נדחתה תביעה להצהרה לזכאות להירשם כבעל דירה


2. המערערת הינה בתו של המשיב 8 (להלן – האב). ביום 5.9.1998 חתמו המערערת ואחותה על הסכם (להלן – ההסכם) עם האב, ולפיו הדירה תירשם על שם הבנות ללא תמורה. עוד נקבע בהסכם כי הבנות אינן רשאיות למכור את הדירה או לשעבדה בלא אישור האב, וכי "זכות המגורים בדירה ו/או הזכות להשכירה ו/או הזכות לקבל דמי שכירות יהיו של צד א' [האב] עד לאריכות ימים". כמו כן נקבע בהסכם כי האב רשאי למשכן את הדירה "לפי ראות עיניו" בלא צורך לקבל רשות מן הבנות. כשנה לאחר חתימת ההסכם נרשמה בלשכת רישום המקרקעין הערת אזהרה לזכות הבנות. ביום 2.9.2004 נרשמה בלשכה משכנתה לטובת המשיב 9 (להלן – הבנק) להבטחת הלוואה שנתן הבנק לאב. לעניין זה חתמו הבנות, עוד ביום 14.6.2004, על מסמך בו נאמר כי הן מסכימות להעברת הבעלות בדירה לאב וכן לרישום משכנתה לטובת הבנק. ביום 11.5.2008 חתמה האחות על תצהיר ולפיו העבירה את זכויותיה בדירה למערערת בלא תמורה. האב המשיך להתגורר בדירה בכל השנים הרלוונטיות. בשנים 2010-2008 הוטלו עיקולים על הדירה על סמך בקשות של נושים שונים של האב, הם המשיבים 7-1.

3. בתובענה שהגישה המערערת היא ביקשה שיוצהר כי אין תוקף לעיקולים שהוטלו, שכן לאב לא היו, לטענתה, כל זכויות בדירה. כאמור, בית המשפט המחוזי דחה את התובענה. על יסוד האמור בהסכם ונוכח דבריה של המערערת בעדותה, קבע בית המשפט כי כוונתם של הצדדים להסכם הייתה כי הזכויות בדירה תינתנה לבנות רק לאחר מותו של האב, וכי על כן אין תוקף למתנה שנתן האב בגדר ההסכם. זאת משום שההסכם מנוגד לאמור בסעיף 8(ב) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965. סעיף זה קובע כידוע כי מתנה הניתנת כך שתוקנה רק לאחר מותו של הנותן אינה תקפה, אלא אם נעשתה בצוואה.

4. אנו סבורים שצדק בית המשפט המחוזי משדחה את התובענה שהגישה המערערת. קשה לקבל כי האב העביר זכויות כלשהן על פי ההסכם לבנות כאשר הוא שמר לעצמו את הזכות למכור את הדירה, לשעבדה, להשכירה, לקבל דמי שכירות תוך ציון שהזכויות האחרונות נתונות לו "עד לאריכות ימים". אף אם נתעלם מן הביטוי "עד אריכות ימים", ספק אם המתנה אכן הייתה מתנה, שהרי האב שמר לעצמו את כל הזכויות הנגזרות מזכות הבעלות בנכס. כאשר מצרפים לכך את העובדה שהאב המשיך להתגורר בדירה אין מנוס מן המסקנה שהבנות, ולאחר מכן המערערת, לה ניתן ב"מתנה" החלק של האחות, לא קיבלו דבר וכי הזכויות בדירה נותרו בידי האב. אף אם נניח שהבנות היו זכאיות לזכות כלשהי מכוח ההסכם, הרי הזכות אמורה הייתה להתקבל רק לאחר מותו של האב. על כן, לא נפלה שגגה משבית משפט קמא קבע כי אין תוקף להסכם, נוכח האמור בסעיף 8(ב) לחוק הירושה.

5. מכאן שאין לומר כי אין תוקף לעיקולים שהוטלו וכן לשעבוד בשל כך שלאב לא היו כל זכויות בדירה. הזכויות אומנם נותרו בידיו ולפיכך העיקולים עומדים בתוקף. על כן צדק בית משפט קמא בדחותו את התובענה.

הערעור נדחה. המערערת תישא בשכר טרחה בסך 25,000 ש"ח לזכות המשיבה 3 ובאותו סכום לזכות המשיב 5.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת דירת מגורים

 2. צו כניסה לדירה

 3. נזק לגגון בדירה

 4. עורך דין הסכם דירה

 5. תביעה על צביעת דירה

 6. שימוש בדירה ללא רשות

 7. שטח דירה קטן מהמובטח

 8. החזקה בדירה ללא רשות

 9. כניסה לדירה ללא רשות

 10. רישום דירה על שם קטין

 11. ויתור על זכויות בדירה

 12. התחזות לבעלים של דירה

 13. ביטול רשות לגור בדירה

 14. זיכוי מעבירת פיצול דירה

 15. הגדרת דירת מגורים מזכה

 16. נזקים במהלך הובלת דירה

 17. הצעה אמיתית לרכישת דירה

 18. הכרה בדירת מגורים יחידה

 19. הצהרת זכאות זכויות בדירה

 20. זכות בלתי הדירה במקרקעין

 21. רשות בלתי הדירה במקרקעין

 22. אישור זכויות לקניית דירה

 23. תביעה להצהרת בעלות בדירה

 24. מכירת דירה עם חריגות בניה

 25. חובת ציון שטח הרצפה בדירה

 26. ביטול קניית דירה על הנייר

 27. הלוואה לקניית דירה מהמוכר

 28. הסתרת בעיית טרמיטים בדירה

 29. הגדרת הדירות כ"דירות מדרון"

 30. פיצול דירה ל-5 יחידות דיור

 31. הודעה על העברת החזקה בדירה

 32. אי הכרה בדירת מגורים מזכה

 33. קניית דירה בפלורידה - תביעה

 34. עיכוב של שנתיים במסירת דירה

 35. התחייבות לרישום זכויות בדירה

 36. התיישנות רישום בעלות על דירה

 37. זכויות בחלל שנוצר מתחת לדירה

 38. כניסה בכוח לדירה ע''י מעקלים

 39. מס מכירת דירה בין קרובי משפחה

 40. בקשה להרחבת דירת מגורים במקרקעין

 41. הסתרת חריגות בניה בדירה מהקונה

 42. סיוע לרכישת דירה לפי מספר אחים

 43. העברת תכולת דירה מארה''ב לישראל

 44. ביטול קניית דירה בגין איחור במסירה

 45. סעיף 49 א - מכירת דירת מגורים מזכה

 46. פיצוי בגין ניהול מו''מ לקניית דירה

 47. פטור לדירת מגורים מזכה - זכות אישית

 48. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 49. תוספת סיוע לזכאים שלא הצליחו לרכוש דירה

 50. העברת בעלות פיקטיבית של דירה מבעל לאישה

 51. צו מבית המשפט למכירת דירה במכירה פומבית

 52. פיצויים ללא הוכחת נזק מסירת דירות באיחור

 53. דרישת תשלום שלא כדין ביום קבלת המפתח לדירה

 54. נדחתה תביעה להצהרה לזכאות להירשם כבעל דירה

 55. האם צנרת מקרר נחשבת לאינסטלציה של הדירה ?

 56. איחור במסירת דירות בגלל בניית קומות נוספות

 57. עד לאיזה רום משתרעת זכותו של הדייר בשטח שהוצמד ?

 58. בקשה למפקח על המקרקעין לאפשר מכירת דירת מגורים

 59. טענה כי התובעים אפשרו להם להתגורר בדירה ללא תשלום

 60. לטענת התובע, הדירה נצבעה בצבע "מזעזע – כחול מטאלי"

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון