תביעות אחריות לתאונת דרכים

להלן פסק דין בנושא תביעות אחריות לתאונת דרכים:

פסק דין


1.     בפני שלוש תביעות ששמיעתן אוחדה, הנוגעות לתאונת דרכים אחת מיום 18.6.03 בכניסה לשדה התעופה בן גוריון. בתאונה היו מעורבים מונית (להלן: "המונית") הנהוגה ע"י מר לוי אשר, הוא התובע בת.א. 39861/04(להלן: "נהג המונית"), מיניבוס (להלן "המיניבוס"), אשר היה נהוג ע"י מר זינבורג בן ציון, הוא הנתבע 1 בת.א. 39861/04 ובת.א. 70449/04 (להלן : "נהג המיניבוס"), ורכב מזדה מושכר (להלן: "המזדה"), נהוג ע"י התייר מר גליקמן מרדכי (להלן : "נהג הפרטית"), הוא הנתבע מס' 3 בת.א. 39861/04 והנתבע 1 בת.א. 58748/04.

2.     בנוסף לנהגים המעורבים, תבעו ונתבעו בעלות ו/או מבטחות הרכבים הללו : חברת הכשרת הישוב (להלן: " הכשרת הישוב"), היא מבטחת המונית הגישה תביעת שיבוב (ת.א. 58748/04) כנגד נהג הפרטית, כנגד אויס חברה להשכרת רכב בע"מ (להלן: "אויס"), היא בעלת הרכב הפרטי וכנגד כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל"), מבטחת הרכב הפרטי.
ואילו אויס תבעה את הנזקים שנגרמו לרכב הפרטי במסגרת ת.א. 70449/04, כאשר תביעה זו הוגשה כנגד נהג המיניבוס והמבטחת של המיניבוס, הדר חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הדר").

ההסכמה הדיונית:

3.     הצדדים הגיעו להסכמה דיונית אשר קיבלה תוקף של החלטה, לפיה בית המשפט יכריע בתיק זה מכוח סמכותו בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, וזאת על סמך כתבי הטענות ותיקי המוצגים שיוגשו על ידי הצדדים, ללא שמיעת העדים.
     לאחר שהצדדים כולם הגישו סיכומים, יש ליתן פסק דין על סמך החומר שבפני.


ההכרעה בשאלת האחריות :

4.     לאחר שקראתי את סיכומי הצדדים ועיינתי בתיק המוצגים, אני קובעת כי יש לחלק את האחריות לתאונה כדלקמן : 60% לנהג הפרטית, 20% לנהג המיניבוס ו- 20% לנהג המונית. אבהיר קביעתי זו.

5.     לצורך קביעת העובדות, מונחות בפני עדויות נהג המונית במשטרה ; עדות נהג המיניבוס במשטרה ; עדויות הנוסעים פולק, שקד וירום ; הודעת נהג המונית להכשרת הישוב ; הודעת נהג המיניבוס להדר, והודעת נהג הפרטית לאויס.

6.     מעדויות אלו ניתן לקבוע בדרגת ודאות גבוהה כי מיקום התאונה הוא לאחר הכניסה למתחם שדה התעופה בן גוריון, כאשר הפרטית נוסעת בנתיב הימני והמיניבוס בנתיב האמצעי. עובדות אלו עולות מעדות נהג המונית, נהג המיניבוס ועדות פולק. מעדויות אלו עולה כי הסיבה לתאונה היא סטיית נהג הפרטית שמאלה וחסימת נתיב המיניבוס.

7.     כנגד גרסה עקבית זו מצויה הגרסה הכלולה בטופס ההודעה של נהג הפרטית לאויס, לפיה "בפניה שמאלה ברמזור ירוק נכנס ברכב אויס רכב צד ג' בצד שמאל מאחור". גרסה זו נכללת אך ורק בטופס ההודעה לאויס, ואין ספק כי מדובר בהודעה טלפונית, מכיוון שנהג הפרטית עזב את הארץ מיד בסמוך לאחר התאונה ולא העיד במשטרה.
     גרסה זו אינה נתמכת בגרסת מי מהמעורבים או העדים וכלל לא ברור על איזה רמזור מדובר, מהו הצומת המדובר, מה מופע הרמזורים באותה צומת, מהם כיווני הנסיעה מהם הגיעו הצדדים וכו'.

8.     בהעדר ראיות תומכות לגרסת נהג הפרטית, מנסה אויס להיבנות בסכומיה מסתירות לכאוריות בין גרסת נהג המיניבוס, נהג המונית והעדים שהיו במיניבוס. אמנם נכון שהעד שקד מזכיר פנייה שמאלה בצומת, אך אינו מזכיר רמזור, ואילו העד ירום מדבר על תאונת שרשרת. דברי העדים הללו אינם שוללים את גרסת נהג המונית ונהג המיניבוס ולא כלולה בהם הצהרה לעניין צומת מרומזר.
עוד יש לזכור כי מדובר בתאונה שהתרחשה כהרף עין, שנוסעי המיניבוס נזרקים בתוך הרכב ונפגעים, ולכן לסתירות בין עדויותיהם יש ליתן משקל בהתאם.

9.     לפיכך, אני קובעת כי התאונה התרחשה עקב סטיה של הפרטית שמאלה, דבר אשר אילץ את המיניבוס לבלום ולסטות שמאלה וכך נפגעה המונית אשר נסעה כאמור משמאלו של המיניבוס או מאחוריו.

10.     אציין כי איני יכולה לקבוע על פי העדויות האם אכן המונית נסעה מצדו השמאלי של המיניבוס או מאחוריו, וזאת לנוכח חסרונן של תמונות הנזק במיניבוס, דבר המקשה על בית המשפט לזהות את מיקום הפגיעות והתאמת זויות הפגיעה, וכן לנוכח הסתירות בין דברי העדים בנקודה זו : למעשה, רק נהג המונית מעיד באופן פוזיטיבי כי נסע בנתיב השמאלי : נהג המיניבוס אינו מציין זאת בטופס ההודעה להדר ואף לא בעדותו במשטרה ; מדברי שקד לא ניתן לקבוע בוודאות כי המונית נסעה בנתיב השמאלי ואילו פולק העיד כי המונית נסעה מאחורי המיניבוס - כך גם ניתן להבין במשתמע מדברי העד ירום אשר דבר על "תאונת שרשרת".

11.     דרך התרחשות התאונה כמפורט לעיל תואם את נזקי הפרטית והמונית :
     ברכב הפרטי הפגיעה היא בדופן שמאל, פגיעה זויתית, דבר המלמד אותנו כי אכן הפרטית הקדימה את המיניבוס וסטתה שמאלה, ונפגעה מחזית המיניבוס.
     הפגיעה בחזית המונית מתיישבת עם טענת נהג המונית כי נסע לשמאלו של המיניבוס ומאחור, בלם ואף ניסה לשבור ימינה את ההגה, אך גם מתיישבת עם התרחיש לפיו המונית נסעה מאחורי המיניבוס ונוצר מגע בין החלק האחורי של המיניבוס לבין המונית.

12.     לפיכך, ולאחר שהגעתי למסקנה כי האחראי העיקרי לתאונה הוא נהג הפרטית אשר סטה שמאלה, אך איני יכולה לקבוע בוודאות מה היה המרחק בין הרכבים, מה היתה מהירות הנסיעה של המיניבוס, האם המיניבוס בלם או סטה שמאלה, האם המונית היתה מאחוריו או משמאלו, לכך אוסיף את העובדה התמוהה כי נהג המיניבוס לא תבע משום מה את נזקיו, ומאחר שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה, אני קובעת כאמור כי האחריות תתחלק בין הצדדים כך שנהג הפרטי נושא ב- 60% אחריות לתאונה, נהג המיניבוס ב- 20% ונהג המונית ב- 20%.

הנזקים:

13.     בתביעה ת.א. 39861/04 - נזקיו העקיפים של נהג המונית - נזקיו המוכחים של נהג המונית הם 8,916 ₪, כמוכח באישור הפסדים.
צודק ב"כ הדר כי לא ניתן לחשב את "ההפסדים" ע"י חישוב ההפרש בין חוות הדעת של השמאי מטעמו לבין הסכום ששולם ע"י הכשרת הישוב. שיעור ירידת הערך אינו מפורט כדבעי. כמו כן, בחוות הדעת לעניין ירידת הערך לא נקוב כלל ערכה של המונית, אם כי ניתן ללמוד מחות הדעת של הכשרת הישוב כי המונית הוערכה ב- 90,000 ₪. מעיון בהוראת התשלום של הכשרת הישוב עולה כי אכן נהג המונית פוצה רק בגין נזקים ולא בגין ירידת ערך. בהתחשב בכל הנ"ל, אני מעמידה את גובה ירידת הערך על 3%, ובסך של 3,000 ש"ח ; לעניין הפסד ימי עבודה - לא הובאו ראיות לתמוך בגובה השתכרות נהג המונית ועל כך שהרכב שהה 8 ימים במוסך.
     עם זאת, אני פוסקת סכום גלובלי של 1,600 ₪ פיצוי בגין ימי עמידה (4 X 400 ₪).
לכן סכום הפיצוי בת.א. 39861/04 הינו 13,561 ₪.
מתוך סכום זה, ישלמו הנתבעים 1 ו- 2, נהג המיניבוס והדר 20% מהנזק, קרי סכום של 2,712 ₪ ואילו הנתבעים 3 ו- 4, נהג בפרטית ואויס, 60% מהנזק, קרי סכום של 8,136 ₪.
לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה מיום 22.7.03 ועד התשלום המלא בפועל.
בנוסף, ישלמו לנהג המונית הוצאות משפט הכוללות את האגרה כפי ששולמה וכן שכר טרחה בסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ.
ההוצאות שולמו באופן יחסי 75% על ידי אויס ו- 25% ע"י הדר.

14.     בתביעה 58748/04 - הנזק המוכח של הכשרת הישוב הינו 39,738 ₪.
     לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה מיום 7.10.03 ועד התשלום המלא בפועל.
     מתוך סכום זה ישלמו הנתבעים גליקמן, אויס וכלל 60% מהנזק - קרי סך של 23,843 ₪, ואילו הנתבעים זינבורג והדר 20% מהנזק, קרי סכום של 7,948 ₪.
     בנוסף, ישלמו להכשרת הישוב הוצאות משפט הכוללות את האגרה כפי ששולמה ו- 4,000 ₪, שכר טרחת עורך דין בצירוף מע"מ, כשסכום זה מתחלק 75% לאויס וכלל ו- 25% להדר.

15.     בתביעה 70449/04 - הנזקים המוכחים הינם 13,131 ₪ (למעט ימי השבתה). מכוון שחלקו של נהג הרכב המושכר בתאונה הנו 60% (7,879 ש"ח) אזי הסכום שנגבה מהשוכר (500$) נמוך מחלקו בתאונה ואיני מורה על קיזוזו מהסכומים לתשלום של הנתבעים.
     זינבורג והדר ישאו ב- 20% מהנזק של אויס בסך 2,626 ₪, ואשר והכשרת הישוב ישאו ב- 2,626 ₪.


אין צו להוצאות בתביעה זו.


התשלומים יבוצעו תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים פגע וברח

 2. תאונת דרכים ילד בן 14

 3. תאונת דרכים מבויימת

 4. תאונת דרכים 5% נכות

 5. תאונת דרכים כריתת טחול

 6. תאונת דרכים בצומת מרומזר

 7. סיוטים על תאונת דרכים

 8. טריקת דלת תאונת דרכים

 9. פיצוי אברך תאונת דרכים

 10. דימום מוחי בתאונת דרכים

 11. דחיפת רכב - תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים קשה של צעיר

 13. ייחוד העילה תאונת דרכים

 14. נהג מורשה - תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים התהפכות רכב

 16. שאלת החבות בתאונת דרכים

 17. תאונת דרכים עם רכב יוקרה

 18. התנגשות ברכב בכניסה לכיכר

 19. תאונת דרכים מחוץ לישראל

 20. פיברומיאלגיה תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים - עגלה עם סוס

 22. עצירה בצד כדי לדבר בטלפון

 23. סתירות בגרסה לתאונת דרכים

 24. פיצויים בגין תאונות דרכים

 25. תאונת דרכים - גורם זר מתערב

 26. 100% נכות עקב תאונת דרכים

 27. חבלת ראש קשה בתאונת דרכים

 28. כאב וסבל לפי נכות תקנה 15

 29. תביעה על שלוש תאונות דרכים

 30. 5% נכות פלסטית תאונת דרכים

 31. תביעות אחריות לתאונת דרכים

 32. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 33. תאונת דרכים - מעוולים במשותף

 34. אי זימון עדים לתאונת דרכים

 35. תאונת דרכים במהלך פניה שמאלה

 36. טענת בריחה ממקום תאונת דרכים

 37. עדות עד נייטרלי לתאונת דרכים

 38. קביעה על פי כל דין - סעיף 6ב'

 39. פגיעה רב מערכתית בתאונת דרכים

 40. התפרצות מחלה לאחר תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים לפני פניה לתחנת דלק

 42. תיאום גרסאות אחרי תאונת דרכים

 43. צילום כלי רכב אחרי תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים שלא בעת מילוי תפקיד

 45. אי שמירה על הימין - תאונת דרכים

 46. הפחתת קצבת נכות עקב תאונת דרכים

 47. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 48. חלוקת הנכות בין שתי תאונות דרכים

 49. זהות הנהג בתאונת דרכים - פסק דין

 50. מחלוקת היא לגבי נסיבות תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים עקב עקיפה וגרימת עצירה

 52. תאונת דרכים תאילנד - ביטוח חו''ל

 53. שינוי גרסה של נסיבות תאונת דרכים

 54. תאונת דרכים של קונה רכב יד שנייה

 55. תאונת דרכים - איבוד ראיה בעין אחת

 56. תאונת דרכים עקב גשם חזק שירד במקום

 57. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 58. טיפול רפואי לקוי עקב תאונת דרכים

 59. תביעת השבה של המעביד בתאונת דרכים

 60. תאונת דרכים שהתרחשה בעיקול של הכביש

 61. תביעה אישית נגד נהג - תאונת דרכים

 62. תאונת דרכים בעת עת ביצוע פניית פרסה

 63. פגיעה בדימוי עצמי עקב תאונת דרכים

 64. ביטוח נסיעות לחו''ל - תאונת דרכים

 65. תאונת דרכים בגלל העדר שדה ראייה טוב

 66. תאונת דרכים בגלל רכב שלא הצליח לבלום

 67. ערעור על החלטת המל''ל - תאונת דרכים

 68. החמרת פיברומיאלגיה לאחר תאונת דרכים

 69. תאונה בדרך הביתה לאחר פגישה עם לקוח

 70. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 71. תאונת דרכים ביציאה מחנייה מקורה ברברס

 72. פיצויים לעורך דין שנפגע בתאונת דרכים

 73. זיכוי מחמת הספק - תאונת דרכים קטלנית

 74. מעל מיליון ש''ח פיצויים בתאונת דרכים

 75. הכחשת מכתב הודאה באחריות לתאונת דרכים

 76. תביעה נגד המעביד של הנהג בתאונת דרכים

 77. פטירת הנפגע 3 חודשים לאחר תאונת דרכים

 78. תאונת דרכים - כמה מקבלים על צליפת שוט

 79. תאונת דרכים עם רכה שנקנה יום לפני התאונה

 80. זהות הרכב הפוגע בתאונת דרכים - פסק דין

 81. תאונת דרכים בנסיעה אחורה ביציאה ממקום חניה

 82. תאונת דרכים - טענה שהטנדר כלל לא נסע לאחור

 83. תביעת כספית בגין נזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים

 84. ניכוי תגמולי מל''ל במקרה של 2 תאונות דרכים

 85. תאונת דרכים: פירוק והרכבת פגוש אחורי והחלפתו

 86. חלוקת אחריות לתאונת דרכים בין הנהגים 50%-50%

 87. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

 88. תאונת דרכים עקב בלימה וסטיה ימינה לשולי הכביש

 89. תביעה בגין נזקי פח שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים

 90. ג'ק נשבר בזמן החלפת גלגל - האם תאונת דרכים ?

 91. תשלום עבור פינוי מוטס של נפגעים בתאונות דרכים

 92. תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים

 93. תאונת דרכים: שני רכבים ביקשו להיכנס בשער שלפניהם

 94. האם יש אחריות לתאונת דרכים גם בנסיעה באור ירוק ?

 95. תאונת דרכים אי עצירת רכב למרות צפצוף מצד הרכב השני

 96. תאונת דרכים - רכב החליק תוך כדי נסיעתו לעבר רכ חונה

 97. תביעת כספית בגין נזקי רכוש בתאונת דרכים בסדר דין מהיר

 98. תאונת דרכים בין רכב מסוג אאודי A6 לבין רכב פיאט דוקטו

 99. תאונת דרכים בנסיעה לאחור בהילוך אחורי על מנת לבצע חניה

 100. חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-2002

 101. תאונת דרכים: מי משני הנהגים המעורבים נהג בחוסר זהירות ?

 102. תביעה בגין "נזקי פח" שנגרמו לרכב התובע כתוצאה מתאונת דרכים

 103. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002

 104. תאונת דרכים: נטען כי הנהג הגיח ממקום שאיננו מהווה נתיב נסיעה

 105. בית המשפט: לא ניתן לקבוע מי מהנהגים היה האחראי לתאונת הדרכים

 106. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל''ח-1978

 107. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש''ס-2000

 108. תאונת דרכים בין ג'יפ שנסע לאחור מבלי להבחין ברכב שהיה בעמידה מאחוריו

 109. תאונת דרכים: נטען כי בעת היה רכב במצב חניה, פגע בו רכבם של הנתבעים מאחור

 110. תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון)

 111. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון פעולות למניעת תאונות דרכים), התשס"א-2001

 112. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), התשס"א-2001

 113. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 114. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון