מה זה תעודת גמר בניה ?
מה זה תעודת גמר בניה ?

מה זה תעודת גמר בניה ?

המונח "תעודת גמר" מוגדר בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות") תש"ל- 1970 כ: "תעודה הניתנת לבעל ההיתר על ידי ועדה מקומית, המעידה כי העבודה נשוא ההיתר הושלמה בהתאם לו".

סעיף 21(א) לאותן תקנות קובע כי: "תעודת גמר בחתימת ידו של מהנדס תהא ראיה לקיום תנאי ההיתר".

מנוסח הסעיף עולה כי יש לתעודת גמר ערך ראייתי.

כך נאמר בין היתר ב(ת"א) 10589/02 מדינת ישראל נ' עמנואל:

"העובדה שבתקנות ניתן להוצאת תעודת גמר כתנאי לשימוש ערך ראייתי בלבד אינה שוללת את סמכות הועדה המקומית לתכנון ובנייה לכלול בהיתר הבנייה את התנאי הדורש תעודת גמר כתנאי לשימוש בבניין".

לנוכח האמור, משניתנה תעודת גמר לבניין, הדבר מהווה הצהרה מטעם הועדה המקומית, כי על פי בדיקתה הבניין נבנה בהתאם להיתר הבנייה, וכי אין לה טענות בדבר בנייה בסטייה מהיתר. לפיכך, מי שרוכש בית גמור יכול ללמוד מקיומה של תעודת גמר כי במועד סיום בניית הבית היה זה בנוי בהתאם להיתר הבנייה שניתן לבית, ותעודת הגמר מהווה ראייה לכך.

עם זאת, על רוכש בית כאמור, הרוצה להיות בטוח כי בבית שהוא עומד לרכוש לא בוצעו עבודות ללא היתר לאחר מתן תעודת הגמר, לבדוק את הבנייה הקיימת במועד הרכישה מול היתר הבנייה של הבית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בניית דיר צאן

 2. בניית מגדל ייצור

 3. אחריות מפקח בניה

 4. בניית מתקן ביטחוני

 5. הכשרת בניה לא חוקית

 6. שעות קיץ ענף הבנייה

 7. בנייה ללא קומה מפולשת

 8. ביקורת בשלבי גמר בניה

 9. העברת צנרת בשטח פרטי

 10. אגרת המרת אגרות בניה

 11. עלות פיקוח בניה ליום

 12. מה זה תעודת גמר בניה ?

 13. עיכובים בפרויקט בניה

 14. בניה בשטח שהוכרז לשימור

 15. אישורי בניה על גג משותף

 16. בניה בניגוד לצו מינהלי

 17. הכשרת עבירת בנייה (פסיקה)

 18. גודל חלונות בחדרי שירות

 19. הסתרת אור השמש עקב בניה

 20. שירותי מסגרות באתר בניה

 21. דריכה על מסמר באתר בניה

 22. הגבלת בניה על חלקה פרטית

 23. בקשה למתן צו להפסקת בניה

 24. פיצויים בגין בנייה על הגג

 25. זכויות בנייה בלתי מנוצלות

 26. בניה לא חוקית של אורווה לסוסים

 27. דחיית התנגדות לבניה - מה עושים ?

 28. הכשרת בניה בלתי חוקית משנות ה – 70

 29. ניתוק חשמל עקב עבירות בניה לא חוקית

 30. הקלה בשטחים העיקריים המותרים לבנייה

 31. הקלה בגובה מפלס הכניסה הקובעת (0.00)

 32. רוב נדרש לשינויים ברכוש ובזכויות הבניה

 33. התנגדות תושבים לבניית מתקני משחק בכיכר העיר

 34. ניוד שטחי שתי הקומות העליונות והגדלת שטח עיקרי

 35. תביעה בגין בניית אצטדיון "דוחא" - טריבונה צפונית

 36. ליווי פרויקט בניה ע''י מנהל מיוחד מטעם בית המשפט

 37. נטען כי לא ניתן תכנונית הנדסית לנצל את יתרת זכויות הבניה

 38. הודעה על החלטה בדבר שיטת הקצאה של אתרים לבניה זמנית לעולים

 39. נטען כי הבקשה לבניית מעון חוסים הוגשה במסווה למגורים "רגילים"

 40. בקשה לבניית שער לרכב בחזית הצפונית של המגרש דרך שביל להולכי רגל

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון