מבחן ההשתלבות - יחסי עובד מעביד

כבר נפסק כי נקודת המוצא בבירור שאלת מעמדו של פלוני כ"עובד" היא ההבנה כי שאלת מעמדו של פלוני כ"עובד" הוא עניין הקרוב לסטטוס וזה איננו נקבע על פי התיאור שניתן לו על ידי מי מהצדדים אלא, על פי נסיבות המקרה הספציפי ולאור מכלול היחסים (ע"ע 684/09 מנהלת הוואקף המוסלמי נ' ערב אלרשק).

בע"ע 670/06 יעקב רוט נ' רם מבנים בע"מ עמד כב' השופט פליטמן על כך שבחינת טיב הקשר בין הצדדים לצורך קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד "צריכה להיעשות, ראשית – על פי "חוזה ההתקשרות" שביניהם ולאחר מכן לאור נסיבות הקשר בפועל בתקופת קיומו" (סעיף 2 לפסק הדין של כב' השופט פליטמן).

בחינת טיב הקשר בין הצדדים על פי "חוזה ההתקשרות" שביניהם, ובחינת מכלול היחסים על פי המבחנים הנהוגים במשפט העבודה לצורך קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד אינן נוגדות זו את זו, אלא, משלימות אחת את השניה. כך בחינת מכלול היחסים יכולה ללמד על חוזה התקשורת שבין הצדדים ביחס אליהם נטען כי התקיימו יחסי עובד-מעביד; ולהיפך.

המבחן שאומץ בבית הדין הארצי לצורך קביעת מעמדו של מבצע העבודה, הוא "המבחן המעורב". בבסיס מבחן זה נמצא מבחן ההשתלבות ולצדו מבחני משנה נוספים ובהם אופן הפיקוח על ביצוע העבודה, צורת תשלום השכר, אופן ביצוע הניכויים לשנת המס, כפיפות, ביצוע העבודה באופן אישי, הכוח לשכור עובד או לפטרו, מי מספק את כלי העבודה, ובמקום בו אין כפות המאזניים נוטות לכיוון זה או אחר – כיצד ראו הצדדים את היחסים ביניהם (ע"ע (ארצי) 300021/98 זאב טריינין עו"ד – מיכה חריש ומפלגת העבודה, פד"ע ל"ז, 433; ע"ע (ארצי) 300275/98 ויסלר אברהם נ' מוקד (1973) תאגיד לחקירות פרטיות עבודה (18.12.00)). "עם זאת, המבחן המרכזי הוא מבחן ההשתלבות, ויש לתת לו משקל נכבד במסגרת המבחן המעורב". (ע"ע (ארצי) 646/09 אברהם בבר טוויזר – מאפייה מרחבית קריית שמונה (1986) בע"מ (29.2.12), להלן: עניין טוויזר). למבחן ההשתלבות שני פנים – "עובד הוא אדם המשתלב במפעל (הפן החיובי) ואין לו עסק עצמאי משלו המשרת את המפעל כגורם חיצוני (הפן השלילי). הפן החיובי מחייב קיומו של 'מפעל' (בין מפעל יצרני ובין מתן שרותים) שניתן להשתלב בו, באופן שהמועסק מהווה חלק מהמערך הארגוני של המפעל ואינו גורם חיצוני. הפן השלילי מחייב שהמועסק אינו בעל עסק עצמאי משלו המשרת את המפעל כגורם חיצוני". (בג"ץ 5168/93 מור נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נ(4) 628, 646; ע"ע (ארצי) 14122-07-10 מכללת רמת גן – עו"ד אורי פרייס (13.9.12)).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משתתף חופשי

 2. המבחן המעורב

 3. מבחן ההשתלבות

 4. פררוגטיבה ניהולית

 5. מבחן הפיקוח והשליטה

 6. יחסי עובד מעביד - פרילנסר

 7. יחסי עובד מעביד - מבחנים

 8. יחסי עובד מעביד - רבנים

 9. מבחן ההשתלבות דיני עבודה

 10. לשון הרע ביחסי עובד מעביד

 11. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 12. בחינת קיום יחסי עובד מעביד

 13. יחסי עובד מעביד עוסק מורשה

 14. חוקר פרטי - יחסי עובד מעביד

 15. מפקח הנדסי - יחסי עובד מעביד

 16. יחסי עובד מעביד מקדמת מכירות

 17. מבחן ההשתלבות יחסי עובד מעביד

 18. מבחנים לבדיקת יחסי עובד מעביד

 19. יועץ חיצוני - יחסי עובד מעביד

 20. מבחן ההשתלבות - יחסי עובד מעביד

 21. יחסי עובד מעביד בין בני משפחה

 22. יחסי עובד מעבידמטפל זר סיעודי

 23. אאוטסורסינג - יחסי עובד מעביד

 24. יחסי עובד מעביד או עזרה משפחתית

 25. מדריך מאבטחים - יחסי עובד מעביד

 26. מעסיקים במשותף - יחסי עובד מעביד

 27. מטפלות לגיל הרך - יחסי עובד מעביד

 28. יחסי עובד מעביד - עובד תושב השטחים

 29. בקשה להורות על המשך יחסי עובד ומעביד

 30. פיצויי פיטורים ללא יחסי עובד מעביד

 31. יחסי עובד מעביד - חלק מהמערך הארגוני

 32. מהם המבחנים לבחינת יחסי עובד מעביד ?

 33. יחסי עובד מעביד בין שחקן כדורגל לקבוצה

 34. הגבלת חופש העיסוק בסיום יחסי עובד מעביד

 35. יחסי עובד ומעביד או קבלנות משנה של החברה ?

 36. האם התקיימו יחסי עבודה בין התובעת לבין בעלה

 37. יחסי עובד מעביד בין נושה לבין חברה בפירוק

 38. אי הכרה בתאונת עבודה בהעדר יחסי עובד מעביד

 39. יחסי עובד מעביד בין מחלק דואר לבין דואר ישראל

 40. מה היה מעמדו של התובע - עובד קבוע או שמא עובד זמני ?

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון