הגדרת מלווה

סעיף 1 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, קובע שכל נותן הלוואה הינו בגדר "מלווה" לפי החוק, ככל שאינו תאגיד בנקאי. עם זאת, על פי סעיף 15 לחוק, החובות החלות על מלווה לפי סעיפים 2,3 ו-7 לחוק, לא יחולו על מלווה שנותן הלוואה שלא בדרך עיסוק. יוצא אם כן, כי הכלל הינו כי מי שנותן הלוואה - יראו אותו כמי שנתן את ההלוואה בדרך עיסוק, אלא אם יוכיח שלא כן הדבר ( ע"א (ת"א) 4003/07 בס ארנון נ' אברהם אריה (פסקה 26) (ניתן 21.01.09).

יש לקבוע תחילה, האם התובע נתן הלוואות בדרך עיסוק, ככל שהתשובה חיובית - חל סעיף 2 לחוק ולפיו "חוזה הלוואה בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב". בעניינינו, אין מחלוקת בין הצדדים כי אין הסכם בכתב, הרי שהתובע הפר את הוראות סעיף 2 על כל המשתמע מכך.

סעיף 1 בחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות: "מלווה" – מי שנותן הלוואה, למעט תאגיד בנקאי...".

בת.א. (פ"ת) 5179/04 איפלה שלמה נגד כהן מרדכי, נקבע, כי מי שנותן הלוואה, ו/או עוסק בניכיון שיקים, הינו מלווה לפי החוק.נקבע:
" אמנם סעיף 15 (א) לחוק אומר כי הוראות סעיף 2, 3 ו-7 לא יחולו על מלווה שנותן הלוואה שלא דרך עיסוק, אולם השתכנעתי כי התובע עסק במתן הלוואות דרך עיסוק, על אף שהכחיש זאת. התובע אמר בעדותו שהוא עוסק בנכיון שיקים ולא במתן הלוואות, וניסה להבחין בין נכיון שיקים לבין הלוואה.
אינני מקבל את החלוקה בין נכיון שיקים לבין מתן הלוואה, לענייננו. גם נכיון שיקים הינו מתן הלוואה. המלווה מלווה כסף ללווה והוא מקבל ממנו שיקים לבטחון פרעון ההלוואה, כשהוא מפחית מראש את הריבית שהוא גובה מסכום ההלוואה שהוא נותן ללווה. פעמים רבות מחייב המלווה את הלווה גם בריבית פיגורים אם ההלוואה אינה מוחזרת במועד.
ראו בעניין זה בש"א 22130/04 בתיק פש"ר 1842/04 (מחוזי ת"א) יורו דיסקונט בע"מ נ' אילן שמעוני, עו"ד, כונס נכסי ג.א. צומן בע"מ ואח', מאת כב' השופטת ד. קרת-מאיר, סעיף 5 בהחלטה.כן ראו ת.א. (ת"א) 89443/97 א. רנתיסי בע"מ נ' אמוץ גולן, מאת כב' השופטת דותן.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת חלקה

 2. הגדרת אדם

 3. הגדרת מלווה

 4. הגדרת שותפות

 5. הגדרת מוניטין

 6. הגדרת פיטורים

 7. הגדרת "תמרור"

 8. הגדרת "טרוריסט"

 9. הגדרת לשון הרע

 10. הגדרת לקוח בנק

 11. הגדרת "מרפסת גג"

 12. הגדרת מלון דירות

 13. הגדרת הרמת מסך

 14. הגדרת נכס נפקד

 15. הגדרת שומר שכר

 16. הגדרת מוסד כספי

 17. הגדרת הורה יחיד

 18. הגדרת נזק מלחמה

 19. הגדרת סכום קצוב

 20. הגדרת כלב משוטט

 21. הגדרת שטר חליפין

 22. הגדרת אזור פיתוח

 23. הגדרת עובד עצמאי

 24. קרבה ראשונה הגדרה

 25. הגדרת דירת מגורים

 26. הגדרת דרך עירונית

 27. הגדרת "תפקיד הנהלה"

 28. הגדרת "פעולה מלחמתית"

 29. הגדרת עולה זכאי למענק

 30. הגדרת "עובד עם מוגבלות"

 31. רשות היחיד הגדרה משפטית

 32. הגדרת ''מכירה'' מס שבח

 33. הגדרת ארגוני טרור בחוק

 34. הגדרת דירת מגורים מזכה

 35. הגדרת רכב בבעלות המעביד

 36. הגדרת ''תואר אקדמי'' בחוק

 37. הגדרת "אלמנה" קצבת שארים

 38. הגדרת הדירות כ"דירות מדרון"

 39. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 40. הגדרת בן זוג בפקודת הנזיקין

 41. הגדרת קרוב חוק מיסוי מקרקעין

 42. הגדרת ''מקבל שירות'' לתושב חוץ

 43. הגדרת "עגונה" בחוק ביטוח לאומי

 44. הגדרת ילד בחוק הפיקוח על מעונות

 45. הגדרת ילד בחוק משפחות חד הוריות

 46. הגדרת "היזק גופני" בפוליסת ביטוח

 47. הגדרת הרשות הפלשתינאית כארגון טרור

 48. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 49. הגדרת התאריך הקובע בחוק ביטוח לאומי

 50. הגדרת ''עבודה מתאימה'' - הבטחת הכנסה

 51. הגדרת שטר חוב בסעיף 84 לפקודת השטרות

 52. הגדרת ''ממצא פוזיטיבי'' בהשתק פלוגתא

 53. הגדרת בן זוג בחוק למניעת אלימות במשפחה

 54. הגדרת "בעל קרקע או מי שיש לו ענין בקרקע"

 55. הגדרת ''עניין ציבורי'' בתביעות לשון הרע

 56. הגדרת "זיהום" בחוק למניעת מפגעים סביבתיים

 57. הגדרת ''תפקיד הנהלה'' בחוק שעות עבודה ומנוחה

 58. הגדרת ''עיסוק סביר'' בפוליסת ביטוח אובדן כושר

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון