ביטול החלטה בהעדר התייצבות בהתנגדות לביצוע שטר

להלן החלטה בנושא ביטול החלטה בהעדר התייצבות בהתנגדות לביצוע שטר:

החלטה

המבקשת הגישה התנגדות לביצוע שטר, ונפתח תיק בש"א שמספרו 180912/04.
נקבע מועד לדיון בבקשתה אליו לא התייצבה, ולכן ניתנה על ידי החלטה בהעדר התייצבות.

בבקשה שבפני עותרת המבקשת להורות על ביטולה של ההחלטה שניתנה בהעדרה.

לבקשת המבקשת צורף תצהירו של בא כוחה, על פיו לא התייצב לדיון בשל מצבו הבריאותי.

על פי האמור בתצהיר ב"כ המבקשת, בא כוח המבקשת התכוון להתייצב לדיון אלא שמחמת מצב בריאותו לא התייצב וביקש מאחד מפקידיו להודיע למשרד ב"כ המשיבה על כך.

המבקשת טוענת, כי לגופו של עניין יש בפיה טענות הגנה טובות שכן השיקים נשוא תיק ההוצל"פ לא נחתמו על ידה ונלקחו ממנה ללא רשותה.

עוד נטען כי המשיבה הייתה אמורה להגיב לטענת העדר סמכות מקומית כפי החלטת ביהמ"ש ולא עשתה כן.

המשיבה הגישה תגובה לבקשה ממנה עולה כי הדיון בתיק זה נדחה בעבר לאור בקשת דחייה מטעם המבקשת.

מתצהיר ב"כ המבקשת עולה כי התכוון להתייצב לביהמ"ש ולא עשה כן מחמת מצבו הבריאותי, אך לא צרף אישור רפואי.

עוד נטען כי המבקשת לא התייצבה ולא ניתן נימוק לכך.

לעניין הטענה בדבר סמכות מקומית המשיבה טוענת כי צורף תצהיר מטעמה בהתאם להחלטת ביהמ"ש והמצהיר אף התייצב לדיון.

המשיבה טוענת כי התנהלותה של המבקשת במקרה זה מהווה זלזול בביהמ"ש.

המשיבה טוענת כי עשר דקות לפני הדיון התקשר מי מטעם ב"כ המבקשת וביקש את הסכמתה לדחיית הדיון. הואיל ומשרדו של ב"כ המבקשת מצוי בחיפה נראה לא סביר כי יכול היה להגיע לדיון.

אני סבורה כי אין לקבל את הבקשה.

ראשית אציין כי לא צורף תצהיר מטעם המבקשת לעניין הבקשה לביטול ההחלטה שניתנה בהעדרה.

מדוע תצהיר זה נדרש?

לטענת ב"כ המבקשת סמוך לשעת הדיון חש ברע, במקרה כזה ברור כי המבקשת הייתה אמורה להתייצב לדיון בעצמה.

המבקשת ובא כוחה מגיעים מחיפה לביהמ"ש כאן, ולכן כאשר הבקשה לדחיית הדיון מגיעה לב"כ המשיבה, אשר התייצבה לדיון עשר דקות לפני שעת הדיון הקבועה, הרי המבקשת בעצמה, שבודאי לא ידעה כי בא כוחה יחוש ברע הייתה אמורה להיות נוכחת בביהמ"ש.

ב"כ המבקשת לא צרף כל אישור רפואי. לא הייתי מייחסת לכך חשיבות ואולם בתיק זה הוגשה על ידי המבקשת בקשה לדחיית הדיון, שהיה קבוע ביום 14.11.04.

לבקשת המבקשת הדיון נדחה ליום 22.12.04, כאשר גם הבקשה המקורית הוגשה רק ביום הדיון, ובה נאמר כי המבקשת חולה ואינה יכולה להתייצב לדיון, מבלי שהוגש כל אישור רפואי.

ב"כ המשיבה הסכימה באותה ישיבה לדחיית הדיון כעולה מפרוטוקול הדיון מיום 14.11.04, למרות העדרו של אישור רפואי, וכאשר דקות ספורות לפני מועד הדיון נשלחת בקשה נוספת לדחיית הדיון, מבלי שמוסבר בה מדוע המבקשת אינה מתייצבת, שהרי בא כוחה חש ברע רק סמוך לשעת הדיון והיה בכוונתו להתייצב לדיון, כלומר, המבקשת הייתה מודעת לדיון ולמועדו, על פניו נראה כי בנסיבות אילו המבקשת פועלת מתוך זלזול בזמנו של ביהמ"ש.

המשיבה נדרשה להתייצב לישיבה שנדחתה בעטייה של המבקשת בעבר, ואין לדרוש ממנה להיעתר לבקשה נוספת במיוחד כשבקשה זו מוגשת סמוך כל כך לשעת הדיון. אציין כי בקשת דחייה הונחה על שולחנו של ביהמ"ש לאחר הדיון ממנה עולה כי הבקשה נשלחה על ידי ב"כ המבקשת ביום הדיון בשעה 14:14, כאשר הדיון קבוע לשעה 15:00, היה על המבקשת להסביר לביהמ"ש מדוע היא לא התייצבה לדיון שהרי בשעה זו של משלוח הפקס לביהמ"ש ובקשת הדחייה, כבר הייתה אמורה להיות בדרכה לביהמ"ש מהעיר חיפה.

יותר מכך, לאור התנגדותה של ב"כ המשיבה היה על ב"כ המבקשת לצרף אישור רפואי למחלתו.

המבקשת טוענת כי יש לה טענות הגנה טובות.

אכן טענות ההגנה אם תוכחנה הינן טובות, ואולם לא ניתן לעשות את סדרי הדין פלסתר כאשר המבקשת בעצמה לא התייצבה, לא הגישה כל תצהיר התומך בבקשתה לביטול ההחלטה, ולא צורף כל אישור רפואי למחלה, אני סבורה כי במקרה זה אין להיעתר לבקשת המבקשת.

לפיכך אני דוחה את הבקשה.
המבקשת תשא בהוצאות הבקשה בסכום של 1,000 ₪ + מע"מ.

אציין כי ביהמ"ש המתין עד לקבלת תגובת ב"כ המבקשת לתגובת המשיבה כמצוות התקנות ומשזו לא הגיעה ניתנה החלטה .

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי התייצבות לדיון

 2. אי התייצבות לדיון תעבורה

 3. אי התייצבות לדיון הוכחות

 4. אי התייצבות לוועדה רפואית

 5. אי התייצבות התובע לקדם משפט

 6. ביטול הרשעה העדר התייצבות

 7. גזר דין בהעדר התייצבות לדיון

 8. הוצאות בגין אי התייצבות לדיון

 9. התייצבות לשימוע בפני קצין משטרה

 10. אי התייצבות לדיון בשל מצב בריאותי

 11. דחיית עתירה מנהלית בהעדר התייצבות

 12. ביטול פסק דין בגלל אי התייצבות לדיון

 13. חובת התייצבות בבית משפט לענייני משפחה

 14. חילוט ערבות בשל אי התייצבות הנאשם למשפט

 15. ביטול החלטה בהעדר התייצבות בהתנגדות לביצוע שטר

 16. הגשת בקשה לפטור מהתייצבות לדיון יום לפני הדיון

 17. זכאות לתשלום דמי אבטלה - התייצבות בשירות התעסוקה

 18. האם אי התייצבות נתבע מסירה אחריות מייתר הנתבעים בתיק ?

 19. האם יש באי ההתייצבות לדיון בכדי הכשלה של בירור החבות ?

 20. תקנות ועדות-חקירה (התייצבות עדים לחקירה), תשכ''ד-1964

 21. פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) נוסח חדש

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון