בקשה לאישור שימוש מרתף למשרד עורכי דין

בקשה לאישור שימוש מרתף למשרד עורכי דין

בערר 5390/08, נדונה בקשה לאישור שימוש מרתף למשרד, כאשר היה מדובר במרתף אשר נבנה על פי תוכנית ע'. תוכנית זו קבעה כי גובה מרתפים לא יעלה על 2.20 מטר. עתה, משבעל המרתף ביקש לעשות בו שימוש לצורכי משרד לפי תוכנית ע' 1, קבעה הועדה המקומית כי הדבר בלתי אפשרי, כל עוד גובה המרתף לא יותאם לגובה הקבוע בתקנות תכנון ובנייה, דהיינו לגובה של 2.50 מטר.

משהוגש ערר על החלטה זו של הועדה המקומית, נקבע כי:

" חוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 1965 קובע בסימן ח', אשר כותרתו "סדר העדיפויות של תוכנית" היררכיה ברורה בתחום התכנון והבנייה.

כאמור קובע סעיף 132 לחוק כי "תקנת לפי פרק יא'- כוחן יפה מכוחה של תוכנית, אם לא נאמר אחרת בתקנות: אולם אין בכוחן כדי לפגוע בתוכנית שאושרה כדין לפני התקנתן".

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970 הותקנו מכח סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965 המצוי בפרק י"א לחוק ולפיכך, כוחן יפה מכל תוכנית, למעט תוכניות אשר הותקנו לפני התקנות, מצב שאינו מתקיים כאמור במקרה שלנו.

מאחר שההוראה הקובעת את הגובה המזערי הדרוש בחלקי בניין שונים הותקנה בשנת 1992, ברי הדבר כי הוראות התקנה האמורה חלה על תוכנית ע' 1, וכי יש לקרוא את תוכנית זו כשהיא כפופה להוראות תקנה 2.03(א)(4) הדורשת כי כל חדר המשמש לשימוש עיקרי יהיה בגובה של 2.50 מ' לפחות."

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין אדמות

 2. עורך דין רכוש

 3. השעיית עורכי דין

 4. עורך דין פנסיוני

 5. עורך דין הקמת עסק

 6. עורך דין טכנולוגי

 7. עורך דין קניית בית

 8. עורך דין דיני מיסים

 9. עורך דין רכישת בית

 10. מכתב השמצה נגד עו''ד

 11. משרד עורכי דין מנהלי

 12. בריחת עורך דין לחו''ל

 13. עורכי דין נפגעי עבודה

 14. ניתוק קשר עם עורך דין

 15. איום אסור של עורך דין

 16. עורך דין ייצוג אומנים

 17. עורך דין לזכויות האזרח

 18. הפסקת התקשרות עם עו''ד

 19. עורך דין משפט בינלאומי

 20. עורכי דין תביעות כספיות

 21. הגשת תביעה בלי עורך דין

 22. התחמקות מתשלום לעורך דין

 23. סגנון דיבור של עורך דין

 24. תביעת לקוח נגד עורך דין

 25. חובת עורך דין כלפי לקוחו

 26. ניכוי הוצאות על עורך דין

 27. תביעת לקוח נגד עורך דינו

 28. עורך דין לעניינים כלכליים

 29. עורך דין לענייני גרין קארד

 30. טעות בשיקול דעת של עורך דין

 31. עורכי דין ייצוג קבוצות רכישה

 32. הזכות לייצוג על ידי עורך דין

 33. יחסי עבודה בישראל - עורך דין

 34. חיוב עורך דין בהוצאות אישיות

 35. אי החזרת פיקדון ע''י עורך דין

 36. אי העברת כספים ללקוח ע''י עו''ד

 37. ערעור על השעיה מלשכת עורכי הדין

 38. הטלת הוצאות אישיות על עורכי דין

 39. ערעור על השעיית עורך דין מהלשכה

 40. זכאות עו"ד לשכ"ט עו ד בגין טיפול

 41. האם עריכת דין מהווה משרת אמון אישי

 42. עיכוב כספים שהתקבלו עבור לקוח עו''ד

 43. העברת תשלום חלקי ללקוח ע''י עורך דין

 44. בקשה לאישור שימוש מרתף למשרד עורכי דין

 45. סירוב כניסה לישראל בנתב''ג - עורך דין

 46. בקשה לדחיית תביעה בגין שכר טרחת עו''ד

 47. בילוש או התחקות אחרי עורך הדין של הצד שכנגד

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון