מעצר עד תום ההליכים בגין שוד בנסיבות מחמירות

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא מעצר עד תום ההליכים בגין שוד בנסיבות מחמירות:

נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו, ביחד עם אחר (להלן - הקטין) עבירה של שוד בנסיבות מחמירות.
הבקשה היא לעצור את המשיב עד לתום ההליכים נגדו. בהקשר זה התבקש תסקיר (להלן - תסקיר מעצר).
בינתיים שוחרר הקטין ממעצר בתנאים שנקבעו בב"ש 559/99.

באשר למשיב - אין מחלוקת על קיומן של ראיות לכאורה, שכן בינתיים הודה הנאשם בעובדות כתב האישום והורשע. הטיעון לעונש קבוע בפני כב' השופטת מ' מזרחי ליום 29.11.99, לאחר שיוגש תסקיר מלא של קצין מבחן.

בתסקיר המעצר יש המלצה לחלופת מעצר בעיקר לאור גילו הצעיר ונטייתו של המשיב להיגרר אחר אחרים, וכי שהייה בבית המעצר עלולה להעמיק את מעורבותו בחברה עבריינית. אמו הביעה נכונות לפקח על קיום התנאים שייקבעו ולדווח בהתאם. מאחר שהאם עובדת במשך היום הביעה אחותו אירית נכונות לפקח עליו בזמן היעדרות האם. האחות בת 26 אם לילד בן שנה, היתה בעבר בחקירת שירות המבחן עקב מעורבות בעבירת אלימות. כמו כן סבלה מבעיה של התמכרות לסמים. אולם מזה כשנה וחצי היא נקיה מסמים ומטופלת אצל עובדת סוציאלית. היא הביעה תחושת מחוייבות לסייע לאחיה.
עוד הוסיף שירות המבחן "אנו ערים לכך כי יש בחלופה זו מגבלה של היכולת לפיקוח של האם בשל עבודתה, יחד עם זאת אפשר כי אימת הדין וערבויות מצד האם והאחות ומחוייבותו כלפיהן יהוו גורם מציב גבולות לשמירה על התנאים שיקבעו".
לא בכדי התייצבו האם והאחות בבית המשפט ביחד עם דוד של המשיב על מנת להשלים את החסר. הדוד מסר מכתב שבו התחייב להעסיק את המשיב ולפקח עליו, אך הצעתו נפסלה על הסף, משהתברר כי הוא מתכון להעסיק את המשיב כנהג, ועל פני הדברים ברור שלא יוכל לפקח עליו בצמוד.
לגופו של עניין:ו
מאחר שדנתי בעניינו של הקטין וקבעתי את תנאי השחרור שלו, הבעתי דעתי, כי אם לאור חומר הראיות אחליט להורות על חלופה למעצר, יהיה צורך לנהוג עם המשיב במידה שווה לזו שנהגתי עם הקטין, לגביו קבעתי תנאי שחרור כדלהלן:נ
(א) מעצר בית מלא בבית הוריו בפיקוח מלא של אחד מהוריו, שיהיה אתו בכל עת ויודיע למשטרה מיידית אם המשיב יצא מהבית.
(ב) הפקדה בסך 15,000 ש"ח בקופת בית המשפט.
(ג) ערבות ההורים בסך 25,000 ש"ח.
(ד) עיכוב יציאה מן הארץ והפקדת דרכון, אם יש כזה.
(ה) התייצבות במשטרה ובבית המשפט בכל עת שיידרש, בליווי אחד ההורים.

ב"כ המבקשת טוען כי המשיב היה הדומיננטי ביוזמה ובביצוע השוד, בנוסף לכך שברשותו היה רכב שבו נמלטו השניים ובו נמצאו גם סכינים המצביעים על מסוכנותו לציבור, וכי אין מקום להורות על חלופה למעצרו, וכי הערבויות המוצעות אינן מספקות.

בדין טוען סניגורו כי לא נכון לייחס למשיב מסוכנות בשל עצם הימצאותם של הסכינים ברכבו, משנתן הסבר, והוא אינו מואשם על החזקתם. באשר למידת מעורבותו, הפנה לחומר החקירה, תוך התייחסות לרמה החובבנית שבה בוצעה העבירה.

לאחר עיון בחומר החקירה, איני סבורה שניתן לקבוע, ללא חקירת שני הנאשמים והתרשמות מהם, מי מהשניים היה הדומיננטי. אכן מעשה השוד עצמו אינו מעיד על תחכום, אך אין בכך כדי לגרוע מחומרתו, אלא לשמש שיקול בשאלת החלופה.

נוטה אני להורות על מעצר בית בתנאים שנקבעו לקטין, אך ספק בעיני אם ניתן לקיים את התנאים (א), (ב), (ג) לעיל.

פתוחה הדרך בפני הסניגור להגיש בקשה לעיון חוזר אם יציע פתרון הולם אחר.
בשלב זה יישאר המשיב במעצר.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סיוע לשוד

 2. שוד קשישים

 3. שוד בחבורה

 4. שוד עובדת זרה

 5. שוד נהג מונית

 6. שוד אלים בדירה

 7. שדידת נהג מונית

 8. שוד באיומי סכין

 9. ניסיון שוד קשישה

 10. הרשעה בעבירת שוד

 11. העונש על שוד קשישה

 12. שותפות לביצוע שוד

 13. שוד - עבודות שירות

 14. מעצר על ניסיון שוד

 15. עונש על שוד וחטיפה

 16. שוד בנסיבות מחמירות

 17. שוד לאחר משיכה מכספומט

 18. ביטוח גניבה פריצה ושוד

 19. שוד כרטיס אשראי - מעצר

 20. עונש על שוד בנסיבות מחמירות

 21. מה ההבדל בין שוד לבין גניבה

 22. ניסיון שוד - מעצר עד תום ההליכים

 23. עונש על שוד אדם שמוציא כסף מכספומט

 24. מעצר עד תום ההליכים בגין שוד בנסיבות מחמירות

 25. מעצר עד תום ההליכים בעבירת שוד בנסיבות מחמירות

 26. תקנות רישוי עסקים (אבטחה מפני שוד והתפרצות בבנקים), התשנ''ו-1996

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון