בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

הגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

נגד העמותה משמו לשמה של X, בטענה כי X היא כביכול הזוכה, ואילו הוא רק סייע לX בגביית החוב המגיע לה.
המבקשת טענה כי מדובר בקנוניה בין קרובי משפחה, אשר מטרתה למנוע את העברת הכספים שנגבו לנושיו של החייב, ולכן התנגדה לבקשה.

3. "בבקשה דחופה להחלפת הזוכה" (להלן – הבקשה), שצורפה כנספח 1 לכתב התביעה, טוען החייב כי X קיבלה לידיה, כשיק בטחון, שיק של העמותה (פתוח, וללא שם הנפרע) בסך 31,500 ₪ , והפקידה אותו ביום 3.7.11, אך הוא חזר בהעדר כיסוי מספיק.
לטענתו, X הפקידה את השיק שוב בתאריכים 23.8.11 ו – 12.9.11, אך גם אז הוא חזר.

החייב טען בבקשה, כי X היא זו שביקשה ממנו לרשום את שמו כנפרע על השיק ולהעביר את כספי הגביה לידיה, ולכן הכספים שייכים לה ולא לחייב, ויש להחליף את שם הזוכה על שמה של X, כפי שהייתה זכאית להירשם מלכתחילה.

4. המבקשת טוענת כי החייב לא ציין בעת פתיחת תיק ההוצאה לפועל כי הוא פועל בנאמנות ובשליחות של X, וטענה זו עלתה לראשונה רק לאחר עיכוב כספי הזכייה, וגם אז הסתפק החייב בהגשת בקשה לתיקון שם הזוכה, כאילו מדובר היה, כביכול, בפליטת קולמוס בפתיחת התיק.

לטענת המבקשת, משלא הציג החייב כל מסמך להוכחות טענותיו – יש לקבל את התביעה, ועל בית המשפט להצהיר כי הזוכה הנכון בתיק ההוצאה לפועל נגד העמותה הוא החייב, וכי כל הכספים שנגבו ו/או ייגבו בתיק האמור שייכים לחייב, ולא לX.

5. בסיכומיה טוענת המבקשת, כי סיפור הבדים אותו רקמו החייב וX נעדר כל אחיזה במציאות, ומסקנה זו מתחייבת לאחר שמיעת עדויותיהם של החייב, של X, ושל מר שמעון רוזנטל, מנהל העמותה.

6. מאידך טוענים המשיבים בסיכומיהם, כי טענות המבקשת הן חסרות יסוד, הואיל וX היא בעלת הזכויות בכסף, ולא החייב.
לטענתם, החייב ניהל את התיק עבור X בנאמנות, על פי בקשתה, שנעשתה בעל פה, ועל כן, על פי סעיף 3(ב) לחוק הנאמנות, התשל"ט – 1979, אין לרדת לנכסי הנאמנות האמורים.

7. העובדות כפי שמציגים המשיבים הן, לטענתם, כדלקמן:

אדם בשם שמעון X, השייך לעמותה והעוסק באיסוף כספים עבורה, קיבל לידיו שיק דולרי, אותו מסר לבעלה של X תמורת סכום מזומן שהועבר לידי העמותה.
על מנת להבטיח את בעלה של X – משכה העמותה, בחתימת מר רוזנטל, שיק פתוח כדי שישמש כ"שיק בטחון" במקרה שהשיק הדולרי יחזור בהעדר כיסוי.
השיק הדולרי אכן חזר בעדר כיסוי, ובעלה של X הורה לה להפקיד את השיק של העמותה בחשבונה, אך גם שיק זה חזר בעדר כיסוי.
משום כך התבקש החייב, על ידי X ובעלה, לגבות עבור X, כנאמן שלה , את הסכום על ידי פתיחת תיק ההוצאה לפועל על שמו, ולעביר לה את הכסף.

לטענת החייב, המטרה הייתה לחסוך לX, שהיא נכה ב 100% ומרבה בנסיעות לארצות הברית לקבלת טיפולים רפואיים, את הצורך להופיע בבית המשפט במקרה שהייתה מוגשת התנגדות לביצוע השיק.
לטענתו, משגזברות ההוצאה לפועל עיכבה במפתיע את הכסף שנגבה בשל תיקי הוצאה לפועל אחרים כנגד החייב – עלה ראשונה הצורך להודיע על הנאמנות ולרשום את X כזוכה במקומו של החייב.

8. המשיבים טוענים, כי עצם העובדה שניתן היה לפעול בדרכים אחרות, פשוטות יותר, ולרשום מלכתחילה את X כזוכה, אינה מהווה ראיה לכך שהדרך שבה פעלו המשיבים בפועל לא באמת התקיימה, והמבקשת לא עמדה בנטל הראיה המוטל עליה להוכחת טענת הקנוניה, כביכול, הנטענת על ידה.

9. לאחר עיון בכל טענת הצדדים ושמיעת עדויותיהם – הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל.

10. עדותה של X, אשר נכותה לא ניכרה עליה מבחינה חיצונית , הייתה חמקמקה, ונתגלו בה סתירות לא מעטות.

בתצהירה לא ציינה X כי השיק ניתן לה לצורך החזר חוב כלשהו ש"מישהו מאמריקה היה חייב לבעלה", כפי שטענה בחקירתה הנגדית (פרוטוקול עמ' 2 שורות ו – 10).

כאשר נשאלה X על ידי בית המשפט מדוע השיק לא ניתן לפקודת בעלה – ענתה תשובה בלתי מספקת:

"כי בעלי אזרח חוץ אז הוא לא נכנס לעסק של בית המשפט. הוא חי פה אך אין לו תעודת זהות, הוא תייר פה ושם" (שם, שורות 14 – 15).

X לא ידעה להסביר מה היו אותם תנאי ההלוואה שניתנה, כביכול, על ידה לאותו אדם מסתורי מחו"ל (שם, שורות 22 - 23), ולאחר מכן טענה לפתע כי העמותה ואותו "מישהו מחו"ל ורוזנטל זה אותו ענין. רוזנטל הוא הערב לזיכרון יוסף. אני הלוויתי כסף לזיכרון יוסף ורוזנטל הוא הערב " (פרוטוקול עמ' 3 שורות 12 – 14).

יצוין כי רוזנטל טען בחקירתו שאין הוא מכיר את X וגם לא את בעלה (פרוטוקול עמ' 6 שורות 16 – 20) וכל מגעיו היו עם שמעון X.

כאשר נשאלה X מודע תיק ההוצאה לפועל לא נפתח על שמה אלא על שם החייב, וכיצד הבטיחה עצמה שהחייב אכן יעביר לה את הכסף אם הוא יזכה בו – ענתה רק באופן כללי כי היא סומכת עליו והוא נאמן לה כבר 17 שנים (שם, שורה 29).

11. מעדותה של X התרשמתי כי אין היא יודעת הרבה על עסקי בעלה , שהם כנראה קשורים בחלפנות כספים, וכי הוא עושה בחשבון שלה ככל העולה על רוחו ומבצע בו תנועות כספיות, אף כי אין לו, לטענת X, זכות חתימה בחשבון , מטעמים השמורים עם בני הזוג.
הואיל וX הצהירה כי היא באופן אישי מתפרנסת רק מקצבת הביטוח הלאומי – תמוהה טענתה כי הכספים נשוא התביעה וכן כספים אחרים ,שהחייב מסייע לה בגבייתם , שייכים לה.

12. גם עדותו של החייב לא הותירה רושם מהימן.
החייב הודה כי יש לו חובות בסדר גודל של 10 מיליון ₪ (פרוטוקול עמ' 4 שורות 29 – 32), טען שאין לו חשבון בנק כיום, ולא היה מוכן לומר היכן הוא מפקיד את הקצבה שמגיעה לו (פרוטוקול עמ' 5 שורות 23 – 29).

13. הסבריו של החייב מדוע פתח מלכתחילה את תיק ההוצאה לפועל על שמו ולא על שמה של X לא היו משכנעים.

לא שוכנעתי, לאור עדותה של X, כי היא זו שביקשה מהחייב לגבות את הכסף בהוצאה לפועל משום שלא יכלה לעשות זאת בעצמה , כפי שטען החייב (פרוטוקול עמ' 5 שורות 5 – 7).
כפי שנאמר לעיל, התרשמתי שX לא ידעה דבר, כי לא נכרת כל חוזה נאמנות בינה לבין החייב, וכי היא שימשה למעשה "כלי" הן בידי בעלה ,לצורך עסקיו העלומים , והן בידי החייב, בהקשר לחובותיו הרבים, וזאת לאחר שהתברר לחייב, על פי הודאתו, כי לפי נהלי ההוצאה לפועל לא יוכל ליהנות מהכסף שבו זכה נגד העמותה, בשל חובותיו האחרים (ראה פרוטוקול עמ' 5 שורות 9 – 11).

14. לאור האמור , ראיתי להעדיף את גרסת המבקשת על פני גרסת המשיבים, ועל כן – התביעה מתקבלת.

מוצהר בזאת, כי הזוכה הנכון בתיק ההוצאה לפועל כנגד העמותה הוא החייב, המשיב 1 , וכי כל הכספים אשר נגבו ו/או שייגבו בתיק האמור שייכים לו, ולא לX, המשיבה 2.


המשיבים, ביחד ולחוד, ישלמו למבקשת הוצאות משפט וכן שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 6,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון