וגם שתפתחנה בפניו אפשרויות עבודה.

5.     לאחר שעיינתי בבקשת החייב על נספחיה ובתגובת ב"כ הכנ"ר ולאחר ששמעתי את טענות ב"כ הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי אין להעתר לבקשתו של החייב.

     לחייב ניתנה הזדמנות ראשונה לפתוח דף חדש בחייו, עת נעתר בית המשפט לבקשתו הראשונה והכריזו כפושט רגל. דא עקא, החייב לא השכיל לעמוד בתשלומים העיתיים. ב"כ החייב אינו מסביר, מדוע נבצר מן החייב להמשיך ולעמוד בתשלומים העיתיים. החייב לא היה אמור לצבור חובות נוספים, עת נהנה הוא מהמטריה של פשיטת הרגל.

     לחייב ניתנה הזדמנות נוספת עת נעתר בית המשפט לבקשתו השניה ונתן צו כינוס, אך צו זה בוטל עקב ניצול לרעה של ההליך באי הפקדת התשלומים החודשיים ובאי המצאת מסמכים להוכחת טענותיו ואימות גרסתו.

     החייב אף לא ראה לנכון להצהיר על בקשתו השניה במסגרת בקשתו הנוכחית.

6.     כעת עותר החייב ומבקש הזדמנות שלישית. לא הייתי דוחה את בקשתו על אתר, אך בשל שתי ההזדמנויות הקודמות שניתנו לו בעבר, אך החייב הגדיל לעשות, כאשר בהיותו שקוע בחובות עצומים, ובהיותו חדל פרעון, המשיך לצבור חובות נוספים, תוך הטעית נושים. שכיר בעסק אינו חייב לחתום על ערבויות ועל שטרות לטובת מעבידו, לא כל שכן, בנסיבותיו המיוחדות של החייב דנן, שהיה שקוע בחובות של מליוני שקלים. לו רק טרח החייב לנהוג ביושר ובתום לב ולגלות למקבלי הערבויות והשטרות אודות מצבו הכלכלי, אף נושה לא היה מסכים לקבל את ערבותו ואת השטרות החתומים על ידו. בהתנהגותו זו הגדיל החייב את חובותיו וגרם להטעית הנושים - מקבלי הערבויות והשטרות.

7.     לא זו אף זו, החייב אינו מגלה ענין ואכפתיות כלפי חובותיו. הוא חייב מליוני שקלים למס הכנסה ולמע"מ עקב הזנחת הטיפול בחובות אלה. דא עקא, החייב אינו עושה דבר למען הסדרת חובותיו ומסתתר מאחורי הטענה "אין לי איך לשלם", אף שלעיתים הסדרת חובות מעין אלה אינה כרוכה בתשלום דווקא אלא בהגשת דוחות ובהמצאת מסמכים רלוונטיים. החייב מעדיף לטעון שאין לו לשלם וכך מעדיף הוא לשבת בחסר מעש מאשר לפנות לאותן רשויות ולפעול למען הסדרת חובותיו.

8.     התנהלותו של החייב לאורך כל הדרך הינה בחסר תום לב. לחייב ניתנו שתי הזדמנויות בעבר והוא לא השכיל לנצלן. אדרבא, הוא צבר חובות נוספים תוך הטעית נושים ותוך גילוי חוסר אכפתיות כלפי חובותיו לרשויות; היענות לבקשת החייב בנסיבות כאלה אין משמעה מתן הזדמנות נוספת לחייב לפתוח דף חדש בחייו, אלא מתן פרס לחייב על התנהלותו משך שנים בחוסר תום לב, ולכך בית המשפט לא יתן יד.

9.     לאור כל האמור, אין בידי להעתר לבקשת החייב ואני דוחה את בקשתו למתן צו כינוס.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הליך מתן הוראות

 2. מינוי כונס נכסים

 3. קבלת בקשת צו כינוס

 4. מה זה כונס נכסים ?

 5. צו כינוס נכסים לערב

 6. אישור 324 כונס נכסים

 7. צו כינוס בהסכמת הכונ"ר

 8. האשמות נגד כונס נכסים

 9. מינוי כונס נכסים זמני

 10. חוב מס שבח לכונס נכסים

 11. שחרור מייצוג כונס נכסים

 12. בקשה למתן צו כינוס זמני

 13. חזרה מהצעה בכינוס נכסים

 14. פטור ממס שבח כונס נכסים

 15. צו הכינוס לאחר קניית רכב

 16. ערובה להוצאות חברה בכינוס

 17. סמכות חקירה של כונס נכסים

 18. משרד עורכי דין כינוס נכסים

 19. צו כינוס נכסים בפשיטת רגל

 20. כיסוי ביטוחי בכינוס נכסים

 21. בקשת כונס נכסים לנתק חשמל

 22. בקשת כונס נכסים לאישור מכר

 23. התנאים למתן צו כינוס נכסים

 24. מינוי כונס נכסים על מקרקעין

 25. בקשת כונס נכסים לאישור הסכם

 26. פיקוח מפרק חברה על כונס נכסים

 27. פטור מס שבח מינוי כונס נכסים

 28. מינוי כונס נכסים מטעם הנושים

 29. סמכות כונס נכסים לפטר עובדים

 30. בקשה לביטול מכר בכינוס נכסים

 31. התיישנות תביעה נגד כונס נכסים

 32. פינוי דירה שכורה בכינוס נכסים

 33. חיוב קופת כינוס בתשלומי ארנונה

 34. דמי תיווך על דירה בכינוס נכסים

 35. צו כינוס לנכסים עקב הסתבכות מעסק

 36. דחיית בקשה למתן צו כינוס נכסים

 37. ביטול צו כינוס בהליכי פשיטת רגל

 38. פעולות כונס נכסים ללא הצדק סביר

 39. בקשה לדחות מתן תשובה לכונס נכסים

 40. תיקון ליקויי בטיחות בכינוס נכסים

 41. צו לכינוס נכסים בגין חובות מוצהרים

 42. התנגדות הכונ"ר למתן צו כינוס נכסים

 43. חוב מס רכוש של חברה בכינוס נכסים

 44. זכות טיעון לפני מינוי כונס נכסים

 45. תביעה נגזרת של חברה בכינוס נכסים

 46. העברת כספים מקופת הכינוס לנושה מובטח

 47. בקשה להצטרף כנושה לבקשה למתן צו כינוס

 48. העברת כספי פטור ממס שבח לכונס הנכסים

 49. מינוי שותף במשרד עורכי דין לכונס נכסים

 50. פירוק שיתוף בדירת מגורים על ידי כונס נכסים

 51. מינוי כונס נכסים אך ורק לצורך רישום בית משותף

 52. בית המשפט נתן צו לכינוס נכסים על פי בקשת החייב

 53. לא ראוי לשחרר כספים לחייב טרם שהושלם הליך הכינוס

 54. בקשת כונס להימנע מלמלא אחרי הוראות צווי העיקול

 55. טענה כי התנהלות הכונס הביאה דווקא לירידת ערך הנכס

 56. נקבע כי יש להמשיך בהליכי הכינוס חרף סילוק החוב לנושה המובטח

 57. כל עוד לא אושרה ההצעה בידי כונס הנכסים עדיין היא בגדר הצעה בלבד

 58. כללי פשיטת הרגל (מינוי כונסי נכסים ונאמנים ושכרם) התשמ"ה-1985

 59. האם ביהמ"ש המחוזי קבע סכום הוצאות כולל אשר התייחס גם לשכ"ט הכונס

 60. נטען כי הדירה נשוא צו הכינוס נפרצה ושופצה במהלך הליך המכירה בלי רשות

 61. תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ''א-1981

 62. נטען כי בקשת הכינוס הוגשה שלא כדין שכן טרם חלפו 6 חודשים ממועד התשלום הראשון

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון