הגדלת מקדמות ביטוח לאומי - דחיית בקשה

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא הגדלת מקדמות ביטוח לאומי - דחיית בקשה:

.1בפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי, אשר דחה את עתירת המערער להגדיל את גובה המקדמות לשנת המס 1989, שבהן חוייב על-ידי המשיב.
.2בדחותו את תביעת המערער כאמור, הסתמך בית-הדין האזורי על תקנה 5לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשמ"ד 1984(להלן - התקנות), על-פיה יכול מבוטח לבקש חישוב מחדש של מקדמותיו רק פעם אחת בשנת מס, ולפי שפנה המערער למשיב ביום 30.4.1989, וביקש הגדלת המקדמות, והמשיב נענה לבקשתו - אין התקנה הנ"ל מאפשר הגדלת המקדמות פעם שניה לאותה השנה.
.3להלן לשון תקנה 5שבעטיה נדחתה תביעת המערער:ב
"נתקיימו התנאים האמורים בתקנה 4(א) (1) עד (3), יחושבו המקדמות הרבעוניות מחדש רק פעם אחת באותה שנה שוטפת, ובתנאי שהמבוטח הגיש את בקשתו לחישוב מחדש והוכיח את קיום הנסיבות המאפשרות שינוי המקדמה הרבעונית לפני תום אותה שנה שוטפת".
.4המערער, סוכן מורשה לביטוח חיים, אינו חולק על העובדה כי זו לו הפעם השניה שהוא עותר להגדלת מקדמותיו לאותה שנה, אולם הוא מפרט את הנסיבות המיוחדות המצדיקות לדעתו את הגדלת המקדמות בשנית, היינו, חוב שהוחזר לו בסכום גבוה כתוצאה מתביעה שתבע את חברת הביטוח שעימה עבד, ואשר בגינו גדלו הכנסותיו באורח משמעותי. אי לכך, הותרת המקדמות בשיעורן הנמוך תסב לו עוול. על-גן עותר המערער
לבית-דין זה לעשות למניעת העוול חרף האמור בתקנה 5לתקנות, ולחייב את המשיב להגדיל את מקדמותיו.
.5נציין כי הוראת תקנה 5הנ"ל, המגבילה את חישוב המקדמה לפעם אחת בשנה, הינה חד-משמעית וטעמה עימה:ו ליתן מידות יציבות לגובה המקדמות שמשלם המבוטח, באשר המקדמות, הן המשמשות בסיס לחישוב גמלאות שונות על-פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, וראוי להימנע מתנודות תכופות בשיעוריהן.
לא נוכל איפוא לסטות מהוראת התקנה, והננו דוחים את הערעור. אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דחיית בקשה ללא דיון

 2. דחיית בקשה לזימון עד

 3. דחיית בקשה להקטנת חוב

 4. דחיית בקשה לפטור מאגרה

 5. דחיית בקשה למתן פסק דין

 6. דחיית בקשה לביטול עיקול

 7. דחיית בקשה לתיקון שומות

 8. דחיית בקשה לביצוע בהוצל''פ

 9. דחיית בקשה להישפט על דוחות

 10. דחיית בקשה לקבל רישיון מבטח

 11. דחיית בקשה לביטול כתב אישום

 12. דחיית בקשה למתן פסק דין חלקי

 13. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצל''פ

 14. ערעור על דחיית בקשה לעיקול

 15. ערעור על דחיית בקשה מקדמית

 16. הגדלת מקדמות ביטוח לאומי - דחיית בקשה

 17. ערעור על דחיית בקשה לביטול צו עיקול זמני

 18. דחיית בקשה להחזר מע''מ ע''י ראש ההוצל''פ

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון