האם לקופות החולים יש דין של עוסק ?
האם לקופות החולים יש דין של עוסק ?

האם לקופות החולים יש דין של עוסק ?

תל"א (י-ם) 1637/09 עו"ד פודים יהונתן נ' קופת חולים מאוחדת (2.10.11) וכדלהלן;

"השאלה האם הקופה הינה "עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, טרם הוכרעה בפסיקה. מחד, הובעה הדעה כי "גם חוזים של ארגונים שלא למטרות רווח כגון אוניברסיטה או בית חולים יראו כפעולות במהלך העיסוק. המבחן העיקרי למונח 'במהלך העסקים' הוא תדירות העיסוק והמשכיותו " (פרופ' סיני דויטש, דיני הגנת הצרכן יסודות ועקרונות תשס"א כרך א' עמ' 239). מנגד, פסיקה בבתי משפט מחוזיים הביעה דעתה - אמנם ביחס לספריה ציבורית ובהקשר לתובענה על פי חוק הגנת הצרכן, אך ניתן להקיש משם גם לענייננו להגדרת "עוסק" - כי "נראה לי שספריה נותנת שירותים לא דרך עיסוק, המונח "עסקי" אינו מתאים לספריה ציבורית והדבר מומחש מהתוספת להגדרות עוסק כ"כולל יצרן". תוספת שמצביעה גם על החלק העיקרי של ההגדרה המתייחס לספק של מצרכים או שירותים במובן מסחרי ולא לספריה ציבורית העוסקת בהשאלת ספרים על פי חוק ללא מטרת רווח". (ב"? (?"?) 7876/00 <> תמר פול נ ' עיריית אשקלון, לא פורסם (2001))".

     עוד ראה סקירתה המקיפה של כב' השופטת א. שטמר במסגרת ת"צ 2005-12-11 הר עוז נ' מכבי שירותי בריאות וכדלהלן;

"השאלה אם ניתן לתבוע את קופות החולים בתובענה ייצוגית על בסיס סעיף 1 בתוספת השניה עלתה מספר פעמים, אך הוכרעה כנראה רק בפסיקת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, ב"? 1459/09 <>, "? 11480/09 <>, "? 1481/09 ?' ÷' ?' ? "? <>[] (9.1.2012) . בנסיבות אותו ענין הוחל סעיף 1 בתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות על קופות החולים, ונקבע כי קופות החולים ל"עוסק" תחשבנה. בערעור שהוגש לבית הדין הארצי לעבודה ב?"? () 39413-01-12 <> מכבי שירותי בריאות נ' ק.ב. (קטינה) (10.3.2013)[]) לא הוכרעה השאלה, לפי הסכמת הצדדים. אך לא".

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי עובד בקופת חולים

 2. זכות ההשבה של קופת חולים

 3. ניכוי שכר רופא ע''י קופת חולים

 4. האם לקופות החולים יש דין של עוסק ?

 5. זכויות רופא עובד קופת חולים כללית

 6. הצעת חוק תשלום קופות החולים על תרופות

 7. התנגדות לפתיחת קופת חולים בלב אזור תעשייה

 8. מימון טיפול רפואי בחו''ל ע''י קופת חולים

 9. חוק קופת-חולים (איסור הגבלות), התשנ"ג-1993

 10. תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים), התשנ''ג-1993

 11. מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופת חולים במצוקה

 12. פניה לבית משפט לגבי החלטת קופת חולים שלא לממן תרופה

 13. החלטת קופת חולים שלא לממן תרופה שאינה כלולה בסל התרופות

 14. תקנות מעונות יום שיקומיים (קביעת הסכום שבו תישא קופת חולים) התשס''ח-2007

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון