הדחה על ידי סוכן משטרתי

הדחה על ידי סוכן משטרתי
1. המערער נמצא אשם בבית-המשפט המחוזי בירושלים (השופט צבי כהן) בעבירות קשירת קשר לפשע, נסיון לשוד והחזקת סמים מסוכנים, ונידון לארבע שנות מאסר, מתוכן שלוש שנים לריצוי בפועל ושנה אחת על-תנאי. כן הופעלו נגדו באורח חופף ביניהם לבין עצמם שני עונשי מאסר על-תנאי, האחד בן 18 חודשים והשני בן שישה חודשים, כך שבמצטבר נגזר על המערער לרצות ארבע וחצי שנות מאסר בפועל.

הערעור מופנה כלפי ההרשעה וחומרת העונש גם יחד.

2. על-פי ממצאיו של בית-המשפט המחוזי, שהתבססו על עדותו של נסים חג'אג', שותפו לעבירה של המערער, השתתפו השניים בנסיון לשוד מזוין של מעדניית "פלקון" בדרך בית-לחם בירושלים. סוכן משטרתי היה מעורב בעניין, והמשטרה המתינה למערער ולשותפו ולכדה אותם כאשר חג'אג' הלך לעבר המעדניה כשהוא חבוש בכובע-גרב ונושא אקדח, בעוד שהמערער המתין לו במכונית שבה הגיעו השניים. במכונית נתפסה שקית ובה מחסנית טעונה, וכן נתפסו על גופו של המערער 0.88 גרם הירואין.

3. המערער אינו חולק על ממצאים אלה. טענתו המרכזית היא, כי הוא הודח לשוד על-ידי סוכן משטרתי, ששתל בליבו את הרעיון, נתן בידיו את כלי-הנשק ואף האיץ בו לבצע את השוד. בנסיבות קיצוניות אלה, טען המערער, ראוי לסטות מן ההלכה הקובעת כי הדחה על-ידי סוכן משטרתי אינה מהווה הגנה מפני אחריות פלילית, אלא עילה להקלה בעונש בלבד, ולזכותו מכל אשמה.

לחלופין טען המערער, כי יש להקל בעונשו באופן משמעותי.

4. לטענת המערער בדבר הדחה על-ידי סוכן משטרתי יש בסיס איתן במימצאים שקבע בית-המשפט המחוזי. וכך נכתב, בין השאר, בהכרעת-הדין:ב

הראיה העיקרית היא אפוא עדותו של חג'אג', לאחר שנשפט ודינו נגזר. הוא סיפר בה כי היה בחברתו של הנאשם כל אותו יום וכי במהלכו הביע הנאשם בקול את רצונו להיכנס למקום כלשהו ו"לעשות שוד". מי שהיה אף הוא בחברתם אותה שעה, אחד [סוכן משטרתי], הציע כיעד את המעדניה הנ"ל, הוביל אותם לסיור במקום, הסביר את נוהל העבודה במעדניה לאחר הסגירה, וכן הצביע על מקום מטמון שבו תימצא שקית ובתוכה נשק, לשימושם. בשעות אחה"צ ולאחר שנפרדו מ[הסוכן המשטרתי] - כך המשיך והעיד - התקשר [הסוכן המשטרתי] למכשיר אלחוטי שבידי הנאשם והאיץ בו להזדרז, מפאת השעה המאוחרת.

בעניין זה הוסיף השופט כהן בגזר-הדין:ו

... עצם החלטתו של הנאשם לפעול, ... לוקה במעורבות חריגה של המשטרה:נ רצון שהנאשם הביע בקול באזני [הסוכן המשטרתי], להיכנס לאיזה מקום ו"לעשות שוד", מאחר שאפשר היה שיישאר בגדר אמירה - הוא בסיס צר להרכיב עליו את כל אשר בא בעקבותיו.

5. הסוכן לא הופעל איפוא כדי להשיג ראיות, אלא בפנינו מקרה קיצוני שבו הסוכן המשטרתי היה יוזם השוד המזויין של מעדניית "פלקון". הוא שידל את המערער לשדוד מעדניה זו, סיפק לו את המידע הדרוש וכן את הנשק ואף האיץ בו לבצע את השוד. הגם שהמערער, כפי שעברו הפלילי מעיד עליו, אינו אזרח שומר-חוק, ובאותו יום אף הביע את הרצון לבצע את השוד, הרי שכדברי בית-המשפט המחוזי אילמלא התערבות הסוכן המשטרתי, קיימת אפשרות ממשית כי דבריו אלה היו נשארים בגדר אמירה.

הנה-כי-כן, בפנינו הדחה על-ידי סוכן משטרתי במלוא מובן המילה, שעליה אמר השופט זילברג כי היא:ב "ממש שידול דבר עבירה, שידול אשר בלעדיו לא הייתה העבירה נעשית כלל, ועלינו להביע מורת רוחנו מהתנהגות שכזאת" (ע"פ 129/61 שלום נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד טו 2444, בע' 2446).

אוסיף גם, כי בנוסף לפגם המוסרי שבשידול לדבר עבירה, הרי שמתן הנשק בידי עבריינים אף סיכן את הציבור. מדברי הסניגור אומנם עולה, כי נעשה טיפול באקדח לפני שזה הועבר לסוכן, כדי להקטין את הסכנה שבו, אך נותר בו הנוקר שאיפשר ירי. שיטה זו של לכידת עבריינים פסולה מבחינה מוסרית ואף מסוכנת כשלעצמה.

6. על-פי הפסיקה, שידול על-ידי סוכן משטרתי אינו שולל את אחריותו הפלילית של אדם, גם אם המשודל היה אדם תמים שומר חוק, שהסוכן היה זה שעורר בו את הרצון לעבור את העבירה. לא-כל-שכן בענייננו, שבו המערער הביע את רצונו לבצע שוד. בנסיבות אלה, אין כל יסוד לסטות מן ההלכה שהתגבשה בפסיקה עקיבה וממושכת, ויש לדחות את הערעור על ההרשעה.

עם זאת, מעורבותו של סוכן משטרתי מחייבת הקלה משמעותית בעונש. הקלה זו "מחוייבת היא מטעמים שבצדק, וככל שמפתה יותר, ככל שעזה יותר הלבשת היצר הפלילי על העבריין בידי הסוכן המדיח, כן יש להקל יותר במידת העונש המושתתת על העבריין המודח" (השופט אלון בע"פ 360/80 מדינת ישראל נ' אפנג'ר, פ"ד לה(1) 228, בע' 235).

כאמור, בענייננו הייתה הדחה חמורה. בית-המשפט המחוזי אומנם הביא בכלל שיקוליו בגזר-הדין את מעורבות המשטרה, אך לא נתן לה משקל מספיק. לדעתנו, ראוי כי בשל מעשה ההדחה על-ידי הסוכן המשטרתי יופחת עונש המאסר בפועל שהוטל על המערער בשנה אחת.

על-יסוד האמור לעיל, אנו דוחים את הערעור כנגד ההרשעה, מקבלים את הערעור על חומרת העונש ומעמידים את עונש המאסר בפועל שהוטל על המערער על שתי שנות מאסר, כך שעל המערער יהיה לרצות בסך הכל שלוש וחצי שנות מאסר. יתר חלקי גזר-הדין, לרבות הפעלת המאסרים על-תנאי, יעמדו בעינם.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בריחה מהמשטרה

 2. דו"ח פעילות מח"ש

 3. חיפוש משטרתי בבית

 4. בריחה ממשמורת חוקית

 5. חריגה מתפקיד במשטרה

 6. בריחה מבדיקה משטרתית

 7. ניסיון להימלט מהמשטרה

 8. הדחה על ידי סוכן משטרתי

 9. תביעה נגד משטרת התנועה

 10. הבטחות לפני גיוס למשטרה

 11. מסירת פרטים כוזבים למשטרה

 12. אי עצירה בצד בהוראת המשטרה

 13. סיכון חיי אדם על ידי המשטרה

 14. החזרת חפץ שנתפס ע''י המשטרה

 15. ירי כדורי גומי לפיזור הפגנה

 16. טרשת עורקים עקב שירות במשטרה

 17. כיב תריסריון עקב שירות במשטרה

 18. החזרת רכוש שנתפס בחיפוש משטרתי

 19. מסירת פרטים אישיים שקריים למשטרה

 20. הכרה בכאבי ראש כתוצאה משירות במשטרה

 21. החזרת כסף מזומן שנתפס בחיפוש משטרתי

 22. בקשה להחזרת כסף מזומן שנלקח ע''י המשטרה

 23. התייעצות עם עורך דין בחקירה באזהרה במשטרה

 24. מקור הסמכות לחלט ולעקל כספים ורכוש על ידי המשטרה

 25. התקבלה תביעה למחדל של המשטרה להודיע להורי קטין על מעצרו

 26. תקנות זכויות נפגעי עבירה (אחראים במשטרת ישראל), התשס''ט-2009

 27. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התש"ס‏-2000

 28. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ג-1993

 29. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ב-1992

 30. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), תשל"ו-1976

 31. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ו‏-2006

 32. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"א‏-2001

 33. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב‏-2002

 34. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב‏-2001

 35. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ג‏-2003

 36. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ד‏-2004

 37. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), התשס"ה‏-2005

 38. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), התשס"ז‏-2006

 39. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס''ט-2009

 40. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה) (הוראת שעה), התשס"ד‏-2003

 41. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשנ''ח-1998

 42. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (הרשעות ועונשים לפי פקודת המשטרה שאינם פרטי רישום), התשמ''ד-1983

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון