טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

לטענת המבקש התנית פתיחת תיק האיחוד בתשלום סכום ראשוני, אינה ישימה בהתחשב בנתוניו והוא אינו יכול לעמוד בתנאי ההחלטה. המבקש טוען עוד כי בהתחשב ביחס בין הכנסותיו והוצאותיו, לא יוכל לעמוד אף בתשלום החודשי אשר הושת עליו ואין לו כל מקור אשר יוכל לסייע לו כלכלית.

דיון :

לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, אני דוחה אותה אף בלא צורך בבקשת תשובת המשיבים.

עיון בהחלטת כבוד הרשמת, נשוא בקשת רשות הערעור דנן מעלה כי ההחלטה ניתנה לאחר שהרשמת עיינה במסמכים אותם הגיש לעיונה המבקש וכי החלטתה בהתחשב באותם מסמכים אשר הומצאו לעיונה, סבירה, מנומקת ואין להתערב בה.

נקבע לא אחת כי התערבותה של ערכאת הערעור בקביעת גובהו של צו החיוב בתשלומים, תהא מצומצמת ותעשה במשורה, זאת נוכח העובדה כי רשם ההוצאה לפועל הוא האחראי על בחינת יכולת הפרעון של החייב בהתאם לנסיבותיו והמופקד על עריכת חקירת היכולת בעניינו.

ראה בעניין זה בר"ע 1071/03 דרור גולן נ. בנק לאומי לישראל בע"מ (ניתנה ביום 2/2/03)
רע"א 7195/09 ציון קרטה נ. פרקליטות מחוז חיפה ואח' דינים עליון 2009(118) 1423)
וכן האמור ברע"צ 35723-04-12 לוסב נ. שטרוך (ניתן ביום 30/4/12)

עיון בהחלטת כבוד הרשמת , נשוא בקשת רשות ערעור זו מעלה כי החלטתה סבירה ומנומקת ומבוססת על המסמכים אותם המציא המבקש עצמו בפניה, ואין מקום להתערב בה.

הרשמת הנכבדה מפרטת בהחלטתה את הנתונים העולים מהמסמכים אותם צרף המבקש לבקשתו ומבהירה כי בהתחשב בהוצאותיו והכנסותיו של המבקש, תוך שנלקח בחשבון גם מצבו הרפואי של המבקש, שומא עליו לצמצם את הוצאותיו ולעשות להגדלת הכנסותיו.
הרשמת הנכבדה מפרטת בהחלטתה כי המבקש הינו יליד 1959, נשוי בשנית, כאשר חמשת ילדיו מגרושתו הינם בגירים ואינם מתגוררים עמו בביתו. לטענת המבקש הוא שילם עבורם מזונות בעבר בסך של 3200 ₪. לא הובא כל נתון בדבר חוב מזונות והרשמת הנכבדה קובעת כי למבקש אין תיק הוצאה לפועל הפתוח כנגדו בגין חיוב במזונות.
כעת, סמוכים על שולחן המבקש שני ילדים קטינים בלבד, הוא אינו עובד ובשל היותו מכור לסמים בעברו, הוא מקבל קצבת מל"ל בסך 4000 ₪. לטענת המבקש, אשתו אינה עובדת מאחר ואין לה אזרחות. הרשמת הנכבדה ציינה בהחלטתה כי המבקש מתגורר בסמיכות לבית אמו וחולק עמה את את הוצאות הבית. עוד מציינת הרשמת הנכבדה כי המבקש מפריש 400 ₪ לחסכון מדי חודש וכי הוצאותיו על משק ביתו מגיעות מדי חודש בחודשו לסך של 4750 ₪.
לא הוסבר בידי המבקש, מהו חלקה של אמו בהוצאות הבית אותן פרש בפני הרשמת הנכבדה, לא הוסבר מהן הכנסותיה של האם ומהו החלק בהוצאות בו היא נושאת (ראה סעיף 16 לתצהיר המבקש). יתרה מזו, לא הוסבר בידי המבקש כיצד זה הוא מכסה מדי חודש בחודשו את הפער בין הכנסותיו להוצאותיו הנטענות.
המבקש אינו מבהיר מדוע זה אין בני הזוג פועלים להסדר מעמדה החוקי של אשת המבקש, על מנת שתינתן לה האפשרות לעבוד ותוכל לסייע בעדו בפרנסת המשפחה.
המבקש מציין כי הוא נעזר בקרובי משפחתו לצרכי קיומו, אך אינו מפרט, לא בפני הרשמת הנכבדה ואף לא בפני מותב זה, מהם הסכומים הניתנים לו מדי חודש בחודשו.
כאמור, קבעה הרשמת הנכבדה כי הפרשתו החודשית של המבקש לחיסכון אינה נחשבת בגדר הוצאה אשר יש להתחשב בה בכלל הוצאותיו של המבקש ולהיפך.
הרשמת הנכבדה קובעת עוד כי למבקש פיגורים בתשלומים בתיקיו השונים, אשר סכום החוב בהם מגיע לסך של כ 64,000 ₪.
אני מוצאת איפוא, כי בנסיבות אלו החלטת הרשמת הנכבדה בדבר תשלום סכום ראשוני כתנאי לפתיחת תיק האיחוד, על חשבון ולו מקצת פיגוריו של המבקש הינה סבירה נוכח אי עמידת המבקש בצו החיוב אשר נקבע לו במסגרתם של תיקי ההוצאה לפועל השונים הפתוחים כנגדו, מספרם של תיקי ההוצאה לפועל הפתוחים כנגד המבקש וגובה החוב כמפורט בהחלטת הרשמת הנכבדה נשוא בקשת רשות הערעור.

לאור כל הנאמר לעיל, אני מוצאת כי החלטת הרשמת הנכבדה היא סבירה ואין מקום לטענות המבקש לפיה החלטת הרשמת הנכבדה אינה ישימה, באשר המבקש נשא בעבר בתשלום מזונות נכבד למדי אשר כיום אינו נושא בו עוד, הוא בוחר להעביר לחסכון סך של 400 ₪ בכל חודש ואינו מסביר כיצד זה הוא מכסה את הפער החודשי בין הכנסותיו המפורטות בבקשה להוצאותיו הנטענות.
סופו של דבר, לא מצאתי כי יש להתערב בהחלטת כבוד הרשמת הנכבדה סיגלית גץ אופיר נשוא הבקשה, באשר זו ניתנה כאשר היא מנומקת ומתבססת על המסמכים אשר הונחו בפני הרשמת בידי המבקש עצמו.

בקשת רשות הערעור נדחית.

משלא נתבקשה תשובת המשיבים – איני עושה צו להוצאות.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון