אי ניתוק קו טלפון
אי ניתוק קו טלפון

להלן פסק דין בתביעת פיצויים נגד בזק בנושא אי ניתוק קו טלפון:

פסק דין

לפני תביעה כספית על סך 1700 ₪ בגין אי ניתוק קו טלפון על ידי הנתבעת.

קו הטלפון הוא על שמו של התובע, אשר אושפז בבתי אבות ולפיכך, נאלץ לעזוב את מקום מגוריו ולא היה לו עוד צורך בקו הטלפון. משכך, פנתה בתו, הגב' כהן, לנתבעת בתחילת ינואר 2008 בבקשה לניתוק קו הטלפון. לדבריה, ניסתה הפקידה לשכנעה שלא לנתק את קו הטלפון, אך היא עמדה על בקשתה שקו הטלפון ינותק.

דא עקא,קו הטלפון לא נותק גם לאחר מספר פניות טלפוניות והגב' כהן, בשם התובע, המשיכה לשלם את דמי השימוש הקבועים.

בסופו של יום, הוסבר לגב' כהן על ידי פקידה מטעם הנתבעת, כי על מנת לנתק את קו הטלפון עליה לשלוח הודעה בכתב.

גב' כהן העידה, כי שלחה באמצעות פקס בקשה לניתוק קו הטלפון ככל הנראה במהלך מרץ 2008 אך גם בקשה כתובה זו לא טופלה על ידי הנתבעת.

משכך, הפסיקה הגב' כהן לשלם את התשלומים הקבועים ובמהלך ספטמבר 2008 לאחר שיצרה קשר נוסף עם הנתבעת ונאמר לה כי הפקס הראשון לא הגיע, שלחה הודעת פקס נוספת, ורק לאחריה הואילה הנתבעת לנתק את קו הטלפון.

מטעם הנתבעת הסביר נציגה, כי על מנת לנתק קו טלפון, נדרשת הודעה בכתב ולא ניתן להסתפק בהודעה בע"פ.

הסבר זה עולה בקנה אחד עם תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעילות ושירותי בזק). אולם, על הפקידה המקבלת בקשות טלפוניות להסביר נוהל זה, לכל לקוח המבקש להתנתק.

עדותה של התובעת, כי הפקידה מטעם הנתבעת לא הסבירה לה על נוהל זה מקובלת על בימ"ש, נמצאה מהימנה על בימ"ש ולא די בדברי נציג הנתבעת, כי ההוראות לטלפניות מחייבות הסבר כאמור.

לא הובאה אפילו תרשומת מטעם הנתבעת כי הסבר כזה ניתן לגב' כהן.

קושי נוסף אותו ניסתה לעורר הנתבעת, הוא כי במרץ 2008 בוצעו מס' שיחות טלפון מקו הטלפון נשוא עניינינו. בעניין זה, מקובלת עדות גב' כהן כי ביקשה מביתה לבדוק את קו הטלפון פעיל ומדובר בעלות זניחה של שקלים בודדים.

החישוב שערך בימ"ש במהלך הדיון עם הצדדים מעלה, כי הגב' כהן שילמה כ- 401 ₪ בגין דמי שימוש קבועים.

המורם מן המקובץ הוא, כי ניתן בזאת פסק דין המורה לנתבעת לשלם לתובע באמצעות הגב' כהן, סך של 401 ₪ בצירוף אגרת בימ"ש בסך 50 ₪ וכן הוצאות הגב' כהן בסך 250 ₪.

כל הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב טלפון נייד

 2. פירוט שיחות בזק

 3. אי ניתוק קו טלפון

 4. הפצת רשימת טלפונים

 5. השאלת טלפון סלולרי

 6. עמוד של בזק בשטח פרטי

 7. תשתית אלחוטית של בזק

 8. ניוד מכשיר טלפון נייד

 9. צו חיפוש בטלפון סלולרי

 10. תביעה של בזק נגד דפי זהב

 11. פגיעה בכבל טלפון תת קרקעי

 12. שיחה לחו''ל מטלפון ציבורי

 13. ניתוק שירותי חירום בטלפון

 14. אישור ועדת הכלכלה חוק הבזק

 15. תביעה לתשלום על שירותי בזק

 16. תקלה במקלדת עברית טלפון נייד

 17. שידורי בזק פנים ארציים נייחים

 18. חוב על שיחות טלפון בינלאומיות

 19. חסימת קווי טלפון לשירותי מידע

 20. שיחות טלפון פרטיות בזמן העבודה

 21. נזקים בגלל ניתוק קו טלפון סלולרי

 22. תביעה בנושא דקות חינם בטלפון נייד

 23. תביעה בגין בהתנהלות בזק בטיפול באירוע

 24. עמלה על שיחות בינלאומיות מטלפון ציבורי

 25. תביעה נגד 013 נטוויז'ן בגין שיחות לחו''ל

 26. תביעה נגד סלקום תקלה בטלפון סלולרי בחו''ל

 27. חוק הגנת הצרכן סעיף 18 ב - שירות טלפוני חינם

 28. קרן מחקר לבחינת בטיחות השימוש בטלפונים סלולריים

 29. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס''ב-2002

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון