ביטוח תאונת דרכים בנתניה

להלן פסק דין בנושא ביטוח תאונת דרכים בנתניה:

פסק-דין

התביעות:
1.     בפני תביעת תחלוף על סך כ- 158,000 ₪ ותביעה שכנגד על סך כ - 21,000 ש"ח, שיסודן בתאונת דרכים מיום 29/4/05 בשעה 11:30 לערך.

התאונה:
2.     התאונה אירעה בצמת הרחובות פנחס לבון ובן גוריון בנתניה (סמוך לצמת פולג).

רכב התובעת (וולבו), נהוג בידי עופר רזמוביץ', נסע ברח' בן גוריון ממזרח למערב ונכנס לצמת בכוונה להמשיך ישר. בכיוון נסיעת הוולבו ארבעה מסלולים: שניים ימניים מיועדים לנסיעה ישר ושניים שמאליים מיועדים לפניה שמאלה.

רכב הנתבעים (פיאט פונטו), נהוג בידי יוגב צוברי, נסע ברח' בן גוריון ממערב למזרח ונכנס לצמת בכוונה לפנות שמאלה לרח' לבון. בכיוון נסיעת הפיאט ארבעה מסלולים: שלושה ימניים מיועדים לנסיעה ישר, והמסלול השמאלי לפניה שמאלה.

כלי הרכב התנגשו בצמת, פינה ימנית קדמית של הפיאט עם פינה שמאלית קדמית של הוולבו. הפיאט הסתובבה נגד כיוון השעון, והוולבו הסתובבה עם כיוון השעון. במהלך הסחרור של כלי הרכב פגעה פינה ימנית אחורית של הפיאט בדלת שמאלית אחורית של הוולבו.

לפיאט נגרם נזק משמעותי בפינה ימנית קדמית ובפינה ימנית אחורית. בסיום התאונה עמדה הפיאט בניצב לכיוון התנועה בנתיב הימני בכיוון נסיעת הוולבו, בצידו המערבי של הצמת, כשפניה לכיוון דרום (רח' זלמן שז"ר, שבהמשך רח' לבון).

לוולבו נגרם נזק משמעותי בפינה שמאלית קדמית, ובדלת שמאלית אחורית. במהלך התאונה סטתה הוולבו ימינה ופגעה עם חזית שמאלית קדמית שלה ברכב שלישי (יונדאי) שעמד ברמזור אדום ברח' פנחס לבון. במצב זה נותרה הוולבו בסיום התאונה.

שני כלי הרכב הוכרזו כ"אובדן כללי".
סכומי התביעות משקפים את ערך כלי הרכב בניכוי שרידים, ובצירוף הוצאות נלוות.
הראיות:
3.     מטעם התובעת העידו נהג הוולבו ובוחן תנועה שערך חוות דעת מומחה, אליה צורפו תמונות ומפה של הצמת וכן תוכנית רמזורים.

נהג הוולבו העיד כי נסע בנתיב הימני ונכנס לצמת באור ירוק מלא, לאחר שוידא כי הצמת פנוי.
נהג הוולבו אינו שולל אפשרות כי בנתיבים המיועדים לפניה שמאלה בכיוון נסיעתו עמדו כלי רכב באור אדום.

נהג הוולבו לא הבחין בפיאט עד אשר הופיע לפניו כשהיא חוסמת את נתיב נסיעתו.

4.     בוחן התנועה מטעם התובעת העיד כי על יסוד ממצאי בוחן המשטרה הניח שהוולבו נסעה בנתיב השמאלי מבין השניים המיועדים לפניה שמאלה. לפיכך, אין לייחס משקל לעדותו של פייסחוב שהעיד כי ראה כלי רכב עומדים משמאל לנתיב הנסיעה של הוולבו, באשר מדובר בכלי רכב שעמדו ברמזור אדום בנתיבים המיועדים לפניה שמאלה.

פייסחוב לא העיד כי הבחין בכלי רכב שפנו שמאלה לפני הפיאט.

הנהגת בוכריס שנסעה ישר בכיוון נסיעת הפיאט העידה במשטרה כי לא ראתה את הפיאט עומדת ברמזור אדום בנתיב השמאלי.

הואיל והאור ברמזור בנתיב הנסיעה של הפיאט, שמאלה, מתחלף לירוק רק באמצעות גלאי דרישה, היה על נהג היונדאי - פייסחוב, להבחין בכלי רכב שפנו שמאלה לפני הפיאט, במקרה שהפיאט לא עמדה ברמזור, ואם עמדה הפיאט ברמזור, היה על הנהגת בוכריס שנסעה בכיוון נסיעת הפיאט להבחין בפיאט העומדת ברמזור לפניה שמאלה.

על יסוד אלה קובע הבוחן כי מן הראיות אין להסיק שהוולבו נכנסה לצמת באור אדום. העדות הישירה היחידה בענין זה היא עדותו נהג הוולבו שמעיד כי נכנס לצמת באור ירוק.

5.     התובעת הציגה תיק משטרה ובו הודעות של מר רזמוביץ' ושל שני נהגים נוספים. (נהג היונדאי שנפגעה במהלך התאונה, פייסחוב, ונהגת שנסעה ישר ממערב למזרח, בכיוון נסיעת הפיאט עובר לתאונה, בוכריס).

בתיק המשטרה מצויים גם דו"ח בוחן, תרשים ותמונות כלי הרכב בסיום התאונה.

התובעת הציגה גם את הודעת נהג שנמסרה לה לאחר התאונה, וכן חוות דעת שמאי, תמונות הנזק, ומסמכים בענין סכום הנזק.

6.     מטעם הנתבעים העידו נהג היונדאי, שנפגעה על ידי הוולבו בסיום התאונה (מר פייסחוב), ובוחן תנועה שערך חוות דעת מומחה.
עדותו של נהג הפיאט לא נשמעה, באשר, למרבה הצער, נהג זה נפגע קשה בתאונה ואינו כשיר להעיד.

הנתבעים צירפו אף הם את טופס ההודעה שנמסר לנתבעת 2 לאחר התאונה, ומסמכים לענין סכום הנזק.

7.     העד פייסחוב העיד כי בעת התאונה עמד ברמזור אדום ברח' לבון, לכיוון דרום. בתצהירו העיד כי עמד בנתיב שני משמאל, ובעדותו תיקן כי הכוונה לנתיב שני מימין (שלישי משמאל).

בתצהירו העיד פייסחוב כי הוולבו הגיעה משמאלו בנתיב הימני, כשלשמאלה בכל שלושת הנתיבים עומדים כלי רכב. בעדותו לא יכול היה העד לשלול את האפשרות כי כלי הרכב העומדים היו רק בשני הנתיבים הפונים שמאלה. העד העיד כי הוולבו הגיעה במהירות גבוהה והדבר משך את תשומת ליבו.

8.     בוחן התנועה מטעם הנתבעים מדגיש את עדותו של פייסחוב, במשטרה, ולפיה הוולבו הגיעה מנתיב ימני במהירות גבוהה, כשבכל הנתיבים שלשמאלה עומדים כלי רכב. הבוחן מדגיש כי הנהגת בוכריס נסעה ישר ולכן אפשר שלא הבחינה בפיאט העומדת במסלול השמאלי וממתינה לרמזור ירוק. בוכריס לא שללה אפשרות זו אלא העידה רק כי לא הבחינה בפיאט.

בוחן התנועה מסיק כי המסקנה הסבירה היחידה היא שהוולבו נכנס לצמת באור אדום.

דיון:
9.     לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובראיות שבפני החלטתי לדחות את התביעה העיקרית ולקבל את התביעה שכנגד.

10.     התובעת טענה כי על פי הראיות שבפני בית המשפט נוטה הכף לטובת התובעת. נהג הוולבו העיד כי נכנס לצמת באור ירוק. פייסחוב אשר העיד כי ראה כלי רכב עומדים בכיוון הנסיעה של הוולבו, אינו יכול לשלול את האפשרות שמדובר בכלי רכב שעמדו בשני הנתיבים המיועדים לפניה שמאלה בלבד.

אינני מקבל טענה זו.

העד פייסחוב העיד ביושר כי אינו יכול לזכור ממרחק הזמן את הנתיבים בהם עמדו כלי הרכב כיוון נסיעת הוולבו. לעומת זאת, העד עמד על כך שהוולבו נסעה בנתיב הימני ביותר והדבר מתאים גם לעדותו של נהג הוולבו.

לטעמי, הדבר מתאים גם לממצאי בוחן התנועה המשטרתי בזירת התאונה.

מקום האימפקט סומן על ידי בוחן התנועה על גבול שני הנתיבים המיועדים לנסיעה ישר בכיוון נסיעת הוולבו.
בהתחשב בכך שהוולבו נפגעה בפינה שמאלית קדמית ואילו הפיאט נפגעה בפינה ימנית קדמית, הדבר מתיישב עם נסיעת הוולבו בנתיב הימני, ולא בנתיב השני משמאל. בוחן התנועה מסמן את כיוון נסיעת הוולבו בנתיב השני מימין אך בשום מקום אינו מציין במפורש כי הוולבו נסעה בנתיב זה. מכל מקום, גם אם התכוון הבוחן המשטרתי לציין כי הוולבו נסעה בנתיב זה, אינני מקבל את קביעתו. הוולבו נסעה בנתיב הימני ביותר, כעדותו נהג הוולבו וכעדותו של פייסחוב.

נמצא, אפוא, כי נשמט הבסיס העיקרי למסקנות המומחה מטעם התובעת.

אני מקבל את קביעת המומחה מטעם הנתבעים כי אין לייחס משקל כלשהו לכך שהנהגת בוכריס לא הבחינה בפיאט בנתיב השמאלי. ייתכן כי הפיאט עמדה בנתיב השמאלי והמתינה לאור ירוק והנהגת בוכריס שנסעה ישר לא שמה לב לפיאט ולא הבחינה בה.

11.     אשר לנתיבים בהם עמדו כלי רכב בכיוון נסיעת הוולבו, אני מעדיף את עדותו של פייסחוב במשטרה, עדות שנמסרה ביום התאונה, במקום התאונה, כשעה לאחריה. אני מייחס משקל מועט לכך שהעד אינו זוכר היום את נסיבות התאונה באופן מפורט. אדרבה, העובדה שהעד לא ניסה להעיד בביטחון על דברים שאינו זוכר עוד, רק מחזקת את אמינותו בעיניי.

פייסחוב מעיד במשטרה, כך: "ראיתי רכב וולבו שבא מצד שמאל שלי כאשר הנתיבים שממנו הוא הגיע עמדו כלי רכב בכל הנתיבים. פשוט הנתיב שלו היה פנוי והוא יצא ופגע ברכב פיאט עם פינה קדמית שמאלית בפינה ימנית של הפיאט, ממש בכניסה לצמת, ואז כלי הרכב הסתובבו ובמהלך הסיבוב הפיאט והוולבו פגעו שוב פעם אחד בשני, והפיאט נעצר על אי התנועה איפה שהוא עומד, והוולבו פגע בי ונעצר…"

מדובר בתיאור מדויק ומפורט של התאונה, לרבות הפגיעה הכפולה של כלי הרכב זה בזה, דבר המתאים לתמונות הנזק.

הוכח כי הוולבו נסעה בנתיב הימני. על יסוד עדותו של פייסחוב אני קובע כי הוולבו נכנסה לצמת כשבכל הנתיבים האחרים, ובכלל זה הנתיב השמאלי מבין השניים המיועדים לנסיעה ישר, עומדים כלי רכב. נהג הוולבו נסע במהירות גבוהה ונכנס לצמת באור אדום, ולא בכדי תפס את ראשו בידיו לאחר התאונה, כפי שהעיד פייסחוב.

12.     מסקנה זו מתיישבת גם עם תכנית הרמזורים של הצמת.

מדובר בתוכנית אשר משתנה לאורך שעות היום אך לכל התוכניות מכנה משותף אחד.
האור הירוק ברמזור בכיוון נסיעת הפיאט מתקבל לאחר שהאור ברמזור בכיוון נסיעת הוולבו מתחלף מירוק לאדום.

ממכלול הראיות עולה כי הפיאט המתינה לאור ירוק, בשעה שכלי הרכב ברח' בן גוריון נסעו ישר בשני הכיוונים.
האור ברמזור בכיוון נסיעת הפיאט התחלף לירוק, לאחר שהאור ברמזור בכיוון נסיעת הוולבו התחלף לאדום. כלי הרכב בכיוון נסיעת הוולבו נעצרו וכך הבחין פייסחוב בכלי רכב עומדים בכל הנתיבים, מלבד בנתיב הימני בו נסעה הוולבו.

הפיאט נכנסה לצמת, פנתה שמאלה, וחלפה על פני אי תנועה רחב, אשר מפריד בין הנתיבים המנוגדים, ושלושה נתיבים של הנתיב הנגדי. הוולבו הגיעה בנתיב הנגדי במסלול הימני, במהירות גבוהה. נהג הוולבו ביקש "לגנוב" את הרמזור, אשר זה עתה התחלף לאדום, ונכנס לצמת באור אדום, ואז התנגש עם הפינה השמאלית קדמית שלו בפינה ימנית קדמית של הפיאט.

נהג הוולבו לא הבחין בפיאט שעשתה דרכה בתוך הצמת בשל כלי הרכב שעמדו בנתיבים השמאליים בכיוון נסיעתו.

13.     כאמור, נהג הפיאט עמד להשלים את פנייתו שמאלה כאשר הוולבו נכנסה לצמת באור אדום ופגעה בפיאט. בנסיבות אלה אינני רואה להשית על נהג הפיאט אשם תורם כלשהו.

האחריות לתאונה מוטלת במלואה על נהג הוולבו.

מנימוקים אלה החלטתי לדחות את התביעה העיקרית ולקבל את התביעה שכנגד.

סוף דבר:
14.     התביעה העיקרית נדחית.
התובעת תשלם לנתבעים שכ"ט עו"ד בשיעור 10% ומע"מ מסכום התביעה העיקרית, בצירוף הפרשי הצמדה כדין מיום 17/8/06.
כמו כן, תשלם הנתבעת שכנגד לתובעת שכנגד את הסכומים הבאים:
21,267 ש"ח צמוד מיום 16/5/05;
אגרות משפט כפי ששולמו בצירוף הפרשי הצמדה ממועד כל תשלום.
שכ"ט עו"ד בשיעור 10% ומע"מ מהסכום הפסוק, שכר העד בסך 250 ש"ח, ושכר המומחה בסך 1,000 ש"ח ומע"מ.
כן תשלם הנתבעת שכנגד את עלות חוות דעת העד המומחה מטעם הנתבעים, בכפוף לאסמכתא שיציגו הנתבעים בגין הוצאה זו (חשבונית מס או קבלה).
התשלום ישולם תוך 30 יום.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בנשר

 2. תאונת דרכים בסילבסטר

 3. תאונת דרכים באור יהודה

 4. תאונת דרכים בהר מירון

 5. תאונת דרכים בכניסה לערד

 6. תאונת דרכים בדרך לבנק

 7. תאונת דרכים סינמה סיטי

 8. תאונת דרכים בשטח מצרים

 9. תאונת דרכים בשירות סדיר

 10. תאונת דרכים במסגרת פרטית

 11. ביטוח תאונת דרכים בנתניה

 12. תאונת דרכים בתוך מגרש חניה

 13. ביטוח תאונת דרכים בחו''ל

 14. תאונת דרכים ביציאה מחניון

 15. ביטוח תאונת דרכים בארה''ב

 16. תאונת דרכים במזג אוויר גשום

 17. תאונת דרכים בגלל פניית פרסה

 18. נפגע תאונת דרכים ביטוח לאומי

 19. תאונת דרכים בכניסה לאום אל פחם

 20. תאונת דרכים בגלל אי שמירת מרחק

 21. תאונת דרכים ברחוב המסגר בתל אביב

 22. תאונת דרכים במסגרת המשמר האזרחי

 23. תאונת דרכים בגלל טעות בשיקול דעת

 24. תאונת דרכים בגלל ירידת שלג על הכביש

 25. תאונת דרכים בפתח תקווה ז'בוטינסקי

 26. תאונת דרכים בין רכב פרטי לבין ביובית

 27. תאונת דרכים בשל שימוש ברכבו של המעביד

 28. תאונת דרכים ברחוב רוטשילד בפתח תקווה

 29. תאונת דרכים במגרש חניה ב"חוף דדו" בחיפה

 30. תאונת דרכים: בלם בפתאומיות עקב בור בכביש

 31. תאונת דרכים בנסיעה לאחור בניסיון להתיישר

 32. תאונת דרכים בקטע הכביש בו שני הנתיבים נתעקלים בחדות

 33. אחריות לתאונת דרכים בהליך אזרחי על בסיס הליך פלילי

 34. תאונת דרכים בגלל התמזגות קרובה של שני נתיבים לנתיב אחד

 35. תאונת דרכים בעת ששני הרכבים היו בנסיעה בכיכר המשטרה בחדרה

 36. ארעה תאונת דרכים במהלכה ניזוק רכב באופן שנגרם לו אבדן מוחלט

 37. נפגעה בתאונת דרכים בהיותה בהריון, נושאת ברחמה את התובע הקטין

 38. תאונת דרכים בכביש דו-סטרי המופרד באי-תנועה בנוי בין המסלולים הנגדיים

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון