אי הגשת סיכומים במועד

להלן פסק דין בנושא אי הגשת סיכומים במועד:

החלטה

1.     זוהי בקשה לביטול פסק דין מיום 18.2.08 לפיו נדחתה תביעת המבקש כנגד המשיבה, אגב חיובו בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪.

דחיית התביעה באה לאחר שביום 26.11.07 , לאחר שהצדדים השלימו הבאת מסכת ראיותיהם, הוריתי על הגשת סיכומים בכתב כשעל המבקש היה להגיש סיכומיו תוך 30 יום מאותו מועד. הואיל וסיכומי המבקש לא הוגשו, עתר ב"כ המשיבה, בבקשה מיום 20.1.08, להורות על דחיית התביעה. ביום 21.1.08 הוריתי לב"כ המבקש להמציא תגובתו לבקשה תוך 7 ימים. משחרף החלטתי הנ"ל, וחרף חלוף המועד, המבקש לא הגיש כל תגובה ואף סיכומיו לא הוגשו, הוריתי על דחיית התביעה כאמור.

2.     בבקשה המונחת בפני העלה המבקש טענות והסברים לענין אי הגשת הסיכומים במועד. לדברי ב"כ המבקש, הסיבה לאי הגשת הסיכומים במועדם היא שבמועד הגשתם הוא עבר משרד, שהיה כרוך בהתארגנות מחדש, לרבות רה-אורגניזציה בכח אדם וגיוס כח אדם חדש שיקליד את כל תיקי המשרד הרבים. לדבריו, ככל הנראה תיק זה לא הוקלד או נשמט, כך שהמעקב אחר מועד הגשת הסיכומים לא הובא בפניו.

בקשה זו נתמכה בתצהירו של כונס הנכסים, עו"ד ישי בית-און - ב"כ המבקש, שציין כי הוא האחראי לתיק מורכב זה שכולל בחובו סדרת תביעות נגד רוכשי דירות ולמעלה מ- 160 בשא"ות בתהליך הכינוס. לדבריו, לצורך הליכים אלה אף פתח במשרדו חברה משכנת שאליה הוקלדו וממשיכים להקליד פיסות מידע ביחס לכל רכישה ורכישה מתוך 144 הדירות.

אשר לסיכויי הצלחת התביעה, צוין כי למבקש סיכויים של ממש להצליח בתביעתו והטעמים לכך פורטו בקצרה במסגרת הבקשה.

3.     למותר לציין כי המשיבה מתנגדת לביטול פסק הדין והיא פירטה את טעמיה לכך בתגובה שהיא הגישה לתיק בית המשפט. לדבריה, אין לסווג את התנהגותו של המבקש כרשלנית בלבד אלא כהתעלמות מדעת מההליך המשפטי, אז רשאי בית המשפט לדחות הבקשה על אף סיכויי המבקש להצליח בתביעתו. למסקנה זו הגיעה המשיבה לאור זאת שההחלטה על הגשת סיכומי הצדדים ניתנה במעמד שני הצדדים, בסופה של ישיבת ההוכחות ביום 26.11.07. עוד הוסיפה המשיבה כי אין עו"ד ישי בית-און יכול להצהיר על סיכויי ההצלחה של המבקש בתיק. מטעמי זהירות בלבד, כך לטענת המשיבה, היא התייחסה במסגרת התגובה גם לטיעוני ההגנה שלה לתביעה.

4.     לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ושקלתי את כלל הנסיבות, הגעתי לכלל מסקנה שיש להורות על ביטול פסק הדין. להלן עיקרי נימוקי הכרעתי:

פסק דין שניתן עקב אי הגשת סיכומים במועד, כמוהו כפסק דין שניתן במעמד צד אחד (רע"א 442/89 איאד עלאדין נ' מד"י פ"ד מג (3) עמ' 824) ולכן על ביתֿֿהמשפט הדן בבקשה לביטול פסקֿֿדין שניתן כאמור, לבחון שתי שאלות: האחת - מהי סיבת מחדלו של המבקש ובעניינינו - מהי הסיבה אשר בעטיה לא הגיש את סיכומיו במועד, והשנייה - מהם סיכויי הצלחת המבקש בתיק אם יבוטל פסקֿֿהדין שניתן בהעדר הסיכומים. בפסיקה נקבע כי מבין שתי השאלות יש ליתן משקל רב יותר לשאלה השניה, בעוד השאלה הראשונה משנית בחשיבותה. (ראה לענין זה: ע"א 276/62 פרידמן נ' פרידמן, פ"ד יז 349; בר"ע 88/72 אורן נ' מיכאל ואח', פ"ד כו(1) 772; א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית, תשס"ז), עמ' 355).

5.     בשים לב לנימוק שניתן לאי הגשת הסיכומים במועד ע"י ב"כ המבקש ולכך שאין בידי לקבוע כי סיכויי המבקש להוכיח תביעתו קלושים הם, וכן לאור השלב אליו הגיע התיק, סבורני כי ראוי להיענות לבקשה.

במקום בו ניתן למצוא את האיזון בין האנטרסים הנוגדים של הצדדים באופן שניתן לפצות את הצד הנפגע בגין רשלנותו של הצד השני באמצעות פסיקת הוצאות הולמות, יש לעשות כן, ובכך להעדיף הכרעה לגופא של מחלוקת תחת הכרעה טכנית, המבוססת על עניינים שבפרוצדורה.

6.     לפיכך, אני מורה על ביטול פסק הדין מיום 18.2.2008 בכפוף לכך שהמבקש ישלם למשיבה הוצאות משפט בסך 2,500 ₪ בתוספת מע"מ, תוך 30 יום.

7.     אני מאריך את המועד להגשת סיכומי המבקש למועד הגשתם, ומורה למשיבה להגיש סיכומיה בהתאם להחלטתי מיום 26.11.07, תוך 45 יום מהיום.      רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון