הצעות חוקלהלן רשימת הצעות חוק:

 1. מסגרות חוץ ביתיות לילדים נזקקים

 2. אזהרה בפרסומת לסיגריות

 3. אזרחות לאדם ששירת בצה''ל

 4. אזרחות לדוברי ערבית

 5. אזרחות קטין ננטש או שהוריו נפטרו

 6. אזרחים עובדי צה''ל שנספו במערכה

 7. אחריות חבר ועדת בדיקה לפי חוק זכויות החולה

 8. אחריות לחיילי משמר הגבול

 9. אחריות פלילית של גורמי אכיפה

 10. אי סגירת תיק אלימות במשפחה לאחר ביטול תלונה

 11. אי קבלת חוק תקציב הממשלה

 12. איבוד מסמכים ע''י גוף ציבורי

 13. איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

 14. איסור גביית דמי כניסה לחופי רחצה פומביים

 15. איסור דרישת פרטים מעובד על שירות מילואים

 16. איסור האכלת אווזים בכפייה

 17. איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחיה

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. איסור מינוי בן זוג של שופט

 20. איסור מפגשים בעת לחימה

 21. איסור מתנות בחוק הבחירות

 22. איסור פרסום סיגריות

 23. איסור קיום קשר מיני בין מטפל ומטופל

 24. איסור שימוש במקום פולחן שלא למטרות פולחן

 25. אישור חיבור לרשת החשמל למבנים

 26. אישור רפואי לפני הנישואין

 27. אישור שר העבודה והרווחה לפני פיטורי אישה בהריון

 28. אכיפת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים

 29. אם פונדקאית נשואה

 30. אפוטרופוס על חסוי במשפחות חד הוריות

 31. אפליה במקומות בילוי בגלל מקום מגורים

 32. ארכה על קבלת חוק התקציב

 33. ארנונה על מבנים מוזנחים

 34. בדיקה גנטית להורות

 35. בדיקה שנתית של ממיר קטליטי

 36. בדיקת יעילות תוספי תזונה

 37. בוררות חובה בשירות הציבורי

 38. בחירות מיוחדות של ראש ממשלה שהתפטר

 39. ביטוח חיילי מילואים

 40. ביטוח חיים למשרתים במילואים

 41. ביטול אגרת טלויזיה

 42. ביטול אגרת רשות השידור

 43. ביטול איסור זילות בית המשפט

 44. ביטול ביטול תשלומי רשות של הורים

 45. ביטול דחיית שירות בצה''ל של תלמידי ישיבות

 46. ביטול הגבלות קריאה למילואים

 47. ביטול הגבלת גיל אימון במכון כושר

 48. ביטול החלת המשפט השיפוט והמינהל

 49. ביטול הקלות במס לא מוצדקות

 50. ביטול התגמול המרבי לחיילי מילואים

 51. ביטול חוק דחיית שירות צבאי לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם

 52. ביטול חוק שחרור מוקדם של אסירים

 53. ביטול חוק שריון ירושלים

 54. ביטול חוקים ע''י בית המשפט העליון

 55. ביטול מאסר חייבים בשל בזיון ההוצאה לפועל

 56. ביטול מס שבח על מכירות דירות

 57. ביטול משרת שר בלי תיק

 58. ביטול סיוע למשפחות ברוכות ילדים

 59. ביטול פקודת העיתונות

 60. ביטול שיפוי מעסיקים

 61. ביטול תפקיד שר בלי תיק

 62. ביקור אנשי דת אצל אסיר

 63. ביקורי חברי כנסת במתקני כליאה

 64. ביקורת מבקר המדינה על הכנסת

 65. גידול בעלי חיים בחקלאות בתנאי רווחה

 66. גיל ילדים לתשלום קצבת ילדים

 67. גמלה לעובדים בגין פירוק חברה

 68. דו''ח פעילות מח''ש

 69. דחיית שירות בצה''ל לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם

 70. דיון בבית משפט בנושאי דת

 71. דיון בהצעת חוק גזענית

 72. דין שביתה בתקופת בחירות

 73. דמי אבטלה לעובדים במשרה חלקית

 74. דמי ברית מילה מביטוח לאומי

 75. דמי מחלה מלאים מהיום הראשון

 76. דרישת אישור מערכת גז

 77. דרכי ניהול מקרקעי ישראל

 78. הארכת התיישנות בדיני עבודה

 79. הארכת חופשת הלידה ל 14 שבועות

 80. הארכת חופשת הלידה ל 4 חודשים

 81. הארכת מועדים בהסדרי חובות בקיבוצים ובמושבים

 82. הבטחת איכות תרופות מיובאות

 83. הבטחת ייצוג נשים בכנסת

 84. הבעת תמיכה של חבר כנסת באויב

 85. הגבלות על תחנות דלק הפועלות שלא כדין

 86. הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה

 87. הגבלות שידורים למבוגרים בלבד

 88. הגבלת אזרחות של בן זוג

 89. הגבלת בעלות נוספת על עיתון

 90. הגבלת גיל קבלה ללשכת עורכי הדין

 91. הגבלת זכות הפניה לערכאות בחוק החוזים האחידים

 92. הגבלת כהונה של אחיות ראשיות

 93. הגבלת מספר התלמידים בכיתת לימוד

 94. הגבלת סוגי עבודות בעבודה מועדפת

 95. הגבלת סמכויות הממשלה בתקופת בחירות

 96. הגבלת צריכת חינם של חשמל של עובדי חברת החשמל

 97. הגבלת תקופת חוזה בעת מבצע מכירה

 98. הגבלת תקופת כהונת רשם האגודות השיתופיות

 99. הגברת האכיפה על שכר מינימום

 100. הגדרת ''זיהום'' בחוק למניעת מפגעים סביבתיים

 101. הגדרת ''עגונה'' בחוק ביטוח לאומי

 102. הגדרת אזור פיתוח

 103. הגדרת ארגוני טרור בחוק

 104. הגדרת בן זוג בחוק למניעת אלימות במשפחה

 105. הגדרת בן זוג בפקודת הנזיקין

 106. הגדרת הרשות הפלשתינאית כארגון טרור

 107. הגדרת התאריך הקובע בחוק ביטוח לאומי

 108. הגדרת ילד בחוק הפיקוח על מעונות

 109. הגדרת ילד בחוק משפחות חד הוריות

 110. הגנה על נוטלי משכנתאות לדיור

 111. הגנת בעל חיים ימי

 112. הוספת עקרון השוויון לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

 113. הוספת תנאים לרשיון עסק

 114. הועדה למינוי שופטים בחוק יסוד השפיטה

 115. הוצאה מוכרת על אשפוז סיעודי

 116. הוצאת תנועת כך מרשימת ארגוני הטרור

 117. הזכות להיבחר לכנסת למי שהורשע בעבירה

 118. החלפת ממלאי תפקיד בכנסת

 119. החמרת התנאים לקבלת רישיון כלי נשק

 120. החמרת עונש על עבירות מין

 121. החמרת ענישה על זריקת אבנים

 122. הטבות לחיילים בשירות מילואים

 123. היטל חירום לנישום בעל הכנסה גבוהה

 124. היעדרות חלקית עקב שמירת הריון

 125. היעדרות מהעבודה בשל מחלת קרוב משפחה בודד

 126. היקף סמכות חנינה והקלה בעונש

 127. היתר בנייה לעסק ללא רשיון

 128. היתר לפיטורי עובדת בהריון לפני פיטורים

 129. הכנסה מירבית לדמי ביטוח לאומי

 130. הכפלת קצבת נכות מביטוח לאומי

 131. הכרה בלימודי מכינה

 132. הלוואה מיוחדת בחוק מימון מפלגות

 133. הלוואות לדיור לעולים חדשים

 134. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 135. הנחה בארנונה על בניין ריק

 136. הנחה בתעריף מים לתאגידים להעסקת אנשים עם מוגבלויות

 137. הנחה ממס על דמי הבראה

 138. הנצחת זכרם ומורשתם של גדולי התרבות הישראלית

 139. הסדרי בטיחות המכבייה ה-16

 140. הסדרת פעילות שדלנים בכנסת

 141. הסכמה מדעת של קטין לטיפול רפואי

 142. העדפת חברת כוח אדם שנותנת זכויות פנסיוניות לעובדים

 143. העלאת שיעור קצבת זקנה

 144. הפליה בעבודה עבירה פלילית

 145. הפסקת כהונת חבר כנסת שנתמנה לשר

 146. הפקדת פיצויי פיטורים בקופת גמל

 147. הפרדת המכרזים בעבודות בניה ותשתיות

 148. הפרדת מועדי הבחירות לרשויות המקומיות

 149. הפרדת רשויות בחוק יסוד הממשלה

 150. הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו''ל

 151. הצבעה בפתק ריק

 152. הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

 153. הצהרת אמונים של חבר הכנסת

 154. הצעת ביטול חוק שחרור מוקדם של אסירים

 155. הצעת חוק יסוד הממשלה תיקוני חקיקה

 156. הצעת חוק איסור הפגנות ליד בית מגורים

 157. הצעת חוק איסור מכירת איברים

 158. הצעת חוק איסור פרסום סקרים

 159. הצעת חוק איסור ציון יום הנכבה

 160. הצעת חוק אישור ועדת החוקה חוק ומשפט לתקנות סדרי הדין

 161. הצעת חוק ארוחות כשרות בטיסה

 162. הצעת חוק אשפוז כפוי

 163. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - אישור מוקדם), התשס''א-2001

 164. הצעת חוק ביטול הסכמי אוסלו

 165. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 166. הצעת חוק ביטול מקדמות מס

 167. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 168. הצעת חוק ביקור בני משפחה בכלא

 169. הצעת חוק בנושא עידוד מעשי אלימות

 170. הצעת חוק בניינים להשכרה

 171. הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס’ 20) (ניהול מדיניות מוניטרית), התשס''א-2001

 172. הצעת חוק בנק מח עצם

 173. הצעת חוק בתי דין לממונות

 174. הצעת חוק גמלה למורים ולגננות

 175. הצעת חוק דיור ציבורי לעולים

 176. הצעת חוק דמי אבטלה לעצמאים

 177. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן משפחה יחיד), התשס''א-2001

 178. הצעת חוק הארכת חופשת לידה

 179. הצעת חוק הגבלת ניסויים בבעלי חיים

 180. הצעת חוק הגדלת קצבאות ילדים

 181. הצעת חוק הגנה על נוטלי משכנתאות

 182. הצעת חוק הטרדה מאיימת

 183. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 184. הצעת חוק הכנסה מנכס בהבטחת הכנסה

 185. הצעת חוק המוהלים, התשס''א-2001

 186. הצעת חוק המוהלים, התשס''ב-2001

 187. הצעת חוק המנון המדינה

 188. הצעת חוק הסתה

 189. הצעת חוק העדה האתיופית

 190. הצעת חוק העלאת קצבת זקנה

 191. הצעת חוק העסקת עובדים ערבים ע''י קבלן

 192. הצעת חוק הצבעת סטודנטים

 193. הצעת חוק הקמת בתי תפילה מוסלמיים

 194. הצעת חוק השכרת דירות למגורים

 195. הצעת חוק השתתפות בדיונים במליאת הכנסת

 196. הצעת חוק התפזרות הכנסת החמש עשרה

 197. הצעת חוק התרת נישואין במקרים מיוחדים

 198. הצעת חוק ועדה במספר רשויות מקומיות

 199. הצעת חוק ועדת חקירה ממשלתית

 200. הצעת חוק חובת העסקת ישראלים

 201. הצעת חוק חובת תסקיר טובת הילד

 202. הצעת חוק חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה

 203. הצעת חוק חיילי המילואים

 204. הצעת חוק חיילי מילואים, התשס''א-2001

 205. הצעת חוק חיילי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם

 206. הצעת חוק חיילי צד''ל

 207. הצעת חוק חנינת נשיא המדינה

 208. הצעת חוק טיסות שבת

 209. הצעת חוק יבוא בשר לא כשר לישראל

 210. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 211. הצעת חוק יסוד המיעוט הערבי

 212. הצעת חוק יסוד הממשלה תיקון - בחירות מיוחדות

 213. הצעת חוק יסוד מדינת ישראל כמדינה יהודית ציונית ודמוקרטית

 214. הצעת חוק יסוד מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי

 215. הצעת חוק יסוד שוויון האוכלוסיה הערבית

 216. הצעת חוק כשירות עורך עיתון

 217. הצעת חוק לאישור אמנות והסכמים בינלאומיים

 218. הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי

 219. הצעת חוק למימוש תביעות

 220. הצעת חוק לסיוע לקרית שמונה ולגליל

 221. הצעת חוק לעידוד הביקורת הפנימית

 222. הצעת חוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 223. הצעת חוק לעידוד הכשרה מקצועית

 224. הצעת חוק לשימור מפרץ אילת

 225. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לקיצבה המשולמת על ידי מעביד), התשס''א-2001

 226. הצעת חוק לתיקוני ענישה בעבירות תעבורה

 227. הצעת חוק מועמד שאינו חבר כנסת

 228. הצעת חוק מינוי דירקטור חיצוני

 229. הצעת חוק מניעת הסתה לאלימות

 230. הצעת חוק מניעת הרחקת תלמידים

 231. הצעת חוק מס עיזבון

 232. הצעת חוק מעמד היוצרים והאמנים

 233. הצעת חוק מעמד המורה

 234. הצעת חוק מעמד המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה

 235. הצעת חוק מעצר נהג בפסילה

 236. הצעת חוק מערכת אכיפה אלקטרונית

 237. הצעת חוק מעשה מגונה בצבא

 238. הצעת חוק מקום קבורה של חייל

 239. הצעת חוק משחקי מזל

 240. הצעת חוק משכנתאות לזכאי משרד השיכון

 241. הצעת חוק ניהול מדיניות מוניטרית

 242. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 243. הצעת חוק סיוע בלימודים לתלמידים עולים

 244. הצעת חוק סיוע לגליל

 245. הצעת חוק סיוע לסטודנטים עולים

 246. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 247. הצעת חוק סיוע לעסקים קטנים

 248. הצעת חוק עבירות שיש עמן קלון

 249. הצעת חוק עונש בגין גרימת מוות ברשלנות

 250. הצעת חוק עידוד התיישבות

 251. הצעת חוק עליה לרגל לירושלים

 252. הצעת חוק פדיון הטבת חניה

 253. הצעת חוק פטור מצה''ל מטעמי מצפון

 254. הצעת חוק פיטורי עובד במילואים

 255. הצעת חוק פינוי ישובים

 256. הצעת חוק פיצוי למפוני השטחים

 257. הצעת חוק פיצויי מפוני יהודה, שומרון חבל עזה ורמת הגולן

 258. הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות רפואיות

 259. הצעת חוק פיצול חופשת לידה

 260. הצעת חוק פניות ציבור

 261. הצעת חוק פריצה למחשב

 262. הצעת חוק פרסום מקבלי משכורות גבוהות

 263. הצעת חוק פרסום סל הבריאות

 264. הצעת חוק צילום אסירים

 265. הצעת חוק קביעת איזורי עדיפות

 266. הצעת חוק קביעת יעד אבטלה

 267. הצעת חוק קיצור חופשת הלידה

 268. הצעת חוק קיצור שעות עבודה

 269. הצעת חוק קצבת פרישה מצה''ל

 270. הצעת חוק קצבת שארים ליתום

 271. הצעת חוק רישוי קזינו

 272. הצעת חוק רשות מים עצמאית

 273. הצעת חוק שיווי הרכישה יורש מקרקעין

 274. הצעת חוק שיקום נחלי ישראל

 275. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 276. הצעת חוק שכר הבכירים במשק

 277. הצעת חוק שכר חבר עמותה

 278. הצעת חוק שלילת פיצויי פיטורים

 279. הצעת חוק שמאות רכב

 280. הצעת חוק תוקף מוצרים

 281. הצעת חוק תקציב החינוך

 282. הצעת חוק תקציב המגזר הערבי

 283. הצעת חוק תקציב כבאות

 284. הצעת חוק תרגום לשפת הסימנים

 285. הצעת חוק תשלום קופות החולים על תרופות

 286. הקלה במס שבח למשפחות חד הוריות

 287. הקלות לסטודנטים במילואים

 288. הקלות מס לעובדים בשטחים

 289. הקמת אתר הנצחה ומוזיאון לזכר החיילים הדרוזים

 290. הקמת חברה אחרת לאחר פירוק חברה

 291. הקצאת קרקעות להתיישבות יהודית

 292. הרחבת תחולת חוק נפגעי פעולות איבה

 293. הרכב הועדה הארצית לענייני סיעוד

 294. הרכב ועדת המינויים בבתי הדין הדרוזיים

 295. הרכב ועדת השחרורים על תנאי

 296. הרשות למלחמה באלכוהוליזם

 297. הרשות לקידום מעמד הילד

 298. השוואת זכויות חיילי מילואים

 299. השוואת זכויות סטודנט לאברך

 300. השלמת פיצויים למשפחות חיילים שנספו במערכה

 301. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 302. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 303. התחלפות ראש ממשלה שהתפטר עם מועמד אחר

 304. התייעצות עם ועדת הכלכלה בנושא פיקוח על מצרכים

 305. התיישנות לתובע עם ליקוי שכלי

 306. התיישנות עבירת רצח שר או ראש הממשלה

 307. התמודדות בבחירות של ראש ממשלה שהתפטר

 308. התניית פוליסת ביטוח רכב במערכת אזעקה

 309. התפלגות סיעה בבחירות לכנסת

 310. זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב

 311. זיכוי ממס לתושבי באר שבע

 312. זיכוי ממס לתושבי הנגב

 313. זיכוי ממס לתושבי מועצה אזורית הר חברון

 314. זיכוי ממס על לימודים גבוהים

 315. זיכוי מס לאשה בחישוב נפרד

 316. זכאות לייצוג ע''י סניגורים ציבוריים

 317. זכאות לסיוע בטיפולי הפריה חוץ גופית

 318. זכויות אזרחים עובדי צה''ל

 319. זכויות ביטוח אמהות לעובדות שאינן תושבות

 320. זכויות האב לחופשת לידה

 321. זכויות חברתיות בסיסיות

 322. זכויות נכים שפוטרו מהמשטרה

 323. זכויות תושבים פינוי בינוי

 324. זכות לצריכת חשמל מינימלית

 325. זכות עובד מדינה להשתתף בבחירת נבחר ציבור

 326. חבר כנסת שהורשע בעבירה שיש עמה קלון

 327. חובת הודעה על סיכויי זכיה נמוכים בהימורים

 328. חובת העסקתם של אזרחי ישראל

 329. חובת חבישת קסדה לרוכבי אופניים

 330. חובת חוזה שכירות בשפת אם בדיור הציבורי

 331. חובת מכרזים בתאגיד עירוני

 332. חובת תואר אקדמאי למורה

 333. חופשה לצורך עלייה לרגל למכה

 334. חופשה שנתית לסטודנט

 335. חופשת לידה לבעל - חובת האישה לחזור לעבודה

 336. חופשת לידה למי שילדה יותר מילד אחד

 337. חופשת לידה תאומים ושלישיות

 338. חוק יסוד מדינת ישראל

 339. חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה

 340. חילופים של חברי כנסת

 341. חינוך חובה לגילאי 4-3

 342. חינוך חינם למבוגרים

 343. חינוך להכרת האמנויות

 344. חיסיון פיצויים לניצולי שואה

 345. חישוב תגמול יומי למשרתים במילואים

 346. חנינת עבריינים ע''י נשיא המדינה

 347. חסימת אתרים פורנוגרפים במוסדות ציבור

 348. חתימה על הצהרת האמונים

 349. טביעות אצבע בתעודת זהות

 350. טוהר המידות בעיתונות

 351. ידיעת השפה העברית של מתאזרח

 352. יום ההזדהות היהודית הבינלאומית

 353. יום המאבק בטרור

 354. ייעוד קרקעות למקוואות טהרה

 355. ייצוג הולם לנשים בבחירות

 356. ירושה של ילד מאומץ

 357. כהונת חבר כנסת כראש רשות מקומית

 358. כפל קצבה דמי המזונות

 359. כשירותם של מועמדים לראש הממשלה

 360. כתוביות ברוסית באמהרית בחדשות

 361. מאגר ארצי המכיל את כל תוצאות בדיקות מח עצם בישראל

 362. מאורות בידוד לבעלי חיים

 363. מגבלות על ניהול עסק אחרי פירוק חברה

 364. מדי ייצוג במוסדות ציבור

 365. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 366. מועמד לראשות הממשלה שאינו חבר כנסת

 367. מועצה ציבורית לענייני חיילי המילואים

 368. מימון השלמת לימודים לבגרות לחיילים משוחררים

 369. מימון פעילות שוטפת של חברי מועצה

 370. מינוי בכירים במערכת הביטחון

 371. מינוי לתפקיד ממלכתי בחו''ל

 372. מינוי מתרגמים בדיונים בבית משפט

 373. מינוי סגני שרים

 374. מינוי ראש עיר לשר

 375. מינוי ראשי אגפי מיסים

 376. מינוי ראשי מערכת הביטחון

 377. מינימום 30 חברי כנסת בדיון במליאה

 378. מכרז למינויים פוליטיים מקצועיים

 379. ממונה על בטיחות בעירייה

 380. מניעת מטרדים בצמתים

 381. מס על יבוא טבק

 382. מס רכוש קרקע חקלאית

 383. מספר השרים וסגני השרים בממשלה

 384. מע''מ אפס על ספרי לימוד

 385. מעבר לקוחות בין ספקי גז

 386. מעמד יתומי צה''ל

 387. מענק לבן זוג שהתחתן שירות קבע בצה''ל

 388. מענק לזכאי לדמי אבטלה שעובד

 389. מענק לחיילים ששירתו ביחידה קרבית

 390. מענק לימודים מביטוח לאומי

 391. מעשי אלימות בפקודת מניעת טרור

 392. מפקחים על חוק למניעת מפגעים

 393. מקום קבורתו של חייל

 394. נגישות תשלום על חניה

 395. נוכחות הורה בחקירת קטין

 396. נוכחות חברי כנסת בזמן הצבעות

 397. נייר ממוחזר בפתקי הצבעה בבחירות

 398. ניכוי הוצאות שכירות

 399. ניכוי היוון גמלאות לאנשי קבע

 400. ניכוי חובות מסופקים

 401. ניכוי קצבת ילדים ע''י ביטוח לאומי

 402. ניכוי ריבית על הלוואות דיור

 403. ניכוי שכר לימוד לתואר ראשון

 404. ניכויים לשמירת זכויות בחוק הגנת שכר

 405. נכסי נספי שואה

 406. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 407. נציגות ממלכתית בהלוויות צבאיות

 408. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 409. סגירת בתי קפה ומסעדות בתשעה באב

 410. סגירת גני ילדים בחגים בהם עובדים

 411. סגירת חוות הגז בפי גלילות

 412. סיוע בדיור לנפגעי פעולות איבה

 413. סיוע בתשלום משכנתא לוותיקי מלחמת העולם השניה

 414. סיוע לרכישת דירה לפי מספר אחים

 415. סיוע לתלמידים מחוננים לפני גיוס

 416. סיוע משפטי לעולים

 417. סייג לדיון בהצעת חוק גזענית

 418. סייג להסגרת אזרח

 419. סייג לחנינה ע''י נשיא המדינה

 420. סייג לרישום מפלגה

 421. סייג לרציפות הממשלה

 422. סייגים לחסינות חברי כנסת

 423. סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

 424. סימון כמות מלח על מוצרי מזון

 425. סימון מוצרים מסוכנים לשימוש ילדים

 426. סימון מוצרים ניסויים בבעלי חיים

 427. סמכות נשיא בית המשפט העליון בעניין התרת נישואין

 428. סעיף הלאום במרשם בתעודת הזהות

 429. עבודה מועדפת למאבטח מוסד חינוך

 430. עבירות מין בחסרי ישע

 431. עדות מוקדמת בעבירת סחר בבני אדם

 432. עודף גביית מס בריאות

 433. עונש מינימום לסוחרי סמים

 434. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 435. עונש על התעללות בבעלי חיים

 436. עידוד השקעות הון במפעלי תעשייה כימית

 437. עיקול משכורת בחוק רשות השידור

 438. עיקרון זכאות יהודי לעלות לארץ

 439. ענישה למעסיקי עובדים זרים מהשטחים

 440. עצמאות ועדת בירור

 441. ערבות המדינה להלוואה בחוק מימון מפלגות

 442. פגיעה ברגשות דתיים

 443. פטור לגמלאים על קניית תרופות

 444. פטור לקצבה המשולמת על ידי מעביד

 445. פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים

 446. פטור לתלמידי בית ספר מדמי ביטוח לאומי

 447. פטור מארנונה דירות גדולות לנכים

 448. פטור ממילואים בשנה הראשונה אחרי נישואים

 449. פטור ממס למלגה בגין פעילות ציבורית

 450. פטור ממס לתאגיד על העסקת אנשים עם מוגבלויות

 451. פטור ממס מעסיקים לבתי חולים ציבוריים

 452. פטור ממס על דירה ראשונה

 453. פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה שאינה למגורים

 454. פטור ממס רכישה לעולים חדשים

 455. פטור מצה''ל מטעמי דת או מצפון

 456. פיצוי הקונה על ידי הרוכש על אי רישום בטאבו

 457. פיצוי נוסף על זיכוי בערעור

 458. פיצוי על תביעת סרק על הטרדה מינית

 459. פיצויים בגין פגיעה במקרקעין שמקורה בתוכנית

 460. פיצויים לנפגעי אסון ורסאי

 461. פיצויים עונשיים בדיני נזיקין

 462. פיקוח על שלוחות של אוניברסיטאות זרות

 463. פנסיה צוברת לראש רשות מקומית

 464. פרישה מוקדמת למורים

 465. פרסום ממצאים חיוביים בדו''ח מבקר המדינה

 466. פרסומים הנוגעים לאיש ציבור

 467. ציון נקודות חובה על הודעת קנס

 468. צילום אסירים

 469. צמצום היתר להאזנת סתר

 470. קבורה אזרחית חלופית

 471. קבורה דתית חלופית

 472. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 473. קביעת העיר עכו כאזור עדיפות לאומית א

 474. קביעת מקום בית קברות אזרחי חלופי

 475. קביעת עיר פיתוח לפי מצב כלכלי חברתי

 476. קביעת עכו אזור עדיפות לאומית

 477. קבלת קצבת זקנה וגם קצבת נכות

 478. קירבה אישית משפחתית של שופט לעורכי הדין

 479. קליטת נגמלים מסמים בעבודה

 480. קנס על חניה במקום השמור לחניית נכים ללא תג נכה

 481. קנסות לעסקים שמוכרים אלכוהול

 482. קצבאות ביטוח לאומי לאלמנות נפגעי עבודה

 483. קצבת פרישה מצה''ל

 484. קצבת שארים ליתום גמלאי צה''ל

 485. קצבת תלויים וקצבת זקנה

 486. קרן העם היהודי

 487. קרן מחקר לבחינת בטיחות השימוש בטלפונים סלולריים

 488. ראש ממשלה שהתפטר

 489. רוב נדרש לשינויים ברכוש ובזכויות הבניה

 490. רישום פרוטוקול בוועדה לבחירת שופטים

 491. רישום ציוד רפואי

 492. רישיון לכלי נשק לחיילים משוחררים

 493. שאילתא במועצת העיר

 494. שי לחג בשירות קבע בצה''ל

 495. שידורי רדיו תורניים

 496. שילוב חיילים משוחררים במשטרה

 497. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 498. שינוי גיל הבחירות לגיל 17

 499. שינוי הגדרת מבוטח בביטוח לאומי

 500. שינוי מספר חברי הממשלה וסגני השרים

 501. שיקולים במתן חנינה ע''י נשיא המדינה

 502. שירות בשפות שונות במשרדים ממשלתיים

 503. שירותי בריאות השן לתלמידים

 504. שירותי דת לחיילי צה''ל שאינם יהודים

 505. שכר מינימום לחיילים בשירות חובה

 506. שלילת אפוטרופסות הורה רוצח

 507. שלילת גמלאות של חבר בארגון טרור

 508. שלילת זכויות של משפחות מחבלים

 509. שלילת פיצויים פיטורים כספי פנסיה

 510. שעות העבודה של עובד שבן זוגו משרת בשירות מילואים

 511. תביעה ייצוגית נגד חברות ביטוח

 512. תגמול מילואים מינימום

 513. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 514. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 515. תוספת ותק לעולים בביטוח לאומי

 516. תוספת סיוע לזכאים שלא הצליחו לרכוש דירה

 517. תחרות בתחום שירותי נמל

 518. תיקון הבטחת פנסיה וקרן השתלמות לנשים בהריון

 519. תיקון הגדרת מבוטח אלמן בביטוח לאומי

 520. תיקון חוק החברות התאמות לצורך מסחר באירופה

 521. תיקון חוק מס מקביל

 522. תיקון חוק שירות נתוני אשראי

 523. תיקון חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם

 524. תיקון קצבת נכות מביטוח לאומי

 525. תיקוני חקיקה בתחום התקשורת

 526. תנאי קבלה מועדפים למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה

 527. תנאים במעצר ראשוני

 528. תנאים מוקדמים למתן היתר לעסק ללא רשיון

 529. תפקיד ממונה ביטחון

 530. תקופת אכשרה בהכשרה מקצועית

 531. תקופת העסקה מותרת ע''י חברת כוח אדם 3 חודשים

 532. תקציב ערוץ 33

 533. תשלומי איזון בפירוק שיתוף

 534. תשלומים עבור תלמידי חוץ

 535. תשתית אלחוטית של בזק

 536. סיפוח שטח C

 537. אזורי תעשיה הנמצאים באזור התפר

 538. אזכור הצביון היהודי של המדינה

 539. אזרחות ישראלית מהנדסים ואדריכלים

 540. אחריות אישית על פיטורים בגלל מילואים

 541. אחריות בעלים של אולם אירועים

 542. אחריות חברי מועצה

 543. אחריות יבואני רכב במקרה של תקלה סדרתית

 544. אחריות רפואית על חיילים חולים

 545. אחריות שוגר משלח

 546. אי קבלת חוק תקציב המדינה

 547. איסור אימון ללא תעודה

 548. איסור אפליה בעסקאות במקרקעין

 549. איסור בקשת מידע בדבר שירות צבאי

 550. איסור הטלת חרמות

 551. איסור הטלת מס עיזבון ומתנות

 552. איסור העסקת יועצים מטעמי ניגוד עניינים

 553. איסור הפליה במקומות בידור

 554. איסור הפליה בשליחה לעבודה

 555. איסור התבטאויות אנטישמיות

 556. איסור חלוקת כרטיסים חינם

 557. איסור חנינה ברצח מטעמים פוליטיים

 558. איסור כהונת ראש הממשלה כשר הבטחון

 559. איסור מגעים עם ארגוני טרור ופרסום רשימה

 560. איסור מכירת אלכוהול לקטין

 561. איסור מכירת מוצרי טבק לקטין

 562. איסור מכירת סיגריות לקטינים

 563. איסור נהיגה על אופנועי ים בחוף הים

 564. איסור סחר באיברים

 565. איסור עיסוק נוסף של חוקרים פרטיים

 566. איסור עיסוק נוסף של עו''ד

 567. איסור פעילות פוליטית או דתית בצבא ובמשטרה

 568. איסור פרסומות בגלי צה''ל

 569. איסור קביעת מגבלת גיל

 570. איסור רעש באולמות

 571. איסור שביתה בחודש הראשון של הלימודים

 572. איסור שימוש בכדורי גומי

 573. איסור שימוש בתרופות הרגעה בילדים

 574. אישור החלטות המחלקה לחקירת שוטרים

 575. אישור ועדת הכלכלה חוק הבזק

 576. אישור לרבנים קונסרבטיביים רפורמים לערוך טקסי נישואים

 577. אישור מכון התקנים על מכשיר טכני לאכיפת חוק

 578. אישור נסיעות לחו''ל של ראש רשות מקומית

 579. אישור פסק בוררות במקרים מיוחדים

 580. אלימות במשפחה של עובדי ציבור

 581. אמצעי תקשורת הפועלים בניגוד לחוק

 582. אפליה בעסקאות במקרקעין

 583. ארנונה למפעלים בטחוניים

 584. אשרה לעובדים זרים

 585. אתר פסולת בנגב

 586. בדיקות חשמל תקופתיות

 587. בדיקת תלונות על רופאים

 588. בוררות ממלכתית

 589. בחירות למשרת היועץ המשפטי לממשלה

 590. בחירות מיוחדות לראשות הממשלה

 591. בחירת מוסך הסדר

 592. בחירת נשיא המדינה ברוב רגיל

 593. בטיחות בעבודה דרגנוע

 594. ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת והסדרים לתקופת מעבר

 595. ביטול אשרת כניסה לאחר הגעה לישראל

 596. ביטול בחירות חשאיות לנשיאות המדינה

 597. ביטול החלת המשפט על שטח

 598. ביטול הסכמים עם הרשות הפלשתינאית

 599. ביטול הפסיכומטרי

 600. ביטול חוק בשר ומוצריו

 601. ביטול חוק המועצה לצמחי נוי

 602. ביטול חוק הרבנות הראשית

 603. ביטול חוק קרן קיימת לישראל

 604. ביטול כפל קנס

 605. ביטול מוסד הנשיאות

 606. ביטול מס בולים

 607. ביטול ניכויים מותרים בשכר

 608. ביטול סלילת כביש חוצה ישראל

 609. ביטול עבירה לאחר עשייתה

 610. ביטול עבירת העלבת עובד ציבור

 611. ביטול צו הפקעות

 612. ביטול רישום לאום בתעודת זהות

 613. ביטול תקנות ההגנה

 614. ביטול תקרת הכנסה מירבית

 615. ביצור ירושלים רבתי

 616. בית הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 617. בית משפט לחוקה

 618. בלוקדניקים

 619. בניה במשכן הכנסת

 620. בעלות על עיתון ע''י מי שהורשע בפלילים

 621. בתי משפט לענינים מינהליים

 622. גיור מוכר

 623. גיל פרישה בשירות הכבאות

 624. גמלה מקופת גמל לקצבה

 625. גניבת כוורות דבורים

 626. דיון בערעורים בנושא בינוי ופינוי של אזורי שיקום

 627. דיון מזורז בהיתרי בנייה

 628. דיור מוגן לנכי נפש

 629. דיור ציבורי זכויות רכישה

 630. דיור ציבורי לעולים חדשים

 631. דרישת מידע על ידי גופים ציבוריים

 632. דרכי תעמולה

 633. הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

 634. הארכת הטבות במס

 635. הארכת המועד להגשת דו''ח מבקר המדינה

 636. הארכת זיכיון זכויות שידור בכבלים

 637. הארכת תוקף צו הפסקה מנהלי

 638. הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה

 639. הבטחת ביטחון אזרחי הגולן

 640. הבטחת הכנסה לשוהות במקלט לנשים מוכות

 641. הבטחת כספי יבוא רכב לישראל

 642. הבטחת מעמדה של תל אביב יפו

 643. הבטחת סידור ביתי לקטינים נזקקים

 644. הגבלות על משגיח כשרות

 645. הגבלת בעלויות צולבות בתקשורת

 646. הגבלת גובה ארנונה

 647. הגבלת גישה לפורנוגרפיה באינטרנט

 648. הגבלת דמי שכירות

 649. הגבלת זכויות חולי נפש

 650. הגבלת כהונת מנהלי מחלקות בבתי חולים

 651. הגבלת מיקום תחנת דלק

 652. הגבלת מספר סגני יושב ראש הכנסת

 653. הגבלת מרפאות שיניים של תאגידים

 654. הגבלת משך כהונת רב עיר

 655. הגבלת סמכות הרבנות הראשית

 656. הגבלת פערי השכר במגזר הציבורי

 657. הגבלת פרסום אלכוהול

 658. הגבלת שכר בכירים

 659. הגבלת שכר לעובדי חברות ממשלתיות

 660. הגבלת שכר עובדי ציבור

 661. הגבלת תמיכה במוסד ציבורי

 662. הגבלת תקופת השאלת ספורטאי

 663. הגברת האכיפה בבחירות

 664. הגדרת אדם

 665. הגדרת הורה יחיד

 666. הגדרת לקוח בנק

 667. הגדרת נזק מלחמה

 668. הגדרת עולה זכאי למענק

 669. הגירה שלילית מירושלים

 670. הגנה על זכויות המובטלים

 671. הגנת בר רשות במקרקעי ציבור

 672. הגנת הדייר בדירות בדמי מפתח

 673. הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

 674. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 675. הוועדה המסדרת בכנסת

 676. הוצאות בגין התנחלות בלתי חוקית

 677. הוראת מעבר למבקרים פנימיים

 678. הזכות להציע מועמד בבחירות מיוחדות

 679. הזכות לקבורה אזרחית חלופית

 680. הזנת ילדים

 681. החזר הוצאות מיגון לתושבי שכונת גילה

 682. החזר הוצאות נישואים אזרחיים

 683. החזרת תושבי איקרית ובירעם לכפרים

 684. החלה הדרגתית בשיעורים שנתיים שווים

 685. החלת יום לימודים ארוך

 686. החלת משפט ישראלי בישובים מחוץ לישראל

 687. החמרה בענישה בעבירת גרימת מוות ברשלנות

 688. החמרה בענישה על זיוף מותגים

 689. החמרת ענישת שודדי עתיקות

 690. הטבות לאזור מוכה אבטלה

 691. הטבות ליישובי הנגב

 692. הטבות ליישובי קו העימות

 693. הטבות למקורבים

 694. הטבות למשפחות אומנות

 695. הטבות מס לעמותות

 696. היועץ המשפטי לממשלה

 697. היטל מס מכוון

 698. הימום לפני שחיטה

 699. היעדרות בשל מחלת ילד לאחר גיל 18

 700. היעדרות מעבודה בשעת חירום

 701. היעדרות עובד עקב הריון ולידת בת זוג

 702. היעדרות עקב הריון ולידת בת זוג

 703. היתר הגרלות למוסדות ללא כוונת רווח

 704. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 705. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 706. הכרה באפוטרופוס על חסוי כהורה יחיד

 707. הכרזה על התנועה האיסלמית בישראל כהתאגדות אסורה

 708. הלוואות לזוגות צעירים לקניית דירה

 709. הלכה פסוקה בבית הדין הארצי לעבודה

 710. המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי

 711. המועצה המוסלמית הכללית בישראל

 712. המועצה הציבורית להגברת המודעות לאיידס

 713. המועצה להשכלה תורנית גבוהה

 714. המועצה לשימור המקומות הקדושים

 715. המרכז הלאומי לגבורה ולהנצחה הר איתן

 716. המרכז להנצחת זכרו של משה שרת

 717. המרכז להנצחת מורשת יהדות ספרד

 718. הנחה בארנונה על בסיס מספר נפשות

 719. הנחה מארנונה לסטודנטים

 720. הנחות לאזרחים ותיקים

 721. הנצחת זכרם של גדולי התרבות הישראלית

 722. הנצחת זכרם של קורבנות הטבח בכפר קאסם

 723. הסגרת פושעי מלחמה נאצים

 724. הסדר בנושא פטור משירות צבאי לתלמידי ישיבות

 725. הסדרת זכויות חברי האגודה השיתופית קו אופ הריבוע הכחול

 726. הסדרת סמכות רשות מקומית

 727. הסדרת שימוש בתדרי רדיו

 728. הסכם בוררות משפטי

 729. הסכמה להשתלת איברים

 730. הסמכה לרבנות תואר אקדמי

 731. העברת קנסות חנייה לקרן לרווחת הנכים

 732. העברת ראש הממשלה מכהונתו ברוב חברי כנסת

 733. העדפה מתקנת לנרקומן שנגמל

 734. העדפת העסקת נכים

 735. העלאת שכר המינימום

 736. העסקת עברייני מין במוסדות חינוך

 737. העתקת תוכנות שלא כדין

 738. הפחתת מס על רכב

 739. הפליה בין עובד לעובדת

 740. הצהרת אמונים של דיינים

 741. הצמדה לשכר נושאי משרה ברשויות השלטון

 742. הצעת חוק יסוד השוויון האזרחי

 743. הצעת חוק אורך חופשה שנתית

 744. הצעת חוק איחוד משפחות

 745. הצעת חוק איכות השלטון

 746. הצעת חוק אינטרנט מהיר

 747. הצעת חוק איסור פיטורים בזמן מחלה

 748. הצעת חוק אמנות בין לאומיות

 749. הצעת חוק אמנות ז’נבה

 750. הצעת חוק אמרת נאשם מחוץ לבית המשפט

 751. הצעת חוק ארגון גימלאים (מעמד בהסכמים), התשס''א-2000

 752. הצעת חוק בחינות לסטאז’רים ברפואה

 753. הצעת חוק בחירות מוקדמות

 754. הצעת חוק בטיחות הובלה ברכב

 755. הצעת חוק ביטוח ספקים

 756. הצעת חוק בני משפחות של נרצחים

 757. הצעת חוק בנייה להשכרה

 758. הצעת חוק בניין להשכרה

 759. הצעת חוק בקעת הירדן

 760. הצעת חוק גבולות המדינה

 761. הצעת חוק גנים בוטנים

 762. הצעת חוק הארכת שעון קיץ

 763. הצעת חוק הגנה מפני פורץ

 764. הצעת חוק הגנים הבוטנים

 765. הצעת חוק הישובים היהודיים בשטחים

 766. הצעת חוק הכבאות

 767. הצעת חוק הכותל המערבי ורחבתו

 768. הצעת חוק המוהלים

 769. הצעת חוק המלחמה באלכוהול

 770. הצעת חוק המרת דת

 771. הצעת חוק הסדרי תפילה בכותל

 772. הצעת חוק הסעות לתלמידים

 773. הצעת חוק העדפת יוצאי צבא

 774. הצעת חוק העלייה

 775. הצעת חוק הפנסיה, התש''ס-2000

 776. הצעת חוק הפנסיה

 777. הצעת חוק הפרייה חוץ גופית

 778. הצעת חוק השאלת ספרי לימוד

 779. הצעת חוק השידוכים

 780. הצעת חוק התפזרות הכנסת

 781. הצעת חוק התרבות והאומנות

 782. הצעת חוק זכויות האדם

 783. הצעת חוק זכויות הדת

 784. הצעת חוק זכויות הילד

 785. הצעת חוק זכויות הסטודנט

 786. הצעת חוק זכויות העיוור

 787. הצעת חוק זכויות התלמיד

 788. הצעת חוק זכויות לאדם העיוור

 789. הצעת חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון - הרחבת הזכויות), התשס''א-2000

 790. הצעת חוק זכויות נכים

 791. הצעת חוק זכות השבות

 792. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 793. הצעת חוק חובת השימוע לעובד

 794. הצעת חוק חובת לימוד ערבית

 795. הצעת חוק חובת שימוע לעובד מפוטר

 796. הצעת חוק חופי הים התיכון

 797. הצעת חוק חוקה בישראל

 798. הצעת חוק חיילי מילואים

 799. הצעת חוק חיילים שנהרגו שלא בעת מילוי תפקיד

 800. הצעת חוק חינוך משולב

 801. הצעת חוק חסינות דיפלומטית

 802. הצעת חוק טיפול בהפרעות אכילה

 803. הצעת חוק ידועים בציבור

 804. הצעת חוק יום המנוחה השבועי

 805. הצעת חוק ימי היעדרות בשל מחלת ילד

 806. הצעת חוק יסוד גבולות המדינה וריבונותה

 807. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 808. הצעת חוק יסוד השבות

 809. הצעת חוק יסוד השוויון

 810. הצעת חוק יסוד זכויות במשפט

 811. הצעת חוק יסוד זכויות חברתיות

 812. הצעת חוק יסוד חובת הצבעה

 813. הצעת חוק יסוד חופש הביטוי וההתאגדות

 814. הצעת חוק יסוד חופש הדת

 815. הצעת חוק יסוד חקיקת חוקי יסוד

 816. הצעת חוק יסוד מדינת ישראל

 817. הצעת חוק יסוד מניעת משאל עם

 818. הצעת חוק יסוד משאל עם בישראל

 819. הצעת חוק יסוד משאל עם

 820. הצעת חוק יסוד עקרונות היסוד של מדינת ישראל

 821. הצעת חוק יסוד שיוויון האוכלוסיה הערבית

 822. הצעת חוק יסוד שיוויון זכויות האשה

 823. הצעת חוק יסוד שמירת יהדותה של מדינת ישראל

 824. הצעת חוק ירושלים בירת ישראל

 825. הצעת חוק ירושלים רבתי, התשס''א-2000

 826. הצעת חוק ירושלים רבתי

 827. הצעת חוק ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית

 828. הצעת חוק כביש מספר 45

 829. הצעת חוק כביש מספר 80

 830. הצעת חוק כבישים עוקפים

 831. הצעת חוק כוח אדם נדרש למשק

 832. הצעת חוק לפיזור הכנסת החמש עשרה

 833. הצעת חוק לפיזור הכנסת

 834. הצעת חוק לפיתוח הנגב והגליל

 835. הצעת חוק לתיקון דיני הראיות הגנת ילדים

 836. הצעת חוק מבוטחי עמיתי קופות הגמל

 837. הצעת חוק מועמד לראשות הממשלה בבחירות מיוחדות

 838. הצעת חוק מטהרי מים

 839. הצעת חוק מיסים עקיפים

 840. הצעת חוק מניעת נזקי שביתה

 841. הצעת חוק מסורבות גט

 842. הצעת חוק מסמכים רשמיים

 843. הצעת חוק משאל עם

 844. הצעת חוק משק הגז הטבעי

 845. הצעת חוק משקיפי תנועה

 846. הצעת חוק ניהול מקרקעי ישראל

 847. הצעת חוק נישואים של זוגות מעורבים

 848. הצעת חוק נישואין וגירושין אזרחיים, התש''ס-2000

 849. הצעת חוק סיוע לקרית שמונה

 850. הצעת חוק עבריין תנועה מועד

 851. הצעת חוק עידוד ישובי קו העימות

 852. הצעת חוק ערי ואזורי פיתוח

 853. הצעת חוק פדויי שבי

 854. הצעת חוק פיצוי מפוני הגדה המערבית וחבל עזה

 855. הצעת חוק פנסיה ממלכתית

 856. הצעת חוק פנקס הבוחרים

 857. הצעת חוק פעולות הומניטריות

 858. הצעת חוק קביעת אזור עדיפות

 859. הצעת חוק קופות גמל אישיות

 860. הצעת חוק קזינו

 861. הצעת חוק קליטת עליה

 862. הצעת חוק רשות ההגירה

 863. הצעת חוק רשות המזון

 864. הצעת חוק שחרור אסירים עם דם על הידיים

 865. הצעת חוק שירות ממלכתי

 866. הצעת חוק שירותי הדת הדרוזים והצ’רקסים

 867. הצעת חוק שכונות הגבול של ירושלים

 868. הצעת חוק שמאי ביטוח

 869. הצעת חוק שעות בשבוע עבודה

 870. הצעת חוק תוכנית מתאר לירושלים

 871. הצעת חוק תוספי מזון לתינוקות

 872. הצעת חוק תמיכה בתלמידי פנימיה

 873. הצעת חוק תנאי להתאזרחות

 874. הצעת חוק תקציב הקולנוע

 875. הקדשות מוסלמיים

 876. הקטנת פערי שכר במשק

 877. הקלה על פרעון משכנתא

 878. הקלות במס משפחות מרובות ילדים

 879. הקלות מס באזור הגליל

 880. הקלטת דיונים בבית משפט במקום פרוטוקול

 881. הקלטת חקירות משטרה בוידאו

 882. הקמת בית חולים באשדוד

 883. הקמת בתי ספר תיכון עיוניים

 884. הקפאת הליכים כביש ארצי לישראל

 885. הרוב הנדרש במשאל עם

 886. הרחבת תחולת חוק פיקוח על בתי ספר

 887. הריסת בניה בלתי חוקית במגזר הערבי

 888. הרשות הרביעית בטלוויזיה

 889. הרשות השלישית לטלויזיה

 890. הרשות לכבאות אש ארצית

 891. הרשות ללימודים תורניים גבוהים

 892. הרשות למלחמה באלימות

 893. הרשות למען אזרחים ותיקים

 894. הרשות למען הזקן

 895. הרשות לתמיכה במוסדות ציבור

 896. השוואת זכויות הגבר

 897. השכלה גבוהה חינם

 898. השפעות שליליות של כביש חוצה ישראל

 899. התאזרחות של בעל ואישה

 900. התאמות לאדם נכה

 901. התאמת דירה לנכה

 902. התאמת מקום חניה לנכה

 903. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה''ל

 904. התיישנות בגין עבירות מין

 905. התפזרות הכנסת

 906. התפטרות בגין אי קבלת שכר מינימום

 907. התפטרות בגלל מעבר דירה להתנחלויות

 908. התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים להתנחלויות

 909. התפטרות מנכ''ל אחרי הבחירות

 910. התפטרות שרים מהכנסת

 911. התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

 912. התרת נישואין לבני זוג מדתות שונות

 913. ויתור על אזרחות

 914. ויתור על שטחים ברוב מיוחס

 915. ועדה מקומית מקצועית בביטוח לאומי

 916. ועדת אפוטרופוס לנפגעי השואה

 917. ועדת חקירה ממלכתית על אינתיפאדת אל אקצא

 918. ותיק מלחמה נזקק

 919. ותיקי מלחמת העולם השניה

 920. זיכיון נפט פטור ממס

 921. זימון נושאי משרה

 922. זכאות להיבחר למועצה ממונה

 923. זכאות לייצוג קטין ע''י סניגור

 924. זכויות אב לילד בעבודה

 925. זכויות אסירים ערבים

 926. זכויות הורה שוויון ההזדמנויות בעבודה

 927. זכויות לבעלי קרבה ראשונה לאזרח ישראלי

 928. זכויות נכד של יהודי

 929. זכויות קורבנות עבירה

 930. זכויות רכישה בדיור הציבורי

 931. זכויות שוות לבני זוג בקופת גמל וביטוח חיים

 932. זכויות שידור אירועי ספורט

 933. זכות השבות של נכדים

 934. זכות טיעון ארגון למען בעלי חיים

 935. חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות של בן משפחה

 936. חבר כנסת במקום שר שהתפטר

 937. חברות בגוף בוחר

 938. חגיגות יום ירושלים

 939. חובות של הרשות הפלסטינית לישראל

 940. חובת אזכור הצביון היהודי של המדינה

 941. חובת דיווח על יתרת זכות כספית

 942. חובת דיווח על תקלות למשרד הבריאות

 943. חובת הודעה בדבר סיכויי זכייה בהגרלות והימורים

 944. חובת הנמקה של החלטות שר הפנים

 945. חובת הפקדת פיקדון מפלגה

 946. חובת הקמת בתי מחסה ובתי אבות

 947. חובת חינוך לדמוקרטיה

 948. חובת מעביד לפתוח קרן לעובד

 949. חובת מתן תשובה לאזרחים

 950. חובת נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית

 951. חובת נאמנות עו''ד כלפי בית המשפט

 952. חובת פרסום סגירת תיק פלילי

 953. חובת פרסום עדכון בתקשורת

 954. חובת ציון שטח הרצפה בדירה

 955. חוות דעת הלכתית בחקירת סיבות מוות

 956. חופש בחירת שם משפחה

 957. חופש המידע בחברה בת של תאגיד עירוני

 958. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 959. חוק יסוד שוויון האוכלוסיה הערבית

 960. חושפי שחיתויות

 961. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 962. חיוב ליידע נפגע עבירה פלילית

 963. חינוך ואהבת ילדים

 964. חינוך לכל

 965. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 966. חישוב סובסידיה חוק הגליל

 967. חלוקת נטל מס צודקת

 968. חלוקת נטל צודקת בשירותי בריאות

 969. חסויים נטולי אמצעים

 970. חסימת קווי טלפון לשירותי מידע

 971. חקיקה נוקשה

 972. חקירת חשודים בעבירות ביטחון והרשעתם

 973. טיסות אל על בשבת

 974. טיסות בשבת של חברת אל על

 975. טיפול בקנביס רפואי

 976. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 977. טיפול רפואי בבתי חולים מרוחקים

 978. יום איכות הסביבה

 979. יום המאבק בעוני

 980. יום חופש להורים ביום תחילת הלימודים

 981. יום חינוך מוגבר

 982. יורש שאינו על פי דין

 983. יחסי מטפל מטופל פסיכולוגיה

 984. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 985. ייצוג בידי רואה חשבון במשרדי מיסוי מקרקעין

 986. ייצוג גופים לא ממשלתיים לשמירת איכות הסביבה

 987. ייצוג הולם במועצות המקומיות

 988. ייצוג הולם לעולים חדשים

 989. ייצוג לאוכלוסיה הערבית

 990. ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

 991. יישום החלטות בנושא גיור

 992. יישום הסכם הביניים בין מדינת ישראל לבין אש''ף

 993. ירושה לבן זוג רוצח

 994. כבוד לאנשים עם מוגבלות

 995. כהונת משרות אמון

 996. כוננות לרעידת אדמה

 997. כיבוד זכויות הילד

 998. כללי אתיקה לדיינים

 999. כללי פיקוח בחוק העמותות

 1000. כניסה ללא רשות למקום פולחן או קבורה

 1001. כפיפות שירותי הדת לחוקי מדינת ישראל

 1002. כרטיסיות נסיעה חינם

 1003. כתוביות בטלוויזיה לחרשים

 1004. לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר

 1005. לימודים חינם לחיילים משוחררים

 1006. מאבחני ליקויי למידה

 1007. מגבלות על מועצה מקומיות ממונה ראשונה

 1008. מגורי דיינים ורבנים במקום כהונה

 1009. מוסד ביאליק

 1010. מוסדות ישיבתיים משלבים

 1011. מוסדות שיפוט פנימיים בספורט

 1012. מועמד לראשות הממשלה בבחירות מיוחדות

 1013. מועמד שאינו חבר כנסת

 1014. מועמדים לכנסת שתומכים בארגוני טרור

 1015. מועצה מייעצת לקידום הספורט

 1016. מותב של שניים והרשעה

 1017. מזונות עד גיל 21

 1018. מיזוג הטלוויזיה החינוכית עם רשות השידור

 1019. מיזמים משותפים עם מדינות שכנות

 1020. מיחזור מים

 1021. מיחזור שאריות צמיגים

 1022. מימון בחירות ברשות מקומית

 1023. מימון השכלה גבוהה אקדמית

 1024. מינוי בעלי סמכויות ע''י הממשלה

 1025. מינוי חברי הכנסת לשעבר לתפקידים ציבוריים

 1026. מינוי נגיד בנק ישראל ע''י הממשלה

 1027. מינוי עורך דין לעולים חדשים

 1028. מיסוי מכירת מכסות עדרים

 1029. מיסים על רכב לעולים חדשים

 1030. מכירת זכות במקרקעין למפלגה ללא תמורה

 1031. מניעת אלימות חוזרת

 1032. מניעת חזרת עבריין מין לסביבת הקורבן

 1033. מניעת כניסה למועדונים

 1034. מניעת מונופולים בתקשורת

 1035. מניעת מטרדי תקשורת

 1036. מניעת משא ומתן עם הרשות הפלשתינאית

 1037. מניעת שחרור אסירים פלסטינים

 1038. מס אפס על רכב נכים

 1039. מס חב''ר - חינוך, בריאות, רווחה

 1040. מס רכישה לזוגות צעירים

 1041. מס שבח משפחה חד הורית

 1042. מסירת תוצאות מבחני מיון והשמה לנבחנים

 1043. מסמכים הפטורים ממס בולים

 1044. מעורבות סטודנטים ביום לימודים ארוך

 1045. מעלית שבת בבנינים ציבוריים

 1046. מעמד מאמני ספורט לאומיים

 1047. מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 1048. מענק מיוחד לעידוד הנגב

 1049. מקורות מימון מגן דוד אדום

 1050. מרכז לריכוז הטיפול בחטופים

 1051. מרשם עבירות כלפי קטינים

 1052. משאבות אויר בתחנות דלק

 1053. משאל עם להסדר הקבע

 1054. משאל עם על הסכם עם הרשות הפלסטינית

 1055. משאל עם על הסכמי שלום

 1056. משאל עם על יש''ע ובקעת הירדן

 1057. משאל עם על נסיגה מרמת הגולן

 1058. משך כהונת רב עיר

 1059. משכורות מורים ממשרד החינוך

 1060. משכורת חיילים בשירות סדיר

 1061. משפחות חיילים שנספו במערכה - נכות מעבודה

 1062. מתן תנאים בסיסים לחיילי צד''ל

 1063. מתקן מוגן לבעלי חיים

 1064. מתקני שתייה בבניינים ציבוריים

 1065. נוהל פיתוח המצאות פטנטים

 1066. נוסח הצהרת אמונים למדינה

 1067. נוסח הצהרת אמונים של חברי כנסת

 1068. נזק איבה

 1069. נטישת ילד

 1070. נטל ההוכחה חשיפת עבירות במקום העבודה

 1071. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 1072. ניכוי הוצאות טיפול בילדים

 1073. ניכוי הכנסות מקצבת זקנה

 1074. ניכוי מימון פעילות מפלגתית

 1075. ניכוי שליש לאסיר שעונשו הוקל

 1076. ניתוק שירותי חירום בטלפון

 1077. נכס שלא מופקת ממנו הכנסה

 1078. נמל היובל

 1079. נעדרי מלחמת לבנון

 1080. נציב קבילות עובדים

 1081. נציב תלונות הציבור מערכת בתי המשפט

 1082. נציבות הדורות הבאים

 1083. נקודות זיכוי למשכנתאות בגין לימודים אקדמיים

 1084. סגירת כבישים בשבתות ובחגים

 1085. סגירת רחובות בשבת

 1086. סדרי תפילה בכותל המערבי

 1087. סידור חוץ ביתי למפגרים

 1088. סיווג שידורי טלוויזיה

 1089. סיוע לאקדמאים עולים

 1090. סיוע לסטודנטים עולים

 1091. סיוע משפטי לעולה חדש

 1092. סייג צבירה חודשית ברשות הדואר

 1093. סייגים להאזנת סתר

 1094. סירוב הפרקליטות להגן על הממשלה

 1095. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 1096. סמכות בתי הדין השרעיים

 1097. סמכות לדון בענייני הקדש

 1098. סמכות מפקד צבאי להרוס בתים

 1099. סמכות קצין מבחן חוק הנוער

 1100. עבודת נוער שעות עבודה ומנוחה

 1101. עבירות מין חוזרות

 1102. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 1103. עדיפות לאומית בחינוך

 1104. עדיפות לגז טבעי שהופק בישראל

 1105. עדיפות לנפט תוצרת הארץ

 1106. עדכון פנסיה למבוטחים

 1107. עדכון קצבאות ביטוח לאומי

 1108. עונש מינימום למציתי יערות

 1109. עונש על הפרת שוויון בעבודה

 1110. עופרה ובית אל תחילה

 1111. עיגון אופיה היהודי של מדינת ישראל בחקיקת יסוד

 1112. עידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

 1113. עידוד הכפרים הדרוזיים והצ’רקסים

 1114. עידוד התיירות לישראל

 1115. עידוד יצוא חקלאי

 1116. עידוד תרומת אברים

 1117. עיכוב רכב ללא רשיון

 1118. עמדת חברי הממשלה בהצבעת אי אמון

 1119. ענישה בגופים ציבוריים

 1120. ענישה חינוכית

 1121. פגיעה ברגשות תושבי המדינה

 1122. פגיעה רטרואקטיבית בזכויות נכסיות

 1123. פדיון אגרות חוב ישנות

 1124. פדיון מתנה לעובד ברשות הציבור

 1125. פדיון שבויים במדינת ישראל

 1126. פטור למוסדות לתעסוקת נכים ומוגבלים

 1127. פטור ממילואים בשנת הנישואין הראשונה

 1128. פטור ממכרז לחברות כלכליות של רשויות מקומיות

 1129. פטור ממס באזורים חמים

 1130. פטור ממס לכלי רכב להסעת נכים

 1131. פטור ממס למעסיקים עולים חדשים

 1132. פטור ממס לתותבת

 1133. פטור ממס קניה על מזגן

 1134. פטור ממס רכב לעיוור

 1135. פטור משכר לימוד לסטודנטים

 1136. פטור מתשלום ארנונה לסטודנטים

 1137. פטור מתשלום בעד תרופות

 1138. פטור נשים משירות חובה

 1139. פטור על הכנסה מהשכרת גן ילדים

 1140. פיזור הכנסת בגין התדרדרות במצב הביטחוני

 1141. פינוי התנחלויות במוקדי חיכוך

 1142. פיצוי כספי בגין טובות הנאה שהושגו שלא כדין

 1143. פיצוי נפגעי אסון טבע בשכונות מצוקה

 1144. פיצויי פיטורים לעובד בשכר מינימום

 1145. פיצויים בגין אלימות על רקע דתי לאומני

 1146. פיצויים לבעל זכות במקרקעין מועברים

 1147. פיצויים לנפגעי נחל הקישון

 1148. פיקדון על מכלי חלב ומוצריו

 1149. פיקוח על תוצרת ביולוגית אורגנית

 1150. פירוט שיחות בזק

 1151. פיתוח יישובים ערביים בנגב

 1152. פיתוח מתקני ייצור חשמל

 1153. פנסיה צוברת לחבר הכנסת

 1154. פנסיה של מורים בגיל 45

 1155. פסלות לרשת

 1156. פרוטוקול ועדות ציבוריות

 1157. פרסום התליית רישיון

 1158. פרסום חוקי עזר

 1159. פרסום מלגות

 1160. פרסום שם נפטר

 1161. פרשנות על פי המשפט העברי

 1162. פתיחת שוק התקשורת למתחרים חדשים

 1163. ציון שם ההורה בטופס

 1164. צילום דיון בבית משפט

 1165. צמצום היקף סחר בעתיקות

 1166. צנעת הפרט בתקשורת

 1167. קביעת אזור עדיפות לאומית

 1168. קביעת אזורי עדיפות

 1169. קביעת הזמן באישור ועדת הפנים של הכנסת

 1170. קביעת שמות רחובות וכיכרות

 1171. קביעת תחום עיריית ירושלים

 1172. קבלת ילדים למעון

 1173. קבלת קצבת זקנה וקצבת נכות באותו זמן

 1174. קורבנות הטבח בכפר קאסם

 1175. קידום המיזמים הלאומיים

 1176. קצבאות לחיילי מילואים ומשפחותיהם

 1177. קצבאות לחיילי מילואים שנפגעו

 1178. קצבת ניידות לעיוורים

 1179. קרן לטיפול בחולים בחו''ל

 1180. רבני ערים ושכונות

 1181. רישוי אילוף כלבי נחייה לעיוורים

 1182. רישוי בודקי פוליגרף

 1183. רישום זכויות חקלאים בקרקע

 1184. רישום למוסדות להשכלה גבוהה

 1185. רישום פלילי עבירות בנייה

 1186. רישום שכר מינימום על תלוש משכורת

 1187. רישיון מבקר פנימי

 1188. רכישת חשמל שנוצר משריפת אשפה

 1189. רכישת מפעלים בידי עובדיהם

 1190. רפורמה במערכת בתי המשפט

 1191. רציפות עבודת ועדת החוץ והביטחון

 1192. רשות מים עצמאית

 1193. רשות שירותי דת יהודיים

 1194. רשיון הפקה באזור קיצוב

 1195. רשיון להחזיק כלי יריה

 1196. רשיון נוטריון לעולים חדשים

 1197. רשת בטחון למבוטחי קרנות הפנסיה

 1198. שוויון תקציב בחינוך

 1199. שותפות אזרחית שיוויון למיעוט הערבי

 1200. שחיקת גמלאות וקצבאות

 1201. שחרור נכסים מוקנים

 1202. שחרור עובד מעבודה בשבת

 1203. שטח מירבי בדיור ציבורי

 1204. שידול קטין לחזור בשאלה

 1205. שידורי בזק פנים ארציים נייחים

 1206. שידורי רדיו מהכנסת

 1207. שיחה חינם למשרדי הממשלה

 1208. שיחות חינם רשויות מקומיות

 1209. שימוש במקרקעין חקלאיים

 1210. שימוש חקלאי במים

 1211. שיעורי עזר לתלמידים עולים חדשים

 1212. שיפוט בענייני תמלוגים

 1213. שיקולים במתן תעודת הכשר

 1214. שיקום איכות הסביבה בישראל

 1215. שירות חברתי וקהילתי בהתנדבות

 1216. שירות לאומי לגברים

 1217. שירותים חיוניים בזמן שביתה

 1218. שכר חיילים בשירות סדיר בצה''ל

 1219. שכר מבקר העירייה

 1220. שכר מינימום לסטודנטים

 1221. שכר מירבי בעמותות

 1222. שלילת אבהות מגברים מכים

 1223. שלילת זכות השיבה

 1224. שמירה על מקום העבודה לנפגעי אלימות במשפחה

 1225. שמירת הקדושה של הכותל המערבי

 1226. שמירת כבוד עובד זר

 1227. שר או חבר הכנסת חשוד

 1228. שריון חוק יסוד השפיטה

 1229. תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים

 1230. תגמול על שירות מילואים של יום אחד

 1231. תגמולים לאסירי ציון

 1232. תוספות לחוק זכויות החולה

 1233. תוספת מחיר עסקה מס יבוא

 1234. תוקף חוק הספקת החשמל

 1235. תחולת דיני הגבלים עסקיים על ענף הביטוח

 1236. תחרות בענף התקשורת הפנים ארצית הנייחת

 1237. תיקון חוק אימוץ ילדים

 1238. תיקון חוק האפוטרופוס הכללי

 1239. תיקון חוק ההסדרים במשק המדינה

 1240. תיקון חוק יסוד הממשלה

 1241. תיקון פקודת האגודות השיתופיות החלפת השר הממונה

 1242. תיקון פקודת העיריות

 1243. תכנון משק החלב

 1244. תכניות מתאר לריכוזים בדואים

 1245. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 1246. תמונה עדכנית בתעודת זהות

 1247. תמיכה בעמותות מכספי המדינה

 1248. תמרור חניית נכים

 1249. תנאי שירות מתנדב בשירות לאומי

 1250. תנאים הוגנים לעובדים זרים

 1251. תנאים להבטחת השקעות של רוכשי דירות

 1252. תעודת הוראה בחינוך גופני

 1253. תעמולת בחירות בשטח קיבוץ

 1254. תעריפי מים לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים

 1255. תקופות הכשרה בבתי מדרש

 1256. תרומות למוסדות ללא כוונת רווח

 1257. תשדירי שירות בנושא כרטיס אדי

 1258. תשלום ארנונה ע''י הבעלים
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון