ניסיון לרמות חברת ביטוח

בכתב ההגנה בתביעת פיצויים בנושא תאונת דרכים, טענה חברת הביטוח שיש לדחות את התביעה כיוון שהוגשה תוך מירמה בניגוד לסעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981.

ביחס לתובעת 2 נטען כי היא כלל לא נכחה ברכב בעת הנסיעה והצטרפה לשני התובעים האחרים רק בבדיקה בחדר המיון.

להלן פסק דין בנושא ניסיון לרמות חברת ביטוח - תאונת דרכים:

פסק דין

1.     שלושת התובעים, הגישו תביעה מאוחדת בגין נזקים שנגרמו להם, לטענתם, בתאונת דרכים שאירעה ביום 10.5.00. תובע 1, הינו תושב חיפה יליד 1975, מנהל מחלקת ירקות בסופרמרקט. תובעת 2, הינה ילידת 1972, עקרת בית ותובע 3 יליד 1965, עובד בשיפוצים.

2.     כנטען בכתב התביעה, ביום 10.5.00 בשעה 11:00 עת נסעו התובעים ברכב ברחוב סנט לוקס בחיפה אירעה להם תאונת דרכים כאשר משאית שלא צייתה לתמרור עצור פגעה בעוצמה רבה בצידו השמאלי של הרכב בו נסעו.

3.     בכתב ההגנה טענה הנתבעת שיש לדחות את תביעתם כיוון שהוגשה תוך מירמה בניגוד לסעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981. ביחס לתובעת 2 נטען כי היא כלל לא נכחה ברכב בעת הנסיעה והצטרפה לשני התובעים האחרים רק בבדיקה בחדר המיון. למרות זאת, כל התובעים מסרו גרסה שיקרית לפיה ישבה עם התובעים 1 ו-2 ברכב בעת התאונה.

4.     בישיבת קדם משפט ראשונה הגיעו הצדדים לידי הסדר דיוני לפיו השאלה אם תובעת 2 היתה בכלל ברכב בעת התאונה תוכרע בבדיקת פוליגרף על ידי מכון פוליגרף שימונה על ידי בית המשפט. ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים והתובעת 2 נשלחה לבדיקת פוליגרף במכון הורוביץ-גזית. בחוות דעת המומחה מיום 5.3.06 קבע מומחה הפוליגרף כי שתי שאלות הוצגו לתובעת:


(1) בשנת 2000, האם באמת היית במכונית המרצדס בזמן התאונה עם המשאית?

(2) האם את משקרת לי בגירסתך באשר למעורבותך בתאונה עם המשאית?

הנבדקת השיבה בשלילה על שאלה (2) ובחיוב על שאלה (1).

ממצאים

בתשובות הנבדקת לשאלות הרלוונטיות אובחנו תגובות המצביעות על תגובת שקר.
...על סמך מימצאי בדיקת הפוליגרף אני בדעה כי הנבדקת דוברת שקר בגרסתה כפי שזו באה לידי ביטוי בתשובותיה...      

בהמשך הסכימו הצדדים על הגשת מסמכים ומעבר לשלב הסיכומים ללא צורך בחקירת עדים.

עמדת הצדדים
עמדת התובעים

5.     בא כוח התובעים הסכים כי בעקבות תוצאות בדיקת הפוליגרף התובענה כנגד הנתבעת 2 תדחה. אולם, נטען כי אין בכך כדי להביא לדחיית התביעות שהוגשו על ידי התובעים האחרים. נטען כי מוטל על הנתבעת הנטל להוכיח את יסודותיו של סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח וכי יש לפרש את תחולת הסעיף בצמצום. לאור ההסכמה הדיונית לא נשמעו עדים וכתוצאה לא ניתן לקבוע ממצאי מהימנות. על בסיס המסמכים שהוגשו לא ניתן להכחיש כי אירעה תאונה בה היו מעורבים שני התובעים האחרים, תובע 1 ותובע 3.

6.     מנגד טענה באת כוח הנתבעת כי צירוף נוסעת באופן פיקטיבי לרכב בנסיבות כאשר כל המעורבים הינם קרובי משפחה, וכאשר כל התובעים טענו שנסעו יחד ברכב מביא להחלתו של סעיף 25 לחוק שכתוצאה ממנו צריכה להידחות התובענה כולה.
דיון וממצאים

7.     בכתב התביעה נטען בשמם של שלושת התובעים כי הם נסעו יחד ברכב עת שאירעה התאונה. יתר על כן, תובע 1 מסר הודעה במשטרה לפיה "מה שהיה זה שחבר שלי שקוראים לו אדיב אליאס נתן לי את הרכב שלו מסוג מרצדס פרטי בשביל שאוכל לעשות איתו קניות כי תכננו לצאת לפיקניק. נכנסנו לרכב, אני שנהגתי ברכב ולידי מקדימה יעקב שארה ואשתו אולגה שארה ישבה מאחורה…" ((הודעת חשוד מיום 16.8.00, שורות 11 - 12). תובע 3 מסר במועד 17.8.00 הודעה דומה "הבנתי על מה אתה חוקר אותי ואני רוצה להגיד שאשתי כן היתה בתאונה הזו ... ביום העצמאות" (הודעת חשוד מיום 17.8.00).


8.     בין הצדדים אין מחלוקת שאירעה תאונה בה היו מעורבים התובעים 1 ו- 3. כמו כן, בעקבות ההסדר הדיוני שנקבע בבדיקת הפוליגרף כי תובעת 2 לא נמצאה ברכב בעת התאונה. בהסכמת הצדדים בדיקת פוליגרף קבילה כממצא ראייתי בהליך אזרחי (ע"א 61/84 - יוסף ביאזי ואח' נ' אברהם לוי, פ"ד מב(1), 446). כתוצאה ממהסדר הדיוני שנכרת בין הצדדים יש לקבוע כי תובעת 2 לא נמצאה ברכב בעת תאונה, בניגוד לגירסה המפורשת שנמסרה על ידי כל אחד מהתובעים. בא כוחה הסכים כי יש לדחות את תביעתה.

השאלה העיקרית במקרה דנן הינה מה דינה של תביעת התובעים 1 ו-3 כאשר התברר כי התביעה של תובעת 2 נגועה במרמה מצד כל התובעים?

9.     סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 קובע:

"הופרה החובה לפי סעיף 22 או לפי סעיף 23 (ב) או שנעשה דבר כאמור בסעיף 24 (ב) או שהמוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות או שהבינו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה - פטור המבטח מחבותו. "

10.     לסעיף 25 לחוק שלושה מרכיבים: מסירת עובדות כוזבות או העלמת עובדות בנוגע למקרה הביטוח על ידי המבוטח, כוונת מרמה מצד המבוטח וכוונה להוציא כספים מהמבטח שלא כדין על יסוד המרמה.

11.     סעיף 25 לחוק מהווה שכלול ופירוט של חובות תום הלב המשתרעות לכל רוחב דיני החוזים והמשפט האזרחי (לעניין היות הפרת סעיף 25 לחוק הפרת חוזה ביטוח ראו: ש' ולר, חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1961, כרך ראשון (פירוש לחוקי החוזים, מיסודו של ג' טדסקי, תשס"ה-2005) בעמ' 543; בר"ע 305/80 - רפאל שילה ו-2 אח' נ' שלמה רצקובסקי ואח' . פ"ד לה(3), 449). כידוע, הטוען למעשה מרמה במקרה ביטוח חייב להביא "ראיות כבדות משקל" להוכחת הטענה (ולר לעיל, בעמ' 556; ע"א (חי') 3000/04 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' עמר אלי ואח').

מבנהו של חוק חוזה הביטוח וקיום תכליתו תלויים בסופו של דבר בקיום העקרון של דיווח אמת אודות מקרה ביטוח (ולר לעיל בעמ' 543- 546).

12.     במקרה דנן, על פי המסמכים השונים, הן כתב התביעה והן הודעות התובעים 1 ו- 3 במשטרה בעת חקירתם לעומת תוצאות בדיקת הפוליגרף, לא יכול להיות ספק שמסרו גירסה כוזבת באשר להמצאותה של תובעת 2 ברכב בעת התאונה. היות ותובעת 2, שהינה אשתו של אחד התובעים האחרים, עמדה לקבל כתוצאה מכך הטבות כספיות, הרי שמטרת ההודעות הכוזבות האמורות הייתה מירמה. מסירת הגרסה הכוזבת על ידי כל שלושת המעורבים שימשה את כולם, כאשר כל גרסה תמכה בחברותיה והגבירה על ידי כך, כביכול, את מהימנות הגרסה הכוללת. במסגרת סיכומיה הגישה באת כח הנתבעת העתק מכתב אישום נגד תובע 1 במקרה אחר אשר כתוצאה ממנו הורשע בביום תאונה אחרת (נ/5 ו-נ/6). נטען כי החזרה על אותו דפוס התנהגות פסולה מגבירה את ההצדקה להפעלת סעיף 25 לחוק.

13.     דומה המקרה למקרה בו מגיש מבוטח שלוש תביעות, מתוכן שתים מוצדקות ואחת נגועה במרמה. הובאו דעות כי הפטור על פי סעיף 25 לחוק יחול רק אודות התביעה הבלתי מוצדקת (ראו ולר לעיל, בעמ' 556-557). לטעמי, עניין זה תלוי בנסיבות: בנסיבות מסויימות התביעה הנגועה יכולה לפסול את האחרות ובנסיבות אחרות היא לא תשפיע עליהן. במקרה דנן העובדה כי מדובר בתביעות שהוגשה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 היא הנותנת.

14.     לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 אופי ייחודי. החוק נועד להסדיר תחום שלם שבמסגרתו הוחלט כענין של מדיניות חברתית ומשפטית כי יחול העקרון של העדר אשם; אדם המעורב בתאונת דרכים אינו חייב להוכיח אשם של מי מהמעורבים ותחת זאת יתמקד הדיון - באופן רגיל - בנזקיו הרפואיים בלבד (א' ריבלין, תאונות הדרכים : סדרי דין וחישוב פיצויים, מהד' שלישית (גדין, תש"ס-1999) 5, 32-33). ההקלה על המבוטח המעורב בתאונה מטילה עליו חובת תום לב מוגברת, אף מעבר לחובות המוטלות במסגרת המשפט האזרחי ובתחום הביטוח באופן רגיל.

התובעים 1 ו-3 הפירו בצורה בוטה ומכוונת את החובות המוטלות עליהם מכוח חוק חוזה הביטוח וניסו לחבל באפשרות להפעיל באופן תקין את חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

15.     המקרה דנן הינו מסוג המקרים בהם יש לפטור מבטח מחבות על פי סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח מחמת הפרת חובות תום הלב החלות בסיטואציה. כתוצאה מכל האמור לעיל תובענתיהם של התובעים 1 ו- 3 נגד הנתבעת נדחות כמו גם תביעתה של התובעת 2. התובעים ישלמו יחד ולחוד סך של 15,000 ₪ שכ"ט עו"ד לנתבעת. יש להגיש בקשה נפרדת בנוגע לפסיקתה להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס על חברת ביטוח

 2. "בעיה" עם חברת הביטוח

 3. חוב פרמיה לחברת ביטוח

 4. ניסיון לרמות חברת ביטוח

 5. עורך דין נגד חברת ביטוח

 6. ניסיון להונות חברת ביטוח

 7. הסתרת פרטים מחברת הביטוח

 8. תשלום חברת הביטוח כמתנדבת

 9. דחיית ערעור של חברת ביטוח

 10. נימוקי דחייה של חברת ביטוח

 11. חובת הגילוי של חברת הביטוח

 12. חובת הבירור של חברת הביטוח

 13. תביעת חברת ביטוח נגד מע''מ

 14. הסתרת עבר פלילי מחברת ביטוח

 15. הפרת התחייבות של חברת ביטוח

 16. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 17. פרשנות נגד המנסח - חברת ביטוח

 18. אי שיתוף פעולה עם חברת הביטוח

 19. בקשה לשחרור חברת ביטוח מייצוג

 20. חלוקת הנטל בין מבטחים צו קל כבד

 21. העלאת טענות חדשות של חברת ביטוח

 22. סירוב חברת הביטוח לשלם על גניבה

 23. תביעת ביטוח לאומי נגד חברת ביטוח

 24. חוב עבודות צנרת מטעם חברת הביטוח

 25. צירוף חברת ביטוח אמריקאית לתביעה

 26. פיצוי על עיכוב תשלום מחברת הביטוח

 27. תביעה בגין פיצוי נמוך מחברת ביטוח

 28. נימוקי דחייה נוספים של חברת ביטוח

 29. סירוב חברת הביטוח לשלם על גניבה בעסק

 30. תביעה של חברת ביטוח נגד מבוטח על חוב

 31. איחור בתשלום חברת ביטוח לביטוח לאומי

 32. חובת חברת הביטוח לפרט את נימוקי הדחיה

 33. חובת חברת הביטוח לשפות את ביטוח לאומי

 34. חתימה על שטר קבלה ושחרור של חברת ביטוח

 35. חברת הביטוח טענה כי לא נגרמה נכות מוחלטת

 36. התיישנות במהלך משא ומתן עם חברת הביטוח

 37. סירוב חברת הביטוח להגיש ערעור בשם המבוטח

 38. העלאת טענות בהזדמנות הראשונה - חברת ביטוח

 39. הכחשת נסיבות תאונת דרכים ע''י חברת הביטוח

 40. ביטול הסכם בין הביטוח הלאומי לחברות הביטוח

 41. הרחבת נימוקי דחיה בחוות דעת מטעם חברת הביטוח

 42. חבות חברת ביטוח כלפי מבוטח בביטוח נוסעים לחו"ל

 43. תביעה בגין איחור של חברת ביטוח בתשלום לביטוח לאומי

 44. קיזוז 20% מהפיצוי מחברת הביטוח בגין רשלנות תורמת

 45. האם חברת הביטוח חייבת "להזהיר" מבוטח מפני התיישנות ?

 46. חברת הביטוח טענה כי אין הצדקה להחלפת הפגוש בפגוש מקורי וחדש

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון