טענה כי התובעים אפשרו להם להתגורר בדירה ללא תשלום

טענה כי התובעים אפשרו להם להתגורר בדירה ללא תשלום

אין מחלוקת כי באותה תקופה, שנת 2004, 2005 היו הנתבעת וX שרויים במצוקה כלכלית והורים לשני קטינים.

4. התובע הנתמך בעדותו של X טוען כי בתחילת השכירות, ינואר 2005 נחתם חוזה שכירות ודמי השכירות נקבעו על סך 300 דולר, סכום נמוך מדמי השכירות הריאליים על מנת לעזור לבני הזוג, וכי מפעם לפעם פנה לX בדרישה לקבלת דמי השכירות, ואולם בשל המצב הכלכלי לא שולמו והתובע המשיך להמתין לקבלת הכסף לכשירווח.
התובע לא טען כי פנה ולו פעם אחת אל הנתבעת בקשר לקבלת דמי השכירות.

חוזה השכירות היה לשנה אך בפועל נמשך והוארך כל פעם לשנה נוספת עד ליום 1.8.09, בחתימת ההסכם מול הנתבעת בלבד.
התובע טוען כי ביקש לעזור לנתבעת ולX בנו, אך לא הסכים לוותר לחלוטין על קבלת דמי שכירות ולשם כך נחתם ההסכם.

חוזה השכירות לא הוצג והתובע טוען כי בשל חלוף השנים לא אותר על ידו ואולם נוסחו זהה לחלוטין לנוסח הסכם השכירות השני ונלקח מאותו קובץ מחשב, בשינויים המחויבים.

5. גרסתה העקבית של הנתבעת הינה כי לא נחתם שום הסכם בתחילת שנת 2005, וכי התובעים העמידו את הדירה לרשותה ולרשותו של X לצורך מגוריהם ומגורי נכדיהם הקטינים ללא תמורה, פרט לתשלום הוצאות אחזקת הדירה, שאין מחלוקת ששולמו.

מוסיפה הנתבעת וטוענת כי מעולם לא נדרשה על ידי מי מהתובעים לשלם דמי שכירות, גם לא לאחר שX עזב את הדירה בפברואר 2009.

לגבי חתימת ההסכם הסבירה הנתבעת כי התובע פנה אליה וביקש לערוך חוזה אך ורק כדי שניתן יהיה לרשום אותה בתור מחזיקה בדירה בעירייה, והחשבונות יצאו על שמה ותדאג לשלם אותם.
לטענתה החוזה שנחתם הינו חוזה למראית עין בלבד ולא היתה כוונה כי תשלם דמי שכירות.
בנסיבות אלו ראתה הנתבעת את רצונו של התובע לחוזה לצורך העברת השם בעירייה כלגיטימי לגמרי.

6. לאחר שעיינתי בכל כתבי הטענות והמסמכים, תצהירי עדות ראשית ובפרוטוקול הדיון ושקלתי את טענותיהם של ב"כ הצדדים בסיכומים, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה של התביעה להידחות, כפי שיפורט להלן.

תקופת השכירות מיום 1.1.05 ועד 1.8.09, נסמכת למעשה על הטענה כי בתחילת התקופה נחתם הסכם שכירות שהוארך בכל פעם לשנה נוספת, חוזה השכירות, כאמור לא הוצג ונטל הראיה על התובעים להוכיח כי היה חוזה שחייב בתשלום דמי שכירות.

לטענת התובעים ההתחייבות לשלם דמי שכירות נובעת מחוזה השכירות (הנעלם) ולא מסיכום בעל פה.

בהעדר חוזה לא הרימו התובעים את הנטל להוכחת התביעה.
אינני מקבל את טיעוניו של ב"כ התובעים בסיכומים לפיו הורם הנטל הראשוני באופן שהנטל עבר לכתפי הנתבעת שתוכיח מדוע פטורה מתשלום דמי שכירות.

שלושת הXות שלכאורה מעבירות את הנטל נכונות כשלעצמן אך לא מעבירות הנטל שכן גרסתה של הנתבעת, מתחילת הדרך, הינה שלא הייתה אמורה מלכתחילה לשלם דמי שכירות.

לו הייתה הנתבעת מודה בחובה לשלם והייתה טוענת כי שלמה או כי בהסכם מאוחר ויתרו התובעים על התשלום, אז היה מקום לטעון להעברת הנטל, ולא זה המצב בעניינינו.

7. בין הנתבעת לX התנהלו הליכים משפטיים בבית המשפט לענייני משפחה, שאין ספק כי השפיעו על התובעים בהגשת התביעה וכדי לסייע לבנם X המסובך בחובות כספיים ניכרים.

התובעים לא הוכיחו כי בתחילת הדרך בשנת 2005 נחתם הסכם שכירות ואני מעדיף את גרסתה של הנתבעת, ועל פיה קובע כי לא נחתם הסכם שכירות והתובעים אפשרו לנתבעת ולX להיכנס לדירה ללא חוזה וללא דמי שכירות ובלבד שיישאו בהוצאות האחזקה.

מסקנה זו מתחזקת נוכח הXה, שלא שנויה במחלוקת, כי בני הזוג היו בקשיים כלכליים ומטבע הדברים ביקשו התובעים לעזור לבנם ולשני נכדיהם אשר נראה כי הם קשורים להם. התרשמתי כי גם היחסים של התובעים והנתבעת היו סבירים, אם לא מעבר לכך ונראה כי ברבות הימים ובשל ההליכים המשפטיים ותיק ההוצל"פ שמנהלת הנתבעת נגד X, גברה עליהם אהבת הבן על האמת וחבל.

8. מסקנתי לפיה לא הוסכם על דמי שכירות מתבססת גם על הXה כי במהלך כל השנים לא תבעו ולא דרשו לקבל דמי שכירות, אם אכן הגיעו להם, עד כי נתנו לנתבעת להבין כי לא תידרש לשלם, והתנהלות זו יש לראותה כהסכמה מתמשכת לפיה מנועים התובעים עתה לדרוש תשלום.

גם לאחר תום תקופת השכירות על פי ההסכם החתום לא פעלו כנגד הנתבעת וכרונולוגית החלו ההליכים המשפטיים רק לאחר שבעקבות מכתב עו"ד רווח מיום 5.12.10, החלה הנתבעת בהליכים משפטיים כנגד X.
אגב, לא עלה בידי התובעים להבהיר מדוע במכתב נטען כי הסכם השכירות פקע ביום 31.11.10 שהרי תקופת השכירות החוזית הסתיימה ביום 31.7.10.

יצוין כי העמדת הדירה למגורי הבן והכלה ללא תשלום איננה פעולה יוצאת דופן של הורים המבקשים לסייע לבנם בעת מצוקה, ואף שמעתי עדות כי בנוסף סייעו להם, מעת לעת, במזון.

בעקבות אי תשלום מזונות פועלת הנתבעת כנגד X בהוצל"פ ועיקלה את משכורתו וכפי שציינתי הליכים אלו הביאו את התובעים לשנות ממנהגם ולתבוע את הנתבעת, בתקווה שהסכום שיפסק יוכל לשמש להקלת החוב של X, רק חבל ששכחו התובעים כי לו היו משיגים מטרתם זו הפגיעה הייתה בנכדיהם, אשר אני מאמין כי רוצים בטובתם וקשורים אליהם.

9. באשר לתקופה שמיום 1.3.09 ועד 1.8.09, ההפרדה שעושים התובעים הינה מלאכותית ובמיוחד כאשר פוטרים את X מתשלום החוב בגין תקופה זו.

כפי שהעיד התובע חודש הסכם השכירות בכל פעם לשנה, דהיינו בשנת 2009 תקופת השכירות הינה מיום 1.1.09 ועד 31.12.09, ואין זה משנה כלל ועיקר כי X עזב את הדירה בחודש פברואר.
אגב זו כנראה הכוונה במכתבו של עו"ד רווח המדבר על הסכם שכירות המסתיים ביום 31.11.10.

משקבעתי שלא הייתה דרישה לתשלום דמי שכירות, הרי שתקופת אי התשלום נמשכת עד למועד בו הודיעו התובעים על בטול הוויתור ועמדו על הדרישה לקבלת דמי שכירות.

מועד זה הינו 1.8.09 בו נחתם הסכם השכירות עם הנתבעת ובגין חוב דמי השכירות לתקופה זו כבר ניתן פס"ד חלקי ואיננו עוד חלק מהמחלוקת.

עוד אציין כי אינני נותן משקל כלשהו לעדותו של X אשר בא לסייע לאביו התובע, והוא צד מעוניין בתוצאה, כפי שהבהרתי לעיל.

אני מעדיף את גרסתה של הנתבעת על גרסתם של התובעים לגבי אי תשלום דמי שכירות. גרסתה עקבית, הגיונית וקוהרנטית עם כלל ההתנהלות בין הצדדים.

10. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה.
אני מחייב את התובעים לשלם לנתבעת הוצאות בסך כולל של 7,500 ש"ח.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת דירת מגורים

 2. צו כניסה לדירה

 3. נזק לגגון בדירה

 4. עורך דין הסכם דירה

 5. תביעה על צביעת דירה

 6. שימוש בדירה ללא רשות

 7. שטח דירה קטן מהמובטח

 8. החזקה בדירה ללא רשות

 9. כניסה לדירה ללא רשות

 10. רישום דירה על שם קטין

 11. ויתור על זכויות בדירה

 12. התחזות לבעלים של דירה

 13. ביטול רשות לגור בדירה

 14. זיכוי מעבירת פיצול דירה

 15. הגדרת דירת מגורים מזכה

 16. נזקים במהלך הובלת דירה

 17. הצעה אמיתית לרכישת דירה

 18. הכרה בדירת מגורים יחידה

 19. הצהרת זכאות זכויות בדירה

 20. זכות בלתי הדירה במקרקעין

 21. רשות בלתי הדירה במקרקעין

 22. אישור זכויות לקניית דירה

 23. תביעה להצהרת בעלות בדירה

 24. מכירת דירה עם חריגות בניה

 25. חובת ציון שטח הרצפה בדירה

 26. ביטול קניית דירה על הנייר

 27. הלוואה לקניית דירה מהמוכר

 28. הסתרת בעיית טרמיטים בדירה

 29. הגדרת הדירות כ"דירות מדרון"

 30. פיצול דירה ל-5 יחידות דיור

 31. הודעה על העברת החזקה בדירה

 32. אי הכרה בדירת מגורים מזכה

 33. קניית דירה בפלורידה - תביעה

 34. עיכוב של שנתיים במסירת דירה

 35. התחייבות לרישום זכויות בדירה

 36. התיישנות רישום בעלות על דירה

 37. זכויות בחלל שנוצר מתחת לדירה

 38. כניסה בכוח לדירה ע''י מעקלים

 39. מס מכירת דירה בין קרובי משפחה

 40. בקשה להרחבת דירת מגורים במקרקעין

 41. הסתרת חריגות בניה בדירה מהקונה

 42. סיוע לרכישת דירה לפי מספר אחים

 43. העברת תכולת דירה מארה''ב לישראל

 44. ביטול קניית דירה בגין איחור במסירה

 45. סעיף 49 א - מכירת דירת מגורים מזכה

 46. פיצוי בגין ניהול מו''מ לקניית דירה

 47. פטור לדירת מגורים מזכה - זכות אישית

 48. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 49. תוספת סיוע לזכאים שלא הצליחו לרכוש דירה

 50. העברת בעלות פיקטיבית של דירה מבעל לאישה

 51. צו מבית המשפט למכירת דירה במכירה פומבית

 52. פיצויים ללא הוכחת נזק מסירת דירות באיחור

 53. דרישת תשלום שלא כדין ביום קבלת המפתח לדירה

 54. נדחתה תביעה להצהרה לזכאות להירשם כבעל דירה

 55. האם צנרת מקרר נחשבת לאינסטלציה של הדירה ?

 56. איחור במסירת דירות בגלל בניית קומות נוספות

 57. עד לאיזה רום משתרעת זכותו של הדייר בשטח שהוצמד ?

 58. בקשה למפקח על המקרקעין לאפשר מכירת דירת מגורים

 59. טענה כי התובעים אפשרו להם להתגורר בדירה ללא תשלום

 60. לטענת התובע, הדירה נצבעה בצבע "מזעזע – כחול מטאלי"

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון