ניתוק מיס
ניתוק מיס

להלן פסק דין בנושא ניתוק מיס:

פסק דין

מונחת בפניי תובענה ולפיה מבקש התובע לשפותו בגין נזקים שנגרמו לו לאחר שההתקשרות שלו עם הנתבעת לא עלתה יפה שכן, הוא לא היה שבע רצון משירותי הנתבעת.

לגרסתו, בתאריך 18/3/09 הודיע התובע לנתבעת באמצעות שירות קשרי לקוחות וכן באמצעות התקשרות עם חברת יס המעידה על התאריך (ויש הסכם בין החברות על הודעת ניתוק הדדית).

לגרסת נציג הנתבעת, הודעת הניתוק התקבלה בתאריך 16/4/09 .

כך או אחרת, טוען התובע כי חוייב בהמשך בסכומים של 382 ₪ ו – 232 ₪ ולא זוכה בגין אותם סכומים גם לאחר הודעת הניתוק.

נציג הנתבעת מצידו טוען כי היה בחברה סיכום חשבון סופי ולפיו, עמד חובו של התובע על סך 187.89 ₪ ואין לו כל אנדיקציה באשר לזיכוי, אולם מתוקף עבודתו יודע הוא כי אכן זוכה התובע בחשבון הסופי.

התובע מצידו מציין כי אין לו כל אנדיקציה על זיכוי כזה או אחר.

כיוון שלאחר הודעת הניתוק, אמורה היתה הנתבעת שלא לחייב עוד את התובע, והוא חוייב בסכומים שציין, אזי, יש לזכותו בגין אותם סכומים.

לסכומים אלה יש גם להוסיף את ההוצאות הנלוות של הטלפונים הרבים וכן עגמת הנפש שנגרמה לתובע ואת כל אלה יחד עם הסכומים בהם חוייב אני מעמיד בסך של 1500ש"ח. סכום זה ישולם לתובע תוך 30 ימים שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוק מיס

 2. dtt ערוצים

 3. חוב לחברת יס

 4. תקציב ערוץ 33

 5. ביטול אגרת טלויזיה

 6. ערעור אגרת טלויזיה

 7. העברת ערוצים בלווין

 8. מי משלם אגרת טלויזיה

 9. סיווג שידורי טלוויזיה

 10. אגרת טלוויזיה מקולקלת

 11. תביעה על אגרת טלוויזיה

 12. טעות בחיוב החודשי בהוט

 13. הרשות השלישית לטלויזיה

 14. ביטול אגרת רשות השידור

 15. הרשות הרביעית בטלוויזיה

 16. כמה מרוויח צלם טלוויזיה

 17. כתוביות בטלוויזיה לחרשים

 18. פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

 19. אכיפת פרס תוכנית טלוויזיה

 20. תביעה נגד הוט בתביעות קטנות

 21. תביעה נגד הוט על חיוב טלפון

 22. חיוב לקוח למרות שביקש להתנתק

 23. הגבלות שידורים למבוגרים בלבד

 24. אגרת טלוויזיה לפי יחידות דיור

 25. תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה

 26. מה כוללת אחריות למסך טלויזיה ?

 27. הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה

 28. איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

 29. מגורים עם ההורים - אגרת טלוויזיה

 30. ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

 31. הארכת זיכיון זכויות שידור בכבלים

 32. ביטול מינוי מנהל הטלוויזיה בערבית

 33. פגיעה בפרנסה בעקבות כתבה בטלויזיה

 34. תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון

 35. עיקולים בגלל אי תשלום אגרת טלוויזיה

 36. מיזוג הטלוויזיה החינוכית עם רשות השידור

 37. פיצוי בגין אי טשטוש פנים בכתבה בטלוויזיה

 38. תביעה לחייב להחזיר סכומים שנגבו עבור שירותי כבלים

 39. התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

 40. תביעה נגד HOT על גביית יתר, התנערות מהתחייבות, החזר כספי בקיזוז ללא הסכמת הלקוח

 41. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס''ב-2002

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון