האם לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות להורות על הרמת מסך ?

האם לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות להורות על הרמת מסך ?

המערערים מיקדו טענותיהם לעניין סמכותה של הרשמת הנכבדה לביצוע הרמת מסך. נכון הדבר כי יש מקום לנקוט משנה זהירות בעת הרמת מסך במסגרת הפעלת סמכויותיו של רשם ההוצאה לפועל, ברם בשים לב לעובדה כי ההחלטה נשוא הערעור אשר בפני ניתנה עת הפעילה רשמת ההוצאה לפועל את סמכויותיה השיפוטיות הקנויות לה על פי הוראותיו של סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל ואף זאת עשתה לאחר שבחנה במשנה זהירות את אופן התנהלותו של המערער 1 וקבעה כי מדובר בחברות של המערער 1 שאך שמן השתנה במרוצת הזמנים ברם תוכנן, עובדיהן ואופי פעילותן נותר זהה במהלך השנים, לא מצאתי כל עילה להתערב אף בקביעותיה המשפטיות.
המדובר בחברות שהרכבן משפחתי והמערער 1 הינו הרוח החיה בהן בין אם כבעלים ובין אם כמנהל או בעל מניות. המערערים לא הכחישו כי הם מבקשים לסייע לחייב, שהינו בנו של המערער 1, אך אין בכוונתם לשאת בפרעון חובותיו. המערער 1 הודה בחקירתו בפני רשמת ההוצאה לפועל, כי בהיותו אורגן של המערערת 2 קיבל את צו העיקול על זכויות/כספי החייב שהוחזקו בידי המערערת 2 ובכל זאת בחר להשיב תשובה שאינה אמת לצו העיקול. העובדה כי המערער 1 בחר להחליף שמן של החברות אשר במסגרתן פעל העסק המשפחתי ובכך לסכל את מטרת צו העיקול , כמו גם לפעול תחת כנפיה המגוננות של החברה, בוודאי אינה תואמת את מטרת חוק החברות ואני שותפה למסקנתה של הרשמת הנכבדה כי יש בכך משום פעולה בחוסר תום לב. משכך, אין מקום להתערבות בתוצאה אליה הגיעה רשמת ההוצאה לפועל הנכבדה בדבר חיובם של המערערים בחוב הפסוק במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

סוף דבר,

הערעור נדחה.

המערערים יישאו בהוצאות המשיבים בסך של 1500 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי הרמת מסך ?

 2. הגדרת הרמת מסך

 3. תנאים להרמת מסך

 4. עילות להרמת מסך

 5. מה זה הרמת מסך ?

 6. הרמת מסך ההתאגדות

 7. חיוב אישי הרמת מסך

 8. הרמת מסך חברה קטנה

 9. הרמת מסך - מימון דק

 10. הרמת מסך ואחריות אישית

 11. פסיקה בנושא הרמת מסך

 12. הרמת מסך כנגד המעביד

 13. הרמת מסך ביחסי עבודה

 14. הרמת מסך בדיני עבודה

 15. צמצום עילות להרמת מסך

 16. הרמת מסך בחברה בחו''ל

 17. הרמת מסך מעל דירקטורים

 18. תיאוריית המיזם הרמת מסך

 19. הרמת מסך לפי חוק החוזים

 20. הרמת מסך בגין חוב ארנונה

 21. הרמת מסך בגין קיפוח נושא

 22. הרמת מסך בשל הברחת נכסים

 23. הרמת מסך לפי פקודת הנזיקין

 24. הרמת מסך בהיבט של דיני עבודה

 25. שלילת פיצויי פיטורין הרמת מסך

 26. פעילות לא חוקית כעילה להרמת מסך

 27. סמכות רשם ההוצאה לפועל להורות על הרמת מסך

 28. הרמת מסך לפי פקודת החברות ביחס לחוב ארנונה

 29. האם לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות להורות על הרמת מסך ?

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון