תביעה נגד מקדם אתרי אינטרנט (SEO)

תביעה נגד מקדם אתרי אינטרנט (SEO)זוהי תביעה כספית בסך 15,000 ₪ בגין נזקים שלטענת התובע גרם לו הנתבע בכך שלא קיים הסכם שנכרת בין השניים, שלפיו יספק הנתבע לתובע שירותי קידום של אתר האינטרנט שלו.
ביום 14.7.13 נעתרתי לבקשת הנתבע וביטלתי פסק דין שניתן נגד הנתבע בהעדר הגנה ובהעדר התייצבות. בעקבות ההחלטה הגיש הנתבע כתב הגנה נושא כותרת "כתב הגנה מטעם הנתבע ובהמשכו תביעה שכנגד". אבהיר כי למרות הכותרת אין בפניי תביעה שכנגד, שכן הדרך להגשת תביעה שכנגד קבועה בתקנה 5 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, ולא הוגשה תביעה שכנגד כנדרש בתקנה זו.
בכתב התביעה, שאת אמיתות הנטען בו אישר התובע בעדותו, נטען כי בתחילת חודש אפריל 2009 פנה הנתבע לתובע והציע לו את שירותיו כמומחה קידום באתרי אינטרנט (SEO), במסגרת עסק ביום 23.4.09 שלח הנתבע לתובע הצעת מחיר.

התובע קיבל את הצעת הנתבע והצדדים התקשרו בהסכם שלפיו יקדם הנתבע את אתר האינטרנט של התובע, "AMIGOS" (להלן: "האתר"), כך שיופיע בתוצאות החיפוש הראשונות במנועי החיפוש הגדולים.
ביום 13.5.09 העביר התובע לנתבע 1,000 ₪ עבור העבודה, למרות שבטופס הצעת המחיר נרשם שהתשלום תלוי בתוצאות העבודה.
על פי הוראות הנתבע, ביצע התובע שינויים באתר, ולצורך כך שילם התובע למתכנת, שעבד 20 שעות, סך של 230 ₪ עבור כל שעת עבודה.
במהלך חודש יוני 2009 הבחין התובע בירידה דרמטית בהיקף ההזמנות באינטרנט, שהוא מקור ההזמנות העיקרי שלו. לתובע התברר כי מילות מפתחות שונות שהיו מקשרות לאתר במנוע החיפוש נעלמו ואף ירדו משמעותית, במקום לטפס לעמוד הראשון (כמו המילים "הפקת אירועים" ו"יום כיף"). מאז משקיע התובע סכומים גדולים בשיווק באינטרנט על מנת לתקן את הנזקים שנגרמו לו באובדן הכנסות. עבור שיווק ופרסום בגוגל משלם התובע סך של 400-650 ₪ לחודש.
התובע טוען שהנתבע פעל בניגוד להתחייבויותיו, ובמקום לקדם את האתר גרע מכוחו וגרם לתובע נזקים חמורים. התובע מציין כי בלתי אפשרי להעריך את הנזקים שנגרמו לו בשל אובדן לקוחות פוטנציאליים שהוסטו מהאתר.
התובע שלח לנתבע מכתבי התראה אשר לא נענו על ידיו בצורה עניינית.בעדותו ציין התובע, כי בנוסף לנזקים הנטענים בתביעה נגרם לו נזק נוסף עקב מעשי הנתבע: האתר נפרץ במספר הזדמנויות.
בכתב ההגנה, שאת אמיתות האמור בו אישר הנתבע בעדותו, מסר הנתבע שעסק בקידום אתרי אינטרנט. התובע היה בעל עסק להפקת אירועים.

בחודש אפריל 2009 פנה הנתבע אל התובע והציע לו שירות של קידום אתר האינטרנט שלו, שמשמעו קידום האתר בעת החיפוש במנועי החיפוש השונים. בין היתר, הציע הנתבע לתובע כי האתר שלו יקודם על ידי שינוי הגדרות כותרות, שינוי טקסטים, הוספת קישורים מאתרים אחרים וכו'. הוא שלח לתובע הצעת מחיר, שחלקה בלבד צורף לכתב התביעה. אין ברשותו את הצעת המחיר, אך מתכתובת המייל ניתן להבין כי סוכם שהתובע ישלם לנתבע סכום של 1,000 ₪ מידי חודש לתקופה של 6 חודשים. התובע מסר לו סכום של 1,000 ₪ בלבד. הנתבע החל לספק את השירות, אלא שתוך כדי ביצוע נתקל בקושי ליישם את פעולותיו, וזאת עקב בנייה לקויה וחסרה של מערכת הניהול של האתר, שנבנתה על ידי אחר.
לטענת הנתבע, התובע לא אמור היה להשקיע כספים בשינויים כלשהם, אלא רק לאפשר לו, באמצעות מסירת הסיסמה למערכת הניהול של האתר, להיכנס למערכת ולשנות את מה שדרוש תיקון. לאחר שהתובע העביר את הסיסמה לנתבע, התברר לנתבע כי המערכת חסרה כלים שקיימים בכל מערכת ניהול של אתרים, וכי יש צורך לשפר אובייקטים מסוימים באתר, דבר שהיה מנוע מלעשות בשל מערכת הניהול הקיימת. הנתבע ביקש מהתובע לתקן את הטעון תיקון, אך התובע לא תיקנו ולכן לא יכול היה הנתבע להעניק לו שירות.
הנתבע הוסיף כי התובע לא הוכיח את נזקיו הנטענים.בעדותו ציין הנתבע שבתחום קידום אתרי האינטרנט אין ערובה להצלחה, מה גם שבמקרה זה הפסיק התובע את עבודתו תוך חודש. לדבריו, פעל במקרה זה באופן המקובל והנכון בתחום קידום אתרי האינטרנט.
נטל ההוכחה להוכיח את כל רכיבי התביעה מוטל על התובע. במסגרת זו על התובע להוכיח את כל רכיבי תביעתו – הן רכיב האחריות, דהיינו את טענתו כי הנתבע פעל באופן לא מקובל ולא סביר כמקדם אתרים, והן את רכיבי הנזק הנטענים על ידיו.

לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בחומר שהוגש, מצאתי כי התובע לא עמד בנטל זה.התובע טען כי פעולות שביצע הנתבע גרמו לכך שהאתר יופיע במקומות נמוכים מאלה שבהם דורג במנועי החיפוש מלכתחילה, ואף גרמו לכך שהאתר נפרץ. דא עקא כי לא הובאה חוות דעת מומחה, או כל ראיה אחרת, המצביעה על השינויים שעשה הנתבע באתר, ועל קשר בין שינויים אלה לבין הנזקים הנטענים.

יתירה מכך: מתכתובות הדואר האלקטרוני וממכתב ההתראה שצרף התובע לכתב התביעה, עולה כי טענותיו של התובע כלפי הנתבע היו כי לא ביצע עבודה כפי שהתחייב, טענה שאינה מתיישבת עם הטענה שהנתבע ביצע שינויים באתר שגרמו לו נזקים.התובע אף לא הוכיח את מלוא נזקיו הנטענים. התובע לא הוכיח את הפגיעה הנטענת בהכנסותיו, שהינה הרכיב המרכזי בסכום התביעה.

זאת ועוד: אין חולק כי הקשר בין הצדדים הסתיים לאחר פרק זמן קצר בלבד. אם אמנם לקידום באינטרנט משמעות כה מכרעת להכנסותיו של התובע, הרי שהתובע היה מחויב, מכוח חובתו להקטין את הנזק, לשכור שירותיו של איש מקצוע אחר אשר יתקן את הטעון תיקון במהירה, וימנע את הפגיעה הנמשכת בהכנסות.התמונה המתקבלת מהראיות שבפניי, ובפרט מהודעות הדואר האלקטרוני שהוחלפו בין הצדדים, שצורפו לכתב התביעה, הינה שהתובע נדרש על ידי הנתבע לבצע שינויים שונים באתר. הוא ביצע את השינויים, אך הנתבע לא ביצע כמעט דבר לצורך קידום האתר. יצוין כי אף הנתבע עצמו לא פרט בכתב ההגנה או בעדותו ולו פעולה ספציפית אחת שביצע, אלא הסתפק באמירה כוללנית שפעל כמקובל בתחום קידום האתרים. על כן זכאי התובע להחזר הסכום ששילם לנתבע, 1,000 ₪, וכן להשקעותיו בעבודת מתכנת בסך 4,600 ₪.
אשר על כן הנני מורה כי הנתבע ישלם לתובע סך של 5,600 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאותיו בתביעה זו בסך 400 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חסימת אתר אינטרנט

 2. תביעה נגד מקדם אתרים

 3. העברת בעלות על דומיין

 4. הסכם בניית אתר אינטרנט

 5. הוצאת דיבה באתר אינטרנט

 6. טענת פריצה לאתר האינטרנט

 7. העתקת קטעים מאתר אינטרנט

 8. העתקת תמונה מאתר אינטרנט

 9. עונש על אתר טרור באינטרנט

 10. פרסום השמצות באתר אינטרנט

 11. הפרת הסכם פיתוח אתר אינטרנט

 12. גניבת עין דומיין אתר אינטרנט

 13. תביעה בגין בניית אתר אינטרנט

 14. תביעה נגד מעצב אתרים באינטרנט

 15. הסכם שותפות להקמת אתר אינטרנט

 16. תביעה נגד מקדם אתרי אינטרנט (SEO)

 17. העתקת תוכן באתר אינטרנט ללא רשות

 18. איפה מגישים תביעה נגד אתר אינטרנט

 19. תביעה להחזר כספי השקעה באתר אינטרנט

 20. חסימת אתרים פורנוגרפים במוסדות ציבור

 21. העתקת אתר אינטרנט - פיצוי 20,000 ש''ח

 22. חובות בגלל ניהול אתר אינטרנט בנושא אקטואליה

 23. תביעה בגין פרסום תמונה על דבר פרסומת באתר פייסבוק

 24. תביעה בגין הסכם להקמת אתר אינטרנט ומתן שירותי פרסום באינטרנט

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון