ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות

להלן פסק דין בנושא ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות:

פסק דין

א)     זו תביעה שתחילתה בקשה לביצוע שיק ע"ס 2,215 ₪ ז.פ 1/8/01, בדיון יום 29/1/03 ניתנה לנתבע רשות להגן, וכן נקבע מכוח הסכמת הצדדים כי "ניתן יהיה לדון במסגרת ההוכחות בפני בטענות לגמר חשבון ועפ"י עסקת היסוד - חוזה השכירות". לאחר שניתן בתיק פס"ד בהעדר הופעה ובוטל, התקיים דיון הוכחות במעמד הצדדים ביום 29/11/04, והצדדים סיכמו בהתאם להחלטתי.

ב)     התובע טוען כי השיק נשוא הדיון הנו שיק שנועד לתשלום דמי שכירות עבור יולי 20001 ושלא נפרע, כן טוען להפרת הסכם השכירות בכך שהוכנס דייר משנה ללא ידיעתו והסכמתו, ולנזקים לדירה באלפי ₪ למשקופי הדלתות, צבע, חורים בקירות ותיקוני טיח.
     הנתבע טוען כי עזב את הדירה בסוף יולי 2001 ומסר המפתח באותו זמן לדייר חילופי, מר טל שדה, כשהיא במצב טוב ותקין, למעט בעיית רטיבות. כן טוען ששילם כל דמי השכירות וההוצאות עד מועד עזיבתו - סוף יולי 2001, וכי השיק כאן שז.פ 1/8/01, נועד לכסות דמי שכירות בגין חודש 8/01. נוכח האמור לעיל ועזיבתו הדירה, תוך כניסת דייר אחר ב 1/8/01, לא חלה עליו חובת תשלום שיק זה ולכן בוטל על ידו. כן טוען הנתבע כי במועד הסכם השכירות הראשון הפקיד סך 400$ במזומן כעירבון לקיום ההסכם שלא הוחזרו עד היום לידיו, בעניין זה טוען התובע - בוצע קיזוז בהסכמה, בגמר השנה הראשונה.

ג)     העידו בפני התובע וכן הנתבע, והדייר שנכנס מיד לאחר התובע לדירה - מר טל שדה.
     לאחר עיון בחומר שבתיק, הדיון וסיכומי הצדדים, הגעתי למסקנה כדלקמן : -

 1.      יש לדחות את טענת התובע כי השיק נשוא הדיון הנו בגין דמי שכירות של יולי 2001 ושלא שולמו, נחה דעתי מעדות הנתבע והמסמכים שצירף בעניין, ואני מאמין לו כי השיק כאן נועד לכיסוי שכירות עבור חודש אוגוסט 2001, חודש בו כבר לא שהה במושכר, והוחלף מראשיתו ע"י מר שדה, ולפיכך היה זכאי לבטלו.
 2.      אין לקבל את טענת ב"כ הנתבע שנוכח קביעה זו יש לדחות התביעה שכן בדיון יום 29/1/03, הוסכם ואף הוחלט שניתן יהיה לדון במסגרת ההוכחות בטענות הקשורות לגמר חשבון עפ"י הסכם השכירות. נותרת אם כן השאלה האם קיים חוב כלשהו של הנתבע לתקופת השכירות ועד לגובה התביעה כאן.

     התובע טוען כאמור להחלפת דייר שלא ברשותו ולנזקים שונים לדירה, והעדר גמר חשבון מסוגר בעניין.
בעניין החלפת דייר לא הובאו ראיות מספקות הן לטענה והן לסכום נזק מגיע ולפיכך נדחית.
לגבי תיקון נזקים, התובע צירף חשבונית/ קבלה ע"ס כולל מע"מ של 3,276 ₪ מיום 25/8/01, שהוא מועד שאכן סמוך למועד עזיבת הנתבע, התשלום עבור תיקוני צבע, טיח, החלפת משקופים לדלת ותיקוני צבע כללי, עורך החשבונית לא העיד מטעם התובע. מטעם הנתבע העיד מר שדה שנכנס לדירה מיד אחריו וטען שמצב הדירה היה מוזנח, ההזנחה משמעה לדבריו נזילות מהתקרה, בסלון ובמשקוף שבין המטבח לסלון. בתצהיר עדותו מציין שבוצעו תיקון נזקי רטיבות, בעיקר תיקוני צבע, עובר לכניסתו לדירה, ובמשך יום עבודה אחד ע"י אדם אחד.
3.      נוכח העובדה שגרסת התובע המקורית בקשר למהות השיק נסתרה, העובדה שעורך החשבונית לא העיד ועדות הדייר הנכנס לפיה הבעיה העיקרית שתוקנה הייתה תיקוני צבע עקב בעיית רטיבות, והתרשמותי שאכן בוצע תיקון צבע בדירה, אך סיבתו בעיות רטיבות ונזילות, לא הוכחה בפני באופן מספק הטענה לחוב של הנתבע ובגין נזקים לדירה ובשיעור הנדרש בתיק ההוצל"פ, יכול וחלק מן החשבונית אכן מתייחס לתיקונים שנדרשו בגין שהות הנתבע בדירה ויציאתו ללא פרוטוקול או ישיבת גמר חשבון מסודרת, למשל תיקון חורים בקירות, או נזק למשקוף, ואולם שיעורם לא הוכח בפני, ונראה לי שאינו מהווה את עיקר התיקון עפ"י החשבונית.
     יתר על כן גם בהנחה שהנתבע חייב בתשלום חלקי כלשהו בגין נזקים שתוקנו עפ"י החשבונית, לא נסתרה טענתו שעד היום לא הושב לו סך 400 $ שהפקיד בידי התובע כעירבון לקיום החוזה.

ד)     נוכח כל האמור אני מחליט לדחות את התביעה ולחייב את התובע לשלם לנתבע הוצאות הדיון בעניין בסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ צמוד ונושא ריבית כחוק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שיק

 2. התנגדות לביצוע שטר

 3. זכות בהמחאה אשר נוכתה

 4. התנגדות לביצוע שטרות

 5. פגם בבקשה לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שיקים

 7. התנגדות לביצוע שטר חוב

 8. התנגדות לביצוע שטרי חוב

 9. בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ

 10. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 11. דוגמא להתנגדות לביצוע שטר

 12. דחיית התנגדות לביצוע שטרות

 13. ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות

 14. דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר

 15. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 16. תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר

 17. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 18. נטל ההוכחה בהתנגדות לביצוע שטר

 19. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 21. טענת רמאות בהתנגדות לביצוע שטר

 22. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 23. התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב

 24. התנגדות לביצוע שיק שהוצא בכפייה

 25. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 26. התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז

 27. התנגדות לביצוע שטר - חוזה שכירות

 28. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 29. ביצוע שטר חוב במסגרת הסכם שכירות

 30. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 31. בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שיק

 32. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 33. התנגדות לביצוע שטר חוב להבטחת תשלומים

 34. בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר

 35. לבקשה לביצוע השטרות לא צורף כל הסכם הלוואה

 36. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 37. התנגדות לביצוע שטר - בית משפט לענייני משפחה

 38. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטרות

 39. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 40. בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל לביצוע שני שקים

 41. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב בערבות אוואל בטענת זיוף

 42. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל

 43. התנגדות לביצוע שטר שניתן על מנת להבטיח תשלום עבור סחורה

 44. התנגד לביצוע שיקים בטענה שלא חתם ושהוצאו משני פנקסים אשר אבדו לו

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון