מזונות ילד מהאבא

להלן פסק דין בנושא מזונות ילד מהאבא:


פסק דין

1.     תביעה למזונות קטין מן הפנויה כנגד אביו. הקטין יליד 17.3.95.

2.     הנתבע נישא מחדש. לנתבע ילד מקטני קטינים מנישואין אלה. הנתבע מגדל עם משפחתו גם את ילדו מהנישואין הראשונים. ילד זה הינו כיום בגיל 17.5.

3.     אם התובע משתכרת בממוצע 4,905 ש"ח נטו לחודש (ראה ע' 19 לפרוטוקול). אם הקטין העידה בע' 13 לפרוטוקול: "לא השתנה דבר הכנסותי".

     עדויות התביעה הובאו ב- 10 שורות בע' 23 לפרוטוקול.

4.     אין עתירה לרכיב של חוגים בכתב התביעה. האם העידה בע' 23 שכיום יש הוצאה של חוג בסך 100 ש"ח. בהעדר עתירה לא יפסק עבור רכיב זה.

5.      לא צורפו אישורים על עלות רכיבי המזונות בשלב ההוכחות. המזונות יפסקו עפ"י אומדן.

6.     הצרכים ההכרחיים של הקטין שאושרו פורטו בס' 25 להחלטה של המזונות הזמניים, והועמדו על שיעור 1,540 ש"ח לחודש בערכים של יום הגשת התביעה.

7.     עפ"י האישור שצורף הוצאה של מעון קטנה בספטמבר-אוקטובר 98 ל- 409 ש"ח. המעון פועל משעה 16.00 - 7.00.

8.     מעון לילד בגיל שנתיים וחצי אינו בגדר הוצאה חינוכית הכרחית, אולם ניתן לראותו כרכיב של דמי טיפול. באשר לילד בגיל 4.5, יש הסוברים שלפחות רכיב המעון עד השעה 13.00 ניתן לראותו כצרכים הכרחיים, ומעבר לשעה 13.00 - מדין צדקה.

9.     בנסיבות העובדתיות של התביעה אין חשיבות לאבחנות אלה באשר האם, שמשתכרת 4,905 ש"ח נטו בממוצע, תתרום למזונות הקטין בהיבט של השתתפות בדמי טיפול ו/או מעון.

10.     נפסקו מזונות זמניים לקטין בסך 1,100 ש"ח לחודש צמוד למדד יוקר המחיה של נוב' 97. המזונות הזמניים נפסקו במערכת עובדתית שהאב מובטל, עליו לשאת במימון מזונות בני המשפחה האחרים: בנו בן השנה מנישואיו הנוכחיים, אשתו שאינה עובדת, ובנו בן 15.5 מנישואיו הקודמים.

11.     בשלב ההוכחות העיד הנתבע:

(א)     "כיום אני מחלק מינויים לעיתון הארץ... אני עובד מ- 6.00 - 2.00 שישה ימים בשבוע. אני משתכר 2,860 ש"ח... התחלתי ב- 1.1.98. לפני זה הייתי מובטל... אינני יכול לעבוד בעבודה נוספת. אני מחזיק במשק הבית. אשתי עובדת מ- 8.00 - 17.00" (ראה ע' 23-24).

     הנתבע קיבל דמי אבטלה מינואר 97 - ספט' 97 בממוצע בסך 2,760 ש"ח נטו. באוק' 97 - דצ' 97 - לא עבד. בינואר 98 - ספט' 98 השתכר נטו בממוצע 2,610 ש"ח.

(ב)     "אשתי עובדת כמדריכה בחב' קטיף. עובדת עבודה מלאה ומשתכרת נטו
כ- 3,300 ש"ח. אשתי עובדת שם כ- 3-4 חודשים".

אשת הנתבע החלה לעבוד ב- 1.7.98. על פי תלושי המשכורת שהוצגו השתכרה נטו: יולי 98 - 2,935 ש"ח, אוגוסט 98 - 4,448 ש"ח, ספטמבר 98 - 3,763 ש"ח, אוקטובר 98 - 3,363 ש"ח.

(ג)     הבן מהנישואין הראשונים הינו כיום בן 17.5 (ראה עדות הנתבע בע' 23 לפרוטוקול) וממילא החבות, שאינה בגדר דין צדקה, תגיע לסיומה עם הגיעו לגיל 18.

12.     הנתבע הסביר בסעיף 2(ב) לסיכומיו:

"אין להתעלם מהיתרון שבכך שהנתבע עובד לפנות בוקר בחלוקת עיתונים, הוא יכול להיות במשך היום עם ילדיו, לחסוך תשלום לגן או מעון ולאפשר לאשתו, שמצאה עבודה, לעבוד מחוץ לבית ולעזור בפרנסת המשפחה".

13.     הנתבע ערך שיפוצים בביתו וחב לאמו כ- 25,000 דולר.

14.     לאור המפורט בסעיף 11 ו- 12 לפסק, אין מניעה להטיל על הנתבע את מלוא החיוב של הצרכים ההכרחיים בסך 1,540 ש"ח לחודש. סכום המזונות גבוה קמעא באשר הוא כולל גם רכיב שכר-דירה הנופל על חלקו של הקטין. בשאר ההוצאות תשא האם מדין צדקה, והדבר יהיה בגדר השתתפותה בנטל המזונות של הקטין.

15.     אשר על כן הנני מורה כדלקמן:

(א)     המזונות הזמניים יהיו בגדר מזונות סופיים ביחס לתקופה עד 1.7.98.

(ב)     החל מ- 2.7.98 (המועד בו החלה אשת הנתבע לעבוד) ישלם הנתבע למזונות התובע, לידי אמו, סך של 1,540 ש"ח לחודש, מדי חודש בחודשו, כשהסכום צמוד למדד יוקר המחיה של מאי 98 ויעודכן אחת לשלושה חודשים ללא תשלומים למפרע.

(ג)     קיצבת הילדים תיווסף לסכום המזונות, ותשולם לידי האם.

(ד)     סכום שלא ישולם במועד ישא הפרשי הצמדה וריבית עפ"י חוק.

(ה)     הנתבע רשאי לקזז סכומים ששילם לאם מיום הגשת התביעה ואילך.

(ו)     הפרשי מזונות העבר מיום הגשת התביעה ועד 1.8.98 ישולמו ב- 5 תשלומים חודשיים שווים החל מ- 2.8.99. הפרשי הצמדה וריבית יווספו להפרשי העבר מהמועד שנקבע לתשלומם בסעיף קטן זה.

(ז)     לאור ההליך המקוצר של שמיעת ההוכחות, ולאור העובדה שב"כ הנתבע עיכב במשך כ- 4 חודשים את מתן הודעתו על ויתור בעניין הגשת סיכומי תשובה (ראה ע' 25-27) - אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון