תאונת דרכים בשל שימוש ברכבו של המעביד

כאשר נפגע עובד בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, בשל שימוש שנעשה ברכבו של המעביד וברשותו, אין המוסד לביטוח לאומי רשאי לחזור למעביד שנשא בעקיפין בנטל הגמלאות המשתלמות לנפגע, ואין הוא רשאי לחזור גם למבטחת הרכב של המעביד, שלא תחשב כצד שלישי (זאת בניגוד לכלל הרגיל שנקבע ב?"? 30/83 ?÷? ?' ? ?"? <>(4) 543, לפיו מבטחת רכב נחשבת כצד שלישי).

בהלכת אלגריסי הורם למעשה המסך שבין המבטח למבוטח, כך "שהתגלתה" זהות "האחראים" לתאונה: המשתמש ובעל הרכב שהתיר את השימוש בו (המעביד), ותוצאת פסק הדין הייתה כי הנפגע אינו זכאי לשיעור של 25% מהפיצויים מקום בו גמלאות הביטוח הלאומי עולים על 75% מסכום הפיצוי.

בסיס הרציונל לפטור מעביד מתביעת שיפוי של המל"ל נוגע לעובדה שהמעביד נשא בדמי הביטוח הלאומי, ואילו הרציונל לפטור גם את מבטחת הרכב מתביעת שיפוי, נעוץ בתשלום פרמיית הביטוח:
"על ידי תשלום פרמיית ביטוח יוצא בעל הרכב (המעביד) ידי חובתו ליצור לנפגע מקור לתשלום פיצויים שיגיעו לו בתאונה - מכאן הזיקה בין זכותו של נפגע לפיצויים עקב תאונה עצמית לבין בעל הרכב מתיר השימוש שהוא גם המעביד, ששלם לא רק את פרמיית ביטוח הרכב כדי ליצור מקור לפיצוי לעובד אלא גם את דמי הביטוח הלאומי כדי להקנות לעובד זכות לגמלה. קשר זה מכניס את הסיטואציה של התאונה העצמית לתחולת סעיף 82...התוצאה היא שגם בביטוח האישי אין למוסד זכות חזרה על המבטחות שאצלן ביטחו בעלי הרכב את עובדיהם המשתמשים שנפגעו בתאונות. מאין למוסד זכות חזרה, אין ממה להפריש לנפגעים תוספת על הפיצויים שנקבעו להם".

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בנשר

 2. תאונת דרכים בסילבסטר

 3. תאונת דרכים באור יהודה

 4. תאונת דרכים בהר מירון

 5. תאונת דרכים בכניסה לערד

 6. תאונת דרכים בדרך לבנק

 7. תאונת דרכים סינמה סיטי

 8. תאונת דרכים בשטח מצרים

 9. תאונת דרכים בשירות סדיר

 10. תאונת דרכים במסגרת פרטית

 11. ביטוח תאונת דרכים בנתניה

 12. תאונת דרכים בתוך מגרש חניה

 13. ביטוח תאונת דרכים בחו''ל

 14. תאונת דרכים ביציאה מחניון

 15. ביטוח תאונת דרכים בארה''ב

 16. תאונת דרכים במזג אוויר גשום

 17. תאונת דרכים בגלל פניית פרסה

 18. נפגע תאונת דרכים ביטוח לאומי

 19. תאונת דרכים בכניסה לאום אל פחם

 20. תאונת דרכים בגלל אי שמירת מרחק

 21. תאונת דרכים ברחוב המסגר בתל אביב

 22. תאונת דרכים במסגרת המשמר האזרחי

 23. תאונת דרכים בגלל טעות בשיקול דעת

 24. תאונת דרכים בגלל ירידת שלג על הכביש

 25. תאונת דרכים בפתח תקווה ז'בוטינסקי

 26. תאונת דרכים בין רכב פרטי לבין ביובית

 27. תאונת דרכים בשל שימוש ברכבו של המעביד

 28. תאונת דרכים ברחוב רוטשילד בפתח תקווה

 29. תאונת דרכים במגרש חניה ב"חוף דדו" בחיפה

 30. תאונת דרכים: בלם בפתאומיות עקב בור בכביש

 31. תאונת דרכים בנסיעה לאחור בניסיון להתיישר

 32. תאונת דרכים בקטע הכביש בו שני הנתיבים נתעקלים בחדות

 33. אחריות לתאונת דרכים בהליך אזרחי על בסיס הליך פלילי

 34. תאונת דרכים בגלל התמזגות קרובה של שני נתיבים לנתיב אחד

 35. תאונת דרכים בעת ששני הרכבים היו בנסיעה בכיכר המשטרה בחדרה

 36. ארעה תאונת דרכים במהלכה ניזוק רכב באופן שנגרם לו אבדן מוחלט

 37. נפגעה בתאונת דרכים בהיותה בהריון, נושאת ברחמה את התובע הקטין

 38. תאונת דרכים בכביש דו-סטרי המופרד באי-תנועה בנוי בין המסלולים הנגדיים

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון